Koronawirus – często zadawane pytania

Uaktualniono 8 months temu
Save

Zdajemy sobie sprawę, że obecny kryzys wynikający z pandemii koronawirusa negatywnie odbija się nie tylko na Tobie i Twoich bliskich, ale i na Twojej firmie. Dlatego dołożyliśmy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na niektóre z najważniejszych pytań, jakie otrzymaliśmy od partnerów i będziemy regularnie aktualizować ten artykuł w nadchodzących dniach i tygodniach.

Spis treści

Sekcja 1: Okoliczności nadzwyczajne i ich konsekwencje

Sekcja 2: Wskazówki dotyczące rezerwacji i odwołań

Sekcja 3: Zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia


Sekcja 1: Okoliczności nadzwyczajne i ich konsekwencje


Czym są okoliczności nadzwyczajne?

Okolicznościami nadzwyczajnymi możemy określić każde z następujących zdarzeń, które mają wpływ na wielu gości i wiele obiektów: siła wyższa, (...) (klęska żywiołowa), (...) każda lokalna lub ogólnokrajowa sytuacja nadzwyczajna, (...), wszelkie zalecenia lub prośby jakiegokolwiek ogólnokrajowego lub miejscowego organu władzy lub innego organu władzy publicznej, rozporządzenia lub interwencje rządu, (...), zamieszki społeczne (...), ograniczenia dotyczące środków transportu, zamknięcia lotnisk lub inne nietypowe i katastrofalne w skutkach wydarzenia, wyjątkowe okoliczności, które sprawiają, że podróż do obiektu i pobyt w nim staje się niemożliwy lub nielegalny.

Co wprowadzenie procedury okoliczności nadzwyczajnych oznacza w praktyce?

W przypadku wystąpienia Zdarzenia Siły Wyższej Obiekt nie obciąży (i zwróci (jeśli ma zastosowanie)) Gościom dotkniętym Zdarzeniem Siły Wyższej jakiejkolwiek opłaty, koszty, wydatki lub inne kwoty (w tym koszty rezerwacji (również bezzwrotnej) lub opłaty za niepojawienie się w obiekcie oraz (zmianę) rezerwacji lub opłatę za odwołanie) za

(i) odwołanie lub zmianę rezerwacji dokonaną przez Gościa lub

(ii) za tę część rezerwacji, z której nie skorzystano ze względu na okoliczności nadzwyczajne.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości Obiekt może poprosić Gościa o przedstawienie dowodu na związek przyczynowy między Zdarzeniem Siły Wyższej a odwołaniem, niepojawieniem się lub zmianą rezerwacji (i na żądanie dostarczyć Booking.com kopię takiego dowodu). Aby Booking.com mógł zarejestrować odwołanie, niepojawienie się lub zmianę rezerwacji z powodu Zdarzenia Siły Wyższej, Obiekt poinformuje Booking.com w ciągu 2 dni roboczych po

(a) planowanej dacie wymeldowania w przypadku niepojawienia się w obiekcie lub odwołania rezerwacji lub

(b) po wymeldowaniu gościa, podając faktyczną długość jego pobytu.

Booking.com nie pobierze prowizji w przypadku zarejestrowanego niepojawienia się w obiekcie lub odwołania rezerwacji lub za tę część rezerwacji, która nie została zrealizowana z powodu wystąpienia Zdarzenia Siły Wyższej.

Kiedy Booking.com wprowadza procedury okoliczności nadzwyczajnych?

Wiemy, że ma to ogromny wpływ na naszych partnerów, ale ponieważ pandemia koronawirusa stanowi globalny problem, naszym priorytetem jest ochrona bezpieczeństwa zarówno partnerów, jak i gości.

Procedury okoliczności nadzwyczajnych są wprowadzane w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, ataku terrorystycznego lub kiedy rząd podejmuje działania mające na celu ograniczenie podróżowania. Procedury okoliczności nadzwyczajnych wprowadzamy tylko wtedy, gdy sytuacja prawna jest jasna.

Na jakiej podstawie podejmowana jest decyzja o wprowadzeniu tych procedur?

