Które ustawienia muszę sprawdzić, aby mieć pewność, że działam zgodnie z prawem konsumenckim Unii Europejskiej?

1 września 2019 zmieni się sposób wyświetlania cen klientom europejskim.

Zmiana ta ma zagwarantować, że wszystkie obiekty na Booking.com spełniają wymogi prawa konsumenckiego Unii Europejskiej, którego celem jest zapewnienie przejrzystości cen firm online. Aby uniknąć jakichkolwiek niejasności po stronie konsumentów, udostępnione na Booking.com obiekty muszą uwzględnić w swoich cenach wszystkie obowiązkowe opłaty, nawet jeśli wcześniej nie były one wliczone w cenę. Ponadto, obiekty nie będą mogły już stosować określeń „nie można obliczyć” lub „mogą się różnić” względem obowiązkowych dopłat.

 

Chociaż na tę chwilę zmiana ta dotyczy klientów europejskich, taka przejrzystość jest korzystna dla wszystkich gości. Bez względu na to, czy otrzymujesz rezerwacje od gości europejskich, czy nie, prosimy o aktualizację kilku ustawień w Extranecie. Przypominamy, że bez tych aktualizacji oferta Twojego obiektu na Booking.com nie będzie spełniać wymogów prawa konsumenckiego Unii Europejskiej i może wystąpić konieczność tymczasowego usunięcia Twojego obiektu z Booking.com.

Aby mieć pewność, że oferta Twojego obiektu jest zgodna z przepisami prawa konsumenckiego Unii Europejskiej, sprawdź w Extranecie ustawienia dotyczące preautoryzacji, opłat dodatkowych (podatków lokalnych i innych opłat) oraz zasad dotyczących pobytu dzieci. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

 


1. Preautoryzacja

Prawo Unii Europejskiej narzuca Partnerom konieczność określenia, czy preautoryzują karty kredytowe gości czy nie. Nawet jeśli dokonujesz preautoryzacji kart kredytowych gości tylko sporadycznie, będziesz zobligowany do wyświetlenia poniższych informacji:

 • kwota preautoryzacji;

 • czas dokonania preautoryzacji;

 • zasady odwołania rezerwacji, której dotyczy preautoryzacja.

Jeśli nie preautoryzujesz kart w swoim obiekcie, również musisz zaznaczyć odpowiednią opcję.  

Aby zaktualizować ustawienia dotyczące preautoryzacji, wykonaj poniższe czynności:

 1. Zaloguj się do Extranetu i przejdź do zakładki „Obiekt”.

 2. Kliknij „Zasady działalności” i przewiń w dół do ‘Preferencji dotyczących preautoryzacji’.

 3. Kliknij „Zaktualizuj preferencje” i wybierz odpowiednie opcje.

 4. Kliknij „Zapisz”.

Zaktualizuj moje ustawienia


2. Opłaty dodatkowe: podatki lokalne i inne dopłaty

Dostosowanie się do przepisów prawa konsumenckiego Unii Europejskiej wymaga podania informacji o wszystkich obowiązkowych opłatach i dopłatach, które wchodzą w skład ceny, w tym również opłatach za pobyt dzieci. Opłaty wchodzące w skład ceny, np.: podatki lokalne czy opłaty za ręczniki muszą zostać sprecyzowane, a stosowanie względem nich określeń takich jak „nie można obliczyć” nie będzie możliwe.

Których opłat dodatkowych to dotyczy?

 • Wszystkich obowiązkowych opłat, których goście muszą dokonać bezpośrednio Tobie lub innym podmiotom za Twoim pośrednictwem, z racji dokonania rezerwacji pobytu w Twoim obiekcie. 
 • Nie dotyczy to opłat opcjonalnych lub warunkowych określanych jako opłaty, które ponosi gość w wyniku zamówienia usługi, np.: opłaty za korzystanie ze spa lub usługę dodatkowego sprzątania, o którą gość poprosił, wyrażając zgodę na uregulowanie za nią opłaty.
 • Przypominamy, że wszystkie obowiązkowe opłaty dodatkowe będą wliczone w cenę końcową, którą widzą goście, rezerwując Twój obiekt. Wszystkie opłaty, w stosunku do których użyto określeń takich jak „nie można obliczyć” uznane będą za ukryte opłaty dodatkowe, a oferta Twojego obiektu na Booking.com nie będzie dostosowana do wymogów prawa konsumenckiego Unii Europejskiej. W konsekwencji, Twój obiekt może zostać tymczasowo usunięty ze strony Booking.com. 

Jak zaktualizować ustawienia?

Należy sprawdzić kilka sekcji.

 • Pierwszą są opłaty dodatkowe. Kolejny krok zależy od tego, jaki rodzaj obiektu udostępniasz. 

