Onze richtlijnen inzake dierenwelzijn

Bijgewerkt 9 maanden geleden | Leestijd 4 minuten
Opslaan

Alle ervaringen die via ons platform worden aangeboden waarbij levende wezens betrokken zijn, moeten worden uitgevoerd met respect, bescheidenheid en bewustzijn voor mensen, dieren, gemeenschappen en het milieu. Onze beslissingen over met wie we wel en met wie we niet willen werken baseren we op het model van de Vijf Vrijheden en het model van de Vijf Domeinen.


Waar dit artikel over gaat:


Met wie we wel samenwerken

We werken samen met de volgende soorten accommodaties en partners:

 • Dierenopvang en asiels die gericht zijn op het welzijn van dieren
 • Dierentuinen en aquariums die lid zijn van een erkend orgaan en voldoen aan onze eigen Richtlijnen inzake dierenwelzijn
 • Attracties waar bezoekers wilde dieren kunnen observeren in een natuurlijke of semi-natuurlijke omgeving
 • Verantwoorde eco-tours die het milieu beschermen en het welzijn van de betrokken dieren ondersteunen met een focus op educatie
 • Verantwoorde excursies om walvissen en dolfijnen te spotten
 • Accommodaties die ritjes op of interactie met gedomesticeerde dieren aanbieden, zoals paardrijden

Met wie we niet samenwerken

We werken niet samen met accommodaties of partners die een van de volgende activiteiten aanbieden of promoten:

 • Directe interactie met wilde dieren van bepaalde soorten*
 • Voorstellingen, shows en circussen met wilde dieren van bepaalde soorten*
 • Dierengevechten van welke aard dan ook
 • Dierenrennen, van welke aard ook
 • Trofeejacht en ingeblikte jacht
 • Op wilde dieren rijden
 • Aquariums met walvissen en/of dolfijnen in gevangenschap
 • Faciliteiten waar met opzet wilde dieren worden gefokt om commerciële producten te produceren, zoals kopi-loewak-plantages, krokodillen-, beren-, schildpadden- en slangenboerderijen, enz. 
 • Plaatsen waar producten van wilde dieren worden verkocht, zoals schildpadschilden, schildpadvlees, slangenhuiden, krokodillenkoppen, enz.

* Bepaalde soorten omvatten zeezoogdieren, olifanten, beren, grote katachtigen, primaten, luiaards, roofvogels, reptielen.


Het model van de Vijf vrijheden

Ons standpunt over dierenwelzijn baseren we op het model van de Vijf vrijheden. Volgens dit model moeten mensen ervoor zorgen dat dieren:

 • Vrij zijn van honger en dorst, door middel van toegang tot vers water en gepaste voeding
 • Vrij zijn van ongemak door ze een geschikte leefomgeving te bieden, inclusief onderdak en een comfortabele rustplaats
 • Vrij zijn van pijn, verwonding en ziekte - ze worden respectvol behandeld, er is sprake van gekwalificeerde dierverzorging en toegang tot veterinaire zorg
 • Vrij zijn om normaal gedrag te vertonen door voldoende ruimte te bieden en een leefomgeving die lijkt op hun natuurlijke habitat, en de mogelijkheid om het bij de soort passende sociale gedrag te vertonen
 • Vrij zijn van angst en stress door leefomstandigheden en behandelingen te bieden die geestelijk lijden voorkomen

Het model van de Vijf domeinen

Naast het model van de Vijf vrijheden gebruiken we ook het model van de Vijf domeinen om betere richtlijnen voor dierenwelzijn te garanderen. Het model van de Vijf domeinen heeft een grotere focus op de mentale toestand van dieren en bevordert het positieve welzijn van dieren buiten eerlijke fysieke behandeling. Volgens dit model hebben dieren recht op:

 • Voeding – toegang tot voldoende, uitgebalanceerd, gevarieerd en schoon voer en water
 • Omgeving – comfort, zoals temperatuur, ruimte, lucht, geur, geluid en voorspelbaarheid
 • Gezondheid – factoren die bijdragen aan afwezigheid van ziekte, blessures en beperkingen en zorgen voor een goede conditie
 • Gedrag – factoren die bijdragen aan gevarieerde, nieuwe en boeiende uitdagingen in de omgeving door middel van zintuiglijke prikkels, verkenning, het zoeken naar voedsel, hechten, spelen, zich afzonderen enz.
 • Mentale toestand – plezier, comfort en vitaliteit en de vermindering van negatieve toestanden zoals angst, frustratie, honger, pijn of verveling

Is dit artikel nuttig?