Ważne informacje dotyczące koronawirusa

Uaktualniono 1 tydzień temu | Czas czytania: 5 min
Zapisz

Ostatnia aktualizacja: 7 maja 2021 r.

Jeśli jesteś gościem obiektu, przejdź na stronę obsługi klienta.

Partnerom radzimy regularnie sprawdzać aktualne informacje w Centrum pomocy.

Ważne zmiany od 21 lipca 2020 r. (1) Sytuacja na świecie związana z koronawirusem stale się rozwija, a ograniczenia w podróżowaniu, które mają wpływ na naszych klientów i partnerów, są aktualnie wprowadzane na poziomie poszczególnych regionów lub miast. Zgodnie z informacjami z 6 kwietnia 2020 r. (opisane poniżej) procedury siły wyższej/okoliczności nadzwyczajne będą dotyczyć tylko rezerwacji dokonanych przed tą datą. Nadal może być znacząca liczba rezerwacji dokonanych przed 6 kwietnia 2020 r., które podlegają procedurom siły wyższej/okoliczności nadzwyczajnych, jednak z czasem liczba takich rezerwacji będzie spadać. (2) Aby mieć pewność, że zapewniamy naszym klientom i partnerom jak najlepsze wsparcie oraz dostosowujemy się do ograniczeń, które coraz częściej obowiązują na poziomie regionalnym, zmieniliśmy procedurę obsługiwania niektórych rezerwacji, które potencjalnie mogą być objęte siłą wyższą/okolicznościami nadzwyczajnymi. (3) W przypadku niektórych głównych lokalizacji na całym świecie będziemy nadal określać informacje związane z obowiązującymi warunkami siły wyższej w tym artykule. (4) Wszystkie pytania dotyczące rezerwacji, które podlegają procedurom siły wyższej/okoliczności nadzwyczajnych, będą rozpatrywane przez pracowników obsługi klienta indywidualnie, zgodnie z kryteriami opisanymi w punkcie 1. Warunki działania w sytuacji siły wyższej/okoliczności nadzwyczajnych

Ważne zmiany od 6 kwietnia 2020 r. Z początkiem kwietnia możemy przypuszczać, że nasi wspólni klienci są już świadomi ryzyka związanego z wirusem COVID-19, jak również ryzyka wynikającego z dokonywania nowych rezerwacji, w szczególności w ofercie bezzwrotnej i częściowo zwrotnej. W związku z tym dla wszystkich nowych rezerwacji dokonanych 6 kwietnia 2020 r. lub później nie będą miały zastosowania procedury okoliczności nadzwyczajnych w przypadku gości chcących odwołać lub zmienić rezerwację w związku z pandemią koronawirusa. Rezerwacje te będą traktowane jak każda inna standardowa rezerwacja i będą podlegały naszym standardowym zasadom i procedurom. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.


Spis treści

1. Warunki działania w sytuacji siły wyższej/okoliczności nadzwyczajnych

2. Rezerwacje podlegające warunkom siły wyższej

3. Zmiana terminów i proces odwołania rezerwacji


1. Warunki działania w sytuacji siły wyższej/okoliczności nadzwyczajnych

Bezpieczeństwo naszych gości i partnerów jest dla nas najważniejsze. W wyniku oficjalnych nakazów związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19) goście nie mogą podróżować do regionów, w których liczba zakażeń jest szczególnie wysoka, ani zatrzymywać się w obiektach znajdujących się na ich terenie.

Ponadto ostatnio wprowadzono ograniczenia w podróżowaniu w stosunku do podróżujących, którzy niedawno (zwłaszcza w ciągu ostatnich 14 dni) przebywali na obszarach zagrożonych działaniem koronawirusa. Te ograniczenia mogą oznaczać zakaz wjazdu, obowiązkową kwarantannę po przyjeździe lub zawieszenie udzielania wiz wjazdowych.

Dlatego też aby w obliczu koronawirusa chronić zdrowie naszych partnerów i gości, zdecydowaliśmy się na ogłoszenie działania tzw. siły wyższej/okoliczności nadzwyczajnych.

Oprócz wymienionych poniżej krajów i regionów warunki siły wyższej mają zastosowanie w przypadkach, w których z powodu ograniczeń podróże i pobyt w obiekcie zakwaterowania nie są możliwe lub są niezgodne z prawem (zgodnie z obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi).

W przypadku rezerwacji podlegającym zasadom działania siły wyższej oczekujemy od partnerów, że uszanują brak możliwości zrealizowania pobytu gości. Prosimy, aby zgodne z oczekiwaniami gości partnerzy zapewnili:

A) nowe terminy na przyszły pobyt poprzez Booking.com (mogą obowiązywać inne ceny), lub

B) voucher na pobyt w Twoim obiekcie w przyszłości o wartości kwoty zapłaconej przez gościa lub wyższej, lub

C) pełny zwrot przedpłaty/depozytu.

W przypadku odwołanych rezerwacji nie zostanie pobrana żadna prowizja.  


2. Rezerwacje podlegające warunkom siły wyższej

Ważne: warunki siły wyższej obowiązują w przypadku odwołań dokonanych po wprowadzeniu właściwych ograniczeń w podróżowaniu.

Warunki siły wyższej dotyczą także krajów lub regionów niewymienionych poniżej, na przykład (ale nie wyłącznie) w wybranych konkretnych sytuacjach, w których rezerwacji:

 • dokonali podróżujący, którzy byli na terenie kraju/regionu objętego działaniem koronawirusa, w związku z czym nie mogą teraz podróżować,
 • dokonali podróżujący, którzy nie uzyskali zgody na wjazd do danego miejsca,
 • dokonali podróżujący, których wizy wjazdowe zostały zawieszone,
 • dokonano w obiektach, które zaprzestały przyjmowania gości z własnego wyboru lub w związku z wprowadzonymi przepisami. Należy pamiętać, że obiekt ma obowiązek poinformować gości o tej sytuacji i upewnić się, że otrzymają pełny zwrot kosztów za odwołany pobyt.

