Travellers

Badania dotyczące wskaźnika zaufania do podróży w regionie APAC

 | Zapisz
Wskaźnik zaufania do branży turystycznej (Travel Confidence Index) zmierzony przez Booking.com pokazuje, że choć obserwujemy silną chęć podróżowania, to jednak poziom zdecydowania, by faktycznie udać się w podróż zagraniczną, nadal się różni wśród klientów z Azji i Pacyfiku

W miarę jak Azja i Oceania zaczynają się otwierać po kilku latach surowych ograniczeń i lockdownów, regionalne różnice w poziomie nastroju i zaufania konsumentów do branży turystycznej stały się bardziej wyraźne. 

Aby dobrze określić, na jakim poziomie oscyluje wskaźnik zaufania klientów w całym regionie względem podróżowania po świecie, a także czy chętnie przyjęliby turystów w swoich własnych krajach, Booking.com opracował swój pierwszy wskaźnik zaufania do branży turystycznej dla regionu Azji i Pacyfiku. 

Wskaźnik ten pokazuje ogólny poziom komfortu, motywacje i obawy związane z podróżowaniem wśród klientów z Azji i Pacyfiku, jak również różnice między poszczególnymi rynkami w tym regionie. W ramach badania wykorzystano wewnętrzne dane i informacje, jak również przepytano 11 000 podróżujących z 11 krajów i terytoriów Azji i Oceanii w okresie od kwietnia do maja 2022 roku.

Traveller Confidence Index

 

Spośród 11 badanych rynków Indie miały najwyższy poziom zaufania – 86% indyjskich podróżujących stwierdziło, że zamierzają podróżować w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Tuż za Indiami uplasowały się Wietnam i Chiny. Podczas gdy rynki Azji Północnej – Korei, Tajwanu i Japonii – miały niższy wskaźnik ogólnego zaufania, to jednak chęć podróży deklarowało stosunkowo dużo respondentów (ponad 60%). 

Badania wskazują też, że respondenci z Indii, Wietnamu i Chin byli najbardziej skłonni zaakceptować lub przymknąć oko na czynniki najbardziej zniechęcające do podróżowania – w tym różne utrudnienia i koszty wyjazdu – aby tylko móc wyjechać. Natomiast większość respondentów z Japonii (75%) wyraziła niepewność w kwestii ponownego otwarcia granic, a także gotowości ich kraju do bezpiecznego przyjmowania podróżujących z zagranicy (82%). 

„Z przyjemnością i ekscytacją obserwuję, jak podróże po Azji i Pacyfiku są coraz częstsze, a większość ograniczeń na granicach została zniesiona” – mówi Laura Houldsworth, dyrektorka zarządzająca regionem Azji i Pacyfiku w Booking.com. „To ożywiło nie tylko konsumentów, ale także całą branżę turystyczną”. Nasz wskaźnik zaufania do branży turystycznej w regionie Azji i Pacyfiku pokazuje, że chociaż sama chęć podróżowania jest silna, to jednak poziom zdecydowania, by faktycznie udać się w podróż, różni się w całej Azji – z różnych powodów. Wyniki badania napawają optymizmem i pokazują, że istnieją możliwości dostosowywania działań do zmieniających się warunków oraz nawiązywania współpracy, aby wzmacniać zaufanie podróżujących. Dzięki temu możemy sprawić, że każdy będzie mógł znowu podróżować i odkrywać świat w zrównoważony sposób”. 

Najważniejsze czynniki zachęcające do podróży

Chęć podróżowania pozostaje silna wśród podróżujących z regionu Azji i Pacyfiku, jednak osoby te bardzo mocno zwracają uwagę też na łatwość planowania i rezerwacji podróży, a także koszty. Te aspekty plasują się wysoko na liście kryteriów branych pod uwagę przy wyjeździe na wszystkich rynkach, nawet jeśli obostrzenia są znoszone w całym regionie.

Biorąc pod uwagę 2 lata zamknięcia oraz szybko zmieniający się charakter podróży, chęć „wyrwania się” (46%) również pojawia się jako główny czynnik motywujący konsumentów do podróżowania. Zaraz później mamy „chęć wyjazdu, by odpocząć psychicznie”, którą reprezentuje 36% respondentów. W przypadku Tajlandii aż 76% ankietowanych stwierdziło, że taki rodzaj wyjazdu jest ich głównym motywatorem, co jest najwyższym wskaźnikiem spośród wszystkich rynków. 

Najważniejsze czynniki zniechęcające do podróży

Jest jasne, że niepewność spowodowana stale zmieniającą się sytuacją związaną z COVID-19 jest zmorą wszystkich podróżujących. Gdy pytaliśmy ich o najważniejsze obawy, które powstrzymują ich przed rezerwacją wyjazdu, to „koszty podróży” były wymieniane na pierwszym miejscu przez 38% respondentów. Następnie wymieniano „obawę przed kwarantanną” (37%) oraz „możliwość utknięcia w danym kraju z powodu często zmieniających się przepisów dotyczących przekraczania granicy” (37%). 

Traveller Confidence Index - APAC

 

Największe obawy dotyczące różnych miejsc dość znacznie się różnią. W Singapurze, Chinach i Hongkongu podróżujący najbardziej się boją, że będą zmuszeni zostać na dłużej w miejscu swojej podróży z powodu nagłej zmiany zasad przekraczania granicy – myśli tak odpowiednio 61%, 53% i 55% respondentów – a w Japonii podróżujący najbardziej boją się, że zachorują w trakcie podróży (47%).

W przypadku pytania, czy podróżujący akceptują utrudnienia jako stały element podróżowania, to prawie połowa Japończyków (47%) i ponad jedna trzecia Koreańczyków (32%) powiedziała „nie” – i były to jedyne rynki z takimi odpowiedziami.

 

Co sądzisz o tej stronie?

Warto zapamiętać
  • Booking.com opracował własny wskaźnik zaufania do branży turystycznej dla Azji i Pacyfiku, badając ogólny poziom komfortu, motywacje i obawy klientów z tego regionu.
  • Indie są regionem, gdzie zaufanie podróżujących jest na najwyższym poziomie, a 86% Hindusów twierdzi, że chce podróżować w ciągu kolejnych 12 miesięcy.
  • Rynki Azji Północnej, tzn. Korei, Tajwanu i Japonii, mają niższy wskaźnik zaufania.
  • Badania zlecono wśród 11 000 podróżujących z 11 krajów i terytoriów Azji i Oceanii w okresie od kwietnia do maja 2022 roku.