Koronavírus GYIK

Frissítve 5 hónapja
Cikk mentése

Tudjuk, hogy a jelenlegi koronavírus okozta krízis nehéz helyzetbe hozza Önt, szeretteit és üzletét. Ezért igyekeztünk megválaszolni a legfontosabb kérdéseket, melyeket olyan partnereink intéztek hozzánk, mint Ön is, és a következő hetekben tovább fogjuk bővíteni ezt a cikket.

Tartalomjegyzék

1. rész: Vis maior és alkalmazása

2. rész: Útmutató a foglalásokhoz és lemondásokhoz

3. rész: Biztonság és egészség megőrzése


1. rész: Vis maior és alkalmazása


Mi a vis maior állapot definíciója?

Vis maior esemény – több vendéget és több szállást érintő, a feleken kívül álló okok miatt bekövetkező esemény, például: (természeti) katasztrófa, (...), bármely helyi- vagy országos vészhelyzet, (...), bármilyen nemzeti-, tartományi- vagy más hatóság intézkedéseinek való alárendeltség, állami szabályozás és beavatkozás, (...), civil zavargások (...), a közlekedés létesítményeinek megzavarása, repülőterek lezárása vagy bármely más rendkívüli, katasztrofális vagy sürgősségi körülmény, amely lehetetlenné vagy illegálissá teszi, hogy a vendégek a lefoglalt szálláshelyre utazzanak, illetve hogy ott tartózkodjanak.

Mit jelent a vis maior cikkely a gyakorlatban?

Vis maior esemény felmerülése esetén a Szállás nem számít fel (vagy esetlegesen visszafizetést vállal) a vis maior esemény által érintett vendégeknek díjat, költséget, kiadást vagy más összeget (beleértve a (nem visszatérítendő) árat vagy távolmaradási díjat, a foglalás módosításával vagy lemondásával járó díjakat) sem

(i) a foglalás vendégek által történő módosítása vagy lemondása után sem

(ii) a lefoglalt szolgáltatásoknak a vis maior eseményből eredő, csak részleges felhasználása miatt.

Ésszerű és indokolt kétség felmerülése esetén a Szállás megkérheti a vendéget, hogy elfogadhatóan bizonyítsa a vis maior esemény, valamint a foglalás lemondása, módosítása, illetve a távolmaradás közötti összefüggést (és hogy ezt a bizonyítékot a Booking.comnak is bemutassa). Annak érdekében, hogy a Booking.com regisztrálni tudja a vis maior események miatt felmerülő lemondásokat, módosításokat és távolmaradásokat, a Szállás köteles a Booking.com felé jelenteni ezt

(a) a lemondott vagy meg-nem-jelent foglalások tervezett kijelentkezési dátumát követő 2 munkanapon belül

(b) a ténylegesen teljesült éjszakák számát a kijelentkezést követő 2 munkanapon belül.

Vis maior esemény miatt bekövetkezett és regisztrált távolmaradások, törlések vagy le nem töltött napok után a Booking.com nem számol fel semmilyen jutalékot.

Mikor hirdet ki vis maior állapotot a Booking.com?

Tudjuk, hogy ennek hatása rendkívül súlyosan érinti partnereinket, de mivel a koronavírus megállásra kényszeríti az egész világot, ezért az elsődleges szempontunk a partnerek és ügyfelek biztonságának védelme.

Vis maior állapotot hirdethetünk természeti katasztrófák, terrortámadások vagy a vendégek utazását akadályozó kormányzati intézkedések esetén. Vis maior állapotot csak ott és akkor hirdetünk ki, ahol és amikor a jogi helyzet tisztázott.

Mi alapján döntik el, hogy vis maior állapotot kell hirdetni?

Kritériumainkat a nemzetközi ügynökségek és kormányok egészségügyi kockázatfelmérései alapján állítottuk fel. Figyelembe vesszük a lépéseket, amelyeket javasolnak, vagy azokat, melyeket már végre is hajtottak.

