carbon.jpeg

Jak Twój obiekt może osiągnąć zerowy poziom emisji dwutlenku węgla netto do 2050 r.

 | Zapisz
Nowy raport podkreśla działania, które partnerzy mogą podjąć, aby pomóc sektorowi turystycznemu osiągnąć neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 roku. Trzy obszary – od ograniczenia zużycia energii po edukację – pomagają obiektom pokonać wyzwania wynikające z dekarbonizacji

Booking.com współpracował ostatnio z konsultantami ds. strategii z EY Parthenon i OC&C, aby opracować raport Globalny sektor zakwaterowania – droga do zerowej emisji netto. Raport podkreśla działania, które właściciele obiektów mogą podjąć, aby zmniejszyć emisję dwutlenku węgla i pomóc branży turystycznej osiągnąć zerową emisję netto do 2050 roku. W ramach badania przeprowadzono ankietę, w której wzięło udział 6500 obiektów różnego rodzaju z całego świata. 

Zakwaterowanie odpowiada obecnie za około 10% emisji dwutlenku węgla i innych ekwiwalentów dwutlenku węgla dla gazów cieplarnianych (CO2e) w sektorze turystycznym. Zmniejszenie emisji o 17 megaton (Mt) rocznie – jedynie o 6-7% – umożliwiłoby osiągnięcie zerowej emisji netto w ciągu najbliższych 30 lat. 

Działania na rzecz ograniczenia emisji dwutlenku węgla można podzielić na trzy obszary: oszczędzanie zasobów, kształcenie gości i personelu oraz przejście na energię odnawialną. Środki te mogą zredukować emisję gazów cieplarnianych (GHG) nawet o 20%. Pomimo początkowych nakładów finansowych, większość podjętych środków może mieć pozytywny wpływ na obiekty i przynieść im oszczędności w dłuższej perspektywie. Ważne jest również, aby obiekty podjęły szereg działań, nawet jeśli wydają się one mało znaczące. Podejmowanie małych kroków przyniesie lepszy efekt niż bezczynność.

Oszczędność na zużyciu energii

Pierwszym krokiem, jaki może podjąć obiekt jest zmniejszenie zużycia energii, wody i odpadów. Około 75% możliwości redukcji wiąże się z wdrożeniem zaledwie trzech działań: zainstalowaniem energooszczędnego systemu ogrzewania i chłodzenia, wykorzystaniem energooszczędnych urządzeń oraz zainstalowaniem okien z podwójnymi szybami.

Jednak koncentracja na mniejszych działaniach jest równie ważna – i często łatwiejsza do wdrożenia. Na przykład, zarówno wyłączając minibar automatycznie, jak i nie piorąc ręczników codziennie, możesz zaoszczędzić 2% emisji ekwiwalentu CO2. Środki te można wdrożyć natychmiast, bez konieczności dodatkowych inwestycji.

Zwiększanie świadomości ekologicznej

Na drugim etapie poprawy sytuacji, obiekty mogą aktywnie namawiać gości i personel do bardziej zrównoważonego zachowania. Mimo że działania gości są poza kontrolą obiektu, zachęcanie ich do mądrzejszego i wydajniejszego użytkowania skutkuje znaczną poprawą zachowań i zwiększa zapotrzebowanie na bardziej zrównoważone działania.  

Są różne sposoby na zachęcenie gości do bardziej zrównoważonego postępowania – można np. poprosić ich w przyjazny sposób o wyłączenie klimatyzacji lub branie krótszych pryszniców. Oferowanie dobrowolnej współpracy przemawia do gości, ale skuteczne jest również przekonywanie za pomocą nagród. W Stanach Zjednoczonych 45% ankietowanych sprzeciwia się zrównoważonym zachowaniom, więc ta grupa może dać się przekonać jedynie dzięki nagrodom, w porównaniu do 40% podróżujących, którzy chcą zachowywać się w bardziej zrównoważony sposób przy niewielkiej zachęcie.

Aktywnie zachęcając pracowników do udziału w redukcji gazów cieplarnianych, na przykład poprzez wspólne dyskusje lub grupy robocze, możesz sprawić, by wszyscy poczuli się częścią ważnego, wspólnego projektu. Niepozorne działania, takie jak wyłączanie światła w wolnych pokojach, może również pomóc. Co najważniejsze, jeśli cały zespół jest zaangażowany w zrównoważone działania, może on aktywnie zachęcać gości do tego samego. 

renewable_energy.jpg

 

Przejście na energię odnawialną

Innym sposobem na osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla jest zmniejszenie zależności od paliw kopalnych i wybór odnawialnych źródeł energii. Można to osiągnąć na miejscu, w obiekcie, lub pozyskując zieloną energię z krajowej sieci. Można również rekompensować koszty emisji dwutlenku węgla, ale nie jest to preferowana opcja. 

