Dierenwelzijn

Geschreven in samenwerking met World Animal Protection

Animal welfare

Als partner van Booking.com bent u waarschijnlijk al op de hoogte van onze Dierenwelzijnsnormen. Deze principes weerspiegelen onze toewijding om prioriteit te geven aan het welzijn van dieren in de reiservaringen die we faciliteren. In wat volgt gaan we dieper in op het onderwerp dierenwelzijn, waarbij we niet alleen de do's en don'ts op dit gebied behandelen, maar ook het waarom - waarom het welzijn van dieren belangrijk is en waarom het een cruciaal element is van de levensvatbaarheid van onze branche op lange termijn.

Kennismaken met de ongelooflijke diversiteit aan wilde dieren die onze planeet bevolken, kan een verrijkend onderdeel zijn van de reiservaring. Helaas leiden veel populaire toeristenattracties en -activiteiten ertoe dat de rechten van dieren worden geschonden, in veel gevallen in de vorm van wreedheid en misbruik. Een bijzonder problematische vorm van toeristische attractie is vermaak met wilde dieren - activiteiten en attracties waarmee mensen nauw contact kunnen hebben met wilde dieren of ze kunnen zien optreden. Die gaan vaak gepaard met handelwijzen die stressvol zijn voor het dier, of die anderszins dieren aanzetten tot onnatuurlijk of schadelijk gedrag.

Dierenwelzijn is een term die in grote lijnen verwijst naar de behandeling van niet-menselijke dieren, zowel in gevangenschap als in het wild, en de impact die dit heeft op hun fysieke en mentale welzijn. Het is van toepassing op elk soort dier in elke context, van olifanten in Thailand en zeeschildpadden in de Middellandse Zee, tot de katten in een hostel in Tel Aviv en de eenden in Central Park.
 

Het Vijf Domeinen-model, dat voortbouwt op de originele Vijf Vrijheden-tool, biedt een goed kader voor het begrijpen van dierenwelzijn. Het schetst de vijf basisdimensies van welzijn die moeten worden aangepakt bij het voldoen aan de welzijnsbehoeften van een dier. Het is echter belangrijk om te onthouden dat alleen in het wild echt volledig aan de behoeften van een wild dier kan worden voldaan.
 

 

De Vijf Vrijheden De Vijf Domeinen
1. Vrijheid van honger of dorst 1. Voeding - factoren die te maken hebben met de toegang van het dier tot voldoende, uitgebalanceerd, gevarieerd en schoon voer en water.
2. Vrijheid van ongemak 2. Omgeving - factoren die bijdragen aan comfort, zoals temperatuur, ondergrond, ruimte, lucht, geur, geluid en voorspelbaarheid.
3. Vrijheid van pijn, letsel of ziekte 3. Gezondheid - factoren die bijdragen aan een goede gezondheid door afwezigheid van ziekte, blessures, beperkingen en een goede conditie.
4. Vrijheid om (zo veel mogelijk) normaal gedrag te vertonen 4. Gedrag - factoren die gevarieerde, nieuwe en boeiende uitdagingen bieden door middel van zintuiglijke prikkels, verkenning, foerageren, binding, spelen, zich terugtrekken en andere.
5. Vrijheid van angst en stress 5. Mentale staat - door positieve situaties in de voorgaande vier functionele domeinen aan te bieden, zou de mentale toestand van het dier moeten profiteren van overwegend positieve toestanden, zoals plezier, comfort of vitaliteit, terwijl negatieve toestanden zoals angst, frustratie, honger, pijn of verveling worden verminderd.

Waarom dierenwelzijn belangrijk is

Dierenwelzijn wordt niet alleen meegenomen in onze discussie over duurzaamheid vanwege het fundamentele belang van respect voor andere levende wezens, maar ook vanwege het belang ervan voor de levensvatbaarheid op lange termijn van de reis- en gastvrijheidsbranche. Bij Booking.com zien we het als onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat onze branche geen negatieve invloed heeft op de planeet en haar bewoners, en dat de schoonheid van de aarde wordt beschermd voor toekomstige generaties. Daarom spelen onze Dierenwelzijnsnormen een belangrijke rol bij de keuze met wie we zaken doen.

