Kamerprijzen instellen of wijzigen

Bijgewerkt 1 jaar geleden | Leestijd 3 minuten
Opslaan

Om ervoor te zorgen dat uw gasten uw beschikbare kamers of units op ons platform kunnen zien, moet u een prijs laden voor elk kamer- of unittype. U kunt deze prijzen voor uw kamer- of unittypes instellen in uw extranet-kalender. 


Kamer- of unitprijzen toevoegen of wijzigen in de extranet-kalender

Zo kunt u een kamer- of unitprijs toevoegen of bewerken. U kunt kamer- of unitprijzen instellen met behulp van de kalender met lijstweergave of maandweergave. 

Volg deze stappen om kamerprijzen toe te voegen of te bewerken met behulp van de kalender met lijstweergave

 1. Log in op het extranet
 2. Klik op Prijzen & Beschikbaarheid en vervolgens op Kalender
 3. Kies het kamer- of unittype waarvoor u de prijs wilt toevoegen of wijzigen
 4. Selecteer de datum waarvoor u een prijs wilt toevoegen of wijzigen. Om meerdere data te selecteren, sleept u het blauw gemarkeerde veld verder over de vakjes.
 5. Wijzig of voeg een prijs toe in het vakje Prijs 
 6. Klik op Opslaan

 

Volg deze stappen om bulkwijzigingen te gebruiken om snel prijzen voor een kamer of unit toe te voegen of te bewerken met behulp van de kalender met lijstweergave

 1. Log in op het extranet
 2. Klik op Prijzen & Beschikbaarheid en vervolgens op Kalender
 3. Klik op Bulkwijzigingen naast het unit- of kamertype waarvoor u de prijs wilt toevoegen of wijzigen
 4. Voer de data in waarvoor u een prijs wilt toevoegen of wijzigen
 5. Klik op Prijzen
 6. Kies Selecteer een prijsprofiel, en bewerk vervolgens de prijs of voer een nieuwe prijs in
 7. Klik op Opslaan
 8. Klik op de X om het scherm voor Bulkwijzigingen te verlaten

 

Volg deze stappen om kamer- of unitprijzen toe te voegen of te bewerken met behulp van de kalender met maandweergave:

 1. Log in op het extranet
 2. Klik op Prijzen & Beschikbaarheid en klik vervolgens op Kalender
 3. Selecteer in het drop-downveld het kamer- of unittype waarvoor u de prijs wilt toevoegen of wijzigen
 4. Voer de data in waarvoor u de prijs wilt toevoegen of bewerken in de velden Begindatum en Einddatum, of sleep het blauw gemarkeerde veld verder om meerdere data te selecteren. Als u geen einddatum wilt kiezen, klik dan op Geavanceerde dataselectie en vink vervolgens het vakje naast Geen einddatum aan.
 5. Klik op Open
 6. Voeg de prijs toe of bewerk de prijs voor het kamer- of unittype 
 7. Klik op Opslaan

 

Follow these steps to add or edit room rates using the list view calendar: 

 1. Log in to the extranet.
 2. Click Rates & Availability or Calendar & Pricing and then on Calendar.
 3. Choose the room or unit type you want to add or edit a rate for.
 4. Select the date you want to add or edit a rate for. To select multiple dates, drag the blue highlighted section across boxes.
 5. Edit or insert a rate in the Price box.
 6. Click on Save.

Follow these steps to use bulk editing to quickly add or edit rates for a room or unit:

 1. Log in to the extranet.
 2. Click Rates & Availability or Calendar & Pricing and then on Calendar.
 3. Click on Bulk edit next to the room or unit type you want to add or edit a rate for.
 4. Enter the dates you want to add or edit a rate for.
 5. Click on Prices.
 6. Choose Select a rate plan, then enter or edit the rate.
 7. Click on Save changes.
 8. Click on the X to leave the Bulk edit screen.

 

Follow these steps to add or edit room or unit rates using the monthly view calendar:

 1. Log in to the extranet.
 2. Click Rates & Availability or Calendar & Pricing and then on Calendar.
 3. Select the room or unit type you want to add or edit a rate for in the drop-down box.
 4. Enter the dates you want to add or edit rates for into the Start date and End date fields, or drag the blue icon to select multiple dates. If you don’t want to add an end date, click on Advanced date selection, then tick the box beside No end date.
 5. Click on Open.
 6. Add or edit the rate for the room or unit type.
 7. Click on Save.

Is dit artikel nuttig?