Miért hirdetnek ki vis maior állapotot akkor, amikor például a hitelkártyacégek vagy biztosítótársaságok valószínűleg állnák a vendégek költségeit?

A vis maior záradékunkban mindig azt a megközelítést alkalmaztuk, hogy visszatérítést adunk minden ügyfelünknek. Nem szándékozunk állást foglalni más felek helyett ebben a globális egészségügyi vészhelyzetben, és nem feltételezhetjük, hogy minden ügyfelünket fedezni fogja valamilyen biztosítás.

Meg kell felelnem a vis maior cikkelynek akkor is, ha szállásomon/szállodámban saját szabályozásom is van ilyen helyzetekre?

Igen, ilyen esetben is érvényes Önre. A vis maior cikkely része az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF), amely megtalálható a Booking.commal kötött szerződésében.

Korlátozó körülmények idején, például amikor egy kormányzat utazási korlátozásokat vezet be a polgárai egészségének és biztonságának védelme érdekében, vagyis amikor egy ügyfél fizikailag képtelen eljutni a szállásra, mi segítünk nekik azzal, hogy ingyenes lemondást vagy módosítási lehetőséget kínálunk a tartózkodásukra, amikor csak lehetséges. Az ilyen, kormányzat által bevezetett korlátozások esetén, ha egy hotel visszatéríti az ügyfél által korábban fizetett összeget, természetesen a Booking.com is elenged minden jutalékot.

Meddig lesz érvényben a vis maior?

Az idő haladtával a Booking.com ügyfelei felismerték, milyen kockázatokkal járhatnak az újonnan létrehozott foglalások, főleg olyan esetekben, amikor nem visszatérítendő vagy részben visszatérítendő foglalásokról van szó. 

2020. április 6-tól kezdve az új foglalásokra nem vonatkoznak a vis maior feltételek, amelyeket a lemondást vagy módosítást kérő vendégek miatt vezettünk be a koronavírus-járvány kezdetekor. Ezeket a foglalásokat ugyanúgy kell innentől kezelni, mint alapesetben, szabályzatainknak és eljárásainknak megfelelően. Ön határozza meg, hogy mikor, hogyan és egyáltalán visszatéríti-e a vendég által lemondott foglalást, amit 2020. április 6. után hoztak létre, figyelembe véve a foglalásra érvényes szabályzatait, a vendég által választott foglalás típusát, a jogi és kormányzati rendelkezéseket és a kötelezően alkalmazandó fogyasztóvédelmi törvényeket. 

A koronavírus-helyzet folyamatos változása miatt fenntartjuk a jogot, hogy visszaállítsuk a szerződésben meghatározott vis maior szabályzatot. Továbbra is folyamatosan frissítjük ezt a cikket, és javasoljuk, hogy tegye el az oldalt könyvjelzői közé. 

Hozzáférek a rám érvényes ÁSZF-hez, azonban nem találom a vis maior cikkelyt.

Elhelyezkedéstől és a kezelt szállástípustól függően egyedi ÁSZF vonatkozhat Önre. Ennek eredményeként a vis maior cikkely pontos megjelenési helye esetenként eltérő lehet. Legtöbb partnerünk a 2.8 vagy 2.9 pontok alatt találja a vis maior cikkelyt. Ha külön megállapodásos szerződése van a Booking.commal, előfordulhat, hogy a vis maior cikkelyt egy másik résznél találja.

Hol találom az Általános Szerződési Feltételeimet?

Attól függően, hogy kollektív vagy egyéni szerződése van, eltérő helyről töltheti le az Önre vonatkozó ÁSZF-et. 

Egyéni szerződések

Digitális szerződés: ha egyéni szerződése van a Booking.commal, akkor az ÁSZF elérhető az extranetében.

 • Kattintson a „Fiók“ ikonra az extranet jobb felső sarkában.
 • Válassza a „Szerződések” opciót, és kérjen egy példányt az ÁSZF-ből és szerződéséből. 

