Couple in hotel lobby

Hoe de Europese accommodatiesector toewerkt naar duurzaamheid

 | Opslaan
Nieuw onderzoek van Booking.com en Statista laat zien hoe de Europese accommodatiesector denkt over duurzaamheid en decarbonisatie. Klaar of niet, er valt veel te winnen voor hotels in Europa in het vinden van alternatieve energiebronnen en het aantrekken van reizigers die duurzamer willen zijn

Onze Europese accommodatiebarometer voor de zomer van 2023* toont de resultaten van een enquête onder 1040 accommodaties in tien Europese regio's, gehouden in het voorjaar van 2023. Hieronder kunt u lezen wat we hebben ontdekt over de vooruitgang van de sector in de richting van grotere duurzaamheidsinspanningen, en waar er nog steeds uitdagingen liggen.

Is Europa klaar voor duurzaamheid?

De reis naar een duurzamer accommodatiemodel is al lange tijd geleden begonnen. Momenteel voelt 42% van de Europese hoteliers zich goed voorbereid op de uitdagingen van duurzaamheid en decarbonisatie, een stijging van 3% ten opzichte van 2022. Omgekeerd voelt slechts 15% van de hoteliers zich onvoorbereid, wat neerkomt op een daling van 3% ten opzichte van 2022, toen dat 18% was. Hoewel de vooruitgang bemoedigend is, waren de respondenten het er allemaal over eens dat er meer moet worden gedaan.

Italië stond bovenaan de ranglijst van paraatheid: 58% van de hoteliers beoordeelde hun paraatheid om de uitdagingen van duurzaamheid en decarbonisatie het hoofd te bieden als goed of zeer goed. Italië wordt op de voet gevolgd door Spanje met 46% en de Scandinavische landen met 45%. Italië en de Scandinavische landen behielden hun sterke positie aan de andere kant van de schaal: slechts 5% en 6% beoordeelden hun paraatheid als slecht of zeer slecht. Van de onderzochte landen hadden Griekse hoteliers het minste vertrouwen in hun paraatheid, terwijl Frankrijk zich veruit onvoorbereid voelde. Duitsland was de uitschieter en was het enige land dat zichzelf minder goed voorbereid vond dan in 2022. Alle andere regio's lieten verbeteringen zien.

Preparedness for sustainability and decarbonisation

Wat de precieze redenen zijn voor de verschillen tussen landen, is niet makkelijk vast te stellen. Maar in het geval van Griekenland bleek uit ons onderzoek dat Griekse ondernemers zich meer zorgen maken over beperkte toegang tot kapitaal dan hun tegenhangers in heel Europa. In de accommodatiesector betalen de meeste investeringen in duurzaamheid zichzelf terug, maar de toegankelijkheid en beschikbaarheid van financieringsmogelijkheden zijn nog steeds belangrijk. Het aanpakken van de misvatting dat verduurzaming altijd duur moet zijn, is van cruciaal belang in de regio, vooral omdat zelfs kleine veranderingen al snel een verschil kunnen maken.

Investeringen in duurzaamheid en decarbonisatie

Terwijl 52% van de hoteliers van plan was om hun investeringen in duurzame praktijken op hetzelfde niveau te houden als in 2022, was een klein deel van hen (13%) van plan minder uit te geven. Aan de andere kant was 32% bereid om in de komende zes maanden meer te investeren in duurzame activiteiten.

Een blik op het diagram hieronder laat zien hoe accommodatieverstrekkers van plan zijn hun investeringen te verdelen in de richting van decarbonisatie en duurzamere praktijken.

Majority of European hoteliers convey plans to invest in energy efficiency


Uit ons rapport blijkt dat Europese accommodaties de energiekosten met stip als hun grootste uitdaging zien, waarbij 86% dit als een belangrijk punt van zorg beschouwt, tegenover 80% in 2022. Het is dus niet verwonderlijk dat energie-efficiëntie met bijna 60% de hoogste prioriteit had in de doelstellingen voor duurzame investeringen.

De volgende grootste aspecten waarin werd geïnvesteerd, waren afvalvermindering en waterbehoud. Deze toewijzing van middelen geeft aan dat financiële besparingen op lange termijn een krachtige drijfveer zijn voor bedrijven om veranderingen door te voeren.

Motiverende factoren voor duurzaamheidsontwikkelingen

Hoteliers hebben in ons onderzoek energie-efficiëntie als de belangrijkste investeringsprioriteit op het gebied van duurzame verbeteringen aangemerkt. Tegen de achtergrond van exorbitante energierekeningen proberen hoteliers hun bedrijven te beschermen tegen prijsschommelingen. Dit kan een stimulans zijn om over te schakelen op alternatieve energiebronnen en de efficiëntie te verbeteren.

