Partner Community - richtlijnen

Bijgewerkt 2 maanden geleden | Leestijd 5 minuten
Opslaan

Welkom bij de Booking.com Partner Community, waar u tips, ideeën en ervaringen kunt delen om andere partners zoals u te helpen. Dit is de plek waar u inspirerende gesprekken kunt voeren met uw collega's.

Ga naar de Partner Community


Waar dit artikel over gaat


Samen een veilige omgeving creëren

Wij geloven dat wederzijds respect voor onze beginselen en transparantie van vitaal belang zijn om van deze community een gastvrije en inclusieve omgeving te maken. Daarom hebben we deze richtlijnen opgesteld om ervoor te zorgen dat we een veilige en positieve omgeving behouden en opbouwen waarin iedereen met elkaar in contact kan komen en kan delen, ongeacht wie of waar hij of zij is.

Deze richtlijnen dienen als referentie voor onze moderatie- en contentvoorwaarden voor de community. Ze zijn gecreëerd om u te helpen. Vriendelijkheid, empathie, respect, inclusie en samenwerking zijn onze gedeelde waarden - en wij willen dat elk van onze partners zich hier thuis voelt. Houd bij het gebruik van de Partner Community rekening met het volgende:

 • Wees respectvol en inclusief met elkaar
 • Gebruik geen onvriendelijke of denigrerende taal
 • Controleer voor u post, wees specifiek en reageer niet off-topic
 • Let op waar en hoe u berichten plaatst of reacties geeft
 • Wees u bewust van de gevolgen van het overtreden van deze richtlijnen

Voor meer informatie over het plaatsen van en reageren op berichten in de Partner Community, kunt u hier onze handleiding lezen.


Wees respectvol en inclusief met elkaar

We vinden het geweldig dat we zo'n diverse en internationale community hebben. Te midden van deze verscheidenheid aan stemmen en meningen is het van cruciaal belang elkaar met respect te behandelen om de community nuttig en coöperatief te houden.

Dit betekent nadenken voordat u handelt, schrijft en post, en de Partner Community alleen gebruiken voor het beoogde doel: het delen van tips, ervaringen en het vragen om advies.


Gebruik geen onvriendelijke of denigrerende taal

Empathie en geduld kunnen een lange weg afleggen bij de communicatie. We verwachten van de leden van de community dat ze attent zijn en rekening houden met hun toon, taal en uitdrukkingen wanneer ze met elkaar en met moderatoren communiceren. Dit betekent niet onbeleefd zijn, niet vloeken en voorzichtig zijn met sarcasme en grappen. Plaats geen berichten die het moreel of het gevoel van eigenwaarde van iemand anders kunnen aantasten - ongeacht of hij al dan niet deel uitmaakt van de community. 

Een algemeen principe is uit te gaan van de beste bedoelingen van anderen. Wees dus constructief bij het geven van feedback - en sta open voor het ontvangen van feedback in ruil daarvoor. Wij begrijpen dat miscommunicatie kan voorkomen, maar gesprekken moeten altijd met respect voor elkaar worden gevoerd.


Controleer voor u post, wees specifiek en reageer niet off-topic

De Partner Community is mede waardevol vanwege de toegankelijkheid en duidelijkheid van de informatie. Om de discussies en gesprekken informatief te houden, vragen we u het volgende:

 • Zoek naar bestaande berichten over de onderwerpen waarin u geïnteresseerd bent. Als er al een bericht over het onderwerp bestaat, kunt u bijdragen door aan de betreffende discussie deel te nemen, in plaats van een nieuwe conversatie over hetzelfde onderwerp te beginnen.
 • Wees specifiek bij het posten. Zorg ervoor dat uw informatie correct is en gebruik beschrijvende onderwerpregels die voldoende context bieden voor andere leden.
 • Streef ernaar waarde toe te voegen aan de discussies. Reageer niet off-topic en wijk niet af van het kernonderwerp van het gesprek.

Deze beste praktijken helpen anderen te profiteren van de gesprekken in de community. Als u een actieve gebruiker bent of een belangrijke bijdrage levert, zouden we het op prijs stellen als u mede-leden naar de meest relevante plaatsen verwijst om commentaar te geven of vragen te stellen.


Let op waar en hoe u berichten plaatst of reacties geeft

Houd de volgende dingen in gedachten bij het posten in de Partner Community:

Posten in vreemde talen: alle berichten en opmerkingen moeten in de taal van de betreffende community zijn om ervoor te zorgen dat het toegankelijk is. Bijvoorbeeld, berichten in de communities Global of Verenigde Staten moeten in het Engels zijn, terwijl berichten in de Italiaanse community in het Italiaans moeten zijn. We zullen berichten of commentaren verwijderen die niet in de lokale taal van een community zijn geschreven. Om dit te vermijden, raden wij aan een gratis vertaaltool te gebruiken, zoals Google Translate. We hopen snel uit te breiden naar andere talen.

