Normy dobrostanu zwierząt Booking.com dla Partnerów Zakwaterowania

Naszą misją w Booking.com jest ułatwienia ludziom odkrywania świata. Wierzymy, że powinno się to odbywać z szacunkiem, skromnością i uwzględnieniem innych ludzi, zwierząt, społeczności i środowiska. Jako lider w branży jesteśmy odpowiedzialni za wspieranie zrównoważonej turystyki i utrzymanie piękna naszej planety dla przyszłych pokoleń.

 

Nasze starania o dobrostan zwierząt mają swoje źródło w zasadzie Pięciu Wolności Zwierząt, które określają podstawowe potrzeby zwierząt znajdujących się pod opieką ludzi:

 

 1. Wolność od głodu i pragnienia dzięki stałemu dostępowi do wody pitnej i odpowiedniego pokarmu, aby utrzymać dobry stan zdrowia.  

 2. Wolność od dyskomfortu fizycznego dzięki odpowiedniemu środowisku z wygodnym miejscem odpoczynku i bezpiecznym schronieniem.  

 3. Wolność od bólu, urazów i chorób dzięki odpowiedniemu leczeniu przy zapewnieniu profesjonalnej obsługi i dostępu do opieki weterynarza.  

 4. Wolność do wyrażania normalnych zachowań dzięki zapewnionej odpowiedniej przestrzeni przypominającej naturalne warunki zwierzęcia a także umożliwienie normalnych dla danego gatunku zachowań społecznych.  

 5. Wolność od strachu i niepokoju dzięki zapewnionym warunkom i opiece, które nie uwzględniają cierpienia psychicznego.

 

Mając powyższe zasady na uwadze, Booking.com nie będzie oferować, promować ani zlecać poniższych możliwości:

 

 • Bezpośredni kontakt z dzikimi zwierzętami niektórych gatunków*

 • Występy zwierząt, pokazy i przedstawienia cyrkowe z udziałem dzikich zwierząt niektórych gatunków*

 • Walki zwierząt (np. szczucie niedźwiedzia psami, zapasy krokodyli/aligatorów, walki kogutów, walki byków)

 • Wyścigi zwierząt (np. koni, chartów, strusi, rodeo, polo na słoniach)

 • Polowanie na trofea, strzelanie do zwierząt w zagrodzie czy wędkarstwo sportowe

 • Ujeżdżanie dzikich zwierząt (np. Słoni, strusi)

 • Wizyty w akwarium z wielorybami lub delfinami

 • Wizyty w miejscach, gdzie dzikie zwierzęta hodowane są w celu wytwarzania produktów komercyjnych, np.

  • Farmy krokodyli

  • Farmy kopi luwak

  • Farmy niedźwiedzi dla ich żółci

  • Farmy żółwi

  • Farmy tygrysów

  • Farmy węży

 • Wizyty w miejscach, gdzie odwiedzający mogą kupić produkty pozyskiwane z dzikich zwierząt (np. skorupy i mięso żółwi, skóra węży, głowy krokodyli)

 

*Wspomnianie „niektóre gatunki” uwzględniają:

 • Delfiny (w tym orki), wieloryby i morświny

 • Słonie

 • Niedźwiedzie

 • Dzikie koty (w tym m.in. lwy, tygrysy, leopardy i gepardy)

 • Orangutany i inne naczelne

 • Leniwce

 

Booking.com będzie współpracować z:

 

 • Rezerwatami i schronieniach dla zwierząt, które działają na rzecz zwierząt

 • Ogrodami zoologicznymi i akwariami należącymi do akredytowanych zrzeszeń (np. WAZA, EAZA lub AIZA) i postępującymi zgodnie z naszymi standardami

 • Miejscami, gdzie goście mogą obserwować dzikie zwierzęta w naturalnym lub przypominającym naturalne środowisku

 • Firmami organizującymi odpowiedzialne eko-wycieczki nastawione na edukację

 • Firmami organizującymi odpowiedzialne obserwowanie wielorybów i delfinów

 • Firmami organizującymi odpowiedzialne safari – obserwowanie dzikich zwierząt w ich naturalnym środowisku

 • Usługodawcami oferującymi przejażdżki lub interakcję ze zwierzętami udomowionymi (np. końmi), pod warunkiem, że dostawca usługi postępuje zgodnie z naszymi standardami.