Egyéni szerződését e-mailben, PDF csatolmányként fogja megkapni 2 munkanapon belül. A „Fiók” szerződési kapcsolattartójaként feltüntetett személy fogja megkapni az e-mailt. 

Nyomtatott szerződések: Ha egyéni szerződése van a Booking.commal, de még nincs elektronikus szerződése, akkor az ÁSZF egy példányát kérheti az extranet ugyanazon oldalán, a gomb segítségével. 

Több szerződés

Ha Ön egy több szállással rendelkező partnerünk külön megállapodásos szerződés nélkül:

 • Lépjen be csoportos extranetébe az elsődleges fiókjával.
 • Kattintson a „Pénzügyek” oldalra.
 • Kattintson a „Küldjék el az ÁSZF-et” gombra a navigációs sáv alatt.

Azonnal megkapja e-mailben a legfrissebb ÁSZF-et.

Hogyan hat a vis maior a virtuális hitelkártyák (VCC) használatára? Lesznek további változások a használatukban most, hogy a vis maior véget ért?

Partnereink és vendégeink érdekeinek hatékonyabb védelme érdekében, 2020. március 19-től egy nappal a bejelentkezés ideje utánra módosítottuk a kinnlevő és jövőbeli virtuális hitelkártyák (VCC) aktiválási dátumát.

 Az olyan foglalásokra, amelyekre nem vonatkozik a vis maior, a következők vonatkoznak:   Az olyan foglalásokra, amelyekre vonatkozik a vis maior, a következők vonatkoznak: 
Ha a vendég teljesíti a foglalást, és eltölti tartózkodását szállásán, akkor egy nappal a bejelentkezés ideje után megterhelheti a virtuális hitelkártyát. A vendégeknek lehetőségük lesz ingyenes lemondásra. Ilyenkor nem terhelheti meg a virtuális hitelkártyát.
Amennyiben a vendég a határidő után lemondja a foglalást vagy nem jelenik meg a szálláson, akkor is egy nappal a tervezett bejelentkezés ideje után terhelheti meg a virtuális hitelkártyát.  Minden olyan virtuális hitelkártya, amely korábban létrehozott foglaláshoz tartozik, „egy nappal a bejelentkezés ideje utáni” aktiválási dátummal fog rendelkezni. 
 

Jelenleg nem tervezzük megváltoztatni a virtuális hitelkártyák dátummódosítását a vis maior megszűnésének napjától (2020. április 6.) létrehozott foglalásoknál. Minden kinnlevő és jövőbeli virtuális hitelkártya aktiválási dátuma egy nappal a bejelentkezés után marad. További információt erről a változásról ebben a cikkben talál.


2. rész: Útmutató a foglalásokhoz és lemondásokhoz


Milyen folyamatokat kell követni a 2020. április 6 előtt és után létrehozott foglalások esetén?

Jelenleg meglévő, 2020. április 6. előtt létrehozott foglalásoknál, függetlenül a bejelentkezés jövőbeni dátumától: 2020. április 6-án vagy azt követően létrehozott foglalásoknál:
Nincs változás. Vis maior eljárásaink, melyeket a kormányzati utazási korlátozások miatt léptettünk életbe és szerződésünkön alapszanak, továbbra is érvényesek. A COVID-19 vis maior eljárások, melyeket a kormányzati utazási korlátozások tekintetében életbe léptettünk, nem érvényesek.
Úgy véljük, hogy világszerte több kormány fog olyan kötelezően betartandó határozatokat hozni, mellyel korlátozzák az emberek szabad mozgását. Vis maior eljárásaink érvényben maradnak a 2020. április 6. előtt létrehozott foglalásokra, bármilyen jövőbeni bejelentkezési dátummal, ahol a kormányzati utazási korlátozások lehetetlenné, törvénybe ütközővé teszik vagy meggátolják, hogy a vendég a lefoglalt szállásra utazzon vagy ott megszálljon. A megszokott eljárásaink érvényesek, beleértve a nem visszatérítendő és részben visszatérítendő foglalásoknál is. Így Ön dönthet arról, hogy vissza kíván-e téríteni egy COVID-19-hez köthető vendéglemondást egy foglalásnál (melyet 2020. április 6-ától kezdődően hoztak létre), és ha igen, mikor és hogyan. Figyelembe véve a vendég által választott szabályzatot, továbbá az Ön egyéni, jogi és kormányzat által meghatározott helyzetét, valamint a kötelező fogyasztóvédelmi törvényeket. 
  Weboldalunkon és applikációnkban új felhívásokat tüntetünk fel, mind a foglalás véglegesítése előtt és után, hogy még inkább felhívjuk vendégeink figyelmét a kockázatra, melyet nem visszatérítendő vagy részben visszatérítendő foglalás esetén vállalnak 2020. április 6-ától kezdődően.

