Couple in hotel lobby

Stosunek europejskiego sektora zakwaterowań do zrównoważonego rozwoju

 | Zapisz
Nowe badanie przeprowadzone przez Booking.com i Statista ujawnia, co europejska branża noclegowa sądzi o zrównoważonym rozwoju i dekarbonizacji. Gotowe czy nie, hotele na europejskim kontynencie mogą wiele zyskać na zaspokajaniu potrzeb energetycznych poza siecią i przyciąganiu podróżujących, którym zależy na zrównoważonym rozwoju.

Wiosną 2023 r. w ramach naszego badania „Barometr europejskich obiektów zakwaterowania – lato 2023 r.”* przeprowadziliśmy ankietę wśród 1040 obiektów w dziesięciu regionach Europy. Oto, co odkryliśmy na temat postępów branży w kierunku większych wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz obszarów, w których wyzwania nadal są obecne.

Przygotowanie na zrównoważony rozwój w Europie

Droga w kierunku bardziej zrównoważonego modelu zakwaterowania trwa od dłuższego czasu. Obecnie 42% europejskich właścicieli hoteli czuje się bardzo dobrze przygotowanych na wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem i dekarbonizacją, co stanowi wzrost o 3% w porównaniu z 2022 r. Z drugiej strony zaledwie 15% hotelarzy czuje się nieprzygotowanych, co odzwierciedla 3% spadek w porównaniu z 2022 r., kiedy było ich 18%. Choć ten postęp jest zachęcający, wszyscy respondenci zgodzili się, że należy zrobić więcej.

Włochy znalazły się na pierwszym miejscu w rankingu, a 58% hotelarzy oceniło swoją gotowość do stawienia czoła wyzwaniom związanym ze zrównoważonym rozwojem i dekarbonizacją jako dobrą lub bardzo dobrą. Tuż za Włochami plasują się Hiszpania z 46% i kraje nordyckie z 45%. Włochy i kraje nordyckie utrzymały swoje mocne pozycje po drugiej stronie skali, gdzie plasują się odpowiednio z 5% i 6%, oceniając swój poziom przygotowania jako słaby lub bardzo słaby. Spośród objętych badaniem krajów greccy i francuscy właściciele hoteli wyrazili najmniejsze przekonanie co do swojego stopnia przygotowania. Niemcy wyróżniły się jako jedyny kraj, który ocenił siebie jako słabiej przygotowany niż w 2022 r. We wszystkich pozostałych regionach odnotowano poprawę.

Preparedness for sustainability and decarbonisation

Trudno jest wskazać dokładne przyczyny rozbieżności między państwami. Jednak w przypadku Grecji nasze badanie wykazało, że greckie przedsiębiorstwa bardziej niż ich odpowiednicy w całej Europie martwią się ograniczonym dostępem do kapitału. W sektorze zakwaterowań większość inwestycji w zrównoważony rozwój zwraca się, ale dostępność i możliwość otrzymania opcji finansowania nadal mają znaczenie. Przeciwstawienie się błędnemu przekonaniu, że ​​bardziej zrównoważony rozwój zawsze musi być kosztowny, ma kluczowe znaczenie w tym regionie, zwłaszcza dlatego, że nawet niewielkie zmiany mogą szybko przynieść rezultaty i zrobić różnicę.

Inwestycje w zrównoważony rozwój i dekarbonizację

Podczas gdy 52% hotelarzy planowało utrzymać inwestycje w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju na tym samym poziomie co w 2022 r., niewielka część z nich (13%) zamierzała wydać mniej. Z drugiej strony 32% respondentów było chętnych do większych inwestycji w zrównoważoną działalność w ciągu najbliższych sześciu miesięcy.

Poniższy wykres bąbelkowy pokazuje, w jaki sposób dostawcy zakwaterowania planują rozdysponować swoje inwestycje na dekarbonizację i działania na rzecz bardziej zrównoważonego rozwoju.

Majority of European hoteliers convey plans to invest in energy efficiency


W naszym raporcie obiekty w Europie z dużą przewagą oceniły koszty energii za największe wyzwanie – 86% uznało je za główny problem, w porównaniu z 80% w 2022 r. Nie jest zatem zaskakujące, że efektywność energetyczna była głównym elementem celów w zakresie zrównoważonych inwestycji, osiągając blisko 60%.

Kolejnymi co do wielkości obszarami docelowymi dla inwestycji były redukcja odpadów i ochrona wody. Taka alokacja zasobów wskazuje, że długoterminowe oszczędności finansowe są dla przedsiębiorstw silną motywacją do wprowadzania zmian.

Czynniki motywujące do poprawy w zakresie zrównoważonego rozwoju

W naszym badaniu hotelarze uznali efektywność energetyczną za najwyższy priorytet inwestycyjny w zakresie działań udoskonalających zrównoważony rozwój. W obliczu wygórowanych rachunków za media właściciele hoteli starają się chronić swoje firmy przed wahaniami cen. Może to stanowić zachętę do przejścia na alternatywne źródła energii i poprawy wydajności.

