Sustainability APAC

Postrzeganie zrównoważonego rozwoju przez podróżujących z regionu Azji i Pacyfiku

 | Zapisz
Nasz najnowszy raport przedstawia różne stanowiska osób podróżujących z regionu Azji i Pacyfiku (APAC) wobec bardziej zrównoważonych podróży. Zainteresowanie podróżujących tym zagadnieniem jest spore, a branża ta dysponuje potencjałem umożliwiającym jej szybszy rozwój.

W naszym raporcie dotyczącym wskaźnika zaufania do branży turystycznej w regionie Azji i Pacyfiku (APAC Travel Confidence Index) z 2023 r.* przeprowadziliśmy badanie rynków tego regionu, aby lepiej zrozumieć motywacje i obawy podróżujących. Mając na uwadze szczególny nacisk na zrównoważony rozwój wynikający z kryzysu klimatycznego, zbadaliśmy nastawienie do bardziej zrównoważonego podróżowania.

Badanie dotyczyło 11 krajów i terytoriów, w tym Australii, Chin, Hongkongu, Indii, Japonii, Nowej Zelandii, Singapuru, Korei Południowej, Tajwanu, Tajlandii oraz Wietnamu, i zgromadziło odpowiedzi od ponad 8 000 respondentów. Przedstawiamy, czego dowiedzieliśmy się o sposobie myślenia podróżujących z tego regionu oraz o tym, w jaki sposób przedsiębiorstwa mogą wyjść naprzeciw ich potrzebom, jednocześnie stając się bardziej zrównoważonymi.

Kluczowe wnioski dotyczące zrównoważonego rozwoju na rynkach regionu APAC

Nasz raport przedstawia analizę czterech głównych wskaźników ankiety związanych ze zrównoważonym rozwojem na rynkach regionu Azji i Pacyfiku. Chociaż odpowiedzi na pytania dotyczące wydatków nie zawsze były zgodne ze stanowiskiem rynków w kwestii bardziej zrównoważonych podróży, to wciąż jesteśmy w stanie wyciągnąć kilka istotnych wniosków.

Podróżujący z Chin, Hongkongu, Indii i Wietnamu wykazywali wyraźne zainteresowanie podejmowaniem bardziej zrównoważonych decyzji dotyczących podróży. Najwyżej w rankingu dotyczącym „istotności zrównoważonych podróży na decyzje podróżnicze” uplasowały się Indie (86%), a tuż za nimi Wietnam (80%). Co więcej, w obu krajach odnotowano najwyższy odsetek podróżujących skłonnych zapłacić wyższą cenę za bardziej zrównoważone zakwaterowanie, przy czym odsetek ten wyniósł 73% wśród podróżujących z Wietnamu i 69% wśród podróżujących z Indii.

Importance of sustainable travel decisions


Dla porównania, zainteresowanie bardziej zrównoważonym podróżowaniem wśród respondentów z Australii, Japonii, Nowej Zelandii i Singapuru okazało się znacznie niższe – w żadnym z tych krajów odsetek ten nie przekroczył 50%, z czego najniższy odnotowano w Japonii (29%). Co więcej, w żadnym z powyższych krajów odsetek osób deklarujących „przedkładanie zrównoważonego rozwoju nad szeroki wybór” nie przekroczył 31%, przy czym najniższy odsetek (19%) odnotowano ponownie wśród ankietowanych z Japonii.

Prioritising sustainability over variety


Wraz z coraz głębszą analizą, nasz raport zaczął koncentrować się na poszczególnych rynkach, biorąc pod uwagę sondaże opracowane indywidualnie dla każdego regionu. Poniżej przedstawiamy kluczowe wnioski:

 • Największym zainteresowaniem bardziej zrównoważonymi działaniami wykazali się podróżujący z Indii – aż czterech na pięciu z nich zdecydowałoby się na rezerwację obiektu, w którym podejmowane są działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.
 • „Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju” znalazły się na przedostatnim miejscu spośród dziewięciu priorytetów dotyczących wyboru zakwaterowania przez podróżujących z Hongkongu.
 • Zaledwie 13% Nowozelandczyków wskazało, że kwestie związane ze zmianami klimatycznymi i wpływem podróżowania na środowisko stanowią główny czynnik determinujący ich przyszłe plany podróżnicze.
 • Z kolei trzech na pięciu podróżujących z Tajlandii zadeklarowało, że chętnie wybrałoby pobyt w miejscu, które stosuje bardziej zrównoważone działania.

Szczegółowy przegląd najważniejszych wskaźników i rozbieżności

Przeprowadzone ankiety obejmowały cztery wskaźniki:

 • Wydatki na zrównoważone podróże
 • Znaczenie decyzji dotyczących zrównoważonych podróży
 • Wyższe koszty zrównoważonego zakwaterowania
 • Stawianie zrównoważonego rozwoju ponad duży wybór zakwaterowań

Ciekawa rozbieżność w uzyskanych wynikach polega na tym, że przedstawiciele kilku rynków, którzy zadeklarowali, że byliby skłonni przeznaczyć w tym roku taką samą lub większą kwotę na bardziej zrównoważone podróżowanie, w rzeczywistości byli najmniej skłonni zapłacić więcej za bardziej zrównoważone zakwaterowanie. Należą do nich podróżujący z Australii, Japonii, Korei, Nowej Zelandii i Singapuru.

