Gebruik onze op data gebaseerde gids om te profiteren van de vraag laat in het seizoen.

Nieuwe gebruikers toevoegen aan uw extranet-account

Bijgewerkt 1 jaar geleden | Leestijd 10 minuten
Opslaan

Om het beheer van de extranet-inlogaccounts van uw accommodatie eenvoudiger te maken, kunt u meerdere accounts met individuele toegangsrechten voor elk van uw teamleden aanmaken.

Alleen 'admin-gebruikers' van uw accommodatie kunnen dit doen. Dit zijn gebruikers die u heeft aangewezen of van wie wij hebben vastgesteld dat ze het meest geschikt zijn voor het maken en beheren van inlogaccounts.


Waar dit artikel over gaat


Extranet-inlogaccounts aanmaken

 

Om een nieuw inlogaccount voor uw accommodatie aan te maken, kan de admin-gebruiker de onderstaande stappen volgen.

Als de persoon die u wilt uitnodigen geen extranet-account heeft, of alleen een masteraccount:

 1. Log in op het extranet
 2. Klik op Account en vervolgens op Gebruikers toevoegen en beheren
 3. Klik op Voeg een gebruiker toe
 4. Vul de velden Naam en E-mail in voor de nieuwe gebruiker die u wilt uitnodigen
 5. Klik op Volgende stap: toegangsrechten instellen
 6. Selecteer de toegangsrechten die u van toepassing wilt laten zijn op het account van de nieuwe gebruiker en klik vervolgens op Verstuur uitnodiging

De nieuwe gebruiker ontvangt een uitnodiging via e-mail. Ze kunnen dan op een link klikken om de uitnodiging te accepteren en een nieuw extranet-account aanmaken. Als ze de e-mail niet ontvangen, kunt u de bovenstaande stappen herhalen om ze opnieuw uit te nodigen.

Nadat ze hun extranet-account hebben aangemaakt, kunt u hun gebruikersnaam en e-mailadres gebruiken om ze aan uw accommodatie toe te voegen door onderstaande instructies te volgen.

Totdat de nieuwe gebruiker de uitnodiging accepteert, staan ze vermeld als 'in behandeling' in uw lijst met gebruikers in het extranet. Als ze niet binnen zeven dagen op de uitnodiging reageren, vervalt deze en verdwijnen ze van deze lijst.

Als de persoon die u wilt uitnodigen al een extranet-account heeft:

 1. Log in op het extranet
 2. Klik op Account en vervolgens op Gebruikers toevoegen en beheren
 3. Klik op Voeg een gebruiker toe en klik vervolgens op Bestaande gebruiker
 4. Vul de gebruikersnaam en het e-mailadres in van de persoon die u wilt uitnodigen
 5. Klik op Toegangsrechten bekijken

Extranet-inlogaccounts beheren

 

Om toegangsrechten te bewerken, beheerdersrechten te verlenen of een gebruiker van uw accommodatie te verwijderen, kan de admin-gebruiker deze stappen volgen:

 1. Log in op het extranet
 2. Klik op Account
 3. Klik op Gebruikers toevoegen en beheren, dan krijgt u een overzicht van alle gebruikers te zien, met hun toegangsrechten en hun laatste inlogdatum
 4. Klik op Beheren naast het account dat u wilt bewerken
 5. Om de gebruikersrechten aan te passen, klikt u op Toegangsrechten bewerken, vervolgens selecteert u de toegangsrechten die u aan het nieuwe gebruikersaccount wilt toekennen en daarna klikt u op Updaten
 6. Als u de gebruiker in een admin-gebruiker wilt veranderen, klik op Adminrechten toekennen en klik vervolgens op Ja, bevestigen
 7. Als u een inlogaccount van uw accommodatie wilt verwijderen, klikt u op Gebruiker verwijderen en vervolgens op Verwijder [gebruikersnaam]

Rechten aanpassen

Admin-gebruikers kunnen extranet-toegangsrechten aan andere gebruikers verlenen of deze rechten weer verwijderen. Om wijzigingen aan te brengen in gegevens die geen verband houden met extranet-toegang, zoals het e-mailadres of telefoonnummer van een gebruiker, kunt u contact met ons opnemen via uw extranet-inbox.

U kunt de bovenstaande stappen volgen om de toegang tot deze delen van het extranet te beperken:

 • Kalender en beschikbaarheid (ook bekend als Prijzen & Beschikbaarheid)
 • Inbox
 • Finance
 • Accommodatie (ook bekend als Accommodatiegegevens)
 • Reserveringen
 • Account
 • Promoties

Alle wijzigingen die u aanbrengt in de rechten van een gebruiker, zijn van toepassing op alle accommodaties waartoe ze toegang hebben.

Het is niet mogelijk om accommodatierechten aan te maken voor een groepsaccounthouder. U kunt de gebruiker echter uitnodigen om een nieuw inlogaccount aan te maken, zodat u hem specifieke rechten voor uw accommodatie kunt geven.