Istnieją różne opcje dla obiektów, które chcą dostarczać własną energię odnawialną. Na miejscu można zainstalować panele słoneczne, turbiny wiatrowe i pompy ciepła lub można pozyskiwać energię od dostawców energii odnawialnej. Aby pomóc w pokryciu początkowych kosztów tych inwestycji, wiele samorządów oferuje dotacje i ulgi, aby zachęcić obiekty do inwestowania w energię odnawialną. 

Kompensacja węgla powinna być postrzegana tylko jako ostateczność, ale w przypadku jej użycia można kupić kredyty węglowe. Te kredyty można wymienić na tonę ekwiwalentu CO2, dzięki czemu można skupić się na zapobieganiu emisji lub magazynowaniu dwutlenku węgla. Zwiększanie efektywności energetycznej budynków, transportu i innych źródeł jest zwykle sposobem na zapobieganie emisjom. Magazynowanie dwutlenku węgla zapobiega przedostawaniu się gazów cieplarnianych do atmosfery poprzez sadzenie drzew i wdrażanie innych środków. 

Potencjalne wyzwania związane z redukcją emisji

Nie ma jednego, magicznego rozwiązania, które pozwoliłoby zredukować emisję – konieczne jest podjęcie wielu środków, które wspólnie przyniosą skuteczny efekt. Chociaż właściciele firm obawiają się wysokich kosztów, 58% działań opisanych w raporcie skutkuje niższymi wydatkami na energię w dłuższej perspektywie. Oznacza to, że obiekty mogą zaoszczędzić, jeśli na początku są gotowe do edukowania i inwestowania.

Kolejnym wyzwaniem, przed którym stoją obiekty, jest to, że nie wszystkie działania oferują takie same możliwości redukcji emisji dwutlenku węgla. Obecnie poziom przyjęcia programów dekarbonizacji różni się w zależności od kraju i waha się od 30% do 70%, chociaż niektóre środki, takie jak energooszczędne oświetlenie, są już standardem w branży. Najlepszym sposobem na ograniczenie CO2 jest skupienie się na różnych działaniach, dużych i małych, a nie wiązać wszystkie nadzieje z jedną tylko inicjatywą.

Wnioski

Podsumowując, obiekty, konsumenci i władze muszą przyjąć globalne podejście do osiągnięcia zerowej emisji netto. Jeśli właściciele i operatorzy mają różne cele, wdrożenie takich działań staje się trudniejsze. Aby skutecznie obniżyć emisyjność, sektor zakwaterowania i zewnętrzni interesariusze muszą zjednoczyć się wokół wspólnego celu. 

Zmiana klimatu jest – i pozostanie – jednym z najważniejszych wyzwań naszych czasów. Na szczęście właściciele obiektów mogą znacznie przyczynić się do zmniejszenia emisji i obniżenia kosztów oraz nadal oferować swoim gościom pozytywne wrażenia. Przejęcie wiodącej roli w zakresie zrównoważonego rozwoju pomoże również obiektom wyróżnić się wśród gości dbających o środowisko.

Jeśli wszyscy gracze na rynku nie podejmą istotnych działań już teraz, potrzeba zrównoważonych działań będzie jeszcze pilniejsza. Współpraca jest kluczem do dekarbonizacji naszej branży. Od konsumentów po rządy – wspólnymi siłami branża turystyczna może osiągnąć zerową emisję dwutlenku węgla netto do 2050 roku. 

 

Co sądzisz o tej stronie?

Warto zapamiętać
  • Nowy raport Booking.com pomaga obiektom identyfikować obszary, w których można ograniczyć emisje dwutlenku węgla, by osiągnąć wspólny cel: neutralność sektora turystycznego pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r.
  • Wiele obiektów już bierze udział w działaniach ograniczających emisję dwutlenku węgla, ale można zrobić więcej. 
  • Trzy główne obszary poprawy – redukcja zasobów, edukacja personelu i gości oraz przejście na energię odnawialną – mają kluczowe znaczenie dla ograniczenia emisji.
  • Pomimo początkowych kosztów, większość działań związanych z dekarbonizacją prowadzi do oszczędności kosztów obiektów.