Heeft Booking.com toegang tot de berichten die ik naar mijn gasten stuur?

Updated 1 jaar geleden
Opslaan

We slaan alle communicatie op die via Booking.com wordt verzonden en wij kunnen ons hiertoe toegang verschaffen indien u, of de gast hierom vraagt. Ook wanneer het strikt noodzakelijk is, om veiligheidsredenen en op juridische gronden (bijvoorbeeld voor het opsporen en voorkomen van fraude), kunnen wij ons toegang verschaffen tot deze informatie.

Booking.com is niet verantwoordelijk voor de content die door partners of gasten wordt verzonden, maar als u van mening bent dat communicatie ongepast of verdacht is, of spam bevat, rapporteer dit dan aan ons door op de link te klikken aan het eind van het bericht van de gast.

Wij kunnen de communicatie analyseren om deze service te verbeteren. Houd er rekening mee dat door gebruik te maken van ons communicatiesysteem (inclusief de e-mail alias) alle berichten worden opgeslagen door Booking.com, dat zich er desgewenst toegang toe kan verschaffen.

*Indien u niet wilt dat Booking.com uw communicatie in de gaten houdt of opslaat, maak dan geen gebruik van het communicatiesysteem, waaronder de e-mail alias, van Booking.com.

Is dit artikel nuttig?