Minden, amit a DAC7 irányelvről tudni kell

Frissítve 2 hete | 5 perc
Mentés

A közigazgatási együttműködésről szóló uniós irányelv (DAC7) egy éves jelentéstételi kötelezettség, amely 2023. január 1-jén lépett hatályba. A jogszabály célja az EU-tagállamok közötti adóügyi együttműködés javítása a digitális platformokon keresztül, az eladók – vagyis Önök, partnereink – által szerzett bevételek átláthatóságát is beleértve. Ebben a cikkben mindent megtalál, amit a DAC7 EU-irányelvről tudnia kell.

 

Ha van szállása Ausztráliában (nincs szállása az EU-ban), olvassa el ezt a cikket, mielőtt kitölti a Partnerhitelesítési (KYP) űrlapot.


A DAC7 alapján fennálló kötelezettségeink

Az EU DAC7 irányelvének hatálya alatt működő holland vállalatként kötelesek vagyunk információt közölni a partnereinkről a holland adóhatósággal. Kötelességünk részletes adatokat szolgáltatni azokról a gazdasági társaságokról és egyéni vállalkozókról, akikkel szerződést kötöttünk, valamint a mi platformunkon keresztül végrehajtott üzleti tranzakcióikról. A tranzakciós adatok a következőket tartalmazhatják:

 • Az ügyféltől kapott bevétel (amely nem tartalmazza a Booking.com jutalékát és a letét összegét)
 • A mi jutalékunk
 • (Levonandó) adók, ha vannak
 • Foglalások száma
 • Kiadott napok száma

Az adott évben összegyűjtött adatokat a következő bevallási évben, január 31-ig jelentjük be a holland adóhatóságnak. A holland adóhatóság ezt követően továbbítja ezeket az információkat más EU-tagállamok adóhatóságainak. Ez a törvény végső soron leegyszerűsíti a helyi adóhatóságok ellenőrzési munkáját.

A DAC7 szempontjából a partnerek a platformunkon keresztül üzleti tevékenységet folytató gazdasági társaságok vagy egyéni vállalkozók, akikkel a Booking.com vagy a Booking Transport Limited (BTL) szerződéses kapcsolatban áll (szerződéses felek). Adózási szempontból minden egyéni vállalkozót vállalkozásnak tekintünk.

Például: Az X cégnek szerződése van a Booking.commal, és az X cég más gazdasági társaságok, illetve egyéni vállalkozók tulajdonában lévő (nem a saját tulajdonában lévő) szállásokból álló portfóliót kezel. Ebben az esetben a DAC7 keretében történő adatszolgáltatás részeként az X cégről – nem pedig a tényleges szállásadókról – vagyunk kötelesek adatokat jelenteni. Más szóval a szálláskezelő céget tekintjük partnerünknek, nem pedig az általa kezelt szállások tulajdonosait. A szerződő félre vonatkozó adatokat a fizetési folyamatok beállítási módjától függetlenül jelentjük le (ezek be lehetnek állítva közvetlenül a Booking.com és a szállásadó vagy a meghatalmazók között)


A DAC7 hatálya alá tartozó partnerek

Egy partner akkor tartozik a DAC7-jelentéstétel hatálya alá, ha az EU-n belül található ingatlanokat ad ki, vagy az elsődleges címe az EU-n belül található.

Egy látványosság, autókölcsönzési vagy közlekedési partner akkor tartozik a DAC7 bejelentési kötelezettség hatálya alá, ha a székhelye valamely uniós tagállamban van (azaz egyéni vállalkozó esetében a lakóhelye, illetve gazdasági társaság esetében a székhelye az EU-ban található).

A DAC7 alkalmazási körébe tartozó valamennyi partnernek ki kell töltenie a Partnerhitelesítési (KYP) űrlapot, amikor először regisztrál vagy új ingatlant hirdet meg a platformunkon. A meglévő partnereknek legkésőbb 2024 végéig ki kell tölteniük a frissített KYP űrlapot.


Mentesség a DAC7-tel kapcsolatos kötelezettségek alól

A DAC7 hatálya alá nem tartozó társaságok:

 • Kormányzati szervek.
 • Tőzsdén jegyzett társaságok és olyan hozzájuk kapcsolódó társaságok, amelyek részvényeinek több mint 50%-át egy tőzsdén jegyzett társaság birtokolja, a szavazati jogokat is beleértve.

