Zgodność z przepisami

 

Aby zachować zgodność ze zmieniającym się otoczeniem prawnym sektora cyfrowego, musimy gromadzić i weryfikować niektóre z najważniejszych informacji o Tobie. Celem obowiązujących przepisów jest uczynienie sektora bardziej sprawiedliwym i transparentnym. Prosimy o współpracę przy dostarczaniu wymaganych informacji za pośrednictwem formularza „Poznaj swojego partnera”, aby zagwarantować, że nasze partnerstwo biznesowe jest zgodne z przepisami i że Twoje działania na naszej platformie nie zostaną zakłócone.

 

Na tej stronie dowiesz się, jak i gdzie monitorować zaległe zadania w ramach obowiązujących programów regulacyjnych. Zobaczysz też, w jaki sposób możesz najskuteczniej przekazać niezbędne informacje, aby w dalszym ciągu koncentrować się na tym, co robisz najlepiej – oferowaniu gościom wspaniałych wrażeń.

 

Dowiedz się, jak udostępniać informacje o sobie

 

 

Najważniejsze kwestie

  • Odkryj centrum zgodności z wymogami w Extranecie  
  • Dowiedz się, jakie przepisy wymagają od Ciebie podania informacji w centrum zgodności z wymogami
  • Zapoznaj się z formularzem „Poznaj swojego partnera” i dowiedz się, w jaki sposób możesz podać niezbędne informacje

 

Zarządzaj swoimi zadaniami związanymi z przepisami w centrum zgodności z wymogami

 

Aby ułatwić Ci podanie niezbędnych informacji, utworzyliśmy centrum zgodności z wymogami. W nim możesz wypełnić formularz „Poznaj swojego partnera”. Używamy tego formularza do bezpiecznego gromadzenia wszystkich informacji o partnerach, których Booking.com potrzebuje, aby zachować zgodność z wymogami prawnymi i regulacyjnymi.

 

Zawsze staramy się zebrać wszystkie wymagane informacje za jednym razem, ale jeśli nie jest to możliwe, możemy skontaktować się z Tobą więcej niż raz. 

 

W centrum zgodności z wymogami możesz także monitorować status zaległych zadań, czytać artykuły edukacyjne na temat odpowiednich przepisów oraz zarządzać zadaniami związanymi z przepisami.

Przejdź do centrum zgodności z wymogami

insights
Do zapamiętania

Dostęp do tej strony mają tylko użytkownicy mający konto główne. Jeśli nie masz konta głównego, a potrzebujesz zająć się zadaniem w centrum zgodności z wymogami, skontaktuj się z użytkownikiem mającym konto główne.

 


 

 

Wypełnianie formularza „Poznaj swojego partnera”

Informacje, które podajesz w formularzu „Poznaj swojego partnera”, powinny dotyczyć osoby, która w imieniu firmy lub indywidualnej działalności gospodarczej, podpisała umowę z Booking.com. Podczas wypełniania formularza „Poznaj swojego partnera” możemy poprosić Cię o podanie informacji z następujących kategorii:

List
  • szczegółowe informacje o firmie, takie jak rodzaj działalności, struktura i własność, a także zarejestrowany adres;
  • szczegółowe informacje o osobie prowadzającej indywidualną działalność gospodarczą, takie jak imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania;
  • dane podatkowe, takie jak numer identyfikacji podatkowej, numer VAT lub numer rejestracyjny firmy – w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.

Stosownie do obowiązujących przepisów możemy być prawnie zobowiązani do zweryfikowania Twoich danych. Upewnij się, że wszystkie informacje przesyłane za pośrednictwem formularza „Poznaj swojego partnera” są prawidłowe.

Dowiedz się więcej o formularzu „Poznaj swojego partnera”

insights
Do zapamiętania

Nigdy nie poprosimy Cię o podanie danych logowania do Twojego konta w Extranecie. Nie udostępnimy też bezpośredniego linku do formularza „Poznaj swojego partnera”, chyba że nie masz konta w Extranecie. Dostęp do formularza jest możliwy wyłącznie z poziomu centrum zgodności z wymogami w Extranecie. Wiadomości e-mail dotyczące formularza „Poznaj swojego partnera” i centrum zgodności z wymogami zawsze wysyłamy z adresów kończących się na „@partners.booking.com” lub „@booking.com”. Aby chronić się przed phishingiem, zawsze sprawdzaj adres e-mail nadawcy wiadomości. W razie wątpliwości zaloguj się do Extranetu na stronie https://account.booking.com lub skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej o cyberbezpieczeństwie.

 


 

Zgodność z przepisami międzynarodowymi

W zależności od tego, gdzie mieszkasz, lokalizacji Twojego obiektu i lokalizacji podróżujących, potrzebujemy Twoich danych, aby zapewnić zgodność z następującymi przepisami:

envelope

Powiązane artykuły

Co sądzisz o tej stronie?