Przewodnik dotyczący zrównoważonego rozwoju

W Booking.com dążymy do tego, aby ułatwić wszystkim podróżowanie w zrównoważony sposób. A nie możemy tego zrobić bez naszych partnerów. Ten przewodnik dotyczący zrównoważonego rozwoju jest pierwszym krokiem na naszej wspólnej drodze do zmiany branży turystycznej. 

header_sustain_handbook.jpeg

Wspólne podejście do zrównoważonych podróży

Podróż to wspaniała rzecz. Pomaga nam odkrywać świat, wzbogaca nasze doświadczenie i pomaga poznawać inne kultury. Tworzy wspomnienia. Dzięki niej spotykamy naszych dawno niewidzianych przyjaciół, nawiązujemy nowe znajomości i poznajemy samych siebie.

Ale podróżowanie może też mieć inne konsekwencje. Od zanieczyszczenia środowiska i niszczenia naturalnych siedlisk po natłok turystów i obciążenie lokalnej infrastruktury. Wiemy, że profesjonaliści z branży hotelarskiej, podróżujący i miejscowi już odczuwają negatywny wpływ niezrównoważonych podróży.

Jest to szczególnie niepokojące dla osób z branży turystycznej, ponieważ turyści najchętniej odwiedzają miejsca, które są najbardziej zagrożone. To sprawia, że zrównoważone podróżowanie jest nie tylko niezwykle ważną kwestią etyczną, ale także biznesową.

W Booking.com dążymy do tego, aby zrównoważone podróże były sposobem na odkrywanie świata, a nie możemy tego zrobić bez naszych partnerów. 

Popyt na zakwaterowanie zapewniające rozwiązania zrównoważonego rozwoju rośnie z roku na rok. Nasz Raport dotyczący zrównoważonych podróży wykazał, że w 2022 r.:

  • 71% globalnych podróżujących wyraziło chęć podróżowania w sposób bardziej zrównoważony w ciągu najbliższych 12 miesięcy.
  • 70% podróżujących na całym świecie twierdzi, że chętniej wybrałoby zakwaterowanie zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju – niezależnie od tego, czy szukaliby takiego zakwaterowania, czy nie.
  • 78% osób podróżujących na świecie zamierza w nadchodzącym roku przynajmniej raz zatrzymać się w obiekcie spełniającym wymogi zrównoważonego rozwoju.

Trzeba jednak zrobić więcej, aby ułatwić podróżowanie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju – i łatwiej znaleźć zrównoważone zakwaterowanie. Spośród podróżujących, którzy w ciągu ostatniego roku nie korzystali z zakwaterowania zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju, 31% stwierdziło, że nie wiedziało o ich istnieniu, a 29% stwierdziła, że nadal nie wie, jak je znaleźć.

Zrównoważone podróże to nie tylko odpowiedź na preferencje podróżujących. Istnieje za tym silne uzasadnienie biznesowe, które przedstawimy w każdej części tego podręcznika. Chcemy współpracować z Tobą, aby pomóc Ci rozwijać działania w sposób zrównoważony oraz tworzyć niezapomniane wyjazdy dla gości w sposób, który zabezpieczy ciekawe miejsca w okolicy Twojego obiektu – i Twoją firmę – na przyszłość. 

Jak korzystać z przewodnika

Pomyśl o tym przewodniku jak o podręczniku dla gospodarzy, którzy chcą działać w sposób zrównoważony i przyjazny środowisku. Został on napisany we współpracy z ekspertami ds. zrównoważonego rozwoju, takimi jak Globalna Rada ds. Zrównoważonej Turystyki (ang. Global Sustainable Tourism Council – GSTC), aby uwzględnić najnowsze dane i badania naukowe dotyczące zrównoważonego rozwoju, jak również praktyczne kroki, które obiekty takie jak Twój mogą podjąć, aby dokonać pozytywnych zmian w ich biznesie, lokalnym środowisku i całej branży.

Każda część podręcznika skupia się na konkretnym temacie związanym ze zrównoważonym rozwojem i zawiera konkretne działania, które można wdrożyć w swoim obiekcie – niezależnie od jego wielkości, typu czy lokalizacji. Wprowadziliśmy również odpowiednie udogodnienia w Extranecie, które możesz dodać do swojej oferty, aby ułatwić podróżującym na naszej platformie informowanie o swoich działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Z biegiem czasu będziemy dodawać kolejne udogodnienia, więc warto regularnie sprawdzać nowe pomysły dodawane do tej listy.

Zaktualizuj ustawienia Extranetu

Z naszych badań wynika, że trudno jest gościom znaleźć zrównoważone zakwaterowanie. Aby poinformować o swoich wysiłkach na rzecz zrównoważonego rozwoju i lepiej przyciągnąć uwagę wymagających podróżujących, uaktualnij swoje udogodnienia, aby zaprezentować środki, które wdrożyłeś w swoim obiekcie.

