Twój przewodnik po bardziej zrównoważonej gościnności

W Booking.com dążymy do tego, aby ułatwić wszystkim podróżowanie w bardziej zrównoważony sposób. A nie możemy tego zrobić bez naszych partnerów. Ten przewodnik dotyczący zrównoważonego rozwoju jest pierwszym krokiem na naszej wspólnej drodze do zmiany branży turystycznej. 

header_sustain_handbook.jpeg

Wspólne podejście do zrównoważonych podróży

Podróż to wspaniała rzecz. Pomaga nam odkrywać świat, wzbogaca nasze doświadczenie i pomaga poznawać inne kultury – tworzy wspomnienia. Dzięki niej spotykamy naszych dawno niewidzianych przyjaciół, nawiązujemy nowe znajomości i poznajemy samych siebie.

Ale podróżowanie może też mieć inne konsekwencje. Od zanieczyszczenia środowiska i niszczenia naturalnych siedlisk po natłok turystów i obciążenie lokalnej infrastruktury. Wiemy, że profesjonaliści z branży hotelarskiej, podróżujący i miejscowi już odczuwają negatywny wpływ podróży.

W Booking.com dążymy do tego, aby ułatwić wszystkim podróżowanie w bardziej zrównoważony sposób. A nie możemy tego zrobić bez Was – naszych partnerów. 

Popyt na obiekty, które pracują nad zmniejszaniem swojego negatywnego wpływu na środowisko, rośnie z roku na rok. Nasz Raport dotyczący zrównoważonych podróży wykazał, że w 2023 r.:

  • 76% globalnych podróżujących wyraziło chęć podróżowania w sposób bardziej zrównoważony w ciągu najbliższych 12 miesięcy;
  • 65% twierdzi, że czułoby się lepiej, przebywając w konkretnym obiekcie, gdyby wiedzieli, że ma on certyfikat lub etykietę zrównoważonego rozwoju; 
  • 59% podróżujących na całym świecie przy następnej rezerwacji chce przefiltrować opcje pobytu pod kątem tych z certyfikatem zrównoważonego rozwoju.

Trzeba jednak zrobić więcej, aby ułatwić podróżowanie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju – i ułatwić znalezienie obiektów z certyfikatami przyznawanymi przez strony trzecie. Pomimo dobrych intencji 44% podróżujących na całym świecie nadal nie wie, gdzie znaleźć bardziej zrównoważone opcje, a 51% uważa, że nie ma wystarczającej liczby dostępnych opcji. 

Bardziej zrównoważone podróże to nie tylko odpowiedź na preferencje podróżujących. Istnieje za tym silne uzasadnienie biznesowe, które przedstawimy w każdej części tego przewodnika. Chcemy współpracować z Tobą, aby pomóc Ci rozwijać działania w sposób zrównoważony oraz tworzyć niezapomniane wyjazdy dla gości w sposób, który zabezpieczy ciekawe miejsca w okolicy Twojego obiektu – i Twoją firmę – na przyszłość. 

Jak korzystać z przewodnika

Ten przewodnik pomoże Ci wdrożyć określone praktyki w Twoim obiekcie, aby zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko i lokalną społeczność. Został on napisany we współpracy z ekspertami ds. zrównoważonego rozwoju, takimi jak Globalna Rada ds. Zrównoważonej Turystyki (ang. Global Sustainable Tourism Council – GSTC), aby uwzględnić najnowsze dane i badania naukowe dotyczące zrównoważonego rozwoju, jak również praktyczne kroki, które obiekty takie jak Twój mogą podjąć, aby dokonać pozytywnych zmian w ich biznesie, lokalnym środowisku i całej branży.

Każda część przewodnika skupia się na konkretnym temacie i zawiera konkretne działania, które można wdrożyć w obiekcie – niezależnie od jego wielkości, typu czy lokalizacji. Wprowadziliśmy również odpowiednie udogodnienia w Extranecie, które możesz dodać do swojej oferty, aby ułatwić Ci na naszej platformie informowanie podróżujących o swoich działaniach.

Ponadto kroki opisane w tym przewodniku pomogą Ci przygotować się do uzyskania certyfikatu strony trzeciej. Stanowi najwyższy standard uznania wysiłków pracowników obiektu na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Zaktualizuj ustawienia Extranetu

Korzystając z naszej platformy, możesz dzielić się swoimi działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju z podróżującymi. Zaktualizuj swoje działania, aby zaprezentować środki, które zostały wdrożone w Twoim obiekcie. 

