RURAL

Jak internetowe biura podróży pomagają rozpowszechnić turystykę i napędzają rozwój

 | Zapisz
Nowe globalne badanie pokazuje, jak internetowe biura podróży (OTA) przyczyniają się do zrównoważonego podróżowania poprzez rozpowszechnianie turystyki na obszary wiejskie i pobudzanie lokalnych gospodarek.

W Booking.com wierzymy, że podróże mają pozytywną moc, dlatego chcieliśmy pomóc w ilościowym określeniu wpływu internetowych biur podróży na światową branżę turystyczną.

W tej trzyczęściowej serii omawiamy najważniejsze tematy, które wyłoniły się z naszych badań z Oxford Economics: „Wpływ internetowych biur podróży na gospodarkę”, które objęły Europę, region Azji i Pacyfiku, USA i Kanadę.   

W drugiej części przyjrzymy się, jak internetowe biura podróży (OTA) przyczyniają się do zrównoważonego podróżowania poprzez (1) rozpowszechnianie turystyki na obszary wiejskie i (2) pobudzanie lokalnych gospodarek.

Więcej niż recycling

Kiedy myślimy o zrównoważonych podróżach, ponowne wykorzystanie ręczników i wyeliminowanie plastikowych butelek to kilka rzeczy, które przychodzą od razu na myśl. Ale jest jeszcze jedna ważna część zrównoważonych podróży, o której nie mówi się często – wspieranie lokalnych społeczności.  

Jak wynika z naszych badań w pierwszej części tej serii, internetowe biura podróży zwiększyły ogólną liczbę wyjazdów, między innymi poprzez oferowanie konsumentom większego wyboru. Badania pokazują również, w jaki sposób zwiększenie liczby podróżujących generuje powstawanie nowych miejsc pracy i wzrost PKB. Ponadto widzimy, że dzięki wyrównaniu szans pomiędzy wszystkimi obiektami, niezależnie od tego, czy są to atrakcje turystyczne, czy miejsca leżące poza utartymi szlakami, internetowe platformy podróżnicze zapewniają bardziej sprawiedliwe rozmieszczenie turystów w odniesieniu do rynku ogółem.  

Na uboczu

W Europie platformy internetowe pomagały podróżującym odkrywać miejsca na wsi jeszcze przed pandemią. W 2019 roku tylko niewielki ułamek sprzedaży europejskich miejsc noclegowych trafił do obszarów wiejskich (16%). Jednak gdy mówimy o udziale w całości sprzedaży za pośrednictwem internetowych platform dla podróżujących, liczba ta wzrasta ponad dwukrotnie (38%). 

Te mniej odwiedzane miejsca były szczególnie popularne w krajach, takich jak Zjednoczone Królestwo (41% rezerwacji z OTA), Niemcy (39% rezerwacji z OTA) i Portugalia (35% rezerwacji z OTA).

O ile pandemia miała negatywny wpływ na podróże, o tyle turystyka wiejska zyskała na popularności dzięki internetowym biurom podróży, które pomogły podróżującym dotrzeć do mniej zatłoczonych miejsc. 

statistic


Dla przykładu w Europie rezerwacje na obszarach wiejskich w Danii stanowiły 34% wszystkich rezerwacji dokonanych na stronach internetowych biur podróży w 2021 r. w porównaniu z zaledwie 6% wszystkich rezerwacji na pozostałym rynku podróżniczym. 

W Stanach Zjednoczonych aktywność internetowych biur podróży w hrabstwach na obszarach wiejskich rosła szybciej niż w hrabstwach miejskich. W 2012 roku 9,7% noclegów dokonanych przez internetowe biura podróży przypadło na hrabstwa na obszarach wiejskich. Natomiast do 2021 roku liczba ta zwiększyła się do 16%. Kilka stanów odnotowało duże skoki w tym okresie, w tym Minnesota (10,9% w 2012 r. w porównaniu do 24,2% w 2021 r.) i Nevada (6,2% w 2012 r. w porównaniu do 16,5% w 2021 r.).