Zaktualizuj swoje udogodnienia

Header_environment.jpeg

Ustalenie wpływu Twojego obiektu na środowisko

Na drodze do zrównoważonego rozwoju ustalenie aktualnego wpływu Twojego obiektu na środowisko nada kierunek Twoim działaniom. Dopiero gdy określisz, np. poziom emisji dwutlenku węgla lub zużycia wody w Twoim obiekcie, możesz zacząć wyznaczać cele i planować, jak je osiągnąć.

Pokaż mi, jak to zrobić

Zmniejszenie zużycia plastiku

Prowadzenie obiektu bez wykorzystywania plastiku jest teraz łatwiejsze niż dotychczas – i jeszcze nigdy nie było tak ważne. Plastik rozkłada się latami, szkodzi dzikiej przyrodzie i zanieczyszcza środowisko. Ten przewodnik pokaże Ci, jak je chronić, zmniejszając zużycie plastiku.

Od czego mogę zacząć?

header_plastic.jpeg
header_water.jpeg

Zmniejszanie zużycia wody

Zasoby słodkiej wody coraz bardziej się kurczą. Dlatego już dziś musimy zacząć zmniejszać zużycie wody. Jednak będzie to wymagało bardziej aktywnych działań, niż tylko proszenie gości o używanie tych samych ręczników przez kilka dni. Należy jednak pamiętać, że podjęte przez Ciebie działania zaprocentują w przyszłości i przyniosą korzyści środowiskowe i finansowe.

Dowiedz się więcej 

Uzyskanie certyfikatu

Certyfikacja pokazuje wszystkim Twoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój. Co prawda etykieta „Zrównoważone podróże” jest wyrazem uznania dla Twoich wysiłków i pomaga przyciągnąć bardziej świadomych ekologicznie gości, trzeba jednak pamiętać, że same działania podejmowane w ramach certyfikacji są jeszcze ważniejsze – pomagają ustalić priorytety i wypełnić luki w Twoich staraniach na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Dowiedz się więcej

Meeting
Apple farm

Ograniczenie marnowania żywności

Około jednej trzeciej żywności produkowanej do spożycia przez ludzi jest wyrzucane lub marnowane. Biorąc pod uwagę, że żywność może wiązać się ze znacznymi kosztami, zmniejszenie ilości wyrzucanej żywności może przynieść Ci duże oszczędności, jak również wpłynąć pozytywnie na ślad środowiskowy Twojego obiektu.

Dowiedz się więcej

Zmniejszenie zużycia energii i wykorzystanie zielonej energii

Przyspieszone globalne ocieplenie – i wpływ tego procesu na środowisko i gospodarkę – sprawia, że źródła energii i jej wydajność są priorytetem w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jednak zmniejszenie zużycia energii i uzupełnienie pozostałego zapotrzebowania na energię z jej odnawialnych źródeł przynosi korzyści nie tylko naszej planecie. Może to również obniżyć Twoje koszty operacyjne.

Dowiedz się, od czego zacząć

A couple riding bikes
elephants

Dobrostan zwierząt

Miejsca, w których mieszkamy i które odwiedzamy jako turyści, są podtrzymywane przez inne zamieszkujące je gatunki. Wspólna praca na rzecz ochrony dobrostanu zwierząt to nie tylko etyczna odpowiedzialność – to także sposób, w jaki zapewnimy długowieczność bezcennego dla nas środowiska.

Dowiedz się, od czego zacząć

Równowaga pomiędzy bezpieczeństwem a zrównoważonym rozwojem

Podróżujący mogą wrócić do danego obiektu, ale wracają z nowymi i innymi oczekiwaniami. Spełnianie potrzeb gości dotyczących większych środków bezpieczeństwa i higieny, a jednocześnie wdrażanie działań przyjaznych środowisku będzie wymagało kreatywnego myślenia. Przeczytaj ten przewodnik, aby dowiedzieć się, jak można osiągnąć tę równowagę.

Dowiedz się, od czego zacząć

health.jpg
Local community

Zaangażowanie lokalnej społeczności

Społeczny i ekonomiczny aspekt Twojego biznesu ma duży wpływ na Twój sukces. Dlatego też współpraca z lokalnymi podmiotami jest ważną częścią każdej strategii w kierunku zrównoważonego rozwoju, bez względu na rodzaj prowadzonego obiektu.

Od czego mogę zacząć?