Aby zobaczyć informacje dla gości dotyczące ograniczeń podróżniczych, przejdź na tę stronę, gdzie znajdziesz publicznie dostępne linki do stron rządowych. Pamiętaj, że jeśli kraj lub obszar nie został uwzględniony na stronie z informacjami dla gości, nie musi to oznaczać, że nie obowiązują tam żadne ograniczenia. Zdecydowanie zalecamy sprawdzanie informacji dotyczących wszystkich miejsc, do których planujesz się wybrać. Booking.com nie ponosi odpowiedzialności za informacje znajdujące się na publicznych (rządowych) stronach internetowych. 


Oceania

Australia:

(1) Wszystkie rezerwacje w obiektach na terenie Australii dokonane przez podróżujących spoza Australii z datą zameldowania przypadającą pomiędzy 20 marca 2020 r. a 20 maja 2021 r. włącznie. Rezerwacje podróżujących z Nowej Zelandii nie podlegają procedurom okoliczności nadzwyczajnych od 16 października 2020 r.

(2) Wszystkie rezerwacje dokonane przez podróżujących z Australii w obiektach poza Australią z datą zameldowania przypadającą pomiędzy 25 marca 2020 r. a 20 maja 2021 r. włącznie. 

(3) Podróże krajowe w konkretnych regionach w terminie od 24 marca 2020 r. do 22 kwietnia 2021 r. również podlegają procedurom okoliczności nadzwyczajnych.

Dokładne informacje o regionach wskaże obsługa klienta.


Azja

Indonezja:

Aktualna sytuacja dotycząca okoliczności nadzwyczajnych:

Wszystkie rezerwacje dokonane w obiektach na terenie Indonezji z datą zameldowania przypadającą pomiędzy 2 kwietnia 2020 r. a 3 maja 2021 r. włącznie. Podróże krajowe nie podlegają procedurom okoliczności nadzwyczajnych.

Wcześniejsza sytuacja dotycząca okoliczności nadzwyczajnych:

(1) Wszystkie rezerwacje w obiektach na terenie Indonezji dokonane przez podróżujących z wybranych krajów z datą zameldowania przypadającą pomiędzy 20 marca a 1 kwietnia 2020 r. włącznie. Podróże krajowe nie podlegają procedurom okoliczności nadzwyczajnych.

(2) Wszystkie rezerwacje dokonane przez podróżujących z Indonezji z datą zameldowania przypadającą pomiędzy 24 kwietnia a 9 lipca 2020 r. włącznie.

(3) Podróże krajowe podlegają procedurom okoliczności nadzwyczajnych w terminie od 24 kwietnia do 9 lipca 2020 r. włącznie.

(4) Podróże krajowe w konkretnych regionach w terminie od 10 lipca do 31 lipca 2020 r. włącznie również podlegają procedurom okoliczności nadzwyczajnych.

Uwaga: wszystkie kraje wskaże obsługa klienta.


Europa, Bliski Wschód i Afryka

Wjazd do Unii Europejskiej i strefy Schengen:

Aktualna sytuacja dotycząca okoliczności nadzwyczajnych:

Z dniem 1 lipca 2020 r. Komisja UE zaleciła państwom członkowskim UE zniesienie ograniczeń w podróżowaniu na granicach zewnętrznych dla mieszkańców wybranych państw. Państwa członkowskie UE nie są zobowiązane do stosowania się do tego zalecenia i mogły zastosować odmienne okoliczności nadzwyczajne na poziomie kraju, regionu lub miasta.

Wcześniejsza sytuacja dotycząca okoliczności nadzwyczajnych:

Wszystkie rezerwacje dokonane w obiektach na terenie UE i wszystkich 26 krajów należących do strefy Schengen*) przez podróżujących spoza tego obszaru (z wyjątkiem Wielkiej Brytanii i Irlandii) z datą zameldowania pomiędzy 20 marca a 13 kwietnia 2020 r., chyba że cel podróży tych osób podlega pod listę celów specjalnych.

Austria:

Aktualna sytuacja dotycząca okoliczności nadzwyczajnych:

(1) Wszystkie rezerwacje w obiektach na terenie Austrii dokonane przez podróżujących z określonych krajów z datą zameldowania przypadającą pomiędzy 14 lipca 2020 r. a 16 maja 2021 r. włącznie. 

(2) Podróże w celach służbowych nie podlegają procedurom okoliczności nadzwyczajnych od 14 lipca 2020 roku.

(3) Podróże krajowe w celach wypoczynkowych również podlegają procedurom okoliczności nadzwyczajnych w terminie od 3 listopada 2020 r. do 16 maja 2021 r. włącznie.

Wcześniejsza sytuacja dotycząca okoliczności nadzwyczajnych:

(1) Wszystkie rezerwacje w obiektach na terenie Austrii dokonane przez podróżujących z określonych krajów z datą zameldowania przypadającą pomiędzy 16 czerwca a 13 lipca 2020 r. włącznie. Podróże krajowe nie podlegają procedurom okoliczności nadzwyczajnych.

(2) Wszystkie rezerwacje w obiektach na terenie Austrii dokonane przez obywateli spoza krajów UE** i strefy Schengen* z datą zameldowania przypadającą pomiędzy 16 marca a 15 czerwca 2020 r. włącznie. Podróże krajowe w celach wypoczynkowych również podlegają procedurom okoliczności nadzwyczajnych w terminie od 16 marca do 28 maja 2020 r. włącznie.