 

Lemondhatok foglalást a vendég beleegyezése nélkül?

Minden aktív foglalást, mely visszaigazolásra került a szállás részéről, kötelező teljesíteni az Általános Szerződési Feltételek alapján. Ha nem szeretne elszállásolni vendégeket, akkor az általános áthelyezési folyamat lép életbe.

Vis maior szabályzatunk arra szolgál, hogy támogassa a vendégek lemondásait, amennyiben igényelt vagy szükséges. Nem arra szolgál, hogy támogassa a szállások által kért törléseket.

Módosíthatják a vendégek foglalási dátumaikat vis maior esetén ahelyett, hogy inkább egyből lemondanák azt?

Igen. Partnereink támogatása érdekében kialakítottunk egy új funkciót, amely lehetővé teszi a vendégeknek, hogy lemondják a nem visszatérítendő foglalásukat, vagy módosítsák annak dátumait, ha a vis maior feltételek érvényesek.

El tudják magyarázni, hogyan működik a lemondási és visszatérítési folyamat?

2020. április 6-án vagy azt követően létrehozott foglalásoknál:

2020. április 6-ától kezdődően minden újonnan létrehozott foglalásnál megszűnnek a vis maior feltételek, ha egy vendég a jelenlegi koronavírus járvány miatt akarja lemondani vagy módosítani foglalását. Ezeket a foglalásokat ugyanúgy kell kezelni, mint alapesetben, szabályzatainknak és eljárásainknak megfelelően. Ön lesz felelős azért, hogy megfelelő, naprakész elérhetőséget biztosítson felületeinken, azt is beleértve, ha kormányzati rendelkezések miatt be kell zárnia szállását. Ha egy vendég olyan szobát foglal, amely nem elérhető, teljes visszatérítést kell fizetnie, ha csak más megoldásban nem egyeznek meg.

A 2020. április 6. előtt létrehozott aktív foglalásoknál:

Nincs változás. Vis maior eljárásaink érvényben maradnak a 2020. április 6. előtt létrehozott foglalásokra, bármilyen jövőbeni bejelentkezési dátummal, ahol a kormányzati utazási korlátozások lehetetlenné, törvénybe ütközővé teszik vagy meggátolják, hogy a vendég a lefoglalt szállásra utazzon vagy ott megszálljon.

Vis maior

Vis maioron kívül

Jutalékot nem számítunk fel ebben a helyzetben.

A szokásos lemondási és visszatérítési folyamat érvényes.

Lemondások díj ellenében

Ha a vendég díj ellenében lemondja a foglalást, akkor a vendég hitelkártyáját „érvénytelenként” kell jelölni az extraneten, hogy a jutalékot elengedhessük. Ezt még ugyanazon számlázási időszakon belül meg kell tenni. 

Ha a számla már kiállításra került, az érvénytelen hitelkártya gomb már nem aktív a rendszerben. Ilyen esetben a díj beérkezését követően vitatnia kell az összeget.

Lemondások díj ellenében

Ha a vendég egy nem visszatérítendő foglalást töröl, akkor a szokásos díjak kerülnek felszámításra.

