Voorwaarden 0% Commissieprogramma

Bijgewerkt 1 jaar geleden
Opslaan

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van het 0% Commissieprogramma, door Booking.com beschikbaar gesteld voor en ten behoeve van de Accommodaties die in aanmerking komen en belangstelling hebben in deelname aan het 0% Commissieprogramma (te allen tijde op vrijwillige basis via inschrijving (indien u in aanmerking komt; indien van toepassing) naar eigen inzicht) (het "0% Commissieprogramma" of het "Programma").

 

 1. Definities en Interpretatie

 

 1. Tenzij anders gedefinieerd in deze Voorwaarden 0% Commissieprogramma (de "Programmavoorwaarden"), hebben termen met een hoofdletter dezelfde betekenis als uiteengezet in de Accommodatieovereenkomst die is aangegaan tussen de Accommodatie en Booking.com (de "Overeenkomst").
 2. Behoudens andersluidende bepalingen in deze Overeenkomst blijven de algemene voorwaarden van de Overeenkomst ongewijzigd en volledig van kracht.

 

 1. Het 0% Commissieprogramma

 

 1. Het 0% Commissieprogramma van Booking.com is een incentiveprogramma voor nieuwe Accommodaties. Deelname aan het Programma is mogelijk tot 31 december 2022.
 2. De Accommodatie moet aan de volgende voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor het Programma:
 • De Accommodatie (waarmee rechtspersoon wordt bedoeld) is een nieuwe zakelijke partner van Booking.com en registreert zelf de Accommodatie(s) (waarmee eigendom(men) wordt bedoeld) voor de eerste keer op het Platform en is uitgenodigd om lid te worden van het 0% Commissieprogramma en accepteert de voorwaarden tijdens het registratieproces
 • Elke Accommodatie (waarmee eigendom wordt bedoeld) kan worden gekarakteriseerd als een van de volgende categorieën van accommodatietypen zoals gebruikt op het Platform:
  • Appartement;
  • Aparthotel;
  • Villa; 
  • Vakantiehuis;
  • Chalet;
  • Gite;
  • Condo; of 
  • Cottage;
 • Elke Accommodatie (waarmee eigendom wordt bedoeld) moet gelegen zijn in Australië, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten. Accommodaties in andere landen komen niet in aanmerking;
 • De Accommodatie (waarmee rechtspersoon wordt bedoeld) kan maximaal 20 Accommodaties registreren die tot de bovengenoemde typen behoren; 
 • Elke in aanmerking komende Accommodatie moet uiterlijk 31 december 2022 op het Platform worden geregistreerd en beschikbaar worden gesteld ('open boekbaar').
 1. Booking.com behoudt zich het recht voor om de informatie die door de Accommodatie is verstrekt te controleren op waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid, om vast te stellen of de Accommodatie in aanmerking komt voor het Programma.

 

 1. Incentive

 

 1. Als de Accommodatie in aanmerking komt voor het Programma, dan zal het Commissieniveau voor de in aanmerking komende Accommodatie 0% zijn (de "Incentive") voor boekingen gemaakt tussen de startdatum van de Incentive en de einddatum van de Incentive.
 2. De Incentive is alleen van toepassing op Commissie en is niet van toepassing op betalingsverwerkings- of administratiekosten voor gastbetalingen.
 3. De Incentive is geldig vanaf de datum waarop de registratie van de Accommodatie (waarmee eigendom wordt bedoeld) is voltooid, tot en met de einddatum van de Incentive. De einddatum van de Incentive wordt vermeld in de e-mail voor deelname aan het Programma die bij registratie naar de Accommodatie is verzonden, en op de pagina Contracten van de Accommodatie op het extranet van Booking.com. 
 4. Na de einddatum van de Incentive zal de Accommodatie onderworpen worden aan de standaard Commissieniveaus zoals bepaald door Booking.com, afhankelijk van waar de Accommodatie zich bevindt.
 5. De Incentive zal op de maandelijkse facturen die door Booking.com aan de Accommodatie worden verstrekt, vermeld worden als een korting op het totaalbedrag van de factuur.

 

 1. Diversen

 

 1. Booking.com kan naar eigen goeddunken beslissen te stoppen met het aanbieden van het Programma aan Accommodaties.
 2. Deze Voorwaarden voor het Programma (i) kunnen van tijd tot tijd door Booking.com naar eigen inzicht eenzijdig worden gewijzigd of aangevuld, mits jegens de betreffende deelnemers een redelijke opzegtermijn daarvoor in acht is genomen; (ii) vormen een integraal onderdeel van de Overeenkomst (voor zover van toepassing) (inclusief de Algemene Leveringsvoorwaarden, zoals van tijd tot tijd gewijzigd), en dienen daarmee in samenhang te worden gelezen; en (iii) kunnen online worden geaccepteerd, maar gelden in elk geval volgend op de inschrijving voor en gebruik van het Programma door de Accommodatie. In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van de Overeenkomst en deze Programmavoorwaarden, hebben deze Programmavoorwaarden voorrang.

Is dit artikel nuttig?