Što je pouzdana autentifikacija klijenta?

Dana 14. rujna 2019. na snagu će stupiti novi zakon pod nazivom Direktiva o platnim uslugama 2 (PSD2), čiji je cilj smanjenje prijevara i osiguravanje sigurnije online naplate. To znači da ćete prilikom terećenja (ili autorizacije) kartice koja vam nije fizički predočena ili prilikom terećenja kartice na daljinu trebati provesti postupak pouzdane autentifikacije klijenta (SCA).

Pouzdana autentifikacija klijenta znači da će se identitet klijenta trebati potvrditi na pouzdaniji način. Drugim riječima, gost će trebati dokazati da je vlasnik kartice koristeći dva od tri načina* autentifikacije koji su navedeni u nastavku:

Slika
graphic_strong_customer_authentication

*Nešto što je klijentu poznato (lozinka ili PIN), nešto što ima (telefon ili fizički token) ili nešto što je dio njega (otisak prsta ili prepoznavanje lica).

Napomena: Od 14. rujna 2019. banke će odbijati naplate koje zahtijevaju provođenje pouzdane autentifikacije klijenta, a koje ne ispunjavaju te kriterije.

 

Preskoči na:

Od kada se primjenjuje pouzdana autentifikacija klijenta?

Zašto se novi zakon naziva PSD2?

Što je SCA u okviru nove direktive PSD2?

Na kojim se teritorijima primjenjuje SCA u okviru direktive PSD2?


Od kada se primjenjuje pouzdana autentifikacija klijenta?

Pouzdana autentifikacija klijenta primjenjivat će se samo ako teretite kreditnu ili debitnu karticu koju je izdalo tijelo unutar Europskog gospodarskog prostora (EGP-a) i ako vam je sjedište u EGP-u. Kad god pokušate teretiti karticu koja nije fizički umetnuta u vaš POS uređaj, trebat ćete primijeniti pouzdanu autentifikaciju klijenta.

Za sve rezervacije koje se obrađuju u okviru Usluge naplate putem Booking.com-a postupak pouzdane autentifikacije klijenta provodit će Booking.com. Određene rezervacije neće biti u okviru zakona (što znači da on na njih neće utjecati), a neke će rezervacije biti izuzete od postupka pouzdane autentifikacije klijenta.


Sljedeći koraci

Objavit ćemo više sadržaja s informacijama o pouzdanoj autentifikaciji klijenta i pružiti vam podršku kako bismo razjasnili kakav će utjecaj zakon imati na vas i kako se možete pripremiti za njegovu primjenu.

U međuvremenu, više informacija o postupku SCA možete saznati na stranicama Adyen, Stripe ili JPMorgan


Zašto se novi zakon naziva PSD2?

PSD2 označava Direktivu o platnim uslugama 2 i to je nova verzija trenutačne direktive o platnim uslugama. U ovoj se izmjeni poziva na pouzdaniju autentifikaciju klijenata prilikom online naplate/kupovine. Pouzdana autentifikacija klijenata navodi se kao SCA. To znači da PSD2 predstavlja samu direktivu, a SCA upućuje na radnje koje je potrebno provesti kako biste bili u skladu s direktivom PSD2.


Što je SCA u okviru nove direktive PSD2?

Pouzdana autentifikacija klijenta (SCA) znači da će klijenti trebati provesti dodatne korake tijekom postupka plaćanja kad nešto kupe online ili kada kartica nije fizički umetnuta u POS uređaj. Time klijent dokazuje da je on vlasnik kartice – čime se smanjuju prijevare.


Na kojim se teritorijima primjenjuje SCA u okviru direktive PSD2?

Unutar Europe, što znači kad god se tvrtka od koje klijent nešto namjerava kupiti nalazi unutar zemalja u EGP-u ili kada se banka ili kartična kuća klijenta nalaze unutar EGP-a.