(3) Podróże krajowe nie podlegają procedurom okoliczności nadzwyczajnych w terminie od 14 lipca do 2 listopada 2020 roku włącznie.

(4) Niektóre rezerwacje w obiektach na terenie Niemiec dokonane przez podróżujących z Tyrolu z datą zameldowania przypadającą pomiędzy 12 lutego 2021 r. a 1 marca 2021 r. włącznie.

Czechy:

Aktualna sytuacja dotycząca okoliczności nadzwyczajnych:

Wszystkie rezerwacje w obiektach na terenie Czech dokonane przez osoby podróżujące w celach wypoczynkowych z datą zameldowania przypadającą pomiędzy 30 stycznia 2021 r. a 30 kwietnia 2021 r. włącznie.  

Wcześniejsza sytuacja dotycząca okoliczności nadzwyczajnych:

(1) Wszystkie rezerwacje w obiektach na terenie Czech dokonane przez wszystkich podróżujących z określonych krajów z datą zameldowania przypadającą pomiędzy 22 października a 12 grudnia 2020 r. włącznie.

(2) Wszystkie rezerwacje w obiektach na terenie Czech dokonane przez osoby z określonych krajów podróżujące w celach wypoczynkowych z datą zameldowania przypadającą pomiędzy 22 października a 12 grudnia 2020 r. włącznie. Podróże krajowe również podlegają procedurom okoliczności nadzwyczajnych.

(3) Podróże krajowe również podlegają procedurom okoliczności nadzwyczajnych w terminie od 22 października do 20 listopada 2020 r. włącznie.

Dokładne kraje wskaże obsługa klienta.

(4) Wszystkie rezerwacje w obiektach na terenie Czech dokonane przez podróżujących z Chin, Iranu, Włoch, Korei Południowej, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Szwajcarii, Norwegii, Danii, Holandii, Szwecji, Zjednoczonego Królestwa, Belgii i Austrii z datą zameldowania przypadającą pomiędzy 14 marca a 11 kwietnia 2020 r. włącznie.

(5) Podróże krajowe w terminie od 16 marca do 26 marca 2020 r. również podlegają procedurom okoliczności nadzwyczajnych. 

(6) Podróże krajowe w celach wypoczynkowych również podlegają procedurom okoliczności nadzwyczajnych w terminie od 27 marca do 25 maja 2020 r. włącznie.

(7) Wszystkie rezerwacje w obiektach na terenie Czech lub dokonane przez podróżujących z tego kraju z datą zameldowania przypadającą pomiędzy 16 marca a 14 czerwca 2020 r. włącznie.

(8) Wszystkie rezerwacje w obiektach na terenie Czech dokonane przez podróżujących z określonych krajów z datą zameldowania przypadającą pomiędzy 15 czerwca a 21 października 2020 r. włącznie. Podróże krajowe nie podlegają procedurom okoliczności nadzwyczajnych.

Francja i terytoria francuskie:

Aktualna sytuacja dotycząca okoliczności nadzwyczajnych:

Podróże krajowe w wybranych regionach w terminie od 20 marca 2021 r. do 2 maja 2021 r. włącznie również podlegają procedurom okoliczności nadzwyczajnych. Podróżujący z regionów zamkniętych muszą pozostać w promieniu 10 km swojego miejsca zamieszkania, a podróżujący spoza zamkniętych regionów nie mogą podróżować do tych regionów, dozwolony jest tylko tranzyt.

Wcześniejsza sytuacja dotycząca okoliczności nadzwyczajnych:

(1) Wszystkie rezerwacje w obiektach na terenie Francji i terytoriów francuskich dokonane przez podróżujących spoza tych krajów z datą zameldowania pomiędzy 17 marca a 15 czerwca 2020 r. włącznie. Ograniczenia nie obejmują podróżujących, których podróż podlega pod wyjątki określone przez rząd Francji

(2) Wszystkie rezerwacje dokonane przez podróżujących z Francji i terytoriów francuskich w obiektach znajdujących się poza granicami tych krajów z datą zameldowania przypadającą pomiędzy 17 marca a 15 czerwca 2020 r. włącznie. 

(3) Podróże krajowe we wszystkich celach również podlegają procedurom okoliczności nadzwyczajnych w terminie od 17 marca do 11 maja 2020 r. włącznie.

(4) Podróże krajowe w celach wypoczynkowych również podlegają procedurom okoliczności nadzwyczajnych w terminie od 12 maja do 28 maja 2020 r. włącznie.

(5) Wszystkie rezerwacje w obiektach na terenie Francji i na terytoriach francuskich z datą zameldowania przypadającą pomiędzy 16 czerwca a 28 lipca 2020 r. włącznie. Procedury okoliczności nadzwyczajnych nie obejmują podróżujących z określonych krajów.

(6) Wszystkie rezerwacje dokonane przez podróżujących z Francji i terytoriów francuskich z datą zameldowania przypadającą pomiędzy 16 czerwca a 28 lipca 2020 r. włącznie. Procedury okoliczności nadzwyczajnych nie obejmują rezerwacji w obiektach znajdujących się na terenie określonych krajów.

(7) Podróże krajowe nie podlegają procedurom okoliczności nadzwyczajnych w terminie od 16 czerwca do 28 lipca 2020 roku.

(8) Wszystkie rezerwacje w obiektach na terenie Francji i terytoriów francuskich lub dokonane przez podróżujących z Francji i terytoriów francuskich z datą zameldowania przypadającą pomiędzy 30 października a 15 grudnia 2020 r. włącznie. Podróże krajowe również podlegają procedurom okoliczności nadzwyczajnych.

