DAC7: Veelgestelde vragen

Bijgewerkt 3 dagen geleden | Leestijd 5 minuten
Opslaan

De EU-richtlijn inzake administratieve samenwerking (DAC7) is een jaarlijkse rapportageverplichting die op 1 januari 2023 in werking is getreden. Deze wet heeft tot doel de transparantie te verbeteren over de omzet die verkopers, zoals onze partners, via digitale platforms maken. Uiteindelijk zal deze wet de belastinginning door de lokale belastingautoriteiten in de EU vereenvoudigen.

In dit artikel vind u een aantal veelgestelde vragen over DAC7. Lees dit artikel voor meer informatie over DAC7.

 

Als u accommodaties in Australië heeft (geen accommodaties in de EU), lees dan dit artikel voordat u het Know Your Partner (KYP)-formulier invult.


Inhoud

Deelnamecriteria

 • Alle nieuwe partners die hun in de EU gevestigde accommodatie op ons platform vermelden, worden verzocht binnen 90 dagen na het voltooien van de registratie het Know Your Partner (KYP)-formulier in te vullen. In het formulier wordt u gevraagd om belastinggerelateerde informatie over uzelf of uw bedrijf te verstrekken. Zelfs als u meerdere accommodaties aanbiedt, wordt de termijn van 90 dagen berekend op basis van de datum waarop u uw eerste accommodatie registreert. 

  Houd er rekening mee dat u het KYP-formulier moet invullen, zelfs als de status van uw accommodatie niet is ingesteld op Open/boekbaar.

 • Alle bestaande partners die hun accommodatie vóór 1 januari 2023 op ons platform hebben geplaatst, worden verzocht om binnen het kalenderjaar 2024 een bijgewerkt Know Your Partner (KYP)-formulier in te vullen. We nemen contact met u op via e-mail, extranet, inbox of telefoon wanneer u het formulier moet invullen.

  Als een bestaande partner na 1 januari 2023 een nieuwe accommodatie registreert, valt deze nieuwe accommodatie direct onder de DAC7-regelgeving. Dit betekent dat de partner het KYP-formulier voor deze accommodatie moet invullen.

 • De persoon die onze Algemene Leveringsvoorwaarden ondertekent, is verantwoordelijk voor het invullen van het KYP-formulier, ongeacht of deze persoon de host is of niet. Als u bij registratie akkoord bent gegaan met onze Algemene Leveringsvoorwaarden en een accommodatie beheert die op Booking.com staat vermeld, maar er geen eigenaar van bent, vragen we u nog steeds om aanvullende informatie over u en de accommodatie te verstrekken. 

  Het maakt niet uit of u geen eigenaar bent van de accommodatie die op Booking.com wordt vermeld, omdat we voor DAC7-doeleinden gegevens verzamelen over het individu of bedrijf waarmee we een contract hebben getekend. Als u de naam op het ondertekende contract wilt wijzigen, en dus de persoon wiens gegevens we verzamelen, moet u ons proces voor nieuwe contracten doorlopen.

Gegevens verstrekken

 • U moet de vereiste gegevens invullen op het KYP-formulier. Deze kunt u vinden in het Compliance Centre. Het Compliance Centre is alleen toegankelijk voor primaire accounts.

 • U hoeft slechts één keer gegevens over de partij met wie Booking.com een contract heeft te verstrekken via het KYP-formulier. U moet echter in het extranet voor elke accommodatie apart het landregistratienummer (kadaster) toevoegen.

 • Als uw hoofdverblijfsadres/bedrijfsregistratieadres zich in de EU bevindt, valt u binnen het toepassingsgebied van DAC7. Dit geldt zelfs als u alleen accommodaties buiten de EU hebt.

 • Lokale belastingautoriteiten kunnen contact opnemen met Booking.com om aan te geven dat de gegevens die door de Partner en dus in het rapport zijn verstrekt, onjuist zijn, en vragen deze te wijzigen (door correcte gegevens te verstrekken die overeenkomen met de gegevens uit de database van de overheid). Ze kunnen ook vragen om een bewijs leveren dat de door de partner verstrekte gegevens juist zijn. In dat geval moet Booking.com contact opnemen met de partner en vragen of de partner de gegevens wijzigt door het KYP-formulier opnieuw in te dienen of een bewijs te leveren dat de gegevens correct zijn. Als de partner dit niet binnen de verzochte termijn doet, kunnen de activiteiten van de partner op ons platform worden opgeschort totdat de juiste gegevens zijn verstrekt of bewijs wordt geleverd dat de gegevens correct zijn. Als alternatief kunnen de lokale belastingautoriteiten ook contact opnemen met de partner om uitleg te vragen over de gegevens die aan Booking.com zijn verstrekt over omzet en betaalde belastingen. Partners moeten hun bedrijfsmodel en facturerings- en betalingsproces indien nodig kunnen uitleggen. In het geval van niet-betaalde belastingen, zullen de lokale belastingautoriteiten beslissen over de gevolgen.

