Hoe kan ik een nieuw kamertype met mijn channel manager verbinden?

Als uw channel manager een optie ondersteunt om de kamers zelf te verbinden, volgt u dan hun instructies op.

Om de kamers correct te linken, zorgt u er eerst voor dat de kamers die u wenst te verbinden, zowel in uw Booking.com-extranet als uw providers Property Management Systeem (PMS) staan.

De meeste channel managers linken automatisch alle kamers die recent zijn toegevoegd aan het Booking.com-extranet. Check met uw provider of dit ook geldt voor de channel manager die u gebruikt.