Melden van bugs: we verwelkomen alle feedback over functies en bugs, maar rapporten hierover moeten worden ingediend via het extranet. Het Partner Community-team kan zich niet actief bezighouden met het oplossen van bugs of functies.

Contact opnemen met ondersteuning: als u om hulp vraagt in de Partner Community, wees u er dan van bewust dat u praat met andere partners zoals uzelf, en niet met de ondersteuningsteams van Booking.com. Voor hulp kunt u contact opnemen met het ondersteuningsteam via het extranet. Alleen zij hebben de informatie die nodig is om u te helpen. Vanwege privacywetten hebben de moderators en adviseurs van de community geen toegang tot uw accommodatie- of reserveringsinformatie, en kunnen zij u daarom geen gespecialiseerde ondersteuning bieden.

Vertrouwelijke informatie delen: deel nooit vertrouwelijke informatie over Booking.com, onze partners, gelieerde bedrijven, verkopers of derden. Dit omvat informatie over gasten.

Spam: wij tolereren geen berichten of opmerkingen met kwaadaardige software, spyware, virussen, ongerechtvaardigde reclame en zelfpromotie, of anderszins opzettelijk onjuiste informatie. Wees voorzichtig en klik niet op verdachte links.

Zelfpromotie: promoot geen andere online reisplatforms om gebruikers van ons platform weg te jagen, hetzij vanwege belangenconflicten hetzij om uw eigen bedrijf te promoten.

Auteursrecht: respecteer het intellectuele eigendom van anderen. Deel geen afbeeldingen of video's die niet van uzelf zijn of die inbreuk kunnen maken op het auteursrecht in uw berichten, opmerkingen of profielfoto. Indien nodig, zorg ervoor dat u de toestemming verkrijgt van de eigenaar van de content en zorg voor de juiste naamsvermelding. U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming voordat u intellectueel eigendom deelt in de community. Content die zonder toestemming van de eigenaar is geüpload, zal op verzoek van de houder van het auteursrecht worden verwijderd.

U moet ook rekening houden met inbreuken op handelsmerken en geen merken en logo's gebruiken op een negatieve manier of om verwantschap te veinzen. Afhankelijk van het onderwerp van het gesprek moedigen wij het delen van links naar veilige websites en applicaties aan als het waarde toevoegt aan de discussie. Maar ze mogen nooit in strijd zijn met onze richtlijnen en onze contentvoorwaarden. Bovendien moet u aangeven of iets waarnaar u linkt gratis of betaald is.

Uw communityprofiel: uw profiel is uw persoonlijke ruimte en moet een weerspiegeling zijn van uw identiteit. Kies een profielnaam die uniek is voor u en waarmee andere leden u kunnen aanspreken. Als u een profielfoto kiest, upload dan een foto van uzelf of van uw accommodatie. Gebruik geen foto's van iemand anders - inclusief beroemdheden - of publieke beelden, en vermijd afbeeldingen die als vulgair, pornografisch, illegaal of aanstootgevend kunnen worden opgevat.

Soms kunnen wij de door u ingezonden content voor andere doeleinden gebruiken, bijvoorbeeld om u in onze publicaties of marketingcampagnes te vermelden. Wanneer dit gebeurt, behouden wij ons het recht voor om alle foto's te bewerken, bij te snijden, te verbeteren of te wijzigen, en wij zullen onze plannen openlijk met u communiceren.

Persoonlijke informatie delen: deel nooit persoonlijke informatie in de Partner Community. Alles wat u deelt is vrij toegankelijk voor iedereen op het internet en kan tot u worden herleid. Wij kunnen niet controleren wat anderen met uw informatie doen en kunnen derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel misbruik. Wij verwerken alle persoonsgegevens die in de Partner Community worden verstrekt volgens onze privacyverklaring.


Wees u bewust van de gevolgen van het overtreden van deze richtlijnen

Het doel van deze richtlijnen is om ervoor te zorgen dat u onze moderatievoorwaarden en de verwachtingen van onze leden begrijpt. Toch kunnen wij bepaalde gedragingen of materiaal als ongepast beschouwen, ook al wordt dat hier niet uitdrukkelijk vermeld.

Als u deze richtlijnen of onze contentvoorwaarden overtreedt, behouden wij ons het recht voor om uw post of commentaar gedeeltelijk of volledig te verwijderen en uw Partner Community-account op te schorten of te sluiten.

