Anti-discriminatierichtlijnen bij het accepteren of afwijzen van een boekingsverzoek

Bijgewerkt 7 maanden geleden | Leestijd 2.5 minuten
Opslaan

Wij geloven in het faciliteren van reiservaringen waarbij iedereen zich welkom en gerespecteerd voelt, wie ze ook zijn en waar ze ook vandaan komen. Als partner verwachten we van u dat u zich houdt aan de toepasselijke wetgeving en dat u niet discrimineert en discriminatie niet toestaat. Waar lokale wetten minder bescherming bieden tegen discriminatie dan internationale standaarden voor mensenrechten, verwachten we dat u aan die hogere internationale standaarden voldoet.


Waar dit artikel over gaat:


Anti-discriminatierichtlijnen

U mag een boeking niet weigeren of andere voorwaarden opleggen op basis van:

  • Ras, huidskleur, etniciteit, nationaliteit, land van herkomst, religie, seksuele geaardheid, geslacht, genderidentiteit of -expressie en burgerlijke of familiale staat van de gast
  • Een daadwerkelijke of waargenomen fysieke of mentale beperking, bijvoorbeeld door meer kosten in rekening te brengen voor een gast met een beperking, inclusief huisdierentoeslagen wanneer de gast een hulpdier heeft
  • Werkelijke of gepercipieerde leeftijdsgroep, bijvoorbeeld door extra kosten in rekening te brengen voor gasten van een bepaalde leeftijdsgroep 

U mag echter wel minimumleeftijden instellen voor gasten die inchecken of verblijven in een accommodatie, zolang deze limieten:

  • Universeel toegepast worden op alle gasten 
  • Aangeduid worden in de accommodatievoorwaarden op ons platform
  • Toegestaan zijn onder toepasselijk recht

U mag feitelijk juiste informatie verstrekken in duidelijke, niet-denigrerende bewoordingen over de kenmerken van uw accommodatie of het ontbreken daarvan, zoals:

  • Alles wat uw accommodatie onveilig zou kunnen maken voor gasten van een bepaalde leeftijd of voor gezinnen met kinderen
  • Informatie om gasten met een beperking in staat te stellen zelf te beoordelen of een accommodatie geschikt is voor hun individuele behoeften
  • Eventuele beperkingen op uw vermogen om specifieke gasten te ontvangen als gevolg van lokale wetgeving

Schending van anti-discriminatierichtlijnen

Hoewel u misschien wettige en legitieme redenen heeft om een potentiële gast af te wijzen, dient u er rekening mee te houden dat ze zich hierdoor mogelijk niet welkom of buitengesloten kunnen voelen. Het is belangrijk dat u uw best doet om gasten van alle achtergronden te verwelkomen. 

Als u gasten afwijst zonder te voldoen aan de richtlijnen die we hebben opgesteld, kunnen we u van ons platform schorsen op basis van onze waarden en richtlijnen en onze Partnervoorwaarden.

Is dit artikel nuttig?