Opracowaliśmy kryteria w oparciu o informacje i oceny zagrożenia dla zdrowia wyrażone zarówno przez agencje międzynarodowe, jak i rządy. Bierzemy pod uwagę środki, które sugerują, lub działania, które już podjęli.

Dlaczego ogłasza się okoliczności nadzwyczajne w sytuacji, gdy koszty gościa można pokryć ze środków karty kredytowej lub może to zrobić firma ubezpieczeniowa?

Zgodnie z naszym zapisem dotyczącym okoliczności nadzwyczajnych zawsze stosowaliśmy podejście polegające na zapewnianiu zwrotów środków wszystkim klientom. Nie zamierzamy zajmować stanowiska w sprawie roli innych stron podczas tej globalnej katastrofy i nie możemy zakładać, że klienci będą objęci jakąś formą ubezpieczenia.

Czy podlegam pod określone w umowie zapisy określające Zdarzenie Siły Wyższej, jeśli na terenie mojego obiektu/hotelu obowiązują moje własne zasady ustanowione na wypadek takich okoliczności?

Tak. Zapis dotyczący Zdarzenia Siły Wyższej znajduje się w Ogólnych Warunkach Handlowych, które są częścią Twojej umowy z Booking.com.

Rządy wprowadzają ograniczenia w podróżowaniu w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa swoich mieszkańców, więc klienci mogę nie mieć fizycznej możliwości dotrzeć do zarezerwowanego wcześniej obiektu. Dlatego też wprowadzamy okoliczności łagodzące, mające na celu wsparcie gości poprzez umożliwienie bezpłatnego odwołania lub zmiany terminu wyjazdu, jeśli jest to możliwe. W obliczu tych ograniczeń narzuconych przez rządy, jeśli hotel zwróci gościowi już dokonane przez niego płatności, Booking.com nie będzie pobierać prowizji od tych rezerwacji.

Jak długo będą obowiązywać procedury okoliczności nadzwyczajnych?

Z czasem klienci Booking.com stają się świadomi ryzyka związanego z dokonaniem nowej rezerwacji, zwłaszcza w ofercie bezzwrotnej lub częściowo zwrotnej. 

W przypadku wszystkich nowych rezerwacji dokonanych 6 kwietnia 2020 r. i później nie będą miały zastosowania procedury okoliczności nadzwyczajnych, które wprowadziliśmy, aby pomóc gościom, którzy chcieli odwołać lub zmienić swoją rezerwację z powodu wybuchu epidemii koronawirusa.  Rezerwacje te będą traktowane jak każda inna standardowa rezerwacja i będą podlegały naszym standardowym zasadom i procedurom. Będziesz mieć kontrolę nad tym, czy, kiedy i jak dokonywać zwrotów za rezerwacje odwołane w związku z COVID-19, które zostały dokonane 6 kwietnia 2020 roku lub później. Decyzję o dokonaniu zwrotu możesz podjąć na podstawie zasad odwołania rezerwacji wybranych przez gościa, a także Twojej indywidualnej, prawnej lub rządowej sytuacji i prawa konsumenckiego. 

Ponieważ sytuacja związana z koronawirusem ciągle się zmienia, zastrzegamy sobie prawo do ponownego wprowadzenia procedur okoliczności nadzwyczajnych. Będziemy stale aktualizować ten artykuł, dlatego zalecamy dodać go do swoich zakładek. 

Mam dostęp do Ogólnych Warunków Handlowych, ale nie mogę znaleźć zapisu określającego Zdarzenie Siły Wyższej.

W zależności od lokalizacji i rodzaju obiektu, którym zarządzasz, mogą obowiązywać różne zapisy Ogólnych Warunków Handlowych. Dlatego też dokładny zapis określający Zdarzenie Siły Wyższej może się różnić w zależności od umowy. W większości przypadków zapis dotyczący Zdarzenia Siły Wyższej znajduje się w punkcie 2.8 lub 2.9. Jeśli negocjowałeś zapisy umowy z Booking.com, zapis ten może znajdować się w punkcie z inną numeracją.

Gdzie znajdę Ogólne Warunki Handlowe?

Lokalizacja Ogólnych Warunków Handlowych różni się w zależności od tego, czy posiadasz umowę indywidualną czy grupową.  

