Uređivanje fotografija objekta u ekstranetu

Pomoć
Uređivanje fotografija objekta u ekstranetu
Fotografiju možete vrlo lako izbrisati sa svoje stranice. Samo pratite sljedeće korake: 1. Kliknite na stranicu ‘ Podaci o objektu ’ u ekstranetu i odaberite ‘
Pomoć
Uređivanje fotografija objekta u ekstranetu
Pratite sljedeće korake za izmjenu redoslijeda fotografija na stranici svog objekta: Kliknite na stranicu ' Smještajni objekt 'u ekstranetu i odaberite opciju '
Pomoć
Uređivanje fotografija objekta u ekstranetu
Za označavanje fotografija pratite sljedeće korake: 1. Kliknite na 'Smještajni objekt ' u ekstranetu i odaberite ' Fotografije ' .2. Kliknite na 'Uredi' na