Nagrody Traveller Review 2023 już tu są.

Pora świętować sukces naszych zwycięzców! Podaj ID obiektu, aby dowiedzieć się, czy wygrałeś, i pobierz zestaw nagród.

Dowiedz się więcej

Working in field

Bezproblemowy zrównoważony rozwój – likwidacja luki między zamiarem a działaniem

 | Zapisz
Zrównoważony rozwój jest teraz bardzo prostą decyzją. Coroczne badania Booking.com w zakresie zrównoważonego rozwoju pokazują, jak poważnie podróżujący chcą zmniejszyć swój wpływ na środowisko i wybierać firmy, które pomogą im podróżować w sposób zrównoważony

Zrównoważony rozwój każdego dnia zyskuje na znaczeniu W 2019 r. nasze badania wykazały, że ponad połowa (55%) podróżujących na całym świecie była zdecydowana dokonać bardziej zrównoważonych wyborów podróży niż w poprzednim roku. Podczas gdy COVID-19 zmienił plany podróży wszystkich w 2020 roku, dane z raportu Sustainable Travel Report Booking.com z 2021 ujawniają nowy rodzaj zaangażowania na rzecz zrównoważonego rozwoju, podczas gdy świat ponownie się otwiera. 

Nieoczekiwany „efekt pandemii”

Obostrzenia i blokady podczas pandemii nie tylko uświadomiły nam jak ważne jest podróżowanie, ale także jak duży wpływ ma ono na planetę i lokalne społeczności. Nic więc dziwnego, że 61% ludzi twierdzi, że pandemia sprawiła, że chcą podróżować w sposób bardziej zrównoważony. Do tego dochodzi 83% osób, które już wcześniej uważały, że zrównoważone podróżowanie jest niezbędne. 

Zaskakujące jest to, jak intencja zmieniła się w aktywne działania. 49% ludzi twierdzi, że pandemia skłoniła ich do wprowadzania zmian w ich codziennym życiu, a recykling i redukcja marnotrawstwa żywności są głównymi priorytetami w domu. Podczas wakacji w ciągu ostatnich 12 miesięcy 43% podróżujących przywoziło własne butelki wielokrotnego użytku zamiast kupować butelkowaną wodę, 45% podjęło świadomą decyzję o wyłączeniu klimatyzacji lub ogrzewania, gdy nie było ich w ich miejscu zakwaterowania, a 33% zaangażowało się w działania wspierające lokalną społeczność.

Zrównoważony podróżujący

Pragnienia podróżujących zmieniają się, a partnerzy mogą spodziewać się zmiany zachowań po pandemii. 84% podróżujących na całym świecie chce obniżyć ilość wytwarzanych przez siebie odpadów podczas podróży, w szczególności tworzyw sztucznych jednorazowego użytku, 83% chce zmniejszyć zużycie energii, 76% chce zapewnić, że skutki gospodarcze podróży są równomiernie rozłożone na wszystkich szczeblach społeczeństwa, a 69% twierdzi, że planuje unikać popularnych miejsc i atrakcji, aby wspomóc zmniejszenie problemu przeludnienia i rozpowszechniać korzyści płynące z podróży do mniej odwiedzanych miejsc i społeczności.

Ponieważ charakter popytu zmienia się, podaż zaczyna reagować. 83% podróżujących, którzy uważają, że zrównoważone podróże są ważne, odpowiada 82% naszych partnerów, którzy uważają zrównoważony rozwój w branży hotelarskiej za ważną kwestię. Mimo to nadal pozostaje luka – 49% podróżujących uważa, że w 2021 r. nadal nie ma wystarczających możliwości zrównoważonego podróżowania. 

Z 40% podróżujących, którzy stwierdzili, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie przebywali w obiekcie, który korzystał ze zrównoważonych praktyk, 32% stwierdziło, że nie mogli znaleźć żadnych opcji, w miejscach, do których podróżują. Tylko 31% partnerów aktywnie komunikuje się z podróżującymi na temat kroków podjętych na rzecz zrównoważonego rozwoju i biorąc pod uwagę niewielką liczbę certyfikowanych obiektów, liczby te mają sens. Aby zlikwidować lukę między popytem a podażą, Booking.com ułatwia partnerom prezentowanie zrównoważonych praktyk obowiązujących obecnie w ich obiektach za pośrednictwem strony hotelu. Jest to tylko pierwszy krok na drodze do poprawy świadomości klientów i ma na celu pomoc partnerom w dotarciu do coraz większej liczby konsumentów, którzy chcą podróżować bardziej świadomie. 