Jako że problem zbytniego ruchu turystycznego staje się coraz bardziej widoczny w niektórych miejscach, liczby te podkreślają, w jaki sposób wybór zapewniany przez platformy internetowe pozwala na rozprzestrzenianie się turystyki z dala od ośrodków miejskich i pomaga konsumentom odkrywać wiejskie destynacje. W rezultacie te kierunki zyskują możliwości ekonomiczne, których nie miałyby bez internetowych biur podróży. 

Jest to świetna wiadomość dla mniejszych partnerów, w tym obiektów B&B i alternatywnych miejsc zakwaterowania, którzy również korzystają z tego podziału, ponieważ są znacznie częściej zlokalizowani na obszarach wiejskich niż duże sieci. 

Odwdzięczanie się

Poprzez zwiększenie ogólnej liczby podróży platformy internetowe przyczyniają się również do wzrostu liczby miejsc pracy oraz wzmocnienia gospodarki.

W Europie internetowe biura podróży dodały w 2019 r. dodatkowe 33,7 mld EUR do PKB oraz 566 000 miejsc pracy. 

travel agency statistic


W tym samym roku w USA i Kanadzie internetowe biura podróży wygenerowały dodatkowy wzrost PKB o 19,9 mld USD i stworzyły 187 000 miejsc pracy.

A w regionie Azji i Pacyfiku internetowe biura podróży były odpowiedzialne za wzrost gospodarki o 15,5 mld USD i 975 000 miejsc pracy w 2019 r. 

Chociaż wzrost gospodarczy był znacznie mniejszy w czasie pandemii, platformy internetowe pomogły gospodarkom odbić się od dna. Internetowe biura podróży nadal przyczyniały się do wzrostu PKB i zatrudnienia we wszystkich regionach w latach 2020 i 2021. Na przykład w USA i Kanadzie odpowiadały one za 113 000 miejsc pracy w 2021 r., wykazując przejawy ożywienia w stosunku do 99 000 miejsc pracy, które wsparły w 2020 r.

Wnioski

Oferując większy wybór, internetowe biura podróży rozwijają program zrównoważonych podróży, rozpowszechniając turystykę na obszarach wiejskich i wspierając społeczności poprzez wzrost gospodarczy i możliwości zatrudnienia w różnych sektorach. Jak pokazują badania, platformy internetowe generują dużą liczbę noclegów, które nie zostałyby zarezerwowane w inny sposób. Bez internetowych biur podróży byłoby mniej możliwości noclegu, co oznacza, że turystyka miałaby mniejszy wpływ na PKB i tworzenie miejsc pracy. 

Wkrótce: W ostatnim artykule naszej trzyczęściowej serii przyjrzymy się temu, jak internetowe biura podróży pomagają partnerom oferującym zakwaterowanie, szczególnie niezależnym obiektom, dotrzeć do większego segmentu gości z całego świata.
 

Analytics on a laptop
Dowiedz się więcej

Przeczytaj pełne raporty, aby dowiedzieć się, w jaki sposób OTA przyczyniają się do zwiększenia liczby podróży na obszary wiejskie i pomagają rozwijać lokalne gospodarki.

 

Co sądzisz o tej stronie?

Warto zapamiętać
  • Oferując większy wybór, internetowe biura podróży pomagają rozpowszechnić turystykę na obszarach wiejskich na całym świecie.
  • W 2019 roku tylko niewielki ułamek sprzedaży europejskich miejsc noclegowych trafił do obszarów wiejskich (16%). W porównaniu z udziałem w całkowitej sprzedaży za pośrednictwem platform internetowych liczba ta wzrasta ponad dwukrotnie (38%). 
  • W USA aktywność internetowych biur podróży w hrabstwach na obszarach wiejskich wzrosła z 9,7% w 2012 r. do 16% w 2021 r.
  • Internetowe biura podróży pomagają pobudzić gospodarkę w różnych regionach: W 2019 r. całkowity przyrostowy wpływ na PKB wyniósł 33,7 mld EUR w Europie, 19,9 mld USD w USA i Kanadzie oraz 15,5 mld USD w regionie Azji i Pacyfiku.
  • Internetowe biura podróży odgrywają dużą rolę w tworzeniu miejsc pracy, w tym 975 000 miejsc pracy w regionie Azji i Pacyfiku oraz 566 000 w Europie w 2019 r.