Ryzyko handlu ludźmi w kontekście uchodźców z Ukrainy – jak identyfikować ten proceder i co robić

Zaktualizowano 1 rok temu | Czas czytania: 5 min
Zapisz

Trwający kryzys dotyczący uchodźców uciekających z ogarniętej wojną Ukrainy oznacza zwiększone ryzyko przemytu ludzi z wykorzystaniem hoteli i innych obiektów w Europie. Bezpieczeństwo Twoje i Twoich gości jest dla nas najważniejsze. W tym artykule znajdziesz informacje o tym, jakie elementy mogą świadczyć o handlu ludźmi oraz co możesz zrobić, jeśli uważasz, że ten proceder ma miejsce w Twoim obiekcie.


Co zawiera ten artykuł:


O handlu ludźmi i branży turystycznej

Czym jest handel ludźmi i jaki ma on związek z podróżami i turystyką?

Według Organizacji Narodów Zjednoczonych handel ludźmi obejmuje takie działania, jak werbowanie, transport, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osób przy użyciu siły, oszustwa lub podstępu w celu wykorzystania ich dla zysku.

Siatki przemytników często wykorzystują legalnie działające firmy, w tym hotele i inne rodzaje obiektów, aby wspierać swoje nielegalne działania. Na przykład, handlarze ludźmi mogą wykorzystywać hotel do zakwaterowania swoich ofiar podczas transportu lub jako miejsce sprzedaży przymusowych usług swoich ofiar.

Ofiary handlu ludźmi mogą także zostać zwabione na teren obiektu, aby wykonywać niewolniczą pracę, co może stanowić duże ryzyko nie tylko dla ofiar handlu ludźmi, ale także samej firmy i jej klientów.

Dlaczego kryzys uchodźczy zwiększa ryzyko handlu ludźmi?

Według ONZ 7,8 miliona uchodźców uciekło z Ukrainy do innych krajów europejskich. Większość z nich stanowią kobiety i dzieci, które zwykle są bardziej narażone na handel ludźmi, wraz z innymi marginalizowanymi grupami, które mogą nie mieć dostępu do odpowiedniej ochrony uchodźców. Jeśli nauczysz się rozpoznawać potencjalne oznaki handlu ludźmi i dowiesz się, jak reagować w takiej sytuacji, będziesz w stanie szybko zadziałać i powiadomić odpowiednie służby, aby pomóc osobom w niebezpieczeństwie.


Rozpoznanie oznak potencjalnego handlu ludźmi i działanie w tej sytuacji

Jakie są potencjalne oznaki handlu ludźmi

Organizacje zajmujące się przeciwdziałaniem handlowi ludźmi opisały następujące oznaki lub zachowanie u osób, które są potencjalnymi ofiarami handlu ludźmi w hotelach i innych rodzajach obiektów. Takie osoby:

 • doświadczają bezpośredniej przemocy werbalnej lub fizycznej,
 • mają ograniczoną możliwość komunikowania się z innymi lub są kontrolowane przez inne osoby,
 • mają ograniczoną możliwość swobodnego poruszania się lub ich zachowanie jest stale sprawdzane,
 • samodzielnie nie kontrolują swoich finansów, telefonu komórkowego lub dokumentów,
 • wyglądają na zastraszone, zaniepokojone lub zachowują się w sposób uległy,
 • są ubrane nieodpowiednio do panującego powszechnie klimatu/pogody,
 • nie mogą podać informacji o ich aktualnym lub poprzednim miejscu przebywania,
 • wydają się zaniedbane, niedożywione lub zmęczone,
 • znacznie częściej niż standardowi goście pytają o nowe ręczniki lub pościel.

Inne oznaki handlu ludźmi mogą obejmować następujące sytuacje:

 • osoby wchodzą i wychodzą z pokoju znacznie częściej niż standardowi goście,
 • kilka pokoi zarezerwowano na to samo nazwisko,
 • jedna osoba lub para melduje się razem z grupą kobiet,
 • dzieci podróżują z min. jednym dorosłym i nie wydają się z nim spokrewnione.

Należy pamiętać, że jeden lub dwa punkty opisane powyżej, występujące samodzielnie, nie muszą oznaczać handlu ludźmi. Na przykład, kilka pokoi dla grupy uczestniczącej w tej samej wycieczce może być zarezerwowanych na jedno nazwisko. Jeśli jednak zaobserwujesz kilka punktów, to może być to powód do obaw.