Umowy indywidualne

Umowy w formie elektronicznej: jeśli masz podpisaną umowę indywidualną z Booking.com, możesz uzyskać dostęp do jej treści za pośrednictwem Extranetu.

 • Przejdź do Extranetu i kliknij w ikonkę „Konto” w prawym górnym rogu.
 • Wybierz „Umowy” i poproś o przesłanie kopii swojej umowy i OWH. 

Twoja umowa indywidualna zostanie przesłana e-mailem w formacie PDF w ciągu 2 dni roboczych. Osoba wskazana jako główna osoba kontaktowa w sekcji „Kontakty” w zakładce „Konto” otrzyma tę wiadomość. 

Umowy fizyczne: Jeśli zawarłeś z Booking.com umowę indywidualną (dla jednego obiektu), ale nie masz jeszcze elektronicznej wersji umowy, możesz poprosić o kopię OWH, klikając w przycisk na tej samej stronie Extranetu. 

Umowy dla kilku obiektów

Jeśli posiadasz kilka obiektów, ale nie masz podpisanej umowy na indywidualnie wynegocjowanych warunkach:

 • Zaloguj się do konta głównego swojej grupy obiektów w Extranecie.
 • Kliknij zakładkę „Finanse”.
 • Kliknij „Poproś o przesłanie Ogólnych Warunków Handlowych” pod paskiem nawigacji.

Natychmiast otrzymasz e-mail z Ogólnymi Warunkami Handlowymi.

W jaki sposób siła wyższa wpływa na obsługę wirtualnych kart kredytowych? Czy będą wprowadzane dodatkowe zmiany po wycofaniu siły wyższej?

Aby lepiej chronić interesy naszych partnerów i gości, zmieniliśmy datę aktywacji wszystkich zaległych i przyszłych wirtualnych kart kredytowych. Teraz przypada ona jeden dzień po zameldowaniu, ze skutkiem natychmiastowym od 19 marca 2020 roku.

 W przypadku rezerwacji, do których nie mają zastosowania zasady dotyczące siły wyższej   W przypadku rezerwacji, do których mają zastosowanie zasady dotyczące siły wyższej 
Jeśli gość zatrzyma rezerwację i zrealizuje pobyt w Twoim obiekcie, możesz obciążyć wirtualną kartę kredytową jeden dzień po dacie zameldowania. Gość będzie miał możliwość odwołać rezerwację bezpłatnie. W takim przypadku nie obciążysz wirtualnej karty kredytowej.
Jeśli gość odwoła rezerwację po czasie lub nie pojawi się w obiekcie, również możesz obciążyć wirtualną kartę kredytową jeden dzień po planowanej dacie zameldowania.  W przypadku wszystkich wirtualnych kart kredytowych za rezerwacje dokonane w przeszłości zmienimy datę aktywacji na jeden dzień po zameldowaniu. 
 

Aktualnie nie planujemy zmienić daty aktywacji wirtualnych kart kredytowych za rezerwacje dokonane w dniu lub po dniu wycofania stanu siły wyższej (6 kwietnia 2020 roku). Datą aktywacji wszystkich zaległych i przyszłych wirtualnych kart kredytowych będzie jeden dzień po zameldowaniu. Więcej informacji na temat tej zmiany można znaleźć w tym artykule.


Sekcja 2: Wskazówki dotyczące rezerwacji i odwołań


Jakie procedury obowiązują w przypadku rezerwacji dokonanych 6 kwietnia 2020 r. i później?