Nasz program „Zrównoważone podróże”

Aby wspierać Twoją podróż w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz Twoje wysiłki, w 2021 roku wprowadziliśmy nasz program „Zrównoważone podróże”. „Zrównoważone podróże” jest programem zaprojektowanym w celu uznania i wsparcia wszystkich partnerów zakwaterowania w ich podróży w kierunku zrównoważonego rozwoju, niezależnie od etapu, na którym się znajdują. 

Wraz z niezależnymi instytucjami, takimi jak Travalyst, czyli organizacją non-profit działającą na rzecz zrównoważonego podróżowania, zidentyfikowaliśmy i zweryfikowaliśmy dostępne praktyki wybrane ze względu na ich duży potencjał oddziaływania. Praktyki te znajdziesz w sekcji „Zrównoważony rozwój” w Extranecie.

Booking.com przyjął kryteria GSTC oraz wdrożył je do systemu stosowanego w ramach programu „Zrównoważone podróże”. Zorganizowane wokół czterech głównych tematów – skutecznego planowania zrównoważonego rozwoju, maksymalizacji korzyści społecznych i ekonomicznych dla społeczności lokalnej, wzbogacenia dziedzictwa kulturowego i zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko – kryteria, oprócz innych zastosowań, służą jako podstawowe wytyczne dla przedsiębiorstw każdej wielkości, aby stały się bardziej zrównoważone.

Wraz z rozwojem programu „Zrównoważone podróże” będziemy nadal stosować kryteria GSTC w celu informowania o rozwoju programu. Chociaż obecnie nie musisz spełniać każdego z kryteriów, aby kwalifikować się do uzyskania etykiety „Zrównoważone podróże”, popieramy i zachęcamy wszystkie hotele do przestrzegania w 100% kryteriów branżowych GSTC dla hoteli.

Jeśli wdrożyłeś już wszystkie spośród 32 zrównoważonych działań oferowanych w ramach naszego programu, możesz skorzystać z kryteriów branżowych GSTC, aby dalej podążać drogą zrównoważonego rozwoju.

Dowiedz się więcej o zrównoważonych podróżach  Pobierz kryteria branżowe GSTC  

Zrównoważony rozwój w Booking.com

Jako lider w branży podróżniczej uważamy, że obowiązkiem naszym – i naszej branży – jest zadbanie o to, by nasza planeta i zamieszkujący ją ludzie, a także dzika przyroda były w stanie dobrze funkcjonować dziś i w przyszłości. Ta podróż w kierunku zrównoważonego rozwoju będzie wymagać czasu, współpracy i wspólnego wysiłku. A po drodze będzie można się wiele nauczyć.

Nasza rola w tym procesie polega na ułatwianiu wszystkim odbywania podróży w sposób zrównoważony. Oznacza to oferowanie klientom bardziej proekologicznych wyborów w zakresie podróży poprzez współpracę z naszymi partnerami i dostawcami w celu zapewnienia szerokiej oferty opartej na zrównoważonych działaniach. Razem możemy sprawić, że troska o środowisko będzie elementem każdej podróży.

Ale wiemy, że nie możemy prosić naszych partnerów o coś, czego sami nie robimy. Dlatego też analizujemy nasz własny ślad środowiskowy i pracujemy nad jego zmniejszeniem. Nieustannie również znajdujemy nowe sposoby, aby nasze działania były bardziej wydajne i zrównoważone.

Aby mieć pewność, że sami stanowimy dobry przykład, zobowiązaliśmy się do prowadzenia naszej działalności w sposób zrównoważony i budowania kultury zrównoważonego rozwoju w ramach naszego inauguracyjnego planu działań na rzecz klimatu:

  • Wprowadzanie ulepszeń w sposobie zarządzania odpadami – pracujemy nad ulepszeniem naszych procesów gospodarowania odpadami w naszych biurach na całym świecie. Wdrożyliśmy technologię strumieniowego przesyłania odpadów we wszystkich naszych biurach w Amsterdamie i w naszym nowym kampusie w Manchesterze. Obiekty te obsługują na co dzień odpowiednio ponad 5000 i 1300 pracowników.
  • Praca nad zmniejszeniem śladu węglowego naszych działań – wykonaliśmy szeroko zakrojoną pracę nad ustaleniem poziomu wytwarzanego przez nas śladu węglowego i teraz wyznaczyliśmy cele, jak go zmniejszyć, dokonując przejścia na w 100% odnawialną energię elektryczną w 2021 r. Jednocześnie współpracujemy z gospodarzami i właścicielami budynków, aby lepiej zrozumieć złożoność zrównoważonych rozwiązań i stosowania ich w praktyce.

Więcej o naszych zobowiązaniach i działaniach dowiesz się w naszym najnowszym raporcie o zrównoważonym rozwoju (dostępnym tylko w j. angielskim).

Odwiedź stronę o zrównoważonym rozwoju