Co mogę zrobić, jeśli podejrzewam, że w moim obiekcie dochodzi do handlu ludźmi?

Jeśli uważasz, że w Twoim obiekcie dochodzi do handlu ludźmi, skontaktuj się z krajową infolinią zajmującą się przeciwdziałaniem handlowi ludźmi. Jeśli ktoś znajduje się w bezpośrednim niebezpieczeństwie, skontaktuj się z odpowiednimi służbami, dzwoniąc pod standardowy numer alarmowy. Możesz także skontaktować się z innymi organizacjami pomagającymi ofiarom i świadkom handlu ludźmi lub zachęcić osoby będące w niebezpieczeństwie do samodzielnego skontaktowania się z takimi organizacjami.

Jeśli sytuacja dotyczy rezerwacji dokonanej na naszej platformie, zadzwoń do nas.

W ramach naszego zobowiązania do szanowania i promowania praw człowieka, jak również działając zgodnie z naszymi wartościami, sprzeciwiamy się wszelkim formom współczesnego niewolnictwa, pracy przymusowej, pracy dzieci i handlu ludźmi. Pragniemy pomóc naszym partnerom – takim jak Ty – rozpoznawać i zgłaszać podejrzane działania wskazujące na handel ludźmi, które mogą mieć miejsce w Twoim obiekcie.

Co jeszcze mogę zrobić, aby pomóc?

Polaris Project to organizacja non-profit, która działa na rzecz zwalczania handlu ludźmi w Ameryce Północnej. Jej pracownicy radzą, jakie działania warto podjąć:

 • Umieścić w widocznym miejscu dane kontaktowe do Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji w języku lokalnym, jak również ukraińskim i rosyjskim.
 • Ustanowić zasady określające bezpośrednie zatrudnianie pracowników.
 • Współpracować z dostawcami, którzy w sposób odpowiedzialny dostarczają swoje produkty.
 • Przyjąć zasady przeciwdziałające handlowi ludźmi w Twoim obiekcie.
 • Przeszkolić personel, jak rozpoznawać oznaki wskazujące na handel ludźmi.
 • Opracować plan reagowania w przypadku handlu ludźmi, który będzie zawierać bezpieczną procedurę zgłaszania tego procederu.

Dalsze informacje i dane kontaktowe

Ogólne informacje związane z handlem ludźmi

Infolinie obsługiwane przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji (IOM), agendę ONZ ds. migracji, zapewniają bezpłatne informacje na temat nielegalnej migracji, handlu ludźmi i możliwości legalnej migracji. 

Większość członków La Strada International, sieci organizacji pozarządowych zajmujących się handlem ludźmi w Europie, prowadzi również infolinie zapewniające lokalne informacje. Mogą one obejmować aspekty prawne, przydatne numery telefonów, wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i pomoc w nagłych wypadkach.

Numery i adresy kontaktowe w Ukrainie

 • Krajowa infolinia IOM ds. zwalczania handlu ludźmi – zadzwoń pod numer 527 (bezpłatnie z ukraińskiego telefonu komórkowego) lub 0800 505 501 (bezpłatnie z ukraińskiego telefonu stacjonarnego), odwiedź stronę infolinii, aby porozmawiać online lub wysłać e-mail na adres iomkievcomm@iom.int.

Numer i adresy kontaktowe w Polsce

Numery i adresy kontaktowe w Mołdawii

 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej — zadzwoń pod numer 080 090 990 (z Mołdawii) lub +373 22 690 990 (z zagranicy)
 • Centre for Combating Trafficking in Persons (Centrum ds. zwalczania handlu ludźmi) — zadzwoń pod numer +373 22 254 998
 • National Coordination Unit of the Ministry of Labour, Social Protection and Family (Krajowa Jednostka Koordynacyjna Ministerstwa Pracy, Ochrony Społecznej i Rodziny) — zadzwoń pod numer +373 22 727 274

Numery i adresy kontaktowe na Słowacji

 • Krajowa infolinia oferująca pomoc ofiarom handlu ludźmi (Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi) – zadzwoń pod numer 0800 800 818 (ze Słowacji) lub +421 800 800 818 (z zagranicy)

Numery i adresy kontaktowe w Rumunii

Numery i adresy kontaktowe na Węgrzech

Czy ten artykuł był pomocny?