Wij handhaven deze richtlijnen op basis van het principe 'maximaal drie overtredingen':

 1. Eerste overtreding: u krijgt feedback
 2. Tweede overtreding: u krijgt een waarschuwing
 3. Derde overtreding: we schorsen of verwijderen uw account

We behouden ons het recht voor om in uitzonderlijke gevallen uw account onmiddellijk en zonder voorafgaande waarschuwing te sluiten.


Updates van deze richtlijnen en andere informatie

Deze richtlijnen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden bijgewerkt, dus wij raden leden aan deze richtlijnen regelmatig door te lezen. De servicevoorwaarden en het privacybeleid van Booking.com zijn van toepassing op uw deelname aan de Partner Community. Door hieraan deel te nemen stemt u in met de Servicevoorwaarden en het Privacybeleid.

Disclaimer

De Partner Community wordt aangeboden "zoals deze is" en "zoals deze beschikbaar is" zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, stilzwijgende garanties van geschiktheid voor een bepaald doel, verhandelbaarheid, niet-inbreuk, en titel. Booking.com wijst alle aansprakelijkheid af voor de handelingen, omissies en gedragingen van derden in verband met of gerelateerd aan uw gebruik van de Partner Community. U dient de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor uw gebruik van de Partner Community.

Booking.com neemt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit van de informatie die op de Partner Community wordt aangeboden en Booking.com geeft geen verklaringen, garanties of waarborgen, expliciet of impliciet, dat de content op de Partner Community accuraat, volledig of actueel is. Verder is Booking.com niet aansprakelijk voor enige schade of corruptie veroorzaakt door virussen (of gelijksoortige mechanismen zoals wormen, lockouts, metering, of zelfvernietigingsmechanismen) op computers of andere eindapparatuur in verband met het bezoeken, gebruiken en/of downloaden van gegevens van welke aard dan ook van de Partner Community. U bent zelf verantwoordelijk voor een goede bescherming van uw apparatuur tegen virussen en andere risico's op het internet.

De content, links en bronnen op deze community zijn uitsluitend bedoeld ter algemene informatie. Het is niet bedoeld als advies waarop u, als gebruiker, moet vertrouwen. U dient professioneel of gespecialiseerd advies in te winnen voordat u actie onderneemt, of nalaat, op basis van de content van deze community.

Booking.com behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, maar wijst de verplichting af, om de content van een blog of post op deze Partner Community te controleren en/of te verwijderen. Booking.com kan browsingpatronen en gebruikstrends van de Partner Community en haar gebruikers analyseren met de verzamelde algemene informatie. Booking.com kan, maar is niet verplicht tot, het monitoren of beoordelen van gebieden op de Partner Community waar gebruikers mededelingen verzenden of plaatsen, en de content van dergelijke mededelingen.

Als u niet akkoord gaat met deze Algemene voorwaarden, verzoeken wij u geen gebruik te maken van de Partner Community, geen materialen te verstrekken of materialen te downloaden van de Partner Community. Als u niet langer akkoord gaat aan deze Algemene voorwaarden gebonden te zijn of als u ontevreden bent over de Partner Community en/of de content ervan, dient u het gebruik van de Partner Community te staken.

De website en het bijbehorende materiaal worden aangeboden op een "zoals deze is" en "zoals beschikbaar" basis. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving wijst Booking.com alle garanties af, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, of het niet schenden van intellectuele eigendom. Booking.com doet geen verklaringen en geeft geen garanties dat deze Partner Community aan uw vereisten zal voldoen, of dat uw gebruik van deze Partner Community ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn; noch doet Booking.com enige verklaring of garantie met betrekking tot de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Partner Community. Booking.com doet geen verklaringen en geeft geen garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de werking van de Partner Community of de informatie, content, materialen of producten die in de Partner Community zijn opgenomen.

In geen geval zal Booking.com of een van haar gelieerd bedrijven, agenten, verkopers of leveranciers aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook (inclusief, zonder beperking, schade door winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van informatie) die voortkomt uit het gebruik, misbruik of onvermogen om de Partner Community te gebruiken, zelfs als Booking.com is geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade.

Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord Booking.com, haar gelieerde ondernemingen, agenten, verkopers of leveranciers te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle claims, schade, kosten en uitgaven, inclusief redelijke advocaatkosten, die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik of misbruik van de Partner Community, inclusief, zonder beperking, uw overtreding van deze Algemene voorwaarden, de inbreuk door u, of een andere abonnee of gebruiker van uw account, van enig intellectueel eigendomsrecht of andere rechten van een persoon of entiteit.

Toepasselijk recht

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens het recht van Nederland, onder uitsluiting van enig internationaal verdrag en onder uitsluiting van enig beginsel van conflictenrecht. Het uitsluitend bevoegde rechtsgebied is Amsterdam, Nederland.

Ga naar de Partner Community

Is dit artikel nuttig?