Dla aktywnych rezerwacji dokonanych przed 6 kwietnia 2020 roku, bez względu na datę zameldowania w przyszłości: Dla rezerwacji dokonanych 6 kwietnia 2020 roku lub później:
Nic się nie zmienia. Nasze procedury okoliczności nadzwyczajnych wprowadzone z powodu rządowych ograniczeń podróżniczych i na podstawie naszej umowy nadal mają zastosowanie. Procedury okoliczności nadzwyczajnych związane z COVID-19, które wprowadziliśmy w związku z rządowymi ograniczeniami podróżniczymi, nie mają zastosowania.
Spodziewamy się, że rządy coraz większej liczby krajów na świecie wprowadzą wiążące ograniczenia w przemieszczaniu się. Nasze procedury okoliczności nadzwyczajnych będą nadal obowiązywać w przypadku wszelkich rezerwacji dokonanych przed 6 kwietnia 2020 r. z datą zameldowania w przyszłości, które z powodu wprowadzonych przez rząd ograniczeń, nie mogą być zrealizowane, ich realizacja jest niezgodna z prawemu lub pobyt gości w obiekcie, w którym dokonali rezerwacji, albo podróż do niego nie jest możliwy. Zastosowanie mają nasze standardowe procedury, w tym również te odnoszące się do rezerwacji bezzwrotnych i częściowo zwrotnych. Dzięki temu będziesz mieć kontrolę nad tym, czy, kiedy i jak dokonywać zwrotów za rezerwacje odwołane w związku z COVID-19, które zostały dokonane 6 kwietnia 2020 roku lub później. Decyzję o dokonaniu zwrotu możesz podjąć na podstawie zasad odwołania rezerwacji wybranych przez gościa, a także Twojej indywidualnej, prawnej lub rządowej sytuacji i prawa konsumenckiego. 
  Wprowadzimy szereg nowych wiadomości na naszej stronie i w aplikacji, odpowiednich do wysyłania zarówno przed, jak i po rezerwacji, aby jeszcze bardziej uświadomić klientów o ryzyku, jakie podejmują, dokonując rezerwacji ofert bezzwrotnych i częściowo zwrotnych w dniu 6 kwietnia 2020 lub później.

 

Czy mogę odwołać rezerwację gościa bez jego zgody?

Zgodnie z naszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi wszystkie aktywne rezerwacje, które zostały potwierdzone przez obiekt, muszą zostać zrealizowane. Jeśli nie chcesz zrealizować rezerwacji gościa, postąpimy zgodnie z naszą standardową procedurą relokacji.

Nasze procedury okoliczności nadzwyczajnych zostały zaprojektowane tak, by wspierać odwołania zainicjowane przez gościa, jeśli wyrazi taką chęć lub gdy będzie to konieczne. Nie zostały natomiast stworzone po to, by wspierać odwołania na prośbę obiektu.

Czy gość może zmienić termin rezerwacji podczas obowiązywania procedur okoliczności nadzwyczajnych, zamiast od razu ją odwoływać?

Tak Aby wspierać partnerów, opracowaliśmy nową funkcję, która pozwala gościom nie tylko odwoływać rezerwacje, ale także zmieniać ich terminy w przypadku ofert bezzwrotnych, jeśli dla tych rezerwacji mają zastosowanie procedury okoliczności nadzwyczajnych.

Jak działa proces odwołania i zwrotów?

Dla rezerwacji dokonanych 6 kwietnia 2020 roku lub później:

Dla wszystkich nowych rezerwacji dokonanych 6 kwietnia 2020 r. lub później nie będą miały zastosowania procedury okoliczności nadzwyczajnych w przypadku gości chcących odwołać lub zmienić rezerwację w związku z pandemią koronawirusa. Rezerwacje te będą traktowane jak każda inna standardowa rezerwacja i będą podlegały naszym standardowym zasadom i procedurom. Pozostajesz odpowiedzialny za upewnienie się, że Twoja dostępność na naszej platformie jest aktualna, również, gdy ograniczenia rządowe wymagają, aby Twój obiekt był zamknięty. Jeśli gość zarezerwuje pokój, który faktycznie jest zamknięty, należy zwrócić mu całkowity koszt rezerwacji, chyba że wyrazi zgodę na inne rozwiązanie.

Dla aktywnych rezerwacji dokonanychprzed 6 kwietnia 2020 roku:

Nic się nie zmienia. Nasze procedury okoliczności nadzwyczajnych będą nadal obowiązywać w odniesieniu do rezerwacji dokonanych przed 6 kwietnia 2020 r. z dowolną przyszłą datą zameldowania, jeśli na skutek rządowych ograniczeń podróżowanie lub zrealizowanie pobytu w obiekcie jest niemożliwe, nielegalne lub zakazane.

