Woman planting tree

Bouwen aan meer duurzaamheid in de reisbranche

 | Opslaan
We nemen een aantal manieren onder de loep waarop de branche samenwerkt om duurzamer te worden, en kijken daarbij onder andere terug op het eerste jaar van ons Duurzaam Reizen-programma

Duurzaamheid blijft een belangrijk gespreksonderwerp in de hele branche, ook op ons Elevate 2022-event in Singapore. Tijdens het event was er één sessie in het bijzonder - 'Together for Tomorrow - All About Sustainability' - waarin drie experts bijeenkwamen om hun inzichten te delen.

Het panel bestond uit Danielle D'Silva, Head of Sustainability, Matthias Schmid, Senior VP Trips bij Booking.com en Choe Peng Sum, CEO van Pan Pacific Hotels Group. Tijdens de sessie vertelden ze hoe belangrijk duurzaamheid voor ze is, en hoe we als branche kunnen samenwerken om reizen duurzamer te maken. 

Het eerste gespreksonderwerp was op het eerste gezicht eenvoudig, maar gaf aanleiding tot een veelomvattend antwoord.

Wat is 'duurzaamheid'?

D'Silva merkte op dat hoewel veel mensen duurzaam reizen snel associëren met 'minder vliegen en handdoeken meerdere keren gebruiken', het eigenlijk een veel complexer en veelomvattend onderwerp is.

Duurzaamheid gaat bijvoorbeeld over meer dan alleen klimaat en milieu. Er zijn andere belangrijke aspecten, van bijvoorbeeld economische, culturele en sociale aard, zoals het beschermen van lokale gemeenschappen en het voorkomen van overtoerisme op populaire locaties.

Om duurzaamheid binnen het toerisme te kunnen meten, moeten we kijken naar de positieve effecten van reizen, om die vervolgens te versterken. Tegelijkertijd moeten we ook eerlijk zijn over de negatieve effecten en proberen deze te beperken. Om effectief te zijn, moet een duurzaamheidsplan een brede opzet hebben en al deze aspecten samenbrengen.

Aan de slag met duurzaamheid

Een van de positieve conclusies van de sessie was dat er duurzaamheidsopties beschikbaar zijn voor zowel kleine als grote accommodatieverstrekkers. Wat belangrijk is, is dat partners de juiste stappen nemen, die passen bij de fase waar ze zich in bevinden.

Choe Peng Sum ging in op verschillende investeringen die de Pan Pacific Hotels Group de afgelopen jaren heeft gedaan, met indrukwekkende resultaten. Een voorbeeld daarvan was de investering in efficiëntere ramen, zodat er minder airconditioning gebruikt hoefde te worden. Hoewel dit om een grote investering ging, was zijn belangrijkste advies aan anderen zeer eenvoudig: begin klein, bekijk het rendement en volg dan de resultaten. 

Alle sprekers waren het erover eens dat meetbaarheid een van de belangrijkste succesfactoren is. Daarbij kan het gaan om energie- en waterbesparing, het elimineren van plastic flessen, het aantal ondersteunde lokale artiesten of andere statistieken, maar er moeten tastbare cijfers worden gekoppeld aan elke investering, zodat partners kunnen zien wat de beste resultaten oplevert.

Duurzaamheid en vervoer 

De manier van vervoer speelt natuurlijk een grote rol in de totale uitstoot van een reis. D'Silva waarschuwde voor de kokervisie dat verschillende aspecten van een reis volledig los van elkaar gezien kunnen worden. Dit kan er namelijk toe leiden dat de inspanningen van de ene branche worden ondermijnd door het gebrek aan vooruitgang in een andere.

Hoewel accommodatieverstrekkers er geen controle over hebben, kunnen de reisbeslissingen van gasten beïnvloed worden door emissies die verband houden met andere delen van hun reis. Ongeveer 30% van de klanten geeft aan dat ze 'vliegschaamte' voelen.

Een van de manieren waarop Booking.com de CO2-impact van de heen- en terugreis naar de bestemming aanpakt, is door informatie weer te geven over de emissies van vluchten, met als doel reizigers te helpen de impact van hun reiskeuzes beter te begrijpen. Om dit te doen, gaan we technologie gebruiken die is ontwikkeld door Chooose, naast de methodologie die is ontwikkeld door Google als onderdeel van het luchtvaartkader van het Travalyst-initiatief

Duurzame accommodatie onder de aandacht brengen op ons platform

Eén van de problemen met duurzaamheid is de kloof tussen goede bedoelingen en daadwerkelijk handelen. Klanten zeggen dat ze duurzame opties willen, maar als ze moeite hebben om die te vinden, kunnen ze dat niet in praktijk brengen. 

D'Silva, die zelf Head of Sustainability is, liet weten dat het soms moeilijk voor haar is om de meest duurzame opties te vinden als ze op zoek is naar producten buiten de reisbranche. Zoals ze opmerkte, als zelfs zij worstelt met al haar expertise, hoe kunnen we dan verwachten dat klanten de beste opties kennen, zonder hen daarbij te helpen?

Dit is een van de redenen waarom we ons Duurzaam Reizen-programmahebben opgezet, een initiatief dat onlangs zijn eenjarig bestaan vierde. Het programma is ontworpen om duurzame reiskeuzes voor iedereen gemakkelijker te maken en tegelijkertijd onze partners te erkennen en te ondersteunen op de gezamenlijke reis naar een duurzamere reisbranche.

Sinds de lancering van het programma hebben meer dan 400.000 accommodaties een Duurzaam Reizen-badge gekregen en zijn ze wereldwijd erkend voor hun inspanningen om duurzamer te werken. Door te blijven samenwerken, kunnen we bouwen aan een duurzamere reisbranche en tegelijkertijd het voor iedereen gemakkelijker maken om duurzaam te reizen.

 

Trees
Ontdek meer

Wilt u ontdekken hoe u uw accommodatie duurzamer kunt maken? Kijk voor deskundig advies in het Handboek Duurzaam Reizen. 

Handboek Duurzaam Reizen

Wat vindt u van deze pagina?

Topics
Belangrijkste punten
  • Duurzaamheid is een complex onderwerp dat verder gaat dan klimaat en milieu en ook andere belangrijke aspecten omvat, zoals economische, culturele en sociale factoren
  • Er zijn passende stappen die zowel kleine als grote accommodatieverstrekkers kunnen nemen om duurzamer te opereren, en niet elke inspanning vereist grote financiële investeringen 
  • Choe Peng Sum, CEO van Pan Pacific Hotels Group, adviseert partners die aan het begin van hun duurzaamheidsreis staan om klein te beginnen, te kijken wat werkt en vervolgens op basis van de resultaten verder te gaan
  • Ons Duurzaam Reizen-programma vierde onlangs zijn eenjarig jubileum, met meer dan 400.000 accommodaties die al wereldwijde erkenning krijgen voor hun inspanningen om duurzamer te werken