A DAC7 hatálya alá nem tartozó szolgáltatások:

 • Repülőjáratok.
 • Azok a látványosságok, amelyek nyilvánosan látogatható eseményekre és látnivalókba, például vidámparkokba, színházi előadásokra, sportmérkőzésekre vagy hasonló eseményekre teszik lehetővé a belépést.
 • Azok a szállások, amelyek naptári évente szálláshelyenként több mint 2000 foglalással rendelkeznek. Ha olyan EU-n belüli szálláshellyel rendelkezik, amely a december 31-ei állás szerint egy naptári év alatt több mint 2000 foglalást kapott, akkor ez a szállás a DAC7 bejelentési kötelezettség hatályán kívül esik. Ha van egyéb meghirdetett szálláshelye, amely nem ért el több mint 2000 foglalást (a naptári évet tekintve, szálláshelyenként), akkor az a DAC7 bejelentési kötelezettség hatálya alá esik. A kivételek csak a szállásokra vonatkoznak, látványosságokra, autóbérlésre, taxikra és egyéb termékekre nem érvényesek.

Adatgyűjtés a Partnerhitelesítési (KYP) űrlapon

Minden új partnernek ki kell töltenie a Partnerhitelesítési (KYP) űrlapot, amikor először regisztrál a platformunkon. Az űrlapot új mezőkkel frissítettük a DAC7-jelentésekhez szükséges adatok gyűjtéséhez.

 • Az uniós székhelyű, illetve az uniós ingatlanokkal rendelkező új partnereknek a regisztrációs folyamat során ki kell tölteniük a frissített KYP űrlapot. Felhívjuk a figyelmét, hogy a KYP űrlapot akkor is ki kell töltenie, ha szállásának állapota nem Nyitott/foglalható.
 • Azoknak a meglévő partnereknek, akik 2023. január 1-je után hirdettek meg új szállásokat az Európai Unió területén, ki kell tölteniük a frissített KYP űrlapot az újonnan meghirdetett ingatlanokhoz, amelyek a DAC7 hatálya alá tartoznak.
 • Azokat az uniós ingatlanokat hirdető, illetve uniós székhelyű meglévő partnereket, akik 2023. január 1-je előtt regisztráltak, arra kérjük fel, hogy 2024 vége előtt töltsék ki a frissített űrlapot. Nekik e-mailben küldjük el a frissített KYP űrlapra mutató linket, és az extraneten is megjelenik egy fejléc, amely tartalmazza ezt.

90 nap áll rendelkezésére, hogy kitöltse a KYP űrlapot, és megadja az adatokat a szerződő félről – a Booking.commal szerződést aláíró gazdasági társaságról vagy egyéni vállalkozóról. A 90 napos időszak akkor kezdődik, amikor befejezi szállása regisztrációját, függetlenül attól, hogy nyitva áll-e foglalásokra vagy sem. Ha több szállást hirdet meg, akkor minden további meghirdetett szállásra is az első szállásra vonatkozó 90 napos időszak érvényes.

Ha a regisztrációtól számított 30 napon belül nem küldi be a KYP űrlapot, akkor havonta e-mailben emlékeztetjük a kitöltésére. Ha 90 napon belül nem küldi be a KYP űrlapot, akkor a 2023. január 1-je után regisztrált EU-s szállásait ideiglenesen felfüggesztjük. Ha a Booking.com fizetési rendszert használja, a kifizetések is leállnak.

Amikor beküldi a kitöltött KYP űrlapot, újra megnyithatja az EU-s szállásait a platformunkon, amennyiben nincs további ok a felfüggesztésükre. Ha a Booking.com fizetési rendszert használja, a kifizetések visszaállnak.

A KYP űrlap elküldésekor bizonyos adatokat összehasonlítunk a platformunkon vagy nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származó egyéb információkkal. Ha kérdésünk van a megadott adatok hitelességével kapcsolatban, értesítést kap, vagy felvesszük Önnel a kapcsolatot.

Mielőtt elküldenénk a DAC7-adatbejelentést a holland adóhatóságnak, e-mailben tájékoztatjuk Önt, hogy a jelentés elkészült. Ha át szeretné nézni, letöltheti a jelentés Önre vonatkozó részét az extranetes megfelelőségi központból.

Amennyiben a jelentés áttekintése után módosítania kell a személyes vagy az üzleti adatait, ezt a Partnerhitelesítési (KYP) űrlap ismételt beküldésével teheti meg a megfelelőségi központban. Vegye figyelembe, hogy az ilyen változtatások csak a következő bejelentési ciklusban jelennek majd meg.


