Sustainable houses

Nowe badania wykazują większą potrzebę bardziej zrównoważonych podróży

 | Zapisz
Z okazji Dnia Ziemi analizujemy wyniki ostatnich badań przeprowadzonych przez Booking.com*, które pokazują, że od 2021 roku podróżujący chcą zwiedzać świat w sposób bardziej zrównoważony. 

Zrównoważony rozwój pozostaje jednym z najważniejszych tematów w branży, a pandemia rzuca jeszcze jaśniejsze światło na odpowiedzialne podróżowanie. Sprawiło to, że podróżujący zobaczyli wpływ swoich działań na środowisko i lokalne społeczności, a wielu z nich postanowiło dzięki temu podejmować bardziej odpowiedzialne decyzje dotyczące przyszłych podróży. 

Ostatnie badania przeprowadzone przez Booking.com pokazują, że podróżujący wykazują coraz większe zainteresowanie poznawaniem świata w bardziej zrównoważony sposób. Ponad połowa podróżujących z całego świata (53%) przyznała, że chce podróżować w bardziej zrównoważony sposób z powodu koronawirusa, przy czym podróżujący z Kolumbii (74%), Brazylii (71%) i Indii (70%) wyrazili szczególną chęć bycia bardziej ekologicznymi. 

Na samym początku pandemii niezwykle popularne były filmy przedstawiające dzikie zwierzęta buszujące po pustych ulicach w dużych miastach, gdzie jeszcze niedawno tłoczyli się ludzie. Dla wielu osób taki widok bardzo wyraźnie pokazał, jak ważne jest zwalczanie nadmiernej turystyki i zmusiło podróżujących do podjęcia kroków, aby chronić naszą planetę. Ponad połowa (63%) podróżujących zamierza zrezygnować ze zwiedzania zatłoczonych atrakcji turystycznych, 51% zamierza unikać podróżowania w szczycie sezonu, a kolejne 48% odwiedzi alternatywne miejsca docelowe, aby zapobiec nadmiernym tłumom. 

Sustainability
'The pause on travel has inspired 83% of travellers to make sustainable travel a priority in the future.'

 

Więcej mówi się także o podróżach lokalnych, a wielu podróżujących zadeklarowało, że zamierzają wspomagać lokalne społeczności w powrocie do normalnego funkcjonowania. Według dodatkowych badań Booking.com** przeprowadzonych w marcu tego roku, ponad dwie trzecie (68%) podróżujących chce, aby pieniądze wydawane przez nich podczas podróży wróciły do lokalnej społeczności, a kolejne 43% zamierza wspierać lokalne społeczności i gospodarki poprzez bardziej przemyślane wybory. Gospodarze mogą zaspokoić to zainteresowanie gości, przedstawiając autentyczne rekomendacje dotyczące lokalnych atrakcji, restauracji i dostawców. 

Uwaga podróżujących skupiona na zrównoważonym rozwoju dotyczy także rezerwacji zakwaterowania. Aż 81% podróżujących z całego świata planuje zatrzymać się w ekologicznym obiekcie przynajmniej raz. Jeśli chodzi o podróżujących z Wietnamu, odsetek ten wzrasta do 100%, a w Indiach i Kolumbii do 98%. Ponadto 84% podróżujących planuje zmniejszyć ilość odpadów i poddawać recyklingowi plastik podczas wizyty w miejscu docelowym. Liczba ta wynosi 94% w przypadku podróżujących z Tajlandii, 91% w przypadku Chorwacji i 90% w przypadku Argentyny. Podkreślenie podczas komunikacji z gośćmi Twoich wysiłków podejmowanych w celu zmniejszenia zużycia plastiku i odpadów może pomóc Ci wykorzystać ten popyt. 

Przerwa w podróżowaniu zainspirowała aż 83% podróżujących do postawienia zrównoważonych decyzji podróżniczych w przyszłości na pierwszym miejscu, a 70% podróżujących chętniej wybierze zakwaterowanie, które stosuje zrównoważone praktyki. Powyższe dane pokazują, co będzie kierować podróżującymi w czasach po pandemii i później, a także podkreślają, jak ważne jest podejmowanie kolejnych kroków, nawet tych najmniejszych, aby Twój obiekt był bardziej zrównoważony. 

*Badanie zlecone przez Booking.com i przeprowadzone na próbie 20 934 ankietowanych z 28 krajów i terytoriów. Ankietowani wypełnili ankietę online w lipcu 2020 roku. **Badanie zlecone przez Booking.com i niezależnie przeprowadzone na próbie 29 349 ankietowanych z 30 krajów i terytoriów. Ankieta została przeprowadzona online i odbyła się w marcu 2021 r.

 

working with laptop on lap
Poinformuj gości o swoich praktykach dotyczących zrównoważonego rozwoju

Wykorzystaj popyt na zrównoważone podróże, informując konsumentów o podjętych w swoim obiekcie środkach w celu promocji zrównoważonego rozwoju. 

Zaktualizuj praktyki

Co sądzisz o tej stronie?

Warto zapamiętać
  • Niedawne badania przeprowadzone przez Booking.com wykazują rosnące zainteresowanie podróżujących odpowiedzialnym podróżowaniem w 2021 roku i później.
  • Przerwa w podróżowaniu zainspirowała aż 83% podróżujących do postawienia zrównoważonych decyzji podróżniczych w przyszłości na pierwszym miejscu.
  • Zainteresowanie ekologicznym zakwaterowaniem stale rośnie, a 81% podróżnych planuje przynajmniej raz zatrzymać się w ekologicznym obiekcie.
  • Obiekty mogą wykorzystać ten popyt, informując klientów o podjętych praktykach w zakresie zrównoważonego rozwoju za pośrednictwem Extranetu.