Uw accommodatie heropenen na een te laat betaalde factuur

Bijgewerkt 2 weken geleden | Leestijd 5 minuten
Opslaan

Als uw accommodatie automatisch is gesloten vanwege een onbetaalde factuur, kunt u deze alleen weer openen door het volledige openstaande bedrag te betalen. Zodra u dit heeft gedaan, kunt u uw accommodatie weer openen via het extranet.


Waar dit artikel over gaat


Uw openstaande facturen betalen

Er zijn verschillende manieren om uw facturen te betalen: automatische incasso, bankoverschrijving of online betaling via een provider. Zorg ervoor dat u altijd uw accommodatie-ID en factuurnummer vermeldt als betalingsreferentie, aangezien we deze nodig hebben om uw betaling te identificeren en correct te verwerken. Houd er rekening mee dat het tot zeven werkdagen kan duren voordat we uw betaling registreren, afhankelijk van hoe snel uw bank transacties verwerkt.

Raadpleeg deze hulpbron als u wilt weten wanneer u een betalingsbewijs moet indienen.

 

Betaalinstructies vindt u op de factuur zelf of in het extranet onder Finance en vervolgens Financieel overzicht

Facturen gemarkeerd als Afgeschreven hebben nog een openstaand saldo. Hoewel deze facturen niet op de pagina Openstaande bedragen verschijnen, moeten ze toch via bankoverschrijving worden betaald.

Als er een geschil bestaat over uw accommodatiefactuur, zorg er dan voor dat u het openstaande bedrag vóór de vervaldatum betaalt om bedrijfsonderbrekingen te voorkomen. Als de betwisting wordt geaccepteerd, ontvangt u een creditnota voor de eerstvolgende factuur. Lees meer overcreditnota's en hoe u deze kunt gebruiken. 


Uw accommodatie heropenen

Zodra we uw betaling hebben ontvangen en de factuur als betaald is beschouwd, ontvangt u een bericht in uw extranet-inbox om u te laten weten dat uw accommodatie heropend kan worden. U ziet ook een knop Zet uw accommodatie live op de startpagina van het extranet, waarop u kunt klikken om uw accommodatie snel te heropenen. Zodra u dit heeft gedaan, ontvangt u een bericht waarin staat dat uw accommodatie weer nieuwe boekingen kan ontvangen. 

Als uw betalingsverwerking langer duurt dan de gebruikelijke verwerkingstijd van de bank in uw land, maak dan een ticket aan in uw extranet-inbox - Onderwerp: 'Facturen en commissie' met als subonderwerp 'Mijn accommodatie heropenen'. Mogelijk was het betalingskenmerk niet vermeld en kon uw betaling niet worden toegewezen. 

Voor partners in gerechtelijke procedures met Booking.com wegens wanbetaling kan het langer duren om hun heropeningsvoorwaarden te herzien. Aanvullende informatie wordt meestal verstrekt in de communicatie die door Booking.com wordt verstuurd met betrekking tot de procedure. 

Houd er rekening mee dat sommige partners mogelijk moeten overstappen op automatische incasso om hun accommodatie te heropenen. In overeenstemming met onze Algemene Leveringsvoorwaarden behouden we ons het recht voor om een geldige machtiging voor automatische incasso aan te vragen voordat de heropening van de accommodatie mogelijk wordt gemaakt. Dit is om de kans op een te late betaling te beperken. 


Mijn accommodatie was om onbekende reden gesloten

Als uw accommodatie gesloten is omdat er niet betaald is, stellen wij u hiervan op de hoogte via uw extranet-inbox. Als uw accommodatie zonder toelichting is gesloten, neem dan contact op met de klantenservice voor ondersteuning. 


Opschorting voorkomen

Om er zeker van te zijn dat u nieuwe boekingen voor uw accommodatie kunt ontvangen, moet u commissiefacturen binnen 14 dagen nadat ze zijn gegenereerd betalen.

Als er belangrijke redenen zijn voor het uitstellen van uw betaling, verduidelijk dan uw situatie door vóór het verstrijken van de vervaldatum van de factuur contact op te nemen met het ondersteuningsteam. Volg daarvoor de onderstaande stappen:

  1. Log in op het extranet
  2. Ga naar Inbox en kies Berichten van Booking.com
  3. Klik op Bekijk contactopties
  4. Klik op Facturen en commissie en selecteer Overige

We sturen altijd een opschortingsmelding naar uw extranet-inbox als uw accommodatie dreigt te worden gesloten. 

Als u de betaling op de laatste dag vóór de opschorting uitvoert, is uw accommodatie mogelijk nog steeds gesloten voor boekingen vanwege de verwerkingstijd van de betaling. Houd rekening met de tijd die het kost om uw betaling te ontvangen en betaal op tijd.

Als u problemen ondervindt, is er meer informatie beschikbaar over toegang tot het extranet.

Is dit artikel nuttig?