Ustawianie standardowych cen za pobyt dzieci

Zaktualizowano 1 rok temu | Czas czytania: 5 min
Zapisz

Ten artykuł pomoże Ci ustawić standardowe ceny za pobyt dzieci. Jeśli chcesz ustawić elastyczne ceny za pobyt dzieci, przeczytaj ten artykuł. Ustawienie cen za pobyt dzieci pozwala rodzinom zobaczyć wszystkie ważne informacje i ceny za poszczególne pokoje lub opcje zakwaterowania na stronie obiektu.

Istnieją trzy elementy, które wpływają na sposób wyświetlania rodzinom oferty obiektu, pokoju lub opcji zakwaterowania oraz na to, czy cena za pobyt dziecka jest wyświetlana na naszej platformie: zasady działalności, pokoje i ceny. 


Co zawiera ten artykuł:


Ustawienie zasad pozwalających na pobyt dzieci

Możesz wybrać, czy w swoim obiekcie chcesz przyjmować dzieci w każdym wieku, tylko powyżej jakiegoś wieku lub też dzieci w żadnym wieku nie są akceptowane. Jak to zrobić:

 1. Zaloguj się do Extranetu.
 2. Kliknij zakładkę Obiekt, a następnie Zasady działalności.
 3. W sekcji Zakwaterowanie dzieci i dodatkowe łóżka, pod nagłówkiem Zasady dotyczące pobytu dzieci kliknij przycisk Edytuj.
 4. Wybierz Tak lub Nie, aby określić, czy zezwalasz na pobyt dzieci poniżej 18. roku życia.
 5. Jeśli chcesz, możesz wybrać minimalny wiek dzieci, które mogą przebywać w Twoim obiekcie.
 6. Kliknij Zapisz.

Opcje cen za pobyt dzieci

Gdy zaakceptujesz dzieci w swoim obiekcie, możesz wybrać pomiędzy dwiema różnymi cenami za pobyt dzieci: standardowymi i elastycznymi.

Standardowa cena za pobyt dzieci będzie odpowiednia, jeśli potrzebujesz:

 • jednego zestawu cen dla całego obiektu,
 • stałych cen lub ofert bezpłatnych.

Elastyczna cena za pobyt dzieci będzie odpowiednia, jeśli potrzebujesz:

 • różnych zestawów cen w zależności od rodzaju pokoju lub opcji zakwaterowania oraz planu cenowego,
 • cen stałych i opartych na wartości procentowej lub ofert bezpłatnych,
 • różnych cen za dziecko w każdej grupie wiekowej.

Aktywacja standardowych cen za pobyt dzieci

Możesz utworzyć do trzech różnych cen za pobyt dzieci dla różnych grup wiekowych. Należy pamiętać, że ustalone przez Ciebie ceny w poszczególnych grupach wiekowych dotyczą wyłącznie dzieci śpiących na łóżkach stanowiących standardowe wyposażenie pokoju – nie dotyczą dodatkowych łóżek ani łóżeczek dziecięcych. Możesz również określić grupy wiekowe dzieci, które mogą przebywać w obiekcie bezpłatnie.

Podane ceny dotyczą tylko pokoi lub opcji zakwaterowania, w których już ustawiono odpowiednią liczbę dzieci. W przeciwnym razie będziesz musiał dostosować obłożenie tak, aby uwzględnić liczbę dzieci. Zasady dotyczące dodatkowych łóżek i łóżeczek dziecięcych możesz określić w oddzielnej sekcji w Extranecie.

Oto jak ustawić standardową cenę za pobyt dzieci:

 1. Zaloguj się do Extranetu.
 2. Kliknij zakładkę Obiekt, a następnie Zasady działalności.
 3. W sekcji Zakwaterowanie dzieci i dodatkowe łóżka, pod nagłówkiem Zasady dotyczących pobytu dzieci kliknij przycisk Edytuj.
 4. W sekcji Ceny za pobyt dzieci wybierz Standardowe i kliknij Ustaw.
 5. Kliknij Dodaj cenę.
 6. Wybierz minimalny i maksymalny wiek oraz cenę, którą chcesz pobierać.
 7. Jeśli chcesz, kliknij przycisk Dodaj kolejną cenę.
 8. Kliknij Zapisz.