 

 

Ingyenes lemondások

Ha a vendég a foglalás ingyenes lemondását kéri (az önkiszolgáló lemondási platform használata nélkül), akkor nincs más teendője. Ilyenkor egyszerűen fogadja el a vendég kérését a foglalásnál, az extraneten belül, majd válassza a „Foglalás lemondásának kérése” lehetőséget. Ez elindítja az ingyenes lemondást.

Ingyenes lemondások

Ilyenkor egyszerűen fogadja el a vendég kérését a foglalásnál, az extraneten belül, majd válassza a „Foglalás lemondásának kérése” lehetőséget. Ez elindítja az ingyenes lemondást.

 

Miért kell visszatérítenem a vissza nem térítendő foglalásokat?

Annak érdekében, hogy jutalmazzuk és fenntartsuk ügyfeleink partnereink és a Booking.com iránt érzett hűségét, segítünk nekik az ingyenes lemondás lehetőségével, a példa nélküli helyzetre való tekintettel, ahol ügyfeleink nem tudnak eljutni a szállásra a kormányzat által kihirdetett korlátozások okán. Az ÁSZF-ben leírt vis maior szabályzatot mindig úgy alakítottuk ki, hogy ingyenes lemondási lehetőséget biztosítson a vendégeknek, ha nem áll módjukban utazni, vagy tartózkodni a lefoglalt szálláshelyen.

Felkínálhatok olyan lehetőséget a vendégeknek, hogy visszatérítés helyett utalványt kapnak? Mi történik, ha utalványt kínálok fel, de a Booking.com már törölte a foglalást?

Mostantól a vis maior által érintett foglalásokért utalványt kínálhat fel a vendégeknek. Ha vendégei nem szeretnék módosítani dátumaikat, az ő beleegyezésükkel kiállíthat számukra egy utalványt egy jövőbeli tartózkodáshoz. Ennek az utalványnak az értéke megegyezhet a lemondott foglalás értékével, vagy lehet magasabb is - az Ön döntésének megfelelően. Kérjük, mindenképpen kérje vendégei beleegyezését bármilyen visszatérítés vagy utalvány kiállítása előtt. Ha vendégei inkább a visszatérítést választják, követnie kell a vis maior feltételekben leírt visszatérítési eljárást.

Ha kiállított egy utalványt, de mi már töröltük a foglalást és visszatérítettük a vendéget, értesítjük Önt erről, és megkérjük, hogy térítse vissza az összeget a virtuális hitelkártyára, ahol ez lehetséges (például, ha a Booking.com fizetési rendszerét használja). Eltérő esetben extranetébe küldünk ki egy számlát. 

A kormány hivatalos utasításait követve köteles voltam átmenetileg bezárni a szállásomat. Hogyan lehetek biztos afelől, hogy a szobáim nem jelennek meg foglalhatóként a Booking.comon?

Áprilisban átmenetileg szüneteltettük a „lezárt szobák automatikus újra-feltöltése” funkciót, hogy segítsünk minden partnerünknek megfelelni a kialakulóban lévő korlátozásoknak. Augusztustól visszakapcsoljuk ezt a funkciót minden olyan szállásnál, amelynél korábban ez engedélyezve volt. 

Az utazás a legtöbb régióban megnyílt, és a vendégek tisztában vannak a szállásfoglalások kockázataival. Ez a funkció segít több szoba értékesítésében, mivel maximális elérhetőséget kínál anélkül, hogy be kellene lépnie a rendszerbe, hogy azt saját kezűleg frissítse.