Ponieważ 46% dostawców zakwaterowania przewiduje, że rok 2023 będzie rekordowy pod względem przychodów, istnieje silna motywacja, aby przyciągnąć nowych i powracających gości. Z naszego Raportu dotyczącego zrównoważonych podróży za 2023 r. wynika, że większość podróżujących (76%) chce w tym roku podróżować w sposób bardziej zrównoważony, a znaczna część osób (46%) jest skłonna wydać na to więcej pieniędzy. Firmy zajmujące się zakwaterowaniem mogłyby odnieść ogromne korzyści z wykorzystania możliwości zapewnienia usług tej rosnącej kategorii podróżujących. 

Możliwości Europy związane ze zrównoważonym rozwojem

W naszym raporcie zapytaliśmy europejskich dostawców zakwaterowania o wskazanie ich głównych możliwości na rok 2023. Zauważyliśmy, że „oferowanie lokalnych doświadczeń”, cel łączący wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju z szerszą społecznością, było istotne dla 55% respondentów. Tuż za lokalnymi doświadczeniami z wynikiem 53% plasuje się „większe zainteresowanie bardziej zrównoważonymi produktami i usługami”. Kolejną godną uwagi możliwością zidentyfikowaną przez 53% obiektów było „przyciągnięcie podróżujących z pokolenia Z”. Jako że jest to grupa demograficzna najbardziej zaniepokojona zmianami klimatycznymi i przykładająca wagę do redukcji swojego śladu węglowego, wdrożenie bardziej zrównoważonych inicjatyw to dla obiektów świetny sposób na sprostanie potrzebom i preferencjom młodszych gości. 

Emerging opportunities ranked by European hoteliers


W naszym raporcie podkreślono, że turystyka europejska kontynuuje trend wzrostowy po pandemii, a wielu dostawców zakwaterowania spodziewa się rekordowego roku. Mając to na uwadze, korzystne byłoby, gdyby rządy zbadały, w jaki sposób mogą pomóc przedsiębiorstwom z sektora zakwaterowań w dążeniu do wzmożonych wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju i dekarbonizacji. 42% respondentów ankiety stwierdziło, że zachęty podatkowe pomogą przyspieszyć realizację planów wprowadzenia działań na rzecz bardziej zrównoważonego rozwoju, a 36% domaga się lepszego dostępu do kapitału i finansowania.

Chociaż na całym kontynencie dokonuje się wciąż postępów, Włochy są nadal jedynym regionem europejskim objętym badaniem, w którym większość dostawców zakwaterowania czuła się wystarczająco dobrze przygotowana na wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem i dekarbonizacją. Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na zrównoważone podróże, dającym nadzieję ożywieniem sektora po pandemii Covid-19 i kosztami energii mającymi wpływ zyski, teraz jest idealny czas, aby przedsiębiorstwa ponownie oceniły swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój i zidentyfikowały obszary, w których mogą zwiększyć inwestycje i wprowadzić nowe działania.


*Badanie zostało przeprowadzone przez firmę Statista w okresie od 28 marca do 15 maja 2023 r. w formie wywiadów telefonicznych. W ankiecie wzięło udział łącznie 1040 członków kadry kierowniczej i menedżerów z europejskiego sektora zakwaterowań turystycznych.
 

Woman paying at hotel reception
Poznaj lepiej spostrzeżenia

W naszym pełnym raporcie ukazujemy wpływ ożywienia po pandemii na hotele w Europie, analizujemy rolę rządów i podkreślamy rozbieżności między dużymi sieciami a niezależnymi obiektami. 

Pobierz pełny raport

Co sądzisz o tej stronie?

Warto zapamiętać
  • Coraz większa liczba europejskich hotelarzy czuje się przygotowana na stawienie czoła wyzwaniom związanym ze zrównoważonym rozwojem i dekarbonizacją, jednak potrzebne są dalsze postępy.
  • Włochy, Hiszpania i kraje nordyckie są pewne swojego przygotowania, natomiast Grecja i Francja są co do tego mniej przekonane, podczas gdy Niemcy uważają, że ich postęp się zatrzymał.
  • 32% hotelarzy planuje w 2023 r. zwiększyć inwestycje w zrównoważony rozwój, kładąc nacisk na efektywność energetyczną, redukcję odpadów i ochronę wody.
  • Wysokie koszty energii są silnym czynnikiem motywującym do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Zachętą jest także wzrost liczby podróżujących, którym zależy na zrównoważonym rozwoju.
  • Hotelarze widzą możliwości w lokalnych doświadczeniach, bardziej zrównoważonych ofertach i przyciąganiu podróżujących z pokolenia Z.