Katrina Visser

Click. Magazine – autorica

Katrina Visser autorica je koja piše o putovanjima za Booking.com-ov blog i Click.