Zaktualizuj swoje działania

Header_environment.jpeg

Jak dowiedzieć się, jaki wpływ na środowisko ma Twój obiekt

Na drodze do bardziej zrównoważonego rozwoju ustalenie aktualnego wpływu Twojego obiektu na środowisko nada kierunek Twoim działaniom. Dopiero gdy określisz, np. poziom emisji dwutlenku węgla lub zużycia wody w Twoim obiekcie, możesz zacząć wyznaczać cele i planować, jak je osiągnąć.

Pokaż mi, jak to zrobić

Zmniejszenie zużycia plastiku

Prowadzenie obiektu bez wykorzystywania plastiku jest teraz łatwiejsze niż dotychczas – i jeszcze nigdy nie było tak ważne. Plastik rozkłada się latami, szkodzi dzikiej przyrodzie i zanieczyszcza środowisko. Ten przewodnik pokaże Ci, jak je chronić, zmniejszając zużycie plastiku.

Od czego mogę zacząć?

header_plastic.jpeg
header_water.jpeg

Zmniejszanie zużycia wody

Zasoby słodkiej wody coraz bardziej się kurczą. Dlatego już dziś musimy zacząć zmniejszać zużycie wody. Jednak będzie to wymagało bardziej aktywnych działań, niż tylko proszenie gości o używanie tych samych ręczników przez kilka dni. Należy jednak pamiętać, że podjęte przez Ciebie działania zaprocentują w przyszłości i przyniosą korzyści środowiskowe i finansowe.

Dowiedz się więcej 

Uzyskanie certyfikatu

Certyfikacja pokazuje wszystkim Twoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój. Certyfikat jest odzwierciedleniem Twojego zaangażowania i wiarygodną odznaką doskonałości, której Twoi goście mogą zaufać.

Dowiedz się więcej

Meeting
Apple farm

Ograniczenie marnowania żywności

Około jednej trzeciej żywności produkowanej do spożycia przez ludzi jest wyrzucane lub marnowane. Biorąc pod uwagę, że żywność może wiązać się ze znacznymi kosztami, zmniejszenie ilości wyrzucanej żywności może przynieść Ci duże oszczędności, jak również wpłynąć pozytywnie na ślad środowiskowy Twojego obiektu.

Dowiedz się więcej

Zmniejszenie zużycia energii i wykorzystanie zielonej energii

Przyspieszone globalne ocieplenie – i wpływ tego procesu na środowisko i gospodarkę – sprawia, że źródła energii i jej wydajność są priorytetem w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jednak zmniejszenie zużycia energii i uzupełnienie pozostałego zapotrzebowania na energię z jej odnawialnych źródeł przynosi korzyści nie tylko naszej planecie. Może to również obniżyć Twoje koszty operacyjne.

Dowiedz się, od czego zacząć

A couple riding bikes
Local community

Zaangażowanie lokalnej społeczności

Społeczny i ekonomiczny aspekt Twojego biznesu ma duży wpływ na Twój sukces. Dlatego też współpraca z lokalnymi podmiotami jest ważną częścią każdej strategii w kierunku zrównoważonego rozwoju, bez względu na rodzaj prowadzonego obiektu.

Od czego mogę zacząć

Równowaga pomiędzy bezpieczeństwem a zrównoważonym rozwojem

Spełnianie potrzeb gości dotyczących większych środków bezpieczeństwa i higieny, a jednocześnie wdrażanie działań przyjaznych środowisku wymaga kreatywnego myślenia. Przeczytaj ten przewodnik, aby dowiedzieć się, jak można osiągnąć tę równowagę.

Dowiedz się, od czego zacząć

health.jpg
elephants

Dobrostan zwierząt

Miejsca, w których mieszkamy i które odwiedzamy jako turyści, są podtrzymywane przez inne zamieszkujące je gatunki. Wspólna praca na rzecz ochrony dobrostanu zwierząt to nie tylko etyczna odpowiedzialność – to także sposób, w jaki zapewnimy długowieczność bezcennego dla nas środowiska.