Gdy utworzysz ceny, w sekcji Zasady dotyczące pobytu dzieci pojawi się przypomnienie o dostosowaniu obłożenia tak, aby uwzględnić dzieci i sprawdzić dystrybucję cen za pobyt dzieci.


Dostosowanie obłożenia, by uwzględnić liczbę dzieci

W każdym pokoju (lub opcji zakwaterowania) możesz ustalić maksymalną liczbę dzieci i dorosłych, którzy mogą się w nim zatrzymać. Możesz także określić maksymalne obłożenie dla każdego pokoju (lub opcji zakwaterowania).

Na przykład:

Pokój dwuosobowy można ustawić dla maksymalnie dwóch dorosłych, dwojga dzieci lub dwóch osób.

Dozwolone: dwie osoby dorosłe lub jedna osoba dorosła z jednym dzieckiem.

Niedozwolone: dwie osoby dorosłe i dwoje dzieci.

Obłożenie, które ustawisz, oznacza, że Goście mogą korzystać z łóżek stanowiących standardowe wyposażenie danego pokoju. Liczba gości śpiących na dodatkowych łóżkach lub łóżeczkach dziecięcych nie powinna być uwzględniona.

Oto jak ustawić obłożenie pokoju:

 1. Zaloguj się do Extranetu.
 2. Kliknij zakładkę Obiekt, a następnie Zasady działalności.
 3. W sekcji Zakwaterowanie dzieci i dodatkowe łóżka, pod nagłówkiem Zasady dotyczące pobytu dzieci kliknij przycisk Edytuj.
 4. Pod nagłówkiem Obłożenie i dystrybucja cen za pobyt dzieci wybierz, czy wszystkie lub niektóre dzieci płacą osobną cenę za pobyt dziecka, czy też niektóre z nich podlegają cenie za osoby dorosłe.
 5. Następnie wybierz nazwę pokoju lub opcji zakwaterowania, w których chcesz zmienić maksymalną liczbę osób.
 6. Wybierz właściwą konfigurację dla każdego z tych czterech parametrów:
  1. Maks. całkowita liczba gości: maksymalna liczba osób (dorosłych i dzieci), które mogą fizycznie zmieścić się w pokoju.
  2. Maks. liczba dorosłych: maksymalna liczba osób dorosłych, które mogą zmieścić się w pokoju.
  3. Maks. liczba dzieci: maksymalna liczba dzieci, które mogą fizycznie zmieścić się w pokoju (dzieciom musi towarzyszyć co najmniej jedna osoba dorosła, a maksymalna liczba dzieci przypisana do danego pokoju lub opcji zakwaterowania obliczana jest na zasadzie wzoru: maksymalna liczba gości minus jeden).
  4. Maks. liczba dzieci, które podlegają cenie za pobyt dzieci: maksymalna liczba dzieci, za które naliczana jest cena za pobyt dzieci.
 7. Powtórz to działanie w przypadku każdego pokoju lub opcji zakwaterowania, w których chcesz zmienić maksymalną liczbę osób.
 8. Kliknij Zapisz.

W sekcji Podgląd Twoich zasad zobaczysz podgląd swoich ustawień. Pamiętaj jednak, że dokładna treść zasad może się wyświetlać gościom inaczej.

Oto dodatkowe przykłady, jak można konfigurować ceny: 

PRZYKŁADY

Studio w cenie zależnej od liczby osób

Pokój rodzinny w cenie zależnej od liczby gości

Pokój rodzinny ze stałą ceną za pokój

Ceny

Cena za osobę dorosłą: 90 PLN

Cena za dziecko: 50 PLN

Cena za osobę dorosłą: 90 PLN

Cena za dziecko: 50 PLN

Cena za pokój: 300 PLN

Cena za dodatkowe dziecko: 50 PLN

Obłożenie i dystrybucja cen za pobyt dzieci

Maks. łączna liczba gości: 3

Maks. liczba dorosłych: 2

Maks. liczba dzieci: 2 (jeśli zakwaterowana jest tylko jedna osoba dorosła, dwoje dzieci może się zatrzymać)

Maks. liczba dzieci, których dotyczy cena za pobyt dzieci:

1 (cena za pobyt dzieci ustalona dla tego pokoju dotyczy jednego dziecka)

Maks. łączna liczba gości: 6

Maks. liczba dorosłych: 4

Maks. liczba dzieci: 5 (jeśli zakwaterowana jest tylko jedna osoba dorosła, pięcioro dzieci może się zatrzymać)

Maks. liczba dzieci, których dotyczy cena za pobyt dzieci

2

Maks. łączna liczba gości: 6

Maks. liczba dorosłych: 4

Maks. liczba dzieci: 5

Maks. liczba dzieci, których dotyczy cena za pobyt dzieci: 2 

 

Chociaż pokój może pomieścić do sześciu osób, cena za opcję zakwaterowania obejmuje łącznie tylko cztery osoby (dorośli i dzieci).