Niemcy:

Aktualna sytuacja dotycząca okoliczności nadzwyczajnych:

(1) Wszystkie rezerwacje dokonane przez podróżujących w celach wypoczynkowych na terenie wybranych regionów Niemiec z datą zameldowania przypadającą pomiędzy 24 kwietnia 2021 r. a 21 maja 2021 r. włącznie.

(2) Podróże krajowe w celach wypoczynkowych w określonych regionach podlegają procedurom okoliczności nadzwyczajnych.

Wcześniejsza sytuacja dotycząca okoliczności nadzwyczajnych:

(1) Wszystkie rezerwacje w obiektach na terenie Niemiec z datą zameldowania przypadającą pomiędzy 17 marca a 15 czerwca 2020 r. włącznie. 

(2) Wszystkie rezerwacje w obiektach na terenie Niemiec dokonane przez podróżujących z określonych krajów z datą zameldowania przypadającą pomiędzy 16 czerwca a 1 listopada 2020 r. włącznie.

(3) Podróże krajowe w celach wypoczynkowych podlegają procedurom okoliczności nadzwyczajnych. W zależności od landu obowiązują określone daty rozpoczęcia i zakończenia obowiązywania tych procedur. Podróże służbowe nie podlegają procedurom okoliczności nadzwyczajnych.

(4) Podróże krajowe na niektórych obszarach w terminie od 16 czerwca do 19 października 2020 r. włącznie również podlegają procedurom okoliczności nadzwyczajnych.

(5) Podróże krajowe w celach wypoczynkowych w wybranych regionach w terminie od 20 października do 1 listopada 2020 r. włącznie również podlegają procedurom okoliczności nadzwyczajnych.

(6) Wszystkie rezerwacje dokonane w obiektach na terenie Niemiec z datą zameldowania przypadającą pomiędzy 2 listopada 2020 r. a 23 kwietnia 2021 r. włącznie.

(7) Procedury okoliczności nadzwyczajnych nie obejmują podróżujących służbowo z określonych krajów.

(8) Podróże krajowe w celach wypoczynkowych również podlegają procedurom okoliczności nadzwyczajnych w terminie od 2 listopada 2020 r. do 23 kwietnia 2021 r. włącznie.

(9) Ostseefjord Schlei i Eckernförde nie podlegają procedurom okoliczności nadzwyczajnych w terminie od 19 do 23 kwietnia 2021 r. (włącznie).

Uwaga: dokładne terminy i obszary wskaże obsługa klienta.

Grecja:

Aktualna sytuacja dotycząca okoliczności nadzwyczajnych:

(1) Wszystkie rezerwacje w obiektach na terenie Grecji dokonane przez podróżujących z określonych krajów z datą zameldowania przypadającą pomiędzy 15 czerwca 2020 r. a 14 maja 2021 r. włącznie. 

(2) Podróże krajowe w całym kraju w terminie od 7 listopada 2020 r. do 14 maja 2021 r. włącznie również podlegają procedurom okoliczności nadzwyczajnych.

Uwaga: wszystkie kraje wskaże obsługa klienta.

Wcześniejsza sytuacja dotycząca okoliczności nadzwyczajnych:

(1) Wszystkie rezerwacje w obiektach na terenie Grecji dokonane przez podróżujących spoza krajów UE**/EFTA*** z wyjątkiem Szwajcarii z datą zameldowania przypadającą pomiędzy 18 marca a 14 czerwca 2020 r. włącznie. 

(2) Wszystkie rezerwacje dokonane przez podróżujących z Grecji z datą zameldowania przypadającą pomiędzy 18 marca a 14 czerwca 2020 r. włącznie. 

(3) Wszystkie rezerwacje dokonane przez podróżujących z Grecji z datą zameldowania przypadającą pomiędzy 15 czerwca a 1 lipca 2020 r. włącznie. Rezerwacje dokonane w obiektach na terenie Albanii, Północnej Macedonii i Bułgarii nie podlegają procedurom okoliczności nadzwyczajnych.

(4) Podróże krajowe w terminie od 23 marca do 31 maja 2020 r. również podlegają procedurom okoliczności nadzwyczajnych.

(5) Podróże krajowe w terminie od 15 czerwca do 2 listopada 2020 r. włącznie nie podlegają procedurom okoliczności nadzwyczajnych.

(6) Podróże krajowe w wybranych regionach w terminie od 3 listopada do 6 listopada 2020 r. włącznie również podlegają procedurom okoliczności nadzwyczajnych.

Irlandia:

Wszystkie rezerwacje w obiektach na terenie Irlandii lub dokonane przez podróżujących z tego kraju z datą zameldowania przypadającą pomiędzy 12 kwietnia 2021 r. a 10 maja 2021 r. włącznie. Podróże krajowe również podlegają procedurom okoliczności nadzwyczajnych.

Włochy:

Aktualna sytuacja dotycząca okoliczności nadzwyczajnych:

(1) Wszystkie rezerwacje w obiektach na terenie Włoch lub dokonane przez podróżujących z określonych krajów z datą zameldowania przypadającą pomiędzy 3 czerwca 2020 r. a 12 maja 2021 r. włącznie. 

(2) Wszystkie rezerwacje dokonane przez podróżujących z Włoch w obiektach w określonych krajach z datą zameldowania przypadającą pomiędzy 3 czerwca 2020 r. a 12 maja 2021 r. włącznie.

(3) Podróże krajowe w wybranych regionach w terminie od 6 listopada 2020 r. do 10 maja 2021 r. włącznie również podlegają procedurom okoliczności nadzwyczajnych.