Ha azonban a koronavírus korlátozások továbbra is befolyásolják elérhetőségét, és szeretné kikapcsolni ezt a funkciót, azt az alábbi lépések végrehajtásával teheti meg: 

 1. Lépjen be az extranetre
 2. Kattintson a „Naptár | Árak | Elérhetőség” fülre
 3. Kattintson a Naptár jobb felső sarkában található Beállítások szimbólumra
 4. Kattintson az „Automatikus újra-feltöltés” lehetőségre
 5. A „Naptár beállításai” területen kattintson a „Nem” lehetőségre az Automatikus újra-feltöltés funkció kikapcsolásához  

 


3. rész: Biztonság és egészség megőrzése


Ha egy vendég a koronavírus jellemző tüneteivel jelenik meg szállásomnál, jogomban áll orvosi igazolást kérni tőle?

A kérdést, hogy mely tünetek választják el a koronavírust egy megfázástól, nehéz megválaszolni. Partnerünk orvosi adatokat általában nem kérhet a vendégektől, adatvédelmi okokból. Viszont amennyiben valószínű, hogy a vendég olyan országból érkezett, ahol vis maior állapot van, megkérdezheti vendégeit a szállását megelőző állomásaikról.

Fontos megjegyezni, hogy vendégei törvényileg nem kötelezhetőek orvosi igazolás felmutatására, és szabályzataink jelenleg nem teszik lehetővé az elszállásolás megtagadását azon vendégektől, akik nem utaztak a vis maior által érintett országokba. Minden lemondásnak a szállás részéről a vendéggel való együttműködéssel és megegyezéssel kell történnie.

Hogyan tájékoztatják a partnereket a kialakuló vis maior helyzetről?

Szeretnénk a megszokott csatornákon keresztül (e-mail, extranet, Pulse, stb.) értesíteni minden alkalommal, amikor új vis maior helyzet lesz érvényes, azonban a hírek hordereje és gyakorisága nem teszi ezt lehetővé a továbbiakban. Ezért úgy döntöttünk, hogy egy hiteles és megbízható forrást hozunk létre a Partner Sugó cikkel, ahonnan tájékozódhat. Ebben a cikkben mindig megtalálja a legfrissebb híreket és iránymutatást a jelenlegi vészhelyzetben. Azt javasoljuk, hogy mentse el könyvjelzői közé, és napi rendszerességgel látogassa az oldalt, mivel gyakoriak a frissítések.

Nem tudom elérni az ügyfélszolgálatot telefonon, élő chaten vagy e-mailben. Mit tehetek?

A helyzet nemzetközi jellegére való tekintettel Ügyfélszolgálatunk éjjel-nappal azon dolgozik, hogy megválaszolhassa partnereink és vendégeink kéréseit. Világszerte jelenleg is több mint 10.000 munkatársunk ügyfélszolgálati kéréseket válaszol meg.

Ha nem tud minket elérni, az azért lehet, mert túl sok kérés érkezett be a megkeresése időpontjában. Az ehhez hasonló nehéz helyzetekben elnézést és a türelmét kérjük. Kérjük, próbáljon meg kapcsolatba lépni velünk az elérhetőségeinken. Szintén érdemes tudnia, hogy olyan technikai megoldásokon is dolgozunk, amellyel önkiszolgáló platformon kaphat segítséget, amennyire csak lehetséges. Bízunk benne, hogy ez a folyamatosan frissített GYIK tudástár szintén partnereink segítségére lesz, ezért azt javasoljuk, hogy térjen vissza ide a legújabb részletekért.

Mit tesz a Booking.com, hogy segítsen a pénzügyi nehézségeimben?

Rengeteg partnerrel rendelkező nagyvállalatként nagyon komolyan vesszük a társadalmi szerepvállalásunkat is. Normál körülmények között csapataink önként keresik meg partnereinket, akik pénzügyileg nehéz helyzetbe kerültek, hogy egyeztessenek a személyre szabott megoldási lehetőségről. Azonban a jelenlegi helyzet példa nélküli. Biztosítanunk kell üzletünk folyamatos működését a lehető legjobb módon, annak érdekében, hogy ott lehessünk, amikor a jövőbeni keresletet és támogatást szeretnénk eljuttatni Önhöz, amint készen áll majd a visszatérésre és üzlete fejlesztésére. A weboldalunkon megjelenő több mint 2,5 millió szállással világszerte nem egyszerű egyéni pénzügyi segítséget felajánlani. Ezzel együtt pénzügyi osztályunk összegyűjti azokat a fejlesztés alatt álló kezdeményezéseket, melyekkel az egyes kormányzati szervek mérsékelni vagy késleltetni kívánják az adófizetési kötelezettségeket. Számíthat a tájékoztatásunkra minden olyan pénzügyi segítségről, amely az Ön helyzetére alkalmazható.