Ustalanie cen

Jeśli pobyt zarezerwowano dla jednej osoby dorosłej i dwójki dzieci, to tylko jedno dziecko będzie objęte ceną dla dzieci, a za drugie zostanie naliczona cena jak za osobę dorosłą.

 

1 osoba dorosła: 90 PLN

1. dziecko: 50 PLN

2. dziecko: 90 PLN (nie kwalifikuje się do ceny za pobyt dzieci)

 

Całkowita cena: 230 PLN

Jeżeli pobyt dotyczy czterech osób dorosłych i dwojga dzieci, za dwoje dzieci zostanie naliczona cena za pobyt dzieci oprócz ceny pokoju za 4 dorosłych za pokój.

 

4 osoby dorosłe: 360 PLN

2 dzieci: 100 PLN

Całkowita cena: 460 PLN


 

Jeśli pobyt dotyczy maksymalnie czterech osób (bez względu na liczbę dorosłych lub dzieci), obowiązuje stała cena za pokój bez dodatkowych opłat.

 

Całkowita cena: 300 PLN

 

Jeżeli pobyt dotyczy czterech osób dorosłych i dwojga dodatkowych dzieci (łącznie sześciu osób), za dwoje dzieci zostanie naliczona dodatkowo cena za pobyt dzieci.

 

4 osoby dorosłe: 300 PLN

2 dzieci: 100 PLN

Całkowita cena: 400 PLN

 


Usunięcie wszystkich standardowych cen za pobyt dzieci

Możesz zrezygnować ze standardowych cen za pobyt dzieci, które wcześniej utworzyłeś, ręcznie usuwając każdą z nich. Oto jak to zrobić:

 1. Zaloguj się do Extranetu.
 2. Kliknij zakładkę Obiekt, a następnie Zasady działalności.
 3. W sekcji Zakwaterowanie dzieci i dodatkowe łóżka, pod nagłówkiem Zasady dotyczących pobytu dzieci kliknij przycisk Edytuj.
 4. W sekcji Ceny za pobyt dzieci wybierz Standardowe i kliknij Ustaw.
 5. Ręcznie usuń każdą cenę, klikając Usuń tę cenę.
 6. Kliknij Zapisz, by potwierdzić zmiany.

Teraz pobyt każdego dziecka będzie kosztować tyle samo, co osoby dorosłej.


Oferowanie dodatkowych łóżek lub łóżeczek dziecięcych

Uwaga: liczba osób, które mogą spać na dodatkowych łóżkach lub łóżeczkach dziecięcych oraz ich ceny nie są wyświetlane na stronie, ani uwzględnione w cenie opcji zakwaterowania podczas dokonywania rezerwacji.

Oto jak ustawić dodatkowe łóżka i łóżeczka dziecięce:

 1. Zaloguj się do Extranetu.
 2. Kliknij zakładkę Obiekt, a następnie Zasady działalności.
 3. W sekcji Zakwaterowanie dzieci i dodatkowe łóżka przejdź do zakładki Opcje dodatkowych łóżek i łóżeczek dziecięcych i kliknij Edytuj.
 4. W sekcji Maksymalna liczba dodatkowych łóżek i łóżeczek dziecięcych należy wybrać maksymalną liczbę łóżeczek dziecięcych i dodatkowych łóżek, które można zapewnić w każdym pokoju lub każdej opcji zakwaterowania.
 5. Jeśli chcesz, w sekcjach Zasady dotyczące łóżeczek dziecięcych oraz Zasady dotyczące dodatkowych łóżek wybierz kwotę, którą chcesz pobierać za dodatkowe łóżka i łóżeczka dziecięce od osób w określonym przez Ciebie przedziale wiekowym.
 6. Kliknij Zapisz.

Czy ten artykuł był pomocny?