(4) Podróże w celach służbowych nie podlegają procedurom okoliczności nadzwyczajnych od 4 grudnia 2020 roku.

Wcześniejsza sytuacja dotycząca okoliczności nadzwyczajnych:

(1) Wszystkie rezerwacje w obiektach na terenie określonych obszarów Włoch lub dokonane przez podróżujących z tych obszarów z datą zameldowania przypadającą pomiędzy 23 lutego a 9 marca 2020 r. włącznie.

(2) Wszystkie rezerwacje w obiektach na terenie Włoch lub dokonane przez podróżujących z tego kraju z datą zameldowania przypadającą pomiędzy 10 marca a 2 czerwca 2020 r. włącznie.

(3) Podróże krajowe podlegają procedurom okoliczności nadzwyczajnych w terminie od 10 marca do 17 maja 2020 r. włącznie.

(4) Podróże krajowe w celach wypoczynkowych dokonane przez podróżujących spoza regionu, w którym znajduje się zarezerwowany obiekt, również podlegają procedurom okoliczności nadzwyczajnych w terminie od 18 maja do 2 czerwca 2020 r. włącznie.

(5) Podróże krajowe poza granice własnej gminy w dniach 25 i 26 grudnia 2020 r. oraz 1 stycznia 2021 r. również podlegają procedurom okoliczności nadzwyczajnych.

Jersey (Korona Brytyjska):

Wszystkie rezerwacje w obiektach na terenie Jersey z datą zameldowania przypadającą pomiędzy 30 marca a 2 lipca 2020 r. włącznie. Podróże krajowe nie podlegają procedurom okoliczności nadzwyczajnych od 16 czerwca 2020 roku.

Luksemburg:

Wszystkie rezerwacje w obiektach na terenie Luksemburga dokonane przez podróżujących z określonych krajów z datą zameldowania przypadającą pomiędzy 18 marca a 15 września 2020 r. włącznie. Podróże krajowe nie podlegają procedurom okoliczności nadzwyczajnych.

Uwaga: wszystkie kraje wskaże obsługa klienta.

Holandia:

Aktualna sytuacja dotycząca okoliczności nadzwyczajnych:

Wszystkie rezerwacje w obiektach na terenie Holandii dokonane przez podróżujących z określonych krajów z datą zameldowania przypadającą pomiędzy 19 marca 2020 r. a 7 maja 2021 r. włącznie. Podróże krajowe nie podlegają procedurom okoliczności nadzwyczajnych.

Uwaga: wszystkie kraje wskaże obsługa klienta.

Wcześniejsza sytuacja dotycząca okoliczności nadzwyczajnych:

Podróże krajowe w celach wypoczynkowych na terenie prowincji Zeeland również podlegają procedurom okoliczności nadzwyczajnych w terminie od 30 marca do 10 maja 2020 r. włącznie.

Norwegia:

Wszystkie rezerwacje w obiektach na terenie Norwegii dokonane przez podróżujących z określonych krajów z datą zameldowania przypadającą pomiędzy 12 marca 2021 r. a 19 maja 2021 r. włącznie.

Polska:

Wszystkie rezerwacje w obiektach na terenie Polski z datą zameldowania przypadającą pomiędzy 27 marca 2021 r. a 7 maja 2021 r. włącznie. Podróże krajowe również podlegają procedurom okoliczności nadzwyczajnych.

Portugalia:

Aktualna sytuacja dotycząca okoliczności nadzwyczajnych:

(1) Wszystkie rezerwacje w obiektach na terenie Portugalii dokonane przez podróżujących z określonych krajów i w określonych celach z datą zameldowania przypadającą pomiędzy 1 lipca 2020 r. a 30 kwietnia 2021 r. włącznie. 

Uwaga: Określone kraje, obszary oraz cele podróży wskaże obsługa klienta.

Wcześniejsza sytuacja dotycząca okoliczności nadzwyczajnych:

(1) Wszystkie rezerwacje w obiektach na terenie Portugalii dokonane przez podróżujący spoza krajów UE** (z wyłączeniem Zjednoczonego Królestwa) lub w obiektach na terenie krajów spoza UE**(z wyłączeniem Zjednoczonego Królestwa) dokonane przez podróżujących z Portugalii z datą zameldowania przypadającą pomiędzy 19 marca a 30 czerwca 2020 r. włącznie. 

(2) Wszystkie rezerwacje w obiektach na terenie Portugalii dokonane przez podróżujących z Włoch oraz w obiektach na terenie Włoch dokonane przez podróżujących z Portugalii z datą zameldowania przypadającą pomiędzy 16 marca a 30 czerwca 2020 r. włącznie.

(3) Wszystkie rezerwacje w obiektach na terenie Portugalii dokonane przez podróżujących z Hiszpanii lub w obiektach na terenie Hiszpanii dokonane przez podróżujących z Portugalii z datą zameldowania przypadającą pomiędzy 16 marca a 30 czerwca 2020 r. włącznie.

(4) Podróże krajowe również podlegają procedurom okoliczności nadzwyczajnych w terminie od 22 marca 2020 r. do 3 maja 2020 r., od 31 grudnia 2020 r. do 3 stycznia 2021 r., jak również od 15 stycznia 2021 r. do 16 marca 2021 r. włącznie.

(5) Podróże krajowe na określonych obszarach w terminie od 1 lipca do 1 sierpnia 2020 r. włącznie również podlegają procedurom okoliczności nadzwyczajnych.