Jeśli Twój obiekt to dom, apartament lub każdy inny rodzaj zakwaterowania nie będący hotelem, wykonaj następujące kroki:

 1. Zaloguj się do Extranetu i przejdź do zakładki „Obiekt”.

 2. Kliknij „Zasady działalności” i wybierz „Opłaty dodatkowe”.

 3. Jeśli posiadasz opłaty, w stosunku do których użyto określeń takich jak „nie można obliczyć”, wprowadź ich wysokość.

 4. Jeśli posiadasz opłaty opcjonalne, kliknij „Usuń. W tej sekcji powinny znajdować się tylko opłaty obowiązkowe.

 5. Kliknij „Zapisz”.

Jeśli Twój obiekt to hotel, wykonaj następujące kroki:

 1. Zaloguj się do Extranetu i przejdź do zakładki „Obiekt”.

 2. Wybierz „VAT/podatek/opłaty”.

 3. Jeśli przy niektórych opłatach pojawia się informacja: „obowiązuje, wysokość może się różnić”, skontaktuj się z zespołem z lokalnego biura Booking.com, który pomoże Ci zaktualizować te informacje.

 • Drugą sekcją, którą należy sprawdzić, są podatki lokalne. W zależności od lokalizacji Twojego obiektu, możesz być zobowiązany do opłacania podatku turystycznego oraz uiszczania opłat dodatkowych za każdego gościa. Zgodnie z przepisami prawa konsumenckiego Unii Europejskiej, opłaty te muszą być określone poprzez podanie ich wysokości. Do 1 września wszystkie opłaty, w stosunku do których użyto określeń takich jak „nie można obliczyć” lub „wysokość opłat może się różnić” (np.: różne stawki podatku dla różnych cen za noc, nie obejmujące dzieci, nie stosowane w przypadku rezerwacji na więcej niż X nocy). W takich sytuacjach ustawimy najwyższą możliwą stawkę obowiązującą dla danej kategorii. Ma to na celu zapobieganie sytuacjom, w których stawka podatku lub innej opłaty lokalnej jest niższa niż ta, którą gość faktycznie musi zapłacić. 

Po 1 września należy sprawdzić, czy zmiany dotyczące podatków i opłat zostały wprowadzone poprawnie. W tym celu wykonaj następujące kroki: 

 1. Zaloguj się do Extranetu i przejdź do zakładki „Obiekt”.

 2. Kliknij „VAT/podatek/opłaty”.

 3. Jeśli któreś opłaty zostały ustawione niepoprawnie, skontaktuj się z zespołem z lokalnego biurem Booking.com, który pomoże Ci zaktualizować te informacje.

Uwaga: zgodnie z przepisami prawa konsumenckiego Unii Europejskiej stosowanie określeń „nie można obliczyć” lub „mogą się różnić” względem obowiązkowych dopłat nie jest dozwolone. Wszystkie opcjonalne opłaty dodatkowe muszą zostać dopisane do sekcji „Ważne informacje”.

 

Zaktualizuj moje ustawienia


3. Zasady dotyczące pobytu dzieci

Zgodnie z przepisami prawa konsumenckiego Unii Europejskiej wszystkie ceny na Booking.com muszą odpowiadać cenom, jakie gość faktycznie musi zapłacić za pobyt. Jeśli akceptujesz pobyty dzieci, musisz sprawdzić, czy wszystkie zasady są poprawnie skonfigurowane i zgodne z obowiązującymi przepisami.

Od 1 września 2019 r. do ogólnej wartości rezerwacji, od której pobierana jest prowizja, dodawane będą ustalone opłaty za pobyt dzieci, które śpią na dostępnych w pokoju łóżkach (nie dotyczy to łóżek dostawianych).

Uwaga: nie ma już możliwości podawanie procentowych wartości zamiast ustalonych cen.

Aby sprawdzić i zaktualizować zasady, wykonaj następujące kroki:

 1. Zaloguj się do Extranetu i przejdź do zakładki „Obiekt”.

 2. Kliknij „Zasady działalności” i przewiń w dół do sekcji „Zakwaterowanie dzieci i dodatkowe łóżka”. 

 3. W tym miejscu należy określić, czy dzieci są akceptowany w obiekcie.

 4. Ustaw maksymalną liczbę dzieci, które mogą być zakwaterowane w każdym rodzaju pokoju, które oferujesz oraz cenę, którą należy zapłacić za pobyt jednego dziecka za jedną noc i kliknij „Zapisz”. Prosimy o stosowanie ustalonych opłat, gdyż podawanie procentowych wartości nie jest dozwolone.

 5. Kliknij „Podgląd”, aby sprawdzić, czy podane informacje są poprawne.

 6. Kliknij „Zapisz”.

Uwaga: każda sekcja musi być skonfigurowana i zapisana osobno.

 

Zaktualizuj zasady dotyczące pobytu dzieci