Okoliczności nadzwyczajne

Bez stosowania okoliczności nadzwyczajnych

W takiej sytuacji nie przysługuje prowizja.

Obowiązuje standardowy proces odwoływania i dokonywania zwrotów.

Opłata za odwołanie

Jeśli gość odwoła rezerwację za opłatą, jego karta kredytowa musi zostać oznaczona w Extranecie jako nieważna, aby można było anulować prowizję. To działanie należy wykonać w tym samym okresie rozliczeniowym. 

Jeśli faktura została już wystawiona, przycisk do oznaczania karty kredytowej jako nieważnej nie będzie aktywny w systemie. W takim przypadku należy zakwestionować otrzymaną fakturę.

Opłata za odwołanie

Jeśli gość odwoła rezerwację bezzwrotną, obowiązują standardowe opłaty.

 

 

Bezpłatne odwołanie rezerwacji

Jeśli gość poprosi o bezpłatne odwołanie rezerwacji (bez użycia narzędzia do samodzielnego odwoływania rezerwacji), nie trzeba podejmować żadnych działań. Wystarczy zaakceptować prośbę gościa, przechodząc do konkretnej rezerwacji w Extranecie i wybrać „Poproś o odwołanie rezerwacji”. Dzięki temu rezerwacja zostanie odwołana bezpłatnie.

Bezpłatne odwołanie rezerwacji

Wystarczy zaakceptować prośbę gościa, przechodząc do konkretnej rezerwacji w Extranecie i wybrać „Poproś o odwołanie rezerwacji”. Dzięki temu rezerwacja zostanie odwołana bezpłatnie.

 

Dlaczego muszę zwrócić płatności dokonane za rezerwacje bezzwrotne?

Aby uhonorować i utrzymać lojalność gości względem naszych partnerów i Booking.com, chcemy pomóc gościom z dokonaniem bezpłatnych odwołań, które wynikają z niespotykanej dotychczas sytuacji – goście nie mogą zrealizować pobytu w obiekcie z powodu ograniczeń narzuconych przez rządy. Zasady określające Zdarzenie Siły Wyższej, które są określone w OWH (i wynikające z tego okoliczności nadzwyczajne), zostały określone po to, by zapewnić opcję bezpłatnego odwołania gościom, którzy z przyczyn niezależnych nie są w stanie podróżować ani zrealizować pobytu.

Czy mogę zaoferować gościom voucher zamiast zwrotu? Co jeśli zaoferuję gościom voucher, a Booking.com odwołał już rezerwację?

Możesz teraz zaoferować gościom voucher za rezerwacje, które zostały zmienione ze względu na siłę wyższą. Jeśli gość nie chce dokonać zmiany na inny termin, możesz po porozumieniu z nim zaproponować mu voucher na pobyt w przyszłości. Voucher może być wystawiony na kwotę opłat za odwołanie lub wyższą, według Twojego uznania. Upewnij się, że gość się zgadza, zanim wystawisz voucher lub dokonasz zwrotu środków. Jeśli gość chce otrzymać zwrot, postępuj zgodnie z procedurą dokonywania zwrotów w warunkach siły wyższej.

Jeśli wystawiłeś voucher, a my odwołaliśmy już rezerwację i dokonaliśmy zwrotu na rzecz gościa, powiadomimy Cię o tym i poprosimy o zwrot na wirtualną kartę kredytową, jeśli na przykład korzystasz z usługi Płatności poprzez Booking.com. Możemy również wysłać fakturę do Extranetu. 

Stosując się do oficjalnych zaleceń rządowych, zostałem zmuszony do tymczasowego zamknięcia obiektu. Czy mogę mieć pewność, że moje pokoje nie wyświetlą się jako otwarte do rezerwacji na Booking.com?

W kwietniu tymczasowo wyłączyliśmy funkcję automatycznego przywracania dostępności zamkniętych pokoi, aby pomóc wszystkim naszym partnerom w przestrzeganiu wszelkich nowo powstających wytycznych. Od sierpnia funkcja ta będzie ponownie włączana dla wszystkich obiektów, które wcześniej miały ją wyłączoną. 