(6) Wszystkie rezerwacje w obiektach na terenie określonych regionów Portugalii oraz dokonane przez podróżujących z określonych regionów z datą zameldowania przypadającą pomiędzy 23 października a 23 listopada 2020 r. włącznie. Podróże w tych regionach kraju również podlegają procedurom okoliczności nadzwyczajnych. (7) Wszystkie rezerwacje dokonane przez podróżujących z Portugalii w obiektach w określonych krajach i w określonych celach z datą zameldowania przypadającą pomiędzy 1 lipca 2020 r. a 16 marca 2021 r. włącznie. (8) Podróże krajowe poza granice własnej gminy w dniach 20 i 21 marca 2021 oraz w terminie od 26 marca 2021 r. do 5 kwietnia 2021 r. również podlegają procedurom okoliczności nadzwyczajnych.

Hiszpania:

Aktualna sytuacja dotycząca okoliczności nadzwyczajnych:

(1) Wszystkie rezerwacje w obiektach na terenie Hiszpanii (włączając Wyspy Kanaryjskie oraz Baleary) dokonane przez podróżujących z określonych krajów z datą zameldowania przypadającą pomiędzy 4 lipca 2020 r. a 30 kwietnia 2021 r. włącznie. 

(2) Podróże krajowe w określonych regionach w terminie od 15 lipca 2020 r. do 9 maja 2021 r. włącznie również podlegają procedurom okoliczności nadzwyczajnych.

Wcześniejsza sytuacja dotycząca okoliczności nadzwyczajnych:

(1) Wszystkie rezerwacje w obiektach na terenie Hiszpanii (włączając w to Wyspy Kanaryjskie oraz Baleary) z datą zameldowania przypadającą pomiędzy 14 marca a 3 lipca 2020 r. włącznie. Procedury okoliczności nadzwyczajnych nie obejmują podróżujących, których cel podróży został uwzględniony w art. 7 oficjalnego dekretu. Podróże krajowe również podlegają procedurom okoliczności nadzwyczajnych w terminie od 14 marca do 21 czerwca 2020 r. włącznie.

(2) Wszystkie rezerwacje dokonane przez podróżujących z Hiszpanii (włączając w to Wyspy Kanaryjskie oraz Baleary) z datą zameldowania przypadającą pomiędzy 14 marca a 21 czerwca 2020 r. włącznie. Procedury okoliczności nadzwyczajnych nie obejmują podróżujących, których cel podróży został uwzględniony w art. 7 oficjalnego dekretu.

Szwecja:

Wszystkie rezerwacje w obiektach na terenie Szwecji dokonane przez podróżujących z określonych krajów z datą zameldowania przypadającą pomiędzy 15 lutego 2021 r. a 18 maja 2021 r. włącznie.

Turcja:

(1) Wszystkie rezerwacje w obiektach na terenie Turcji dokonane przez podróżujących z Rosji z datą zameldowania przypadającą pomiędzy 15 a 30 kwietnia 2021 r. włącznie. Podróże krajowe nie podlegają procedurom okoliczności nadzwyczajnych.

(2) Wszystkie rezerwacje przez podróżujących z Turcji w obiektach na terenie Rosji dokonane z datą zameldowania przypadającą pomiędzy 15 a 30 kwietnia 2021 r. włącznie.

Zjednoczone Królestwo:

Obecne warunki:

Rezerwacje w obiektach na terenie Zjednoczonego Królestwa lub dokonane przez podróżujących z tego kraju z datą zameldowania przypadającą pomiędzy 16 października 2020 r. a 13 maja 2021 r. mogą podlegać procedurom okoliczności nadzwyczajnych. Szczególne warunki, daty rozpoczęcia i zakończenia obowiązują w poszczególnych regionach i zostaną wskazane przez obsługę klienta.

Wyspa Man:

(1) Wszystkie rezerwacje w obiektach na terenie Wyspy Man z datą zameldowania przypadającą pomiędzy 7 stycznia a 26 lutego 2021 r. włącznie. 

(2) Podróże krajowe również podlegają procedurom okoliczności nadzwyczajnych.

(3) Podróże służbowe nie podlegają procedurom okoliczności nadzwyczajnych.

Poprzednie warunki dotyczące całego kraju oraz poszczególnych regionów są podane poniżej:

Wszystkie rezerwacje w obiektach na terenie Zjednoczonego Królestwa z datą zameldowania przypadającą pomiędzy 23 marca a 24 czerwca 2020 r. włącznie. Podróże krajowe również podlegają procedurom okoliczności nadzwyczajnych. 

Anglia:

Wszystkie rezerwacje w obiektach na terenie Anglii z datą zameldowania przypadającą pomiędzy 25 czerwca a 3 lipca 2020 r. włącznie. Podróże krajowe również podlegają procedurom okoliczności nadzwyczajnych. 

Leicester:

(1) Wszystkie rezerwacje w obiektach na określonym obszarze Leicester z datą zameldowania przypadającą pomiędzy 25 lipca a 29 lipca 2020 r. włącznie.

(2) Wszystkie rezerwacje w obiektach na terenie Leicester z datą zameldowania przypadającą pomiędzy 4 lipca a 24 lipca 2020 r. włącznie. 

(3) Podróże krajowe również podlegają procedurom okoliczności nadzwyczajnych.

Szkocja:

Wszystkie rezerwacje w obiektach na terenie Szkocji z datą zameldowania przypadającą pomiędzy 25 czerwca a 2 lipca 2020 r. włącznie. Podróże krajowe również podlegają procedurom okoliczności nadzwyczajnych. 

* Strefa Schengen: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Włochy, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria

** UE: Austria, Włochy, Belgia, Łotwa, Bułgaria, Litwa, Chorwacja, Luksemburg, Cypr, Malta, Czechy, Holandia, Dania, Polska, Estonia, Portugalia, Finlandia, Rumunia, Francja, Słowacja, Niemcy, Słowenia, Grecja, Hiszpania, Węgry, Szwecja, Irlandia. Z wyłączeniem Zjednoczonego Królestwa.

