Couple in hotel lobby

Az európai szálláskiadási szektor hozzáállása a fenntarthatósághoz

 | Mentés
A Booking.com és a Statista új kutatása feltárja, hogyan vélekedik az európai szálláskiadási ágazat a fenntarthatóságról és a szén-dioxid-mentesítésről. Érdemes készen állni, mert a kontinens szállodái sokat profitálhatnak, ha az energiaszükségleteiket nem az elektromos hálózatról látják el, és ha a fenntarthatóságra törekvő utazókat vonzzák.

Az európai szálláskiadói felmérésben (2023. nyár)* 1040 szállást kérdeztünk meg tíz európai régióból 2023 tavaszán. Íme mindaz, amit megtudtunk az iparág előrehaladásáról a nagyobb fenntarthatósági erőfeszítések felé, és hogy hol vannak még kihívások.

Felkészültség a fenntarthatóságra Európa-szerte

A fenntarthatóbb szálláskiadási modell felé vezető út már régóta tervezés alatt áll. Jelenleg az európai szállásadók 42%-a érzi úgy, hogy nagyon felkészült a fenntarthatóság és a szén-dioxid-mentesítés kihívásaira, ami 3%-kal több, mint 2022-ben. Ezzel szemben a szállásadók mindössze 15%-a érzi magát felkészületlennek, ami 3%-os csökkenést jelent 2022-hez képest, amikor ez az arány 18% volt. Bár a fejlődés biztató, a válaszadók mind egyetértettek abban, hogy többet kell tenni.

A felkészültségi rangsor élén Olaszország áll: a szállásadók 58%-a jónak vagy nagyon jónak értékelte felkészültségét a fenntarthatóság és a szén-dioxid-mentesítés jelentette kihívásokkal szemben. Szorosan követte őket Spanyolország 46%-kal és a skandináv országok 45%-kal. Olaszország és a skandináv országok megőrizték erős pozíciójukat a skála másik végén is, előbbinél mindössze 5%, utóbbiaknál 6% minősítette felkészültségét gyengének vagy nagyon gyengének. A vizsgált országok közül a görög szállásadók bíztak a legkevésbé felkészültségükben, míg Franciaország érezte magát a legnagyobb mértékben felkészületlennek. Németország kitűnt a sorból azzal, hogy kevésbé felkészültnek értékelte magát, mint amilyen 2022-ben volt. Az összes többi régió javulást mutatott.

Preparedness for sustainability and decarbonisation

Nehéz meghatározni a nemzetek közötti eltérések pontos okait. Görögország esetében azonban kutatásunk azt találta, hogy a görög vállalkozásokat jobban foglalkoztatja a tőkéhez való korlátozott hozzáférés, mint más európai társaikat. A szálláskiadási szektorban a legtöbb fenntarthatósági beruházás megtérül, de a finanszírozási lehetőségek hozzáférhetősége és elérhetősége továbbra is számít. Kulcsfontosságú a régióban annak a tévhitnek az eloszlatása, miszerint a fenntarthatóbbá válásnak mindig költségesnek kell lennie, különösen azért, mert a kis módosítások is gyorsan összeadódnak és változást érnek el.

Fenntarthatósági és szén-dioxid-mentesítési beruházások

Míg a szállástulajdonosok 52%-a a 2022-es szinten tervezte tartani a fenntartható gyakorlatokba való befektetését, egy kis részük (13%) kevesebbet szándékozik erre költeni. Ugyanakkor 32%-uk szeretett volna többet befektetni a fenntartható működésbe a következő hat hónapban.

Az alábbi buborékdiagramon látható, hogy a szállásadók hogyan tervezik befektetéseiket szén-dioxid-mentesítés és fenntarthatóbb gyakorlatok között szétosztani.

Majority of European hoteliers convey plans to invest in energy efficiency


Jelentésünkben az európai szállások az energiaköltségeket jelölték meg a legnagyobb kihívásnak, és 86%-uk ezt kiemelt problémaként jelölte meg, szemben a 2022-es 80%-kal. Így nem meglepő, hogy az energiahatékonyság a fenntartható befektetési célok tekintetében az élen járt közel 60%-kal.

Befektetési szempontból a következő két legnagyobb szektor a hulladékcsökkentés és a víztakarékosság volt. Ez az erőforrás-elosztás azt jelzi, hogy a hosszú távú pénzügyi megtakarítások erőteljes motivációt jelentenek a vállalkozások számára a változtatásokhoz.

A fenntarthatósági fejlesztéseket motiváló tényezők

Felmérésünkben a szállodatulajdonosok az energiahatékonyságot nevezték meg a legfontosabb beruházási teendőként a fenntartható fejlesztések terén. A túlzottan magas közüzemi számlák árnyékában a szállodatulajdonosok igyekeznek megvédeni vállalkozásaikat az áringadozásoktól. Ez ösztönzőként szolgálhat az alternatív energiaforrásokra való átállásra és a hatékonyság javítására.