Ezen felül, ahogyan az egyes országok elkezdik a kilábalás jeleit mutatni, megjelentetünk majd egy a visszatérésre felkészítő eszköztárat, hogy segítsük Önt az üzletbe és a növekedésbe való visszatéréssel, amilyen hamar csak lehet.

Mit tesz a Booking.com a partnerek visszatérése érdekében?

A fent említett frissítések mellett, folyamatosan újabb módszereken dolgozunk, amelyekkel támogathatjuk majd Önt:

 • Ezekben a bizonytalan időkben az ügyfeleink a rugalmasságot keresik. Ezért egyelőre olyan egyszerűvé tesszük a rugalmas opciók megkeresését, amennyire csak lehetséges. Azért, hogy ezzel szállása is jól járjon, javasoljuk, hogy vezessen be rugalmas szabályzatokat. Ennek érdekében olyan új funkciókat alakítunk ki, amelyekkel könnyedén teljesen rugalmassá teheti szabályzatait.
 • Egy olyan kampányon is dolgozunk, amely arra ösztönzi a vendégeket, hogy a koronavírus miatt lemondott foglalásaikat ugyanazon a szálláson hozzák létre újra, amikor újra utazhatnak (csak a nem visszatérítendő és a részben visszatérítendő foglalások esetén).
 • Hamarosan megosztjuk az új funkciók részleteit, amelyekkel módosíthatja a foglalások dátumait, ha azt kéri Öntől a vendég. Nem kell felhívnia az ügyfélszolgálatot.
 • Továbbra is dolgozunk azon, hogy arra sarkalljuk a vendégeket, hogy a krízis végével, amikor újra biztonságos utazni, újra foglalni kezdjenek. 
 • Ahogyan az egyes országok elkezdik a kilábalás jeleit mutatni, megjelentetünk majd egy a visszatérésre felkészítő eszköztárat, hogy segítsük Önt az üzletbe és a növekedésbe való visszatéréssel, amilyen hamar csak lehet.

Hogyan tudhatok meg többet az országomban elérhető adókönnyítési intézkedésekről?

A kormányok világszerte vészhelyzeti adókönnyítéseket vezetnek be, hogy segítsenek a vállalkozásoknak kezelni a koronavírus hatásait. Akár egy nagy hotelt kezel, vagy éppen csak egy hálószobás lakását adja ki, jól jöhet, ha tudja mik a lehetőségei.

Az EY COVID-19 adózási módosítás követője összegyűjti az adókedvezmény-információkat több mint 120 országból. Töltse le a PDF áttekintést, hogy megtudja, milyen adókedvezményeket vezetnek be jelenleg országában:

 • Személyi jövedelemadóra, Áfára és vállalkozási adóra vonatkozó adóbefagyasztások és mentességek
 • Gazdasági intézkedések, melyeket a vállalkozások fennmaradásáért léptetnek életbe
 • Linkek a hivatalos kormányzati forrásokhoz és programokhoz 
 • Elérhetőségek, melyekkel könnyebben igényelheti a vészhelyzeti segítséget

További adózással kapcsolatos információért és kérdésekért, amiket érdemes feltenni pénzügyi tanácsadójának, olvassa el az adókedvezményekről szóló kibővített cikkünket.

Mit gondol az oldalról?

Traveller Review Awards

Tudja meg, hogy az idén nyertes-e, és vegye át megújult, teljesen digitális díját.

Letöltés