*** EFTA: Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria.


Ameryka Północna i Południowa

Brazylia:

Obecne warunki:

(1) Wszystkie rezerwacje w obiektach na terenie Brazylii dokonane przez podróżujących ze Zjednoczonego Królestwa i Republiki Południowej Afryki z datą zameldowania przypadającą pomiędzy 25 grudnia 2020 r. a 30 kwietnia 2021 r. włącznie. 

(2) Podróże krajowe w określonych obszarach stanu Minas Gerais również podlegają procedurom okoliczności nadzwyczajnych od 17 marca 2021 r. do 18 kwietnia 2021 r. włącznie.

(3) Santo Antonio do Pinhal: Niektóre rodzaje obiektów na Booking.com są niedostępne do rezerwacji do 28 kwietnia 2021 r. włącznie.

Poprzednie warunki:

(1) Wszystkie rezerwacje w obiektach na terenie Brazylii dokonane przez podróżujących spoza Brazylii z datą zameldowania przypadającą pomiędzy 27 marca 2020 r. a 29 lipca 2020 r. włącznie. 

(2) Podróże krajowe w określonych regionach na terenie Brazylii w terminie od 18 marca 2020 r. do 19 października 2020 r. również podlegają procedurom okoliczności nadzwyczajnych.

(3) Podróże krajowe w wybranych regionach w terminie od 18 stycznia 2021 r. do 10 lutego 2021 r. włącznie również podlegają procedurom okoliczności nadzwyczajnych.

Informacje dotyczące konkretnych regionów:

 • Guaratuba (Parana): niektóre rodzaje obiektów na Booking.com nie są dostępne do rezerwacji do 30 kwietnia 2020 r.
 • Buzios (Rio de Janeiro): niektóre obiekty na Booking.com są niedostępne do rezerwacji do 13 września 2020 r. włącznie.
 • Paraty (Rio de Janeiro): wszystkie obiekty na Booking.com są niedostępne do rezerwacji do 5 sierpnia 2020 r. włącznie.
 • Guararema (Sao Paolo): Niektóre rodzaje obiektów na Booking.com są niedostępne do rezerwacji do 13 września 2020 r. włącznie.
 • Olimpia (Sao Paulo): wszystkie obiekty na Booking.com są niedostępne do rezerwacji do 23 lipca 2020 r. włącznie.
 • Santo Antonio do Pinhal (Sao Paulo): niektóre rodzaje obiektów na Booking.com są niedostępne do rezerwacji do 15 czerwca 2020 r. włącznie.
 • Sao Bento do Sapucai (Sao Paulo): niektóre rodzaje obiektów na Booking.com są niedostępne do rezerwacji do 30 maja 2020 r. włącznie.
 • Sao Sebastiao (Sao Paulo): niektóre rodzaje obiektów na Booking.com są niedostępne do rezerwacji do 28 czerwca 2020 r. włącznie.
 • Caraguatatuba (Sao Paulo): wszystkie obiekty na Booking.com są niedostępne do rezerwacji do 10 maja 2020 r. włącznie.
 • Campos do Jordao (Sao Paulo): niektóre rodzaje obiektów na Booking.com są niedostępne do rezerwacji do 31 maja 2020 r. włącznie.
 • Cananeia (Sao Paulo): niektóre rodzaje obiektów na Booking.com są niedostępne do rezerwacji do 13 lipca 2020 r. włącznie.
 • Cunha (Sao Paulo): wszystkie obiekty na Booking.com są niedostępne do rezerwacji do 23 lipca 2020 r. włącznie.
 • Ilhabela (Sao Paulo): wszystkie obiekty na Booking.com są niedostępne do rezerwacji do 15 lipca 2020 r. włącznie.
 • Capitólio (Minas Gerais): wszystkie obiekty na Booking.com są niedostępne do rezerwacji do 26 lipca 2020 r. włącznie. 
 • Goncalves (Minas Gerais): Niektóre rodzaje obiektów na Booking.com są niedostępne do rezerwacji do 19 października 2020 r. włącznie.

Dokładne informacje dotyczące regionów wskaże obsługa klienta.

Kuba:

(1) Wszystkie rezerwacje w obiektach na terenie Kuby, z wyjątkiem rezerwacji dokonanych przez mieszkańców i obywateli Kuby, z datą zameldowania przypadającą pomiędzy 23 marca a 1 czerwca 2020 r. włącznie.

(2) Wszystkie rezerwacje dokonane przez podróżujących z Kuby z datą zameldowania przypadającą pomiędzy 23 marca a 1 czerwca 2020 r. włącznie.

(3) Podróże krajowe nie podlegają procedurom okoliczności nadzwyczajnych.

Meksyk:

Aktualna sytuacja dotycząca okoliczności nadzwyczajnych:

(1) Wszystkie rezerwacje dokonane w obiektach na terenie Meksyku z datą zameldowania przypadającą pomiędzy 2 kwietnia a 31 maja 2020 r. włącznie. 

(2) Podróże krajowe podlegają procedurom okoliczności nadzwyczajnych w terminie od 2 kwietnia do15 czerwca 2020 r. włącznie.

Informacje dotyczące konkretnych regionów:

 • San Miguel de Allende (Guanajuato): Wszystkie rezerwacje w obiektach na terenie San Miguel de Allende z datą zameldowania przypadającą pomiędzy 1 czerwca a 15 lipca 2020 r. włącznie. Booking.com skontaktuje się z gośćmi, których przyjazd przypada w tym czasie, aby poinformować ich, że pobyt w zarezerwowanych obiektach jest niemożliwy oraz znaleźć rozwiązanie.