Rapportageproces

 • DAC7 is een jaarlijkse rapportageverplichting. De DAC7-gegevens worden uiterlijk 31 januari volgend op het rapportagejaar gerapporteerd aan de Nederlandse Belastingdienst. Zo rapporteerden we uiterlijk 31 januari 2024 gegevens voor het kalenderjaar 2023 en moeten we uiterlijk 31 januari 2025 gegevens rapporteren voor het rapportagejaar 2024.

 • Voordat we het DAC7-gegevensrapport indienen bij de Nederlandse belastingdienst, stuurt Booking.com u een e-mail waarin we u laten weten dat het rapport is samengesteld. Als u het wilt bekijken, kunt u uw deel van het rapport downloaden bij het Compliance Centre in het extranet. Let op: dit rapport is alleen toegankelijk via een primair account en is voorlopig alleen beschikbaar in het Engels.

  Als u na het bekijken van het rapport wijzigingen moet aanbrengen in uw persoonlijke of zakelijke gegevens, kunt u dit doen door het KYP-formulier opnieuw in te dienen in het Compliance Centre. Houd er rekening mee dat eventuele wijzigingen alleen worden weergegeven in de volgende rapportagecyclus.

 • Als partners zaken doen op verschillende digitale platforms, vergelijken lokale belastingautoriteiten gegevens die eigendom zijn van deze platforms met de gegevens die partners zelf bij de belastingautoriteiten hebben ingediend. Als ze vragen hebben, nemen de lokale belastingautoriteiten rechtstreeks contact op met partners. 

 • DAC7 vereist geen wijzigingen in de manier waarop belastingen worden verwerkt voor de commissie die door Booking.com in rekening wordt gebracht of voor lokale belastingen die u aan de gasten in rekening brengt. Tegelijkertijd verwachten we dat de lokale belastingdienst gegevens van platformen gebruikt om de juistheid en volledigheid van uw belasting te beoordelen. Zij kunnen ook delen van uw belastingaangifte vooraf invullen op basis van de gegevens die zij van Booking.com en andere platforms hebben ontvangen.

Gegevens delen

 • Op basis van het Fiscaal Identificatienummer (TIN) dat partners verstrekken, wordt een rapport doorgegeven aan de belastingautoriteiten in het land waar de partner fiscaal inwoner is (op basis van land waarin het TIN is uitgegeven). Dit rapport wordt ook ingediend bij het land waar de accommodatie zich bevindt. Als een partner bijvoorbeeld fiscaal inwoner van Nederland is en een Nederlands TIN (RSIN) heeft verstrekt, maar een accommodatie verhuurt in Frankrijk, dan wordt het rapport ingediend bij de belastingautoriteiten in zowel Nederland als Frankrijk.

 • We moeten alle gegevens over onze partners die transacties deden via Booking.com delen. Als u binnen een rapportagejaar transacties heeft gedaan en heeft besloten de accommodatie te sluiten voor boekingen, worden uw gegevens alsnog gedeeld met de Nederlandse Belastingdienst voor DAC7-doeleinden, tenzij u valt onder een van de volgende vrijstellingen:

  • Meer dan 2000 boekingen met unieke boekingsnummers per accommodatie per rapportagejaar
  • U bent een beursgenoteerd bedrijf of u bent voor meer dan 50% in handen van een beursgenoteerd bedrijf
  • U bent een overheidsinstantie
 • Als u bij registratie akkoord bent gegaan met onze Algemene Leveringsvoorwaarden en een accommodatie beheert die op Booking.com staat vermeld, maar er geen eigenaar van bent, vragen we u nog steeds om aanvullende informatie over u en de accommodatie te verstrekken. Het maakt niet uit of u geen eigenaar bent van de accommodatie die op Booking.com wordt vermeld, omdat we voor DAC7-doeleinden gegevens verzamelen over de persoon of het bedrijf waarmee we een contract hebben getekend.

 • U ontvangt een e-mail van Booking.com met een link die u naar ons Know Your Partner (KYP)-formulier leidt. U ziet ook een banner in het extranet met een link naar het formulier. Dit formulier bevat aanvullende velden voor in aanmerking komende partners om de benodigde informatie voor DAC7 te verstrekken.

 • Zodra u het Know your Partner (KYP)-formulier heeft ingediend, is de e-mail of de link van de banner in het extranet niet langer toegankelijk. Als u de door u toegevoegde gegevens moet wijzigen, moet u contact opnemen met de klantenservice en zij kunnen het formulier opnieuw openen zodat u de nodige bewerkingen kunt uitvoeren.

Is dit artikel nuttig?