W większości regionów podróże zostały wznowione, a goście są teraz świadomi ryzyka związanego z dokonywaniem rezerwacji zakwaterowania. Funkcja ta pomaga sprzedać więcej pokoi, ponieważ dzięki niej możesz zaoferować maksymalną dostępność bez konieczności wchodzenia do systemu, aby zaktualizować ją ręcznie.

Jeśli jednak przepisy dotyczące koronawirusa nadal wpływają na Twoją dostępność i wolisz nie korzystać z tej funkcji, możesz to zrobić, wykonując następujące czynności: 

 1. Zaloguj się do Extranetu
 2. Przejdź do zakładki „Ceny i dostępność”
 3. Przejdź do symbolu Ustawienia w prawym górnym rogu kalendarza
 4. Kliknij „Automatyczne przywracanie dostępności”
 5. W sekcji „Ustawienia kalendarza” kliknij „Nie”, aby wyłączyć funkcję automatycznego przywracania dostępności zamkniętych pokoi  

 


Sekcja 3: Zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia


Jeśli gość, który pojawi się w moim obiekcie, będzie wykazywał symptomy koronawirusa, czy mam prawo poprosić o zaświadczenie od lekarza o stanie zdrowia gościa?

Trudno odpowiedzieć na pytanie, czym różnią się objawy koronawirusa od objawów normalnego przeziębienia. Zazwyczaj prośby do gości o udostępnienie danych medycznych nie byłyby dozwolone ze względu na ochronę danych. Jeśli jednak istnieje prawdopodobieństwo, że gość przybył z kraju, w którym wprowadzono procedury okoliczności nadzwyczajnych, możesz zapytać go o jego plan podróży przed wizytą w Twoim obiekcie.

Należy pamiętać, że goście nie są prawnie zobowiązani do udostępniania zaświadczeń lekarskich, a nasze obecne zasady nie zezwalają na odmowę przyjęcia rezerwacji od gości, którzy nie podróżowali do krajów, w których wystąpiło zdarzenie siły wyższej. Każde odwołanie rezerwacji przez obiekt musi odbyć się za zgodą gościa.

Jak informowani są partnerzy o dalszych krokach podejmowanych w związku z okolicznościami nadzwyczajnymi?

Najnowsze informacje chcielibyśmy przekazywać zwykłymi kanałami (e-mail, Extranet, aplikacja Pulse) za każdym razem, gdy pojawi się jakaś zmiana, jednak z powodu dużej ilości i częstotliwości zmian nie jesteśmy w stanie tego tak zorganizować. Dlatego też zdecydowaliśmy wykorzystać zaufane i rzetelne źródło informacji, tj. najnowsze informacje będą aktualizowane w artykule w Centrum pomocy. W tym artykule znajdziesz najnowsze informacje i wskazówki dotyczące aktualnej sytuacji. Zachęcamy do dodania tej strony do ulubionych i do sprawdzania jej codziennie.

Nie mogę skontaktować się z działem obsługi klienta przez telefon, e-mail ani czat na żywo. Co mam zrobić?

Kryzys ma charakter globalny, dlatego dział obsługi klienta działa całą dobę, aby odpowiedzieć na pytania gości i partnerów. Aktualnie na całym świecie pracuje ponad 10 tysięcy pracowników, którzy zajmują się odpowiadaniem na pojawiające się pytania.

Jeśli nie jesteś w stanie się z nami skontaktować, oznacza to, że nasi pracownicy mają ogromną liczbę zgłoszeń w tym samym czasie. Dlatego też z góry przepraszamy za długi czas oczekiwania w związku z tą szczególną sytuacją oraz prosimy o cierpliwość. Prosimy próbować skontaktować się z nami poprzez dostępne kanały komunikacji. Pracujemy także nad nowymi, technicznymi rozwiązaniami, które pomogą samodzielnie rozwiązywać różne sprawy. Mamy nadzieję, że te zaktualizowane często zadawane pytania i odpowiedzi pomogą naszym partnerom. Zachęcamy również do sprawdzania najnowszych informacji.

Co robi Booking.com, aby pomóc mi w moich problemach finansowych?

