Jordi Ferrer Graupera, CEO of Hesperia Hotels and Resorts

Jordi Ferrer Graupera

CEO van Hesperia Hotels and Resorts

Jordi Ferrer Graupera is de CEO van Hesperia Hotels and Resorts in Spanje.