46% van de accommodatieverstrekkers verwacht dat 2023 een recordjaar wordt voor de omzet, dus er is een sterke motivatie om nieuwe en terugkerende gasten aan te trekken. Ons Rapport Duurzaam Reizen 2023 geeft aan dat de meeste reizigers (76%) dit jaar duurzamer willen reizen, en dat een aanzienlijk aantal (46%) bereid is daar meer voor uit te geven. Accommodatiebedrijven zouden veel baat kunnen hebben bij het benutten van mogelijkheden om in te spelen op de behoeften van deze groeiende categorie reizigers. 

Europa's duurzaamheidskansen

In ons rapport hebben we Europese accommodatieverstrekkers gevraagd om hun belangrijkste kansen voor 2023 te identificeren. We ontdekten dat het 'aanbieden van lokale ervaringen', een doel dat duurzaamheidsinspanningen verbindt met de bredere gemeenschap, belangrijk was voor 55% van de respondenten. 'Grotere belangstelling voor duurzamere producten en diensten' volgde op de voet met 53%. Een andere opmerkelijke kans die door 53% van de accommodaties werd geïdentificeerd, was het 'aantrekken van Generatie Z-reizigers'. Aangezien dit de doelgroep is die zich het meest zorgen maakt over klimaatverandering en zich wil inzetten voor het verkleinen van de ecologische voetafdruk, is het implementeren van duurzamere initiatieven een geweldige manier voor accommodaties om tegemoet te komen aan de behoeften en voorkeuren van hun jongere gasten. 

Emerging opportunities ranked by European hoteliers


Ons rapport benadrukt dat het Europese toerisme zijn opwaartse traject na de pandemie voortzet, waarbij veel accommodatieverstrekkers een recordjaar verwachten. Met dit in gedachten zou het nuttig zijn voor overheden om te onderzoeken hoe zij accommodatiebedrijven kunnen helpen bij hun streven naar sterkere inspanningen op het gebied van duurzaamheid en decarbonisatie. 42% van de respondenten was van mening dat fiscale voordelen zouden helpen om hun plannen voor duurzamere praktijken te versnellen, terwijl 36% pleitte voor betere toegang tot kapitaal en financiering.

Hoewel er op het hele continent nog steeds vooruitgang wordt geboekt, is Italië nog steeds de enige onderzochte Europese regio waar een meerderheid van de accommodatieverstrekkers zich voldoende voorbereid voelde op uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en decarbonisatie. Met de stijgende vraag naar duurzaam reizen, het bemoedigende herstel van de sector na de Covid-19-pandemie en de energiekosten die de winstmarges verkleinen, is dit een ideaal moment voor bedrijven om hun toewijding aan duurzaamheid opnieuw te evalueren en gebieden te identificeren waar ze meer kunnen investeren en nieuwe praktijken kunnen introduceren.


*De enquête werd uitgevoerd door Statista en vond plaats tussen 28 maart en 15 mei 2023 door middel van telefonische vraaggesprekken. In totaal namen 1040 leidinggevenden en managers uit de Europese reisaccommodatiesector deel aan de enquête.
 

Woman paying at hotel reception
Duik dieper in de inzichten

Ons volledige rapport beschrijft de impact van de hausse op hotels in Europa na de pandemie, met speciale aandacht voor de rol van overheden en de verschillen tussen grote ketens en onafhankelijke accommodaties. 

Download het hele rapport

Wat vindt u van deze pagina?

Topics
Belangrijkste punten
  • Een groeiend aantal Europese hoteliers voelt zich bereid om de uitdagingen van duurzaamheid en decarbonisatie aan te gaan, maar er is meer vooruitgang nodig
  • Italië, Spanje en de Scandinavische landen hebben vertrouwen in hun paraatheid, terwijl Griekenland en Frankrijk daar minder zeker van zijn, en Duitsland vindt dat de vooruitgang tot stilstand is gekomen
  • 32% van de hoteliers is van plan om in 2023 meer te investeren in duurzaamheid, waarbij prioriteit wordt gegeven aan energie-efficiëntie, afvalvermindering en waterbehoud
  • De hoge energiekosten zijn een sterke motiverende factor voor investeringsbeslissingen. Een toename van reizigers die op duurzaamheid gericht zijn, is ook een stimulans
  • Hoteliers zien kansen in lokale ervaringen, duurzamere aanbiedingen en het aantrekken van Gen Z-reizigers