Wcześniejsza sytuacja dotycząca okoliczności nadzwyczajnych:

Obiekty w Meksyku są niedostępne do rezerwacji na Booking.com do 30 maja 2020 r. Booking.com skontaktuje się z gośćmi, których przyjazd przypada w tym czasie, aby poinformować ich, że pobyt w zarezerwowanych obiektach jest niemożliwy oraz znaleźć rozwiązanie.

Stany Zjednoczone:

(1) Wszystkie rezerwacje w obiektach na terenie Stanów Zjednoczonych dokonane przez podróżujących ze wszystkich 26 krajów należących do Schengen lub podróżujących, którzy w ciągu ostatnich 14 dni przebywali w strefie Schengen* i chcieli wjechać na teren USA, z datą zameldowania przypadającą pomiędzy 13 marca 2020 r. a 16 maja 2021 r. włącznie.

(2) Wszystkie rezerwacje w obiektach na terenie Stanów Zjednoczonych dokonane przez podróżujących z Irlandii oraz Zjednoczonego Królestwa lub podróżujących, którzy przebywali w tych krajach w ciągu ostatnich 14 dni i chcieli wjechać na teren USA, z datą zameldowania przypadającą pomiędzy 16 marca 2020 r. a 16 maja 2021 r. włącznie. 

(3) Wszystkie rezerwacje w obiektach na terenie Stanów Zjednoczonych dokonane przez podróżujących z Chin lub podróżujących, którzy przebywali w Chinach w ciągu ostatnich 14 dni i chcieli wjechać na teren USA, z datą zameldowania przypadającą pomiędzy 2 lutego 2020 r. a 16 maja 2021 r. włącznie. 

(4) Wszystkie rezerwacje w obiektach na terenie Stanów Zjednoczonych dokonane przez podróżujących z Iranu lub podróżujących, którzy przebywali w Iranie w ciągu ostatnich 14 dni i chcieli wjechać na teren USA, z datą zameldowania przypadającą pomiędzy 2 marca 2020 r. a 16 maja 2021 r. włącznie. 

(5) Wszystkie rezerwacje w obiektach na terenie Stanów Zjednoczonych dokonane przez podróżujących z Brazylii lub podróżujących, którzy przebywali w Brazylii w ciągu ostatnich 14 dni i chcieli wjechać na teren USA, z datą zameldowania przypadającą pomiędzy 29 maja 2020 r. a 16 maja 2021 r. włącznie.

(6) Wszystkie rezerwacje w obiektach na terenie Stanów Zjednoczonych dokonane przez podróżujących z Republiki Południowej Afryki lub podróżujących, którzy przebywali w Republice Południowej Afryki w ciągu ostatnich 14 dni i chcieli wjechać na teren USA, z datą zameldowania przypadającą pomiędzy 30 stycznia 2021 r. a 16 maja 2021 r. włącznie. 

(7) Wszystkie rezerwacje w obiektach na terenie Stanów Zjednoczonych dokonane przez podróżujących z Indii lub podróżujących, którzy przebywali w Indii w ciągu ostatnich 14 dni i chcieli wjechać na teren USA, z datą zameldowania przypadającą pomiędzy 4 a 16 maja 2021 r. włącznie.

(8) Wszystkie rezerwacje dokonane w obiektach na terenie stanu Kalifornia z datą zameldowania przypadającą pomiędzy 5 grudnia 2020 r. a 5 lutego 2021 r. włącznie. Rezerwacje na co najmniej 14 dni oraz wszystkie rezerwacje dokonane w celach biznesowych nie podlegają procedurom okoliczności nadzwyczajnych.

(9) Obywatele Stanów Zjednoczonych oraz osoby z pozwoleniem na stały pobyt, jak i ich rodziny nie są objęte zakazem podróżowania. Podróże krajowe nie podlegają procedurom okoliczności nadzwyczajnych.


3. Zmiana terminów i proces odwołania rezerwacji

1. Gość może odwołać lub zmienić termin rezerwacji za pośrednictwem strony, naszego samoobsługowego narzędzia lub poprzez kontakt z Centrum Obsługi Klienta, pod warunkiem, że cena nowej rezerwacji jest taka sama lub wyższa niż cena oryginalnej rezerwacji.

2. Jeśli gość chce odwołać rezerwację za pośrednictwem strony lub naszego samoobsługowego narzędzia, poprosimy go o kontakt z Tobą w celu ustalenia odpowiednich działań lub poprosimy o pomoc nasz Dział obsługi klienta, w zależności od modelu płatności, z jakiego korzystasz.

3. Jeśli gość zwróci się do obiektu z prośbą o zmianę terminu rezerwacji, możesz samodzielnie rozpatrzyć tę prośbę. Nie ma potrzeby proszenia gościa o kontakt z Centrum Obsługi Klienta. Informacje na temat tego, jak zarządzać tego typu rezerwacjami znajdziesz tutaj.

4. Jeśli gość zwróci się do obiektu z prośbą o odwołanie rezerwacji, możesz samodzielnie rozpatrzyć tę prośbę. Informacje na temat tego, jak zarządzać tego typu rezerwacjami znajdziesz tutaj.

Prosimy upewnić się, że Twoja dostępność na naszej platformie jest aktualna, aby umożliwić gościom zmianę terminów rezerwacji.


Nadal będziemy monitorować sytuację, aby zapewnić bezpieczeństwo partnerom i gościom oraz na bieżąco będziemy aktualizować podawane informacje.

W przypadku pytań służymy pomocą całodobowo za pośrednictwem poczty w Extranecie.

 

Czy ten artykuł był pomocny?