Ten rozdźwięk pokrywa się z naszymi szerzej zakrojonymi badaniami nad zrównoważonym rozwojem, które wykazały, że podróżujący miewają trudności z pogodzeniem chęci podróżowania w sposób bardziej zrównoważony z wyzwaniami ekonomicznymi, jak na przykład rosnące koszty życia. Dla firm z branży, zwłaszcza tych, które goszczą wielu turystów z tych miejsc, wyniki te mogą okazać się szczególnie warte dokładniejszej analizy.

Profile osób podróżujących i podejście do zrównoważonego rozwoju

Dzięki przeprowadzonej ankiecie zidentyfikowaliśmy cztery różne profile osób podróżujących w oparciu o ich zróżnicowane priorytety. Informacje te mogą okazać się pomocne w dostosowywaniu inicjatyw związanych ze zrównoważonym rozwojem do potrzeb klientów docelowych. Poniższy wykres ilustruje szczegółowo te cztery grupy.

Rozważni podróżujący: Roztropni podróżujący, którzy chcą chronić środowisko i wspierać lokalne społeczności. W nieznanym otoczeniu odczuwają jednak pewien dyskomfort i poczucie wyobcowania.

Świadomi odkrywcy: Dla tej grupy podróżujących zrównoważony rozwój stanowi główny priorytet, stąd też chętnie decydują się oni na ekoturystykę i kontakty z lokalnymi społecznościami. 

Domatorzy-pragmatycy: Dla tej grupy podróżujących wygoda jest kwestią kluczową. Preferują oni wyjazdy blisko domu, doskonale zorganizowane i pozwalające na maksymalne wykorzystanie czasu.

Amatorzy wygód:: W przypadku tej grupy podróżujących wygoda również stanowi główny czynnik, ale w kontekście luksusu. Szukają oni wyjątkowych doznań i indywidualnego traktowania, przedkładając komfort nad zrównoważony rozwój. 

Travel Confidence Index 2023


Przedstawiony wykres jest spójny z naszymi ogólnymi obserwacjami i pokazuje, że zainteresowanie podróżujących z różnych rynków zrównoważonym rozwojem ściśle koresponduje z zaufaniem do branży turystycznej – wyjątek stanowi Singapur. Pomimo wysokiego zaufania podróżujących bardziej zrównoważone opcje nie odgrywają dla nich głównej roli.

Wykorzystanie profili osób podróżujących do analizy regionów może być cennym źródłem informacji dla podmiotów z sektora turystycznego. Przykładowo – właściciel kwatery na Sri Lance, będącej krajem, który jest odwiedzany przez sporą liczbę turystów z Indii przywiązujących dużą wagę do zrównoważonego rozwoju i dbających o lokalne społeczności, może zachęcić turystów do swojego biznesu, oferując im zarówno bardziej ekologiczne podejście, jak i możliwość interakcji z miejscową ludnością.

Ogólny trend ku bardziej zrównoważonym podróżom

Z naszych badań wynika, że bardziej zrównoważone opcje nie stanowią jeszcze dla niektórych podróżujących konieczności, co dotyczy przede wszystkim podróżujących z Australii, Nowej Zelandii, Singapuru i Japonii. Tymczasem statystyki dotyczące takich rynków jak Indie, Wietnam i Chiny są obiecujące i wyraźnie pokazują korzyści płynące z rozwoju bardziej zrównoważonych praktyk. Właściciele obiektów noclegowych mogą stać się przykładem, w jaki sposób działania na rzecz zrównoważonego rozwoju pozytywnie wpływają na lokalne społeczności i poprawiają ogólne wrażenia z podróży. Osoby podróżujące muszą mieć pewność, że nie będą musiały rezygnować z komfortu czy udogodnień na rzecz dobra naszej planety, a wdrożenie bardziej zrównoważonych środków może być tutaj bardzo pomocne.

*Badanie zostało zlecone przez Booking.com i niezależnie przeprowadzone przez Milieu Insight na wybranej próbie osób dorosłych. Badaniem objęto 8 800 respondentów z 11 rynków i terytoriów w regionie APAC. Ankietowani wypełniali ankietę online w okresie od 29 marca do 7 kwietnia 2023 roku.

 

APAC
Odkryj więcej informacji

Zachęcamy do zapoznania się z naszym szczegółowym raportem, aby uzyskać szerszą perspektywę postrzegania zrównoważonego rozwoju przez podróżujących z regionu Azji i Pacyfiku oraz dowiedzieć się, jak wypada on na tle innych istotnych kwestii związanych z podróżowaniem.

Przeczytaj raport

Co sądzisz o tej stronie?

Warto zapamiętać
 • Zainteresowanie bardziej zrównoważonymi podróżami wśród respondentów z regionu Azji i Pacyfiku jest bardzo zróżnicowane
 • Kraje i terytoria rozwijające się wydają się traktować zrównoważony rozwój bardziej priorytetowo niż kraje uprzemysłowione
 • Respondenci z Indii wykazali się największą świadomością w zakresie bardziej zrównoważonych podróży, podczas gdy Japonia – najmniejszą
 • Właściciele obiektów noclegowych mają szansę stać się liderami w zakresie bardziej zrównoważonych działań