Veiligheid

Lees meer over hoe u het account van uw accommodatie bij Booking.com kunt beveiligen tegen online fraude en phishing, en hoe u de gegevens van uw klanten buiten het bereik van criminelen kunt houden.

Hulp
Veiligheid
Wat is phishing? Er is sprake van phishing als iemand zich voordoet als iemand anders, met het doel om geld of data te ontvreemden – en dat laatste ook om daar