earth day

Trendy kształtujące zrównoważone podróże w 2022 r.

 | Zapisz
Z okazji Dnia Ziemi, na podstawie ostatnich badań Booking.com, ujawniamy, czego oczekują osoby podróżujący w sposób zrównoważony w 2022 r.

Dla wielu osób podróżujących po świecie wpływ ich podróży na środowisko pozostaje najważniejszy. Prawie trzy czwarte (71%) wyraziło chęć podróżowania w sposób bardziej zrównoważony w ciągu najbliższych 12 miesięcy – to o 10% więcej niż w naszym raporcie z 2021 r. Dwie trzecie (66%) pragnie przeżyć doświadczenia, które są reprezentatywne dla lokalnej kultury, a kolejne 59% chce pozostawić odwiedzane miejsca w lepszym stanie niż ten, w którym je odwiedzili. Połowa wszystkich respondentów (50%) stwierdziła, że ostatnie informacje na temat zmian klimatu wpłynęły na ich decyzje o bardziej zrównoważonych podróżach. 

Aż 46% podróżujących z całego świata twierdzi, że w ciągu ostatniego roku zatrzymało się w obiekcie noclegowym zgodnym z zasadami zrównoważonego rozwoju. Spośród tych osób 41% stwierdziło, że wybrało pobyt zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju, aby zmniejszyć swój wpływ na środowisko, jedna trzecia (33%) chciała mieć doświadczenia bardziej związane z lokalną rzeczywistością, a 31% uważa, że obiekty działające zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju lepiej traktują lokalną społeczność. 

Jedna trzecia (33%) twierdzi, że wybierała podróże poza szczytem sezonu, a ponad jedna czwarta (27%) zdecydowała się na wyjazd do mniej popularnych miejsc w ciągu ostatnich 12 miesięcy, aby uniknąć tłumów. Myśląc o przyszłych podróżach, 40% stwierdziło, że byłoby skłonnych podróżować wyłącznie poza szczytem sezonu, aby cieszyć się spokojem, a 64% ujawniło, że unikałoby popularnych miejsc i atrakcji turystycznych, aby zapewnić balans między wpływem a korzyściami z wyjazdu. Niemal jedna trzecia (31%) byłaby nawet skłonna wybrać alternatywny kierunek podróży, aby uniknąć rzeszy turystów.

Zaspokajanie tych potrzeb, aby wykorzystać popyt

Wraz z rosnącym zainteresowaniem pozytywnymi działaniami, rośnie również szansa dla branży na zwiększenie wysiłków w zakresie budowania i komunikowania bardziej zrównoważonych doświadczeń z podróży. Chociaż świadomość i rozpoznawalność bardziej zrównoważonych pobytów wzrasta – 40% podróżujących z całego świata potwierdza, że w ciągu ostatniego roku widziało zrównoważony obiekt noclegowy na internetowej platformie turystycznej – nadal pozostaje wiele do zrobienia, aby ułatwić wszystkim znalezienie opcji zrównoważonego pobytu. 

Spośród podróżujących, którzy w ciągu ostatniego roku nie korzystali z zakwaterowania zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju, 31% stwierdziło, że nie wiedziało o ich istnieniu, a prawie jedna trzecia (29%) stwierdziła, że nadal nie wie, jak je znaleźć. Ponad połowa (56%) przyznaje, że nie szuka aktywnie informacji o działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju w danym obiekcie przed dokonaniem rezerwacji, ale jeśli są one łatwo dostępne, deklaruje, że się z nimi zapozna. Podkreśla to jeszcze bardziej znaczenie zapewnienia przejrzystości i zrozumiałości informacji o zrównoważonym rozwoju dla szerokiego grona podróżujących. 

road trip

 

Ponieważ 78% osób podróżujących po świecie zamierza w nadchodzącym roku przynajmniej raz zatrzymać się w obiekcie, który spełnia warunki zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, potencjał wypełnienia luki między tymi, którzy już wiedzą, a tymi, którzy wciąż mają trudności ze znalezieniem odpowiednich opcji, jest ogromny. Co więcej, ponad jedna trzecia (35%) globalnych podróżujących twierdzi, że działania na rzecz zrównoważonego rozwoju podejmowane przez dostawców usług noclegowych i transportowych odgrywają istotną rolę w podejmowaniu przez nich decyzji dotyczących odpowiednio zakwaterowania i transportu, przy czym 70% respondentów twierdzi, że byliby bardziej skłonni wybrać obiekt noclegowy spełniający wymogi zrównoważonego rozwoju – niezależnie od tego, czy szukaliby takiego obiektu, czy nie. 

