Een klacht indienen of een technisch probleem melden

Bijgewerkt 2 maanden geleden | Leestijd 3 minuten
Opslaan

Als u problemen heeft met ons platform of onze diensten, kunt u een klacht indienen of een technisch probleem melden. We zullen dan proberen het probleem zo snel mogelijk op te lossen.


Waar dit artikel over gaat:


Een klacht bij ons indienen

Volg deze stappen om een klacht bij ons in te dienen:

 1. Ga naar het Centrum voor oplossing geschillen
 2. Selecteer Partner en voer uw persoonlijke gegevens in.
 3. Selecteer een onderwerp en voer vervolgens onder Bericht een beschrijving van uw klacht in – hoe meer gedetailleerde informatie u opgeeft, hoe gemakkelijker het voor ons zal zijn om het probleem op te lossen
 4. Klik op Versturen

Een technisch probleem met ons platform melden

U kunt een technisch probleem met ons platform melden via het extranet of de Pulse-app, waarna een lid van ons team zo snel mogelijk contact met u opneemt. Houd rekening met deze stappen voor zelfstandige partners. Zelfstandige partners zijn degenen die zelf hun bedrijfsvoering regelen. Zij hebben geen accountmanager, partner of bureau om hun accommodatie te beheren.

Volg deze stappen om een technisch probleem te melden via het extranet:

 1. Log in op het extranet
 2. Klik op Inbox en vervolgens op Berichten van Booking.com
 3. Klik op Bekijk contactopties
 4. Selecteer het onderwerp Account en het subonderwerp Anders
 5. Klik op Nog hulp nodig? Bekijk alle contactopties
 6. Klik op Stuur bericht
 7. Schrijf uw bericht en klik op Verstuur bericht

 

Volg deze stappen om een technisch probleem te melden via de Pulse-app:

 1. Open de Pulse-app op uw mobiele apparaat
 2. Tik op Meer, scrol omlaag en tik op Help
 3. Tik op het envelop-icoontje
 4. Kies het juiste onderwerp in het drop-downmenu
 5. Beschrijf uw probleem zo gedetailleerd mogelijk en tik vervolgens op Verstuur bericht

Inzicht in ons proces voor klachtenafhandeling

 • Wij bevestigen de ontvangst van uw klacht via uw extranet-inbox of e-mail, en geven u meer informatie over het proces en welke vervolgstappen u kunt verwachten
 • We houden u vervolgens op de hoogte van de voortgang van uw klacht
 • Een van onze teamleden kan contact met u opnemen als er meer informatie nodig is over de klacht
 • Zodra we de klacht hebben opgelost, laten we u weten wat de uitkomst is

U kunt de behandelaar van uw klacht via uw extranet-inbox of per e-mail laten weten wat uw antwoord is op de gevonden oplossing. Als u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht, kunt u gebruik maken van de bemiddelingsdiensten die wij onze partners en accommodaties in de Europese Economische Ruimte bieden. Lees voor meer informatie over bemiddeling dit artikel:

Meer informatie over onderwerpen en uitkomsten met betrekking tot klachten vindt u in ons Jaarverslag klachtenafhandeling.

Submitting a complaint to us

Follow these steps to submit a complaint to us:

 1. Go to the Dispute resolution centre
 2. Select Partner and enter your personal information.
 3. Select a topic, then under Message enter a description of your complaint – the more detailed information you include, the easier it will be for us to solve the issue
 4. Click Send

Reporting a technical issue with our platform

You can report a technical issue with our platform via the extranet or the Pulse app, and a member of our team will be in touch as soon as possible. Keep in mind these steps for self-managed partners. Self-managed partners are those who handle their business operations themselves. They don't have an account manager, affiliate, or agency to manage their property.

Follow these steps to report a technical issue via the extranet or the Pulse app:

 1. Log in to the extranet
 2. Click Inbox, then select Booking.com Messages
 3. Click See contact options
 4. Select the topic Account and the subtopic Other
 5. Click on See all contact options
 6. Click on Message
 7. Compose your message and click on Send Message
 1. Open the Pulse app on your mobile device
 2. Tap More, then scroll down and tap Help
 3. Tap the envelope icon
 4. Choose the appropriate subject from the drop-down menu
 5. Describe your problem in as much detail as possible, then tap Send

Understanding our complaint handling process

 • We’ll confirm receipt of your complaint via the Extranet inbox or by email, and provide you with more info about the process and what you can expect for the next steps
 • We’ll also send you regular updates on the progress of your complaint
 • A member of our team may contact you if we need more info about your complaint
 • We’ll let you know what the outcome of your complaint is as soon as we resolve it

You can reply to your case handler via the Extranet inbox or by email, with your response to the offered resolution. If you disagree with how your complaint was resolved, you can use the mediation services we offer our partners and properties in the European Economic Area. For more info on mediation, read this article.

You can find more info on complaint topics and outcomes in our annual Complaint Handling Report.

Is dit artikel nuttig?