Az Öntől gyűjtött adatok köre

Ha társas vállalkozásként azonosítja magát, a következő adatokat kérjük Öntől:

 • Teljes hivatalos név (előre ki van töltve a szerződésének megfelelően, és csak az ügyfélszolgálat segítségével módosítható)
 • Adóazonosító szám és a kibocsátó ország
 • Cégjegyzékszám
 • Közösségi adószám
 • Bejegyzett székhely (országgal együtt)

Ha egyéni vállalkozóként azonosítja magát, a következő adatokat kérjük Öntől:

 • Teljes hivatalos név (előre ki van töltve a szerződésének megfelelően, és csak az ügyfélszolgálat segítségével módosítható)
 • Adóazonosító szám és a kibocsátó ország
 • Közösségi adószám
 • Elsődleges lakóhely címe (az országgal együtt)
 • Születési dátum
 • Születési hely (település, ország)

Ezenkívül minden partnernek meg kell adnia egy ingatlan-nyilvántartási számot is az összes EU-ban található szállásához, amelyet hirdet a platformunkon. Az ingatlan-nyilvántartási szám, más néven kataszterszám a szálláshoz rendelt egyedi azonosító, amelyet rögzítettek a hivatalos nyilvántartásban.

Ingatlan-nyilvántartási számát az extranet Szálláshely fülén található Tudnivalók menüpontban adhatja meg. Ha több szállást is hirdet, kérjük, minden szállás saját extranetes felületén adja meg az adott szállás ingatlan-nyilvántartási számát. Ha egy szállásnak több ingatlan-nyilvántartási száma is van, akkor sorolja fel őket vesszővel elválasztva.

Ingatlan-nyilvántartási számát az ingatlan-nyilvántartási okiraton találja, illetve lekérheti önkormányzata vagy országa földhivatalának weboldalán. Ha további kérdései vannak, tájékozódjon az Európai Uniónak a tagországok helyi ingatlan-nyilvántartásáról szóló weboldalán.


Szójegyzék

Gazdasági társaság – jogi személy vagy jogalany (például vállalat, társulás, vagyonkezelő vagy alapítvány). Egy gazdasági társaság egy másik gazdasági társaság kapcsolt vállalkozása, ha valamelyik társaság irányítja a másikat, vagy ha a két társaság közös irányítás alatt áll. Ebben az esetben az irányítás magában foglalja a szavazatok és tőke több mint 50%-ának közvetlen vagy közvetett tulajdonjogát egy gazdasági társaságban. A közvetett részvételnél a másik jogalany tőkéjében való 50%-ot meghaladó tulajdonosi részesedésre vonatkozó követelmény teljesítését az egymást követő szinteken keresztüli részesedési arányok szorzatával határozzuk meg. A szavazati jogok több mint 50%-ával rendelkező személyt 100%-os szavazati joggal rendelkezőnek tekintjük.

Egyéni vállalkozó – a platformunkon keresztül üzleti tevékenységet folytató természetes személy, akit a Booking.com és a BTL adózási szempontból vállalkozónak tekint.

Az Európai Unió tagállamai – 

 • Ausztria
 • Belgium
 • Bulgária
 • Horvátország
 • Ciprus – a Ciprusi Köztársaságnak a Ciprusi Köztársaság kormányának irányítása alatt álló területei
 • Csehország
 • Dánia
 • Észtország
 • Finnország
 • Franciaország
 • Németország
 • Görögország
 • Magyarország
 • Írország
 • Olaszország
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxemburg
 • Málta
 • Hollandia
 • Lengyelország
 • Portugália 
 • Románia
 • Szlovákia
 • Szlovénia
 • Spanyolország
 • Svédország

Az Európai Unióhoz tartozó területek –

 • Åland-szigetek
 • Azori-szigetek
 • Kanári-szigetek
 • Francia Guyana
 • Gibraltár
 • Guadeloupe 
 • Madeira
 • Martinique
 • Mayotte
 • Réunion
 • Saint Martin

DAC7 GYIK

Az EU DAC7 irányelvével kapcsolatos leggyakoribb kérdésekre a DAC7-tel kapcsolatos gyakran ismételt kérdések oldalán találhat választ.

 

Mostantól bármikor hozzáférhet az összes jogi üzenethez és értesítéshez egy helyen.

Olvasson tovább

Hasznosnak találta ezt a cikket?