Skorzystaj z naszego przewodnika opartego na danych, aby przyciągnąć gości na koniec sezonu.

Dlaczego muszę wypełnić formularz „Poznaj Swojego Partnera” (PSP)?

Zaktualizowano 2 l. temu
Zapisz

Dlaczego Booking.com prosi mnie o wypełnienie formularza „Poznaj swojego partnera” (PSP)?

Prosimy Cię o podanie wybranych informacji dla przestrzegania wymogów prawnych i ustawowych.

Proces jest taki sam dla wszystkich partnerów, nawet jeśli tylko okazjonalnie wynajmują swoje obiekty. W takim przypadku należy wybrać opcję „Osoba fizyczna prowadząca działalność” w formularzu PSP, a pozostałe pytania zostaną odpowiednio dopasowane.

Jeśli zarządzasz kilkoma obiektami na Booking.com, od 2020 roku proces ten będzie wyglądał nieco inaczej. Dostarczymy Ci wcześniej wszystkich niezbędnych informacji, abyś mógł zapoznać się z wymogami. Jeśli otrzymałeś nieaktualny formularz PSP, nie musisz go wypełniać i możesz poczekać na wprowadzenie nowego procesu.

Uwaga: Formularz PSP nie jest nową procedurą. Jest po prostu nową nazwą formularza weryfikacji konta.

W jaki sposób Booking.com wykorzystuje te informacje? 

Korzystając z bezpiecznych kanałów, przekazujemy te informacje stronie trzeciej, która wspiera nas w ich weryfikacji na podstawie różnych źródeł informacji. Ta współpraca pomiędzy Booking.com a stroną trzecią jest całkowicie zgodna z przepisami dotyczącymi Prywatności.

Jak często odbywa się proces weryfikacji konta?

Co roku będziemy prosić Cię o potwierdzenie, że przekazane nam dane są aktualne. Przy tej okazji możesz zaktualizować wszelkie informacje, które uległy zmianie.

W jaki sposób mogę zaktualizować dane?

Aby ponownie przesłać formularz, skontaktuj się ze swoim lokalnym zespołem wsparcia.

Oto objaśnienia, do czego odnoszą się pojęcia użyte w formularzu:

„Podmiot gospodarczy”

Podmiot utworzony i zarządzany zgodnie z prawem spółek, który prowadzi działalność gospodarczą, działalność charytatywną lub inne dozwolone formy działalności. Podmioty prawne powstają zwykle w celu sprzedaży produktów lub usług, są to m.in. korporacje, spółki, trusty i organizacje pozarządowe.

„Osoba fizyczna”

Osoby fizyczna (w znaczeniu prawnym, tj. ktoś, kto ma zdolność prawną) to istota ludzka, która nie jest podmiotem zarządzanym na podstawie prawa spółek.

„Nazwa prawna obiektu”

Oficjalna nazwa obiektu, pod którą firma została zarejestrowana i która widnieje w dokumentach firmy.

„Właściciel ostateczny obiektu"

Właścicielem ostatecznym jest osoba, do której finalnie należy obiekt. Jeśli osoba ta posiada obiekt zgodnie z prawem, oznacza to, że jest ostatecznym prawnym właścicielem. Jeśli firma posiada obiekt, to osoba, która jest właścicielem tej firmy, jest też ostatecznym właścicielem obiektu. Innymi słowy, właściciel ostateczny jest zawsze osobą, która znajduje się na samej górze struktury własności.

„Imię i nazwisko właściciela obiektu lub właściciela firmy zarządzającej obiektem”

Dotyczy to beneficjenta rzeczywistego. Jeśli firma jest właścicielem obiektu lub firmy zarządzającej obiektem, potrzebna nam będzie pełna nazwa tej firmy.

Jeśli obiekt lub firma zarządzająca obiektem jest własnością osoby prywatnej, potrzebne nam będzie imię i nazwisko tej osoby.

„Inna nazwa”

Niektóre firmy działają pod inną nazwą niż nazwa, pod którą są zarejestrowane, czyli nazwa prawna podmiotu gospodarczego. Może być to nazwa handlowa lub biznesowa.

„Rodzaj kierownika – kierownik obiektu”

Osoba (lub osoby) odpowiedzialna za codzienne funkcjonowanie obiektu. Do jej działań należy zarządzanie personelem, planowanie, marketing, koordynacja i administracja usług hotelowych, takich jak obsługa cateringu i udogodnień.

„Rodzaj kierownika – firma zarządzająca obiektem”

Firma zarządzająca obiektem zarządza codziennymi działaniami obiektu w zamian za opłatę podstawową, premię motywacyjną lub udział w przychodach. Firmy te działają zwykle jako strona trzecia i zapewniają codzienne zarządzanie obiektem, jak również udzielają wsparcia w zakresie usług księgowych, sprzedażowych, marketingowych, a także dotyczących zarządzania personelem, zapewniania posiłków i napojów, audytu, zarządzania przychodami itp.

„Urzędnik/organ państwowy”

Na przykład: głowa państwa, wybrany członek rządu, starszy rangą pracownik organów administracji państwowej, działy, agencje lub organy ustawodawcze państwa.

„Własność państwa”

Obiekt jest własnością lub pod kontrolą państwa lub urzędnika państwowego, który posiada ponad 50% praw własności.

„Udziałowiec”

Jeśli obiekt jest własnością wielu osób lub firm, wymagamy podania oficjalnej nazwy firmy lub imienia i nazwiska osoby fizycznej, której udziały w firmie wynoszą ponad 20%.

Czy ten artykuł był pomocny?