Gdzie mogę znaleźć swoją umowę z Booking.com oraz Ogólne Warunki Handlowe?

W zależności od tego, czy masz umowę dla grupy obiektów (konto główne) czy jednego obiektu, wykonaj jedną z poniższych czynności, aby zobaczyć Ogólne Warunki Handlowe.

Elektroniczna umowa dla jednego obiektu

Jeśli pracujesz w ramach umowy indywidualnej z Booking.com i posiadasz umowę elektroniczną, możesz zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Handlowymi w Extranecie:

  1. Przejdź do Extranetu i kliknij ikonkę „Konto” w prawym górnym rogu. 

  2. Wybierz „Umowy” i poproś o przesłanie kopii swojej umowy i Ogólnych Warunków Handlowych. 

  3. Twoja umowa indywidualna zostanie przesłana e-mailem w formacie PDF w ciągu 2 dni roboczych. 

  4. W sekcji „Konto” osoba wyznaczona do kontaktu otrzyma e-mail z dokumentami. 

Analogowa umowa dla jednego obiektu

Jeśli pracujesz w ramach umowy indywidualnej z Booking.com i nie posiadasz umowy elektronicznej, możesz wysłać prośbę o przesłanie kopii Ogólnych Warunków Handlowych na tej samej stronie w Extranecie.

Partnerzy posiadające wiele obiektów oraz konto główne:

Aby zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Handlowymi, wykonaj następujące kroki:

  1. Zaloguj się do grupowego Extranetu, korzystając z konta głównego.

  2. Przejdź do zakładki „Finanse” i kliknij „Poproś o przesłanie Ogólnych Warunków Handlowych". 

  3. Kopia aktualnych Ogólnych Warunków Handlowych zostanie natychmiast przesłana e-mailem.