Dowiedz się, od czego zacząć

Działania obiektu

Wraz z niezależnymi instytucjami, takimi jak Travalyst, zidentyfikowaliśmy i zweryfikowaliśmy dostępne praktyki wybrane ze względu na ich duży potencjał oddziaływania. Znajdziesz je w Extranecie.

Booking.com przyjęło kryteria Światowej Rady ds. Zrównoważonej Turystyki (GSTC) w celu uwzględnienia tych praktyk. Zorganizowane wokół czterech głównych tematów – skutecznego planowania zrównoważonego rozwoju, maksymalizacji korzyści społecznych i ekonomicznych dla społeczności lokalnej, wzbogacenia dziedzictwa kulturowego i zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko – kryteria, oprócz innych zastosowań, służą jako podstawowe wytyczne dla przedsiębiorstw każdej wielkości, aby zmniejszyły swój negatywny wpływ. 

Wraz z rozwojem działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, będziemy nadal stosować kryteria GSTC w celu informowania o rozwoju programu. Chociaż obecnie nie musisz spełniać każdego z kryteriów, popieramy i zachęcamy wszystkie obiekty do przestrzegania 100% kryteriów branżowych GSTC dla hoteli.

Jeśli wdrożyłeś już wszystkie spośród 53 działań oferowanych na naszej platformie, możesz skorzystać z kryteriów branżowych GSTC, aby dalej podążać drogą zrównoważonego rozwoju.

Pobierz kryteria branżowe GSTC  

Odkryj więcej zasobów edukacyjnych

Oferujemy nie tylko ten przewodnik, ale inwestujemy też w materiały i narzędzia edukacyjne, w tym kursy online opracowane we współpracy ze Światową Organizacją Turystyki. Celem tej serii bezpłatnych kursów jest zapewnienie dostawcom usług zakwaterowania z branży hotelarskiej wskazówek dotyczących kluczowych zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem. 

Zarejestruj się na kursy  

Zrównoważony rozwój w Booking.com

W Booking.com dążymy do tego, aby ułatwić wszystkim odkrywanie świata. Mamy zatem obowiązek budować i chronić ten świat, aby warto go było odkrywać. Ta podróż w kierunku zrównoważonego rozwoju będzie wymagać czasu, współpracy i wspólnego wysiłku.

Nasza rola w tym procesie polega na ułatwianiu wszystkim odbywania podróży w sposób bardziej zrównoważony. Współpracujemy z partnerami i kolegami z branży, aby rozszerzać opcje podróży z poszanowaniem kwestii środowiskowych i społecznych. Razem możemy sprawić, że troska o środowisko będzie elementem każdej podróży.

Ale wiemy, że nie możemy prosić naszych partnerów o coś, czego sami nie robimy. Dlatego też analizujemy nasz własny ślad środowiskowy i pracujemy nad jego zmniejszeniem. Nieustannie również znajdujemy nowe sposoby, aby nasze działania były bardziej wydajne.

Aby mieć pewność, że sami stanowimy dobry przykład, zobowiązaliśmy się do prowadzenia naszej działalności w sposób zrównoważony i budowania kultury zrównoważonego rozwoju w ramach naszego Planu działań na rzecz klimatu:

  • Wprowadzanie ulepszeń w sposobie zarządzania odpadami – pracujemy nad ulepszeniem naszych procesów gospodarowania odpadami w naszych biurach na całym świecie. Wdrożyliśmy technologię strumieniowego przesyłania odpadów w naszych kampusach w Amsterdamie i Manchesterze. Obiekty te obsługują na co dzień odpowiednio ponad 7500 i 1400 pracowników.
  • Pracujemy nad zmniejszeniem śladu węglowego naszej działalności – w 2022 roku Booking.com i Booking Holdings zobowiązały się do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2040 roku. Zobowiązanie to zostało określone w Planie działań na rzecz klimatu, który obejmuje ambitne cele w wielu obszarach. Cele te dotyczą na przykład zakupów usług i zarządzania centrami danych. W ramach planu firma dąży do osiągnięcia 95% redukcji emisji dwutlenku węgla w zakresie 1 i 2 do końca 2030 r. oraz 50% redukcji emisji w zakresie 3 do tego samego terminu. Głównym celem firmy jest osiągnięcie zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2040 roku.

Więcej o naszych zobowiązaniach i celach dowiesz się w naszym najnowszym raporcie dotyczącym zrównoważonego rozwoju.

Odwiedź Centrum Zrównoważonego Rozwoju