Of u nu dieren op uw terrein heeft of toeristische activiteiten organiseert waarbij dieren betrokken zijn, het is van cruciaal belang dat deze ervaringen geen negatieve invloed hebben op de betreffende dieren. Onze sector speelt een enorme rol in de voortzetting van natuurtoerisme en -vermaak, wat betekent dat we ons ook in een goede positie bevinden om positieve verandering te creëren.

De omgeving waarin we leven – en die toeristen van over de hele wereld aantrekt – wordt vitaal gehouden door de andere soorten die erin leven. Door samen te werken om het welzijn van dieren te beschermen, kunnen we ervoor zorgen dat die omgeving lang meegaat.

Turtle

Vier voordelen van prioriteit geven aan dierenwelzijn

1. U garandeert toekomstige inkomsten


Het kunnen zien van verschillende dieren zal een opwindend onderdeel blijven van het reizen naar een nieuwe plek. Onze enquête van 2019 toonde aan dat 81% van de reizigers wereldwijd een geweldige natuurlijke omgeving als een belangrijke factor beschouwt bij hun bestemmingskeuze, en inheemse dieren hebben een directe invloed op deze ervaring. Tegelijkertijd worden reizigers steeds beter geïnformeerd en zijn ze meer begaan met het welzijn van de dieren die ze tegenkomen. Uit een Kantar TNS-enquête uit 2019 bleek dat 85% van de toeristen van mening was dat touroperators activiteiten die dierenleed veroorzaken, moeten vermijden.


Door duidelijke normen voor dierenwelzijn te hanteren, positioneert u uzelf als marktleider. Volgens hetzelfde Kantas TNS-onderzoek zei 64% van de reizigers dat ze geen touroperator zouden gebruiken als ze weten dat deze het gebruik van wilde dieren ter vermaak promoot, terwijl 79% van de mensen die getuige waren van dierenmishandeling zeiden dat ze bereid zouden zijn meer te betalen voor een activiteit als ze wisten dat de dieren niet hoeven te lijden.

 

2. U beschermt uw reputatie


Reizigers geven erom – en reizigers praten erover. Mensen die getuige zijn van dierenmishandeling delen deze ervaringen steeds vaker online en starten zelfs campagnes om de slechte praktijken die ze tijdens hun reizen zien, te bestrijden. Dankzij sociale media en andere openbare fora krijgen deze doelen meer zichtbaarheid dan ooit. Daarom is het implementeren van normen voor dierenwelzijn een langetermijninvestering in de reputatie van uw merk.

 

3. Het helpt bij het opbouwen van een veerkrachtige en verantwoorde toeristenindustrie


Onze afhankelijkheid van de natuur is tegenwoordig misschien veel minder duidelijk, maar ze bestaat nog steeds. Die afhankelijkheid neemt vaak subtiele vormen aan, met als goed voorbeeld de bever, die de wetlands creëert die zo belangrijk zijn voor onze zoetwatervoorraden. In andere gevallen is de delicate relatie tussen mens en natuur overduidelijk, zoals in het geval van COVID-19.


We worden onvermijdelijk beïnvloed wanneer het milieu uit balans raakt, dus het is in ons eigen belang om wilde dieren en hun natuurlijke habitat te beschermen. Het veiligstellen van de toekomst van deze ecosystemen helpt de toekomst van de locaties waar we wonen en werken te beschermen. Door deze verantwoordelijkheid op ons te nemen, ondersteunen we de kracht van de reis- en gastvrijheidsbranche.

