Brian Solis, Brian Solis is a Principal Analyst at Altimeter, the digital analyst group at Prophet

Brian Solis

Principal Analyst bij Altimeter

Brian Solis is Principal Analyst bij Altimeter, de digitale analistengroep van Prophet. Hij is ook een bekroond auteur en keynote speaker