Sprawianie, że zrównoważony rozwój stanie się bezproblemową częścią podróży

Niezależnie od tego, czy Twój obiekt nie praktykuje żadnych zasad na rzecz zrównoważonego rozwoju, czy chciałbyś rozszerzyć swoje praktyki, Podręcznik zrównoważonego rozwoju pomoże Ci w podróży w lepsze, bardziej zrównoważone jutro. W ramach naszego programu Zrównoważone Podróżowanie oraz we współpracy z ekspertami z różnych dziedzin zrównoważonego rozwoju, zostało stworzone specjalne narzędzie. Wprowadza ono różne tematy zrównoważonego rozwoju – począwszy od redukcji odpadów i zużycia wody po dobrostan zwierząt – wraz z informacjami opartymi na danych i praktycznymi wskazówkami, jak wykorzystać te spostrzeżenia w różnych typach obiektów. „Mała zmiana, taka jak wyeliminowanie jednorazowego użytku tworzyw sztucznych lub przejście na energooszczędne żarówki LED, może wydawać się nieistotna w pojedynczym przypadku, ale pomnożona przez miliony podróżujących i obiektów na całym świecie, wszystkie te małe kroki składają się na znacznie większy pozytywny wpływ”, mówi Marianne Gybels piastująca w Booking.com stanowisko Director of Sustainability.

Ponieważ coraz więcej partnerów inwestuje w wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju, nieustannie pracujemy nad zapewnieniem im widoczności na naszej platformie. Teraz można wyświetlić 32 różne praktyki zrównoważonego rozwoju na stronie Twojego obiektu. Wyświetlamy również certyfikaty zrównoważonego rozwoju innych firm dla tych, którzy mogli już poczynić wielkie postępy, w tym programy zrównoważonego rozwoju dla kwalifikujących się sieci hotelowych. „Z im większą ilością zrównoważonych praktyk możemy pomóc naszym partnerom poprzez identyfikację i wdrożenie, tym więcej możemy eksperymentować z tym, jak najlepiej dzielić się tymi informacjami z klientami i ostatecznie sprawić, że zrównoważony rozwój stanie się przejrzystą i łatwą do zidentyfikowania częścią procesu podejmowania decyzji w sprawie podróży”, mówi Gybels.

„Chociaż jest jeszcze wiele więcej do zrobienia, jesteśmy optymistyczni co do pasji i zaangażowania, które widzimy ze wszystkich stron”, kontynuuje Gybels. „Bez względu na to, gdzie podróżujący lub nasi partnerzy zakwaterowania znajdują się na swojej indywidualnej drodze do zrównoważonego rozwoju, chcemy zachęcić ich do podjęcia kolejnego kroku, abyśmy wspólnie mogli stworzyć prawdziwie regeneracyjną i odpowiedzialną przyszłość dla świata podróży”. 

 

 

Sustainability
Pokaż swoje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju

Aby wykorzystać popyt na zrównoważone podróże, upewnij się, że Twoje działania dotyczące zrównoważonego rozwoju są uaktualnione w Extranecie.

Zaktualizuj moje praktyki

Co sądzisz o tej stronie?

Warto zapamiętać
  • 49% ludzi twierdzi, że pandemia skłoniła ich do wprowadzania zmian w ich codziennym życiu, a recykling i redukcja marnotrawstwa żywności są głównymi priorytetami w domu.
  • 61% podróżujących twierdzi, że pandemia sprawiła, że chcą podróżować w przyszłości w sposób bardziej zrównoważony, a 70% twierdzi, że będą bardziej skłonni do rezerwacji w obiekcie, który korzysta ze zrównoważonych praktyk
  • Wśród podróżujących, którzy w ubiegłym roku nie przebywali w zrównoważonym obiekcie zakwaterowania, 32% stwierdziło, że nie mogą znaleźć żadnych opcji, a 31% stwierdziło, że nawet nie wie, jak je znaleźć – obydwa te problemy pomagamy rozwiązać dzięki uwydatnieniu tego, jakie kroki podejmujesz dla zrównoważonego rozwoju
  • Aby wykorzystać popyt na zrównoważone podróże, upewnij się, że Twoje działania dotyczące zrównoważonego rozwoju są uaktualnione w Extranecie.