RURAL

Hoe online reisbureaus helpen het toerisme te spreiden en groei te stimuleren

 | Opslaan
Nieuwe wereldwijde studie laat zien hoe online reisbureaus (OTA's) bijdragen aan duurzaam reizen door toerisme naar plattelandsgebieden te verspreiden en lokale economieën te stimuleren

Bij Booking.com geloven we in de positieve kracht van reizen. Daarom willen we een bijdrage leveren om de impact van online reisbureaus op de wereldwijde toeristische industrie in cijfers uit te drukken.

In deze driedelige serie onderzoeken we de belangrijkste thema's die uit ons onderzoek met Oxford Economics naar voren komen: "De economische impact van online reisbureaus", met specifieke rapporten over Europa, Asia Pacific (APAC), de VS en Canada.   

In dit tweede deel bekijken we hoe online reisbureaus (OTA's) bijdragen aan duurzaam reizen door (1) toerisme naar plattelandsgebieden te verspreiden en (2) lokale economieën te stimuleren

Meer dan recycling

Bij duurzaam reizen denken we al snel aan bijvoorbeeld het hergebruiken van handdoeken of het verbannen van plastic flessen. Maar er is een ander belangrijk aspect van duurzaam reizen dat vaak onderbelicht blijft: het ondersteunen van lokale gemeenschappen.  

Zoals we in het eerste deel van deze serie hebben gezien, vergroten OTA's het totale aantal reizen, onder andere door de consument meer keuze te bieden. Het onderzoek laat ook zien hoe die toename van reizen zorgt voor meer banen en een groei van het bbp. Bovendien zien we dat online reisplatforms helpen bezoekers gelijkmatiger te verdelen over het totaal aantal bestemmingen dan de markt als geheel. Dit gebeurt door een gelijk speelveld te creëren voor alle accommodaties, of het nu gaat om toeristische hotspots of bestemmingen buiten de gebaande paden.  

Buiten de gebaande paden

In Europa hielpen online platforms reizigers al vóór de pandemie om bestemmingen op het platteland te ontdekken. In 2019 was slechts een klein deel van de Europese accommodatieboekingen in een ruraal gebied (16%). Maar het aandeel in de totale omzet van boekingen via online reisplatforms is meer dan het dubbele (38%). 

Deze minder bezochte bestemmingen waren vooral populair in plaatsen als het Verenigd Koninkrijk (41% van de OTA-boekingen), Duitsland (39%) en Portugal (35%).

Hoewel de pandemie een negatieve invloed had op toerisme in het algemeen, kreeg het toerisme op het platteland juist een boost doordat online reisbureaus consumenten hielpen om minder drukke bestemmingen te vinden. 

statistic


Bijvoorbeeld in Europa waren boekingen voor rurale bestemmingen in 2021 in Denemarken goed voor 34% van alle OTA-boekingen, vergeleken met slechts 6% van alle boekingen in de reismarkt als geheel. 

In de Verenigde Staten is de OTA-activiteit in plattelandsregio's sneller gegroeid dan in stedelijke gebieden. In 2012 vond 9,7% van de via OTA's geboekte overnachtingen plaats in rurale gebieden. In 2021 was dat percentage gestegen tot 16%. Meerdere staten hebben in die tijd grote sprongen gemaakt, waaronder Minnesota (10,9% in 2012 vergeleken met 24,2% in 2021) en Nevada (van 6,2% in 2012 naar 16,5% in 2021).

Nu overtoerisme op sommige bestemmingen een steeds groter probleem wordt, laten deze cijfers zien dat online platforms toeristen ook de stad uit weten te lokken, waardoor toerisme beter wordt gespreid en consumenten meer plattelandsbestemmingen kunnen ontdekken. Als gevolg hiervan krijgen die bestemmingen economische kansen die ze zonder OTA's niet zouden hebben gehad. 

Dit is geweldig nieuws voor kleinere accommodatiepartners, waaronder B&B's en alternatieve accommodaties, die ook profiteren van deze spreiding, omdat ze vergeleken met grotere ketens veel vaker in rurale gebieden zijn gevestigd. 

Iets terug doen

Door het totale aantal reizen te vergroten, dragen online platforms ook bij aan banengroei en economische groei.

In Europa voegden OTA's in 2019 € 33,7 miljard toe aan het bbp en zorgden voor 566.000 extra banen. 

travel agency statistic


In de VS en Canada voegden OTA's datzelfde jaar nog eens 19,9 miljard dollar toe aan het bbp en waren zij goed voor 187.000 banen.

En in Asia Pacific (APAC) droegen OTA's in 2019 voor 15,5 miljard dollar en 975.000 banen bij aan de economische groei. 

Hoewel de groei tijdens de pandemie aanzienlijk kleiner was, hielpen online platforms economieën snel te herstellen. OTA's bleven in 2020 en 2021 in alle regio's bijdragen aan de groei van het bbp en het aantal banen. In de VS en Canada waren ze bijvoorbeeld verantwoordelijk voor 113.000 banen in 2021, en daarmee vertoonden ze tekenen van herstel, vergeleken met de 99.000 banen die ze in 2020 ondersteunden.

De conclusie

Door meer keuze te bieden, bevorderen OTA's duurzaam reizen. Dit doen ze door toerisme naar bestemmingen buiten de steden te verspreiden. Bovendien zorgen ze voor economische groei en werkgelegenheid in verschillende sectoren om zo lokale gemeenschappen te ondersteunen. Zoals uit het onderzoek blijkt, genereren online platforms een groot aantal overnachtingen die anders niet zouden worden geboekt. Zonder OTA's zouden er minder overnachtingen zijn en zou toerisme dus minder bijdragen aan het bbp en de werkgelegenheid. 

Hierna: In het laatste artikel van onze driedelige serie bekijken we hoe OTA's accommodatiepartners (met name onafhankelijke accommodaties) helpen een groter wereldwijd publiek te bereiken.
 

Analytics on a laptop
Ontdek meer

Bekijk de volledige rapporten om een volledig beeld te krijgen van hoe OTA's reizen naar plattelandsgebieden stimuleren en de groei van lokale economieën stimuleren.

 

Wat vindt u van deze pagina?

Belangrijkste punten
  • Door meer keuze te bieden helpen OTA's het toerisme wereldwijd naar landelijke gebieden te spreiden
  • In 2019 was slechts een klein deel van de Europese accommodatieboekingen in een ruraal gebied (16%). Vergeleken met de totale omzet van boekingen via online platforms is het percentage verdubbeld (38%). 
  • In de VS groeide het OTA-aandeel in plattelandsregio's van 9,7% van de markt in 2012 tot 16% in 2021
  • Online reisbureaus helpen economieën in verschillende regio's te stimuleren: In 2019 bedroeg de totale bijdrage aan het bbp € 33,7 miljard in Europa, $ 19,9 miljard in de VS en Canada en $ 15,5 miljard in APAC
  • OTA's spelen een grote rol bij het creëren van banen, waaronder 975.000 banen in APAC en 566.000 in Europa in 2019