Warunki Programu 0% prowizji

Zaktualizowano 1 rok temu
Zapisz

Poniżej znajdują się warunki Programu 0% prowizji udostępnionego przez Booking.com na rzecz Obiektów, które kwalifikują się i są zainteresowane dołączeniem do Programu 0% prowizji (zawsze na zasadzie dobrowolności poprzez dołączenie (jeśli kwalifikują się; jeśli ma to zastosowanie) według własnego uznania) („Program 0% prowizji” lub „Program”).

 

 1. Definicje i interpretacja

 

 1. O ile nie określono inaczej w niniejszych warunkach Programu 0% prowizji („Warunki Programu”), terminy pisane wielką literą mają takie samo znaczenie, jak określono w Umowie z Obiektem zawartej między Obiektem a Booking.com („Umowa”).
 2. O ile niniejsze postanowienia nie stanowią inaczej, warunki Umowy pozostają niezmienione i obowiązujące.

 

 1. Program 0% prowizji

 

 1. Program 0% prowizji Booking.com to program motywacyjny dla nowych obiektów. Udział w Programie będzie możliwy do 31 grudnia 2022 r.
 2. Obiekt musi spełniać następujące wymagania, aby kwalifikować się do udziału w Programie:
 • Obiekt (czyli podmiot prawny) jest nowym partnerem biznesowym Booking.com i samodzielnie rejestruje Obiekt(y) (czyli zakwaterowanie) po raz pierwszy na Platformie, a także został zaproszony do udziału w programie Prowizja 0% oraz zaakceptował Regulamin w procesie rejestracji
 • Każdy Obiekt (czyli zakwaterowanie) można scharakteryzować jako jedną z następujących kategorii zakwaterowania stosowanych na Platformie:
  • Apartament,
  • Aparthotel,
  • Willa, 
  • Dom wakacyjny,
  • Domek,
  • Domek typu gite,
  • Apartament typu condo lub 
  • Domek wiejski,
 • Każdy Obiekt (czyli nieruchomość) musi znajdować się w Australii, Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Zjednoczonym Królestwie lub Stanach Zjednoczonych. Obiekty zlokalizowane w innych krajach nie kwalifikują się;
 • Obiekt (czyli podmiot prawny) może zarejestrować maksymalnie 20 Obiektów należących do wyżej wymienionych rodzajów zakwaterowania; 
 • Każdy kwalifikujący się Obiekt musi zostać zarejestrowany i udostępniony („otwarty do rezerwacji”) na Platformie przed 31 grudnia 2022 roku (włącznie).
 1. Booking.com zastrzega sobie prawo do sprawdzenia informacji podanych przez Obiekt, aby zweryfikować ich prawdziwość i dokładność oraz określić, czy kwalifikuje się do Programu.

 

 1. Zachęta

 

 1. Jeśli obiekt kwalifikuje się do Programu, wówczas poziom Prowizji dla kwalifikującego się Obiektu wyniesie 0% („Zachęta”) w przypadku rezerwacji dokonanych między datą rozpoczęcia a zakończenia Zachęty.
 2. Zachęta dotyczy wyłącznie Prowizji i nie ma zastosowania do przetwarzania płatności lub opłat manipulacyjnych związanych z płatnościami gości.
 3. Zachęta obowiązuje od dnia zakończenia rejestracji Obiektu (czyli zakwaterowania) do dnia zakończenia obowiązywania Zachęty. Data zakończenia Zachęty jest określona w wiadomości e-mail dotyczącej uczestnictwa w Programie wysłanej do Obiektu po rejestracji, a także na stronie Umowy z Obiektem w Extranecie Booking.com. 
 4. Na koniec okresu ważności Zachęty Obiekt będzie zobowiązany płacić standardowe poziomy Prowizji określone przez Booking.com w zależności od lokalizacji Obiektu.
 5. Zachęta będzie uwzględniana w miesięcznych fakturach wystawianych na Obiekt przez Booking.com jako zniżka od całkowitej kwoty faktury.

 

 1. Postanowienia różne

 

 1. Booking.com może według własnego uznania zdecydować o zaprzestaniu oferowania Programu Obiektom.
 2. Warunki Programu (i) mogą być co pewien czas jednostronnie zmieniane lub uzupełniane przez Booking.com oraz według własnego uznania Booking.com, za powiadomieniem w rozsądnym terminie odpowiednich uczestników, (ii) są i stanowią integralną część umowy (w zależności od zastosowania) (z uwzględnieniem Ogólnych Warunków Handlowych wraz z ich aktualizacjami) oraz muszą być interpretowane w związku z nią, oraz (iii) mogą być akceptowane przez Internet, ale w każdym przypadku obowiązują po akceptacji i rozpoczęciu korzystania z Programu. W przypadku sprzeczności między warunkami Umowy a niniejszymi Warunkami Programu, pierwszeństwo mają niniejsze Warunki Programu.

Czy ten artykuł był pomocny?