Belastingverlichting voor partners: wat overheden doen en welke vragen u moet stellen

Updated 1 jaar geleden
Opslaan

Zijn er in uw land noodmaatregelen getroffen ten behoeve van de horeca, het toerisme en de toeristische industrie? 

Overheden over de hele wereld hebben noodmaatregelen genomen om individuen en bedrijven te helpen de impact van het coronavirus (COVID-19) te verminderen. Of u nu een groot hotel runt of één enkele kamer verhuurt, het is goed om te weten of ook u hierdoor geholpen kunt worden. 

Een waardevolle, gratis bron van informatie

De EY Tax COVID-19 Response Tracker verzamelt informatie over belastingverlichting uit meer dan 120 landen. Download het PDF-overzicht om te leren wat voor soort hulpmaatregelen er nu in uw land beschikbaar zijn: 

 • Bevriezing en vrijstelling van personenbelasting, btw en vennootschapsbelasting
 • Economische maatregelen ter ondersteuning van ondernemingen
 • Links naar officiële overheidsmaatregelen en programma's 
 • Contactgegevens om u te helpen bij het aanvragen van noodhulp

Deze bron wordt voortdurend uitgebreid en bijgewerkt, dus check en download de meest recente versie van dit document regelmatig. 

Bezoek de site


Wat u moet vragen aan uw financieel adviseur

Is er een specifieke belastingmaatregel van toepassing op uw situatie? We hebben vragen verzameld in drie algemene categorieën, die u aan uw lokale belastingadviseur of adviseur kunt stellen, om te helpen bepalen of u in aanmerking komt voor een specifieke economische stimulans, uitgestelde betaling of verlenging van de aangiftetermijn. 

Economische stimulans

Naast gunstige leningen en rechtstreekse betalingen aan individuele burgers, bieden veel overheden fiscale ondersteuning om bedrijven aan te moedigen hun werknemers te behouden. Een specifieke maatregel die het overwegen waard is, is een belastingkrediet dat in veel landen beschikbaar is voor lonen die aan werknemers worden betaald. Deze kredieten of subsidies vereisen over het algemeen dat een bedrijf werknemers blijft betalen, terwijl ze door omstandigheden niet kunnen werken. 

Welke vragen moet ik stellen als ik overweeg van een economische stimulans gebruik te maken?

 • Valt mijn bedrijf onder een van de specifieke sectoren die in aanmerking komen? 
 • Wat zijn de specifieke voorwaarden van een door de overheid gesteunde lening? 
 • Welke karakteristieken moet mijn bedrijf hebben en aan welke voorwaarden moeten het voldoen om een in aanmerking te komen voor belastingkrediet voor de salarissen van werknemers?
 • Heeft een van de gewijzigde belastingregels in een vorig jaar geleid tot een lager belastbaar inkomen voor mijn bedrijf? 
 • Zijn er concrete maatregelen die ik nu moet nemen om een financieel voordeel te halen uit een toekomstige belastingaangifte?

Uitgestelde betalingen

Sommige landen staan bedrijven en particulieren toe om de belastingbetalingen tijdelijk uit te stellen, om hen zo te helpen een positieve cashflow te handhaven. Dit kan bijvoorbeeld via uitstel van de voorlopige belastingen of de voorlopige inkomstenbelasting. Met name grote ondernemingen kunnen in aanmerking komen voor uitstel van betaling van loon- of werknemersgerelateerde belastingbetalingen. 

Welke belangrijke vragen moet ik stellen over uitgestelde betalingen?

 • Welke specifieke betalingen kan ik uitstellen?
 • Wanneer moet ik de uitgestelde betaling dan betalen?
 • Kan ik een uitgestelde betaling in termijnen betalen - weken, maanden of jaren?
 • Wordt er rente, boete of toeslag berekend bij een uitgestelde betaling?

Verlenging aangiftetermijn

Veel landen hebben de bestaande termijn voor zakelijke en individuele belastingaangiften verlengd. In de meeste gevallen zijn deze verlengingen automatisch van kracht. 

Welke vragen moet ik stellen zeker te weten dat een verlenging op mij van toepassing is? 

 • Moet ik een aanvraag voor verlenging indienen?
 • Als ik verlenging krijg, geldt dit dan ook automatisch voor mijn betalingsverplichting? (zie hierboven onder 'Uitgestelde betalingen')
 • Moet ik specifieke documentatie bijvoegen bij het indienen van mijn aangifte?
 • Is de verlenging van invloed op de wijze van indienen van mijn aangifte (bv. papieren of online aangifte)?

Informatie voor bedrijven in de Verenigde Staten 

Blijf op de hoogte van veranderingen met betrekking tot belastingen in de Verenigde Staten door updates op federaal, staats en lokaal niveau te volgen: 

 • Federaal: De Internal Revenue Service verstrekt officiële informatie over federale belastinggerelateerde verlengingen en subsidies. 
 • Staat: De Tax Foundation, een non-profit denktank, heeft een tracker gecreëerd van COVID-19 gerelateerde maatregelen die per staat worden uitgevaardigd door de overheid. 
 • Lokaal: Raadpleeg uw gemeente of county om meer te weten te komen over lokale belastinggerelateerde hulpprogramma's. Een bijzonder belangrijk detail ter overweging: Sommige counties en gemeenten mogen geen uitgestelde betalingen voor onroerendgoedbelastingen verstrekken.
 • Gratis nieuwsbrief: Als u regelmatig updates wilt ontvangen over de snel veranderende belastingsituatie in de VS, overweeg dan om u in te schrijven voor de gratis EY Tax Alert e-mail service.

 

Dit artikel is niet bedoeld als belastingadvies. Booking.com spreekt geen aanbeveling uit over de hier genoemde diensten, en biedt deze bronnen alleen voor informatiedoeleinden. 

 

Is dit artikel nuttig?