Mivel a szállásadók 46%-a azt várja, hogy 2023 bevételi rekordév lesz, erős a motiváció az új és visszatérő vendégek vonzására. A 2023-as Fenntartható utazási jelentésünk szerint a legtöbb utazó (76%) szeretne fenntarthatóbban utazni idén, és jelentős részük (46%) hajlandó többet költeni erre. A szálláskiadó vállalkozások nagy hasznot húzhatnak abból, ha lehetőségeket keresnek, amikkel ennek az egyre nagyobb létszámú utazótípusnak kedvezhetnek. 

Fenntarthatósági lehetőségek Európában

Jelentésünkben arra kértük az európai szállásadókat, hogy határozzák meg 2023-ra vonatkozó elsődleges lehetőségeiket. Azt láttuk, hogy a válaszadók 55%-a számára jelentőséggel bírt a „helyi élmények nyújtása” – egy olyan cél, ami a fenntarthatósági törekvéseket szélesebb közösséghez köti. A „fenntarthatóbb termékek és szolgáltatások iránti nagyobb érdeklődés” szorosan követte ezt 53%-kal. Egy másik figyelemre méltó lehetőség, amelyet a szállások 53%-a nevezett meg, a „Z generációs utazók vonzása” volt. Mivel ez az a demográfiai csoport, amely a leginkább aggódik az éghajlatváltozás és a szénlábnyom csökkentése miatt, a fenntarthatóbb kezdeményezések megvalósítása nagyszerű módja annak, hogy a szállások megfeleljenek a fiatalabb vendégeik igényeinek és preferenciáinak. 

Emerging opportunities ranked by European hoteliers


Jelentésünk kiemeli, hogy az európai turizmus folytatja a világjárvány utáni felfelé ívelő pályáját, és sok szálláshely-szolgáltató rekorddöntő évre számít. Ezt szem előtt tartva hasznos lenne, ha a kormányok megvizsgálnák, hogyan támogathatnák a szállásadó vállalkozásokat az erősebb fenntarthatósági és szén-dioxid-mentesítési törekvéseikben. A felmérésben résztvevők 42%-a úgy vélte, hogy a pénzbeli juttatások és adótámogatások elősegítenék a fenntarthatóbb gyakorlatokra vonatkozó terveik felgyorsítását, míg 36%-uk a tőkéhez és a finanszírozáshoz való jobb hozzáférést szorgalmazta.

Míg a kontinensen folytatódik az előrehaladás, továbbra is Olaszország az egyetlen olyan európai régió a felmérésben, ahol a szálláshely-szolgáltatók többsége kellően felkészültnek érezte magát a fenntarthatósággal és a szén-dioxid-mentesítéssel kapcsolatos kihívásokra. A fenntartható utazás iránti növekvő kereslet, az ágazat biztató kilábalása a Covid-19 világjárványból és a profitot felemésztő energiaköltségek miatt ideális alkalom most a vállalkozások számára, hogy újraértékeljék a fenntarthatóság iránti elkötelezettségüket, és azonosítsák azokat a területeket, ahova csoportosíthatják a beruházásokat és új gyakorlatokat vezethetnek be.


*Ezt a felmérést a Statista készítette 2023. március 28. és május 15. között lezajlott telefonos interjúk keretében. A felmérésben összesen 1040 vezető és menedzser vett részt a turisztikai szálláskiadási szektorból Európában.
 

Woman paying at hotel reception
Nézzen az elemzések mélyére

A teljes jelentésünk feltárja a világjárvány utáni fellendülés hatását az európai szállodákra, megvizsgálja a kormányok szerepét, és rávilágít a nagy láncok és a független szállások közötti különbségekre. 

Töltse le a teljes jelentést

Mit gondol az oldalról?

Főbb tudnivalók
  • Egyre több európai szállásadó érzi úgy, hogy felkészült a fenntarthatóság és a szén-dioxid-mentesítés kihívásaira, de további előrelépésre van szükség
  • Olaszország, Spanyolország és a skandináv országok bíznak felkészültségükben, míg Görögország és Franciaország kevésbé, Németország pedig úgy érzi, hogy a fejlődés náluk megtorpant
  • A szállodatulajdonosok 32%-a tervezi a fenntarthatósági beruházások növelését 2023-ban, az energiahatékonyságot, a hulladékcsökkentést és a víztakarékosságot helyezve előtérbe
  • A magas energiaköltség erős motivációs tényező a befektetési döntésekben. A fenntarthatóságra törekvő utazók számának növekedése szintén ösztönzően hat.
  • A szállásadók lehetőséget látnak a helyi élményekben, a fenntarthatóbb kínálatban és a Z generációs utazók bevonzásában