„Fakt, że podróżujący po świecie coraz bardziej angażują się w zrównoważone podróże i wykazują coraz większą chęć wywierania pozytywnego wpływu podczas zwiedzania świata, jest niezwykle zachęcający – ale to dopiero początek” – mówi Danielle D'Silva, dyrektorka ds. zrównoważonego rozwoju w Booking.com. „Zdajemy sobie sprawę z kluczowej roli, jaką nasi partnerzy odgrywają w tych zmianach, dlatego inwestowanie we właściwe produkty i programy, które pomogą im w informowaniu o swoich działaniach coraz bardziej uzależnionych i świadomych podróżnych, ma fundamentalne znaczenie. Razem możemy posunąć się naprzód w tej podróży, przekształcając pozytywne intencje w bardziej zrównoważone doświadczenia podróżnicze, które przyczynią się do znaczących zmian”. 

Zrównoważone Podróże

Aby pomóc podróżującym w dokonywaniu bardziej zrównoważonych wyborów, a jednocześnie wzmocnić obiekty, które już poczyniły duże postępy na drodze do zrównoważonego rozwoju, w listopadzie 2021 r. wprowadziliśmy etykietę Zrównoważone Podróże Etykieta, będąca pierwszym tego rodzaju rozwiązaniem, otwiera nowe możliwości, potwierdzając i informując o wysiłkach podejmowanych przez obiekty na całym świecie w zakresie zrównoważonego rozwoju – do tej pory odznaczonych zostało już 99 000 miejsc noclegowych na całym świecie. Etykieta ta skupia się na praktykach, które zostały wybrane ze względu na ich dostępność, prostotę i duży potencjał oddziaływania, a także zweryfikowane przez niezależne organizacje branżowe, takie jak globalna inicjatywa na rzecz zrównoważonej turystyki Travalyst. Etykietę zaprojektowano jako uniwersalne narzędzie odpowiadające potrzebom wszystkich obiektów – od apartamentu w Amsterdamie przez kwaterę prywatną w Indiach po kurort na Złotym Wybrzeżu w Australii. 

Oprócz 32 zrównoważonych praktyk, które są rejestrowane i analizowane w celu uzyskania etykiety, rozszerzyliśmy liczbę certyfikatów i oznaczeń firm trzecich, które automatycznie kwalifikują obiekty do otrzymania etykiety. Oprócz certyfikatów oficjalnie zatwierdzonych przez Globalną Radę Zrównoważonej Turystyki (GSTC), Green Tourism i UE Ecolabel, akceptujemy tez Green Seal, Nordic Swan Ecolabel, Green Hospitality Ecolabel, Ibex Fairstay, Fair Trade Tourism, LEED i Edge. 


Etykieta „Zrównoważone podróże” jest również wspierana przez program edukacyjny, mający na celu pomoc w określeniu i realizacji wymiernych działań, które pomogą zmniejszyć wpływ na środowisko naturalne i zwiększyć wpływ społeczny na świat. Począwszy od wskazówek dotyczących ustalania poziomu odniesienia w zakresie ochrony środowiska, po taktyczne porady dotyczące takich zagadnień, jak zmniejszanie zużycia wody i energii, nasz przewodnik dotyczący zrównoważonego rozwoju został opracowany, aby wspierać Cię w Twojej podróży w kierunku zrównoważonego rozwoju, niezależnie od etapu, na którym się znajdujesz.

 

Sustainability
Poinformuj gości o swoich działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju

Wykorzystaj popyt na zrównoważone podróże, informując konsumentów o podjętych w swoim obiekcie środkach w celu promocji zrównoważonego rozwoju.

Zaktualizuj praktyki

Co sądzisz o tej stronie?

Warto zapamiętać
  • Prawie trzy czwarte (71%) globalnych podróżujących wyraziło chęć podróżowania w sposób bardziej zrównoważony w ciągu najbliższych 12 miesięcy – wzrost o 10% w stosunku do naszego raportu z 2021 r. 
  • 70% podróżujących na całym świecie twierdzi, że chętniej wybrałoby zakwaterowanie zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju – niezależnie od tego, czy szukaliby takiego zakwaterowania, czy nie. 
  • 78% osób podróżujących na świecie zamierza w nadchodzącym roku przynajmniej raz zatrzymać się w obiekcie spełniającym wymogi zrównoważonego rozwoju.
  • Partnerzy mogą wykorzystać ten popyt, informując klientów o swoich praktykach w zakresie zrównoważonego rozwoju za pośrednictwem Extranetu.