Jako firma, która współpracuje z tak dużą liczbą partnerów, bardzo poważnie podchodzimy do naszej odpowiedzialności, która się z tym wiąże. W normalnych okolicznościach nasze zespoły same kontaktują się z partnerami, którzy są w trudnej sytuacji finansowej, aby omówić plan działania. Teraz jednak mamy do czynienia z sytuacją wyjątkową. Musimy zapewnić ciągłość działania naszej firmy w najlepszy możliwy sposób, tak aby być w stanie odpowiedzieć na zapotrzebowanie i wspierać naszych partnerów w przyszłości, by ci mogli z powrotem wznowić i rozwijać swoją działalność. Współpracując z ponad 2,5 milionem obiektów na świecie, możemy nie być w stanie odpowiedzieć na każą indywidualną prośbę związaną z pomocą finansową. Nie zmienia to faktu, że dział finansowy zbiera informacje na temat działań podejmowanych przez rządy mające na celu ograniczenie lub odroczenie obciążeń podatkowych. Będziemy dalej informować o ulgach finansowych, które mają zastosowanie w Twojej sytuacji.

Co więcej, poszczególne kraje powoli opanowują tę sytuację, dlatego opublikujemy zestaw narzędzi i działań mających na celu dalszy rozwój i działanie obiektów, co pomoże im wyjść z kryzysu.

Jakie działania podejmuje Booking.com, aby pomóc partnerom?

Poza aktualizacjami wyszczególnionymi powyżej, dokładamy również wszelkich starań, by opracowywać nowe sposoby wspierania naszych partnerów:

 • W tych niepewnych czasach klienci szukają elastycznych ofert. Na chwilę obecną będziemy w miarę możliwości ułatwiać klientom odnajdowanie takich opcji. Aby Twoje obiekty na tym skorzystały, zalecamy ustawienie odpowiednich zasad rezerwacji. Aby to ułatwić, opracowujemy nowe funkcje, które pomogą Ci z łatwością oferować w pełni elastyczne zasady rezerwacji.
 • Pracujemy nad kampanią, która zachęci klientów do ponownego dokonania rezerwacji obiektów, w których pobyt odwołali z powodu koronawirusa, gdy będą już mogli znowu podróżować (tylko w przypadku ofert bezzwrotnych i częściowo zwrotnych).
 • Wkrótce udostępnimy szczegóły dotyczące nowych narzędzi, które pozwolą Ci na samodzielną zmianę terminów wielu rezerwacji na prośbę gości. Nie będziesz już musiał kontaktować się z Centrum Obsługi Klienta.
 • Nieustannie opracowujemy plan, aby zachęcić podróżujących do rezerwacji, gdy kryzys będzie już za nami i podróżowanie znowu będzie bezpieczne. 
 • Nadal pracujemy nad zestawem narzędzi i działań, który opublikujemy, aby umożliwić Ci dalszy rozwój działalności po ustabilizowaniu sytuacji związanej z koronawirusem.

Jak mogę dowiedzieć się więcej na temat ulg podatkowych w moim kraju?

Rządy na całym świecie wprowadzają ulgi podatkowe, aby pomóc przedsiębiorcom poradzić sobie z sytuacją wywołaną koronawirusem. Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem dużego hotelu czy wynajmujesz jeden pokój, warto znać dostępne opcje.

Narzędzie do monitorowania zmian w prawie podatkowym, EY Tax COVID-19 Response Tracker, gromadzi wszystkie informacje o ulgach podatkowych w ponad 120 krajach. Pobierz plik PDF i dowiedz się, jakie ulgi wprowadzono w Twoim kraju:

 • Zamrożenie i zwolnienie z podatku od osób fizycznych, VAT i od działalności gospodarczej
 • Wdrażane środki gospodarcze mające na celu pomóc firmom
 • Linki do oficjalnych źródeł informacji i programów rządowych 
 • Dane kontaktowe, aby pomóc Ci ubiegać się o pomoc w sytuacjach kryzysowych

Aby uzyskać więcej informacji na temat podatków i zadać pytania doradcy finansowemu, przeczytaj nasz rozszerzony artykuł na temat możliwości uzyskania ulg podatkowych.

Co sądzisz o tej stronie?