carbon.jpeg

Hoe accommodaties ervoor kunnen zorgen in 2050 CO2-neutraal te zijn

 | Opslaan
Een nieuw rapport licht maatregelen uit die partners kunnen nemen om de reissector te helpen in 2050 klimaatneutraal te worden. Er zijn drie gebieden, van energiebesparing tot voorlichting, waarin accommodaties geholpen kunnen worden de uitdagingen van decarbonisatie te overwinnen

Booking.com heeft onlangs samengewerkt met strategieconsultants van EY Parthenon en OC&C om het rapport Global accommodation sector – The road to net zero emissions op te stellen. Het rapport belicht de maatregelen die accommodaties kunnen nemen om hun CO2-uitstoot te verminderen en de reisbranche te helpen om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Als onderdeel van het onderzoek namen 6.500 accommodaties van alle soorten deel aan de wereldwijde enquête. 

Accommodaties zijn momenteel verantwoordelijk voor ongeveer 10% van de CO2-uitstoot en equivalente broeikasgassen (CO2-eq) in de toerismesector. Een vermindering van de uitstoot met 17 megaton (Mt) per jaar (een daling van slechts 6-7%) zou de accommodaties op het goede spoor brengen om de komende 30 jaar klimaatneutraal te worden. 

Maatregelen voor CO2-reductie kunnen worden onderverdeeld in 3 gebieden: energiebesparing, voorlichting voor gasten en personeel, en een overgang naar duurzame energie. Deze maatregelen kunnen de broeikasgassen (BKG's) met wel 20% verminderen. Ondanks initiële investeringen kunnen de meeste maatregelen door kostenbesparingen op lange termijn ook leiden tot een positief rendement voor accommodaties. Het is ook belangrijk dat accommodaties een aantal initiatieven nemen, ook als ze onbeduidend lijken. Kleine stapjes zijn beter dan niets doen.

Besparing op energieverbruik

De eerste stap die een accommodatie kan nemen, is het verminderen van energie, water en afval. Ongeveer 75% van de reductiemogelijkheden hangt samen met de implementatie van slechts 3 initiatieven: installatie van energiezuinige verwarmings- en koelsystemen, gebruik van energiezuinige apparatuur en installatie van dubbelglas.

Maar de focus op kleinere initiatieven is zeker ook belangrijk – en vaak makkelijker te implementeren. Als u bijvoorbeeld de minibar standaard uitzet en de handdoeken niet elke dag wast, kunt u per initiatief 2% CO2-eq-uitstoot besparen. Deze maatregelen kunnen direct worden geïmplementeerd, zonder dat er extra investeringen nodig zijn.

Anderen aanmoedigen om milieubewuster te zijn

In de tweede verbeterfase kunnen accommodaties hun gasten en personeel actief stimuleren om zich duurzamer te gedragen. Hoewel het niet mogelijk is om het gedrag van gasten te beheersen, leidt het aanmoedigen van slim en efficiënt gebruik tot aanzienlijke verbeteringen en verhoogt het de vraag naar duurzamere maatregelen.  

Een manier om gasten aan te moedigen om duurzamer te zijn, is door ze vriendelijk te vragen de klimaatbeheersingssystemen uit te zetten of korter te douchen. Gasten vragen om vrijwillig mee te werken werkt meestal, maar het kan ook effectief zijn om mensen te belonen. In de VS verzet 45% van de ondervraagde reizigers zich tegen duurzaam gedrag. Zij kunnen dus alleen door prikkels worden overgehaald, vergeleken met de 40% die wel bereid is duurzamer te zijn met slechts een kleine aanmoediging.

Door medewerkers actief aan te moedigen om BKG's te verminderen – door hen te betrekken bij brainstorms en comités – krijgt iedereen het gevoel dat ze hun steentje bijdragen. Kleine maatregelen, zoals de lichten uitdoen in lege kamers, kunnen flink oplopen. Het belangrijkste is dat als het hele team zich bezighoudt met duurzame maatregelen, ze gasten actief kunnen aanmoedigen om hetzelfde te doen. 

renewable_energy.jpg

 

Overstappen op duurzame energie

Een andere manier om CO2-neutraal te worden, is door de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen en te kiezen voor duurzame energiebronnen. Dit kan bij de accommodatie of door gebruik te maken van groene stroom van het landelijke elektriciteitsnet. Ten slotte kan de CO2-uitstoot ook worden gecompenseerd, maar dat is niet de beste optie. 