 

4. Het bevordert gedrag dat de menselijke gezondheid beschermt


De gezondheid en het welzijn van mens, dier en de diverse ecosystemen zijn met elkaar verbonden. Ongeveer 60% van alle ziekten waar mensen momenteel door getroffen worden, en 75% van opkomende ziekten zijn het resultaat van zoönose, wat wil zeggen dat ze veroorzaakt worden door ziekteverwekkers die van dier op mens overspringen. Het handhaven van normen voor dierenwelzijn is daarom meer dan alleen een morele en financiële noodzaak. Het houdt mensen veilig door het ontstaan en de verspreiding van infectieziekten drastisch te verminderen. Het uitfaseren van het gebruik van in gevangenschap levende wilde dieren voor amusement is hier een cruciaal onderdeel van.

Elephant

Hoe te beginnen met prioriteit geven aan dierenwelzijn

Een dierenwelzijnsbeleid opstellen
 

De beste manier om dierenwelzijn centraal te stellen, is door deze prioriteit te integreren in de missie en visie van uw bedrijf. Het opstellen van beleid met betrekking tot dierenwelzijn maakt uw intenties concreet en biedt uw team en uw partners duidelijke richtlijnen over wat wel en niet acceptabel is. World Animal Protection biedt een toolkit die u kan helpen bij het opstellen, evalueren en verbeteren van uw dierenwelzijnsbeleid (zie bijlage 2).
 

Onderzoek uw partners en leveranciers
 

Met een duidelijk beleid kunt u beginnen met het beoordelen van uw huidige partnerschappen volgens uw eigen richtlijnen. Voldoen al uw leveranciers aan de normen die u heeft uiteengezet in uw dierenwelzijnsbeleid? Waar is er ruimte voor verbetering? Als er sprake is van vermaak met wilde dieren in uw toeleveringsketen, dan kunt u beginnen met het uitfaseren ervan en in plaats daarvan beginnen met het aanbieden van verantwoorde toeristische activiteiten.

 

Help uw gasten dierenwelzijn te begrijpen
 

Gasten hebben net zoveel verantwoordelijkheid ten opzichte van dieren als u. Door ze duurzame, diervriendelijke ervaringen aan te bieden, zet u een belangrijke stap in de richting van het beschermen van uw lokale omgeving. Borden ophangen of folders delen met informatie over verantwoord natuurtoerisme kan ook helpen hun gedrag te sturen - zowel tijdens hun verblijf bij u als op toekomstige reizen.

Laat reizigers zien wat u doet

Heeft u er al voor gezorgd dat er geen wilde dieren worden gevangen, geconsumeerd, verkocht, tentoongesteld of gebruikt bij uw accommodatie? Via ons platform kunt u dit aan reizigers communiceren.

Update uw faciliteiten

Ontdek onze andere duurzaamheidsgidsen:

Reducing food waste

Voedselverspilling verminderen

Ongeveer een derde van het voor menselijke consumptie geproduceerde voedsel gaat verloren of wordt verspild. Aangezien voedsel een aanzienlijke kostenpost kan zijn, heeft het verminderen van afval een enorm besparingspotentieel en een positieve impact op uw ecologische voetafdruk.

Ontdek hoe

Energy consumption

Energieverbruik verminderen en groene stroom gebruiken

Door de versnelde opwarming van de aarde, en de daaruit voortvloeiende negatieve impact op ecologie en economieën, hebben energiebronnen en efficiëntie de hoogste prioriteit als het gaat om duurzaamheid. Maar het verminderen van het energieverbruik en het overschakelen van uw resterende stroombehoefte naar duurzame bronnen komt niet alleen de aarde ten goede. Het kan ook uw operationele kosten verlagen.

Lees hier hoe u kunt beginnen

Reducing plastic consumption

Minder plastic gebruiken

Het is nu gemakkelijker en belangrijker dan ooit om het gebruik van plastic bij uw accommodatie uit te bannen. Plastic heeft jaren nodig om af te breken en is schadelijk voor wilde dieren en het milieu. Deze gids laat u zien hoe u beide kunt beschermen, door uw gebruik van plastic te verminderen.

Hoe kan ik beginnen?