Masteraccounts begrijpen 

 

Een masteraccount is gekoppeld aan een partnerovereenkomst tussen ons en specifieke accommodaties.

Dit betekent dat u geen accommodatie aan een masteraccount kunt toevoegen als die accommodatie niet onder de overeenkomst valt.

Het betekent ook dat u geen andere accommodaties aan een masteraccount kunt toevoegen of ze eruit kunt verwijderen als ze geen deel uitmaken van de overeenkomst. U kunt de beheerdersrechten voor een masteraccount ook niet wijzigen.

Uw accounttype controleren

U kunt als volgt controleren of u een masteraccount heeft:

 1. Log in op het extranet
 2. Klik op Account
 3. Klik op Gebruikers toevoegen en beheren
 4. Zoek de naam in de lijst met inlogaccounts

Als u een masteraccount heeft, ziet u het woord Masteraccount onder uw naam.


Een accommodatie toevoegen aan uw masteraccount

 

Als de accommodatie die u wilt toevoegen nog niet op ons platform staat, moet u deze eerst toevoegen door de instructies in dit artikel te volgen.

Als de accommodatie die u wilt toevoegen deel uitmaakt van dezelfde juridische entiteit als de accommodatie die aan uw masteraccount is gekoppeld, neem dan contact met ons op via uw extranet-inbox zodat we deze voor u kunnen toevoegen.

Als de accommodatie die u wilt toevoegen geen deel uitmaakt van dezelfde juridische entiteit, kunt u deze niet toevoegen aan uw masteraccount. U moet een apart inlogaccount voor deze accommodatie aanmaken (dit mag geen masteraccount zijn) door de stappen te volgen in de sectie 'Als de persoon die u wilt uitnodigen geen extranet-account heeft, of alleen een masteraccount' van dit artikel. Vergeet niet om een gebruikersnaam te kiezen die verschilt van de gebruikersnaam die u voor uw masteraccount gebruikt.


Een gebruiker met een masteraccount aan uw accommodatie toevoegen

 

U kunt geen gebruiker met een masteraccount aan uw accommodatie toevoegen als de accommodaties geen deel uitmaken van dezelfde juridische entiteit. Om toegang te krijgen tot het extranet van uw accommodatie, is er een apart inlogaccount nodig, dat geen masteraccount is.

Als de gebruiker geen apart account heeft dat geen masteraccount is, dan kunnen ze er een aanmaken door de stappen te volgen in de sectie 'Als de persoon die u wilt uitnodigen geen extranet-account heeft, of alleen een masteraccount' van dit artikel. Ze moeten een gebruikersnaam kiezen die verschilt van de gebruikersnaam die ze gebruiken voor hun masteraccount.

Als de gebruiker ook een account heeft dat geen masteraccount is, kunt u deze gebruiker aan uw accommodatie toevoegen door de stappen te volgen in de sectie 'Als de persoon die u wilt uitnodigen al een extranet-account heeft' van dit artikel.


Extranet-toegangsrechten aanmaken en beheren in Pulse

 

Het is niet mogelijk om extranet-inlogaccounts en toegangsrechten aan te maken of te beheren in de Pulse-app. Dit kunt u alleen doen via het extranet, maar het wordt daarna ook in Pulse weergegeven, op de volgende manier:

 

Beperkte toegangsrechten 

Restricties in het extranet

Restricties in Pulse

Kalender en beschikbaarheid

 • Geen toegang tot de Prijzen & Beschikbaarheidskalender 
 • Geen toegang tot de pagina Voorwaarden onder de tab Accommodatie in het extranet
 • Geen toegang tot Beschikbaarheid
 • Geen beschikbaarheidsgerelateerde activiteitenkaarten (met betrekking tot uitverkochte kamers, bijna uitverkochte kamers en beschikbaarheid op lange termijn) 
 • Geen beschikbaarheidsgerelateerde pushmeldingen (met betrekking tot uitverkochte kamers en bijna uitverkochte kamers)

Inbox

 • Geen toegang tot berichten in de Inbox
 • Geen activiteitenkaarten of pushmeldingen gerelateerd aan berichten

Finance

 • Geen toegang tot pagina's onder Finance
 • Geen toegang tot het gedeelte Facturen onder de tab Finance in Meer

Accommodatiegegevens

 • Geen toegang tot pagina's onder de tab Accommodatie
 • Geen toegang tot het onderdeel Accommodatiegegevens in Meer

Reserveringen

 • Geen toegang tot Gastberichten in de Inbox
 • Geen toegang tot pagina's onder Reserveringen
 • Geen reserveringsgerelateerde resultaten bij het zoeken in het extranet
 • Geen toegang tot boekingsgegevens
 • Geen toegang tot Boekingen en Berichten
 • Geen reserveringsgerelateerde resultaten bij gebruik van de zoekfunctie

Account

 • Geen toegang tot specifieke accommodatiegerelateerde rechten onder Account
 

Promoties

 • Geen toegang tot pagina's onder de tab Promoties
 • Geen toegang tot de Promotie-tracker in Meer

Is dit artikel nuttig?