Er zijn verschillende mogelijkheden voor accommodaties die in hun eigen duurzame energie willen voorzien. Zonnepanelen, windturbines en warmtepompen kunnen bij de accommodatie worden geïnstalleerd, of energie kan worden afgenomen bij leveranciers van duurzame energie. Om de initiële kosten van deze investeringen te dekken, bieden veel lokale overheden subsidies en initiatieven aan om accommodaties aan te moedigen te investeren in duurzame energie. 

Het compenseren van CO2 moet alleen als laatste redmiddel worden gezien, maar indien nodig kunnen er koolstofkredieten worden gekocht. Deze kredieten kunnen worden verhandeld per één ton CO2-eq en zijn gericht op het voorkomen of opslaan van CO2-uitstoot. Emissies worden over het algemeen vermeden door de energie-efficiëntie van gebouwen, vervoer en andere bronnen te verbeteren. Koolstofopslag voorkomt dat broeikasgassen in de atmosfeer terechtkomen door bomen te planten en andere maatregelen te nemen. 

Mogelijke uitdagingen om de uitstoot te verminderen

Er is niet één wondermiddel om de uitstoot te verminderen - er moeten meerdere maatregelen worden genomen om tot significante veranderingen te komen. Ondanks de terughoudendheid ten aanzien van de kosten leidt 58% van de gepresenteerde maatregelen in het rapport op de lange termijn tot minder energieverbruik. Dat betekent dat accommodaties kunnen besparen als ze bereid zijn om vooraf mensen voor te lichten en te investeren.

Een andere uitdaging waarmee accommodaties worden geconfronteerd, is dat niet alle maatregelen gelijke kansen bieden om CO2 te verminderen. Op dit moment schommelen de acceptatiepercentages voor decarbonisatie-initiatieven tussen de 30% en 70% wereldwijd - hoewel bepaalde maatregelen, zoals het gebruik van energiezuinige verlichting, al standaard zijn in de branche. De beste manier om de uitstoot te verminderen, is door verschillende soorten maatregelen te nemen, groot en klein, in plaats van al uw hoop te richten op één enkel initiatief.

Alles bij elkaar

De conclusie is dat accommodaties, consumenten en autoriteiten een mondiale aanpak moeten volgen om klimaatneutraal te worden. Als eigenaren en operators verschillende doelen hebben, wordt de implementatie een grotere uitdaging. Om succesvol koolstofvrij te worden, moeten de accommodatiesector en andere externe belanghebbenden één gemeenschappelijk doel najagen. 

Klimaatverandering is - en blijft - een van de meest urgente uitdagingen van onze tijd. Gelukkig kunnen accommodaties een grote bijdrage leveren om de uitstoot te verminderen, kosten te verlagen en hun gasten toch een positieve ervaring te bieden. Door het voortouw te nemen op het gebied van duurzaamheid, zullen accommodaties ook opvallen bij milieubewuste reizigers.

De urgentie zal alleen maar verder toenemen als de marktpartijen niet direct en substantieel actie ondernemen. Samenwerking is de sleutel tot het CO2-neutraal maken van de branche. Van consumenten tot overheden, samen is het mogelijk om de reisbranche in 2050 klimaatneutraal te krijgen. 

 

Wat vindt u van deze pagina?

Topics
Belangrijkste punten
  • Het nieuwe rapport van Booking.com helpt accommodaties bij het identificeren van gebieden waar ze de CO2-uitstoot kunnen verminderen, met als gezamenlijk doel de reisbranche in 2050 CO2-neutraal te maken
  • Veel accommodaties dragen hun steentje al bij om de CO2-uitstoot te verminderen, maar er kan nog meer worden gedaan 
  • Er zijn 3 belangrijke verbeterpunten – energiebesparing, voorlichting voor personeel en gasten, en overgang naar duurzame energie – die essentieel zijn om de uitstoot te verminderen
  • Ondanks initiële investeringen resulteren de meeste decarbonisatie-initiatieven in kostenbesparingen voor accommodaties