DAC7: często zadawane pytania

Zaktualizowano 1 tydzień temu | Czas czytania: 5 min
Zapisz

Unijna dyrektywa w sprawie współpracy administracyjnej (DAC7) nakłada coroczny obowiązek sprawozdawczy, który wszedł w życie 1 stycznia 2023 r. Jej celem jest zwiększanie transparentności przychodów uzyskiwanych przez sprzedawców – takich jak nasi partnerzy – za pośrednictwem platform cyfrowych. Docelowo ta dyrektywa uprości pobór podatków przez lokalne organy podatkowe w UE.

W tym artykule znajdziesz niektóre często zadawane pytania dotyczące dyrektywy DAC7. Więcej informacji na temat dyrektywy DAC7 znajdziesz w tym artykule.

 

Jeśli masz jakiekolwiek obiekty w Australii (i nie masz obiektów w UE), to przed wypełnieniem formularza „Poznaj swojego partnera” zapoznaj się z tym artykułem.


Spis treści

Kryteria uczestnictwa

 • Wszyscy nowi partnerzy, którzy zaoferują na naszej platformie swój obiekt zlokalizowany w UE, zostaną poproszeni o wypełnienie formularza „Poznaj swojego partnera” w ciągu 90 dni od zakończenia rejestracji. W formularzu trzeba będzie podać informacje podatkowe dotyczące Ciebie lub Twojej firmy. Nawet jeśli oferujesz wiele obiektów, 90-dniowy termin jest liczony od dnia zarejestrowania pierwszego obiektu. 

  Pamiętaj, że wypełnienie formularza „Poznaj swojego partnera” jest konieczne, nawet jeśli Twój obiekt nie ma statusu ustawionego na Otwarty/dostępny do rezerwacji.

 • Wszyscy obecni partnerzy, którzy umieścili ofertę obiektu na naszej platformie przed 1 stycznia 2023 roku, muszą wypełnić formularz „Poznaj swojego partnera” w trakcie roku kalendarzowego 2024. Gdy będzie konieczne wypełnienie formularza, skontaktujemy się z Tobą pocztą e-mail, za pośrednictwem skrzynki odbiorczej w Extranecie lub telefonicznie.

  Jeśli obecny partner umieści ofertę nowego obiektu po 1 stycznia 2023 r., ten nowy obiekt będzie od razu objęty dyrektywą DAC7. Oznacza to, że ten partner będzie miał obowiązek wypełnienia zaktualizowanego formularza „Poznaj swojego partnera” dla tego obiektu.

 • Osoba podpisująca nasze Ogólne Warunki Handlowe jest odpowiedzialna za wypełnienie formularza „Poznaj swojego partnera”, niezależnie od tego, czy jest właścicielem obiektu. Jeśli podczas rejestracji wyrażona została przez Ciebie zgoda na nasze Ogólne Warunki Handlowe i zarządzasz obiektem umieszczonym na Booking.com, ale nie jesteś jego właścicielem, nadal wymagamy podania dodatkowych informacji o Tobie i obiekcie. 

  Nie ma znaczenia, że nie jesteś właścicielem obiektu umieszczonego na Booking.com, ponieważ zgodnie z DAC7 zbieramy dane o osobach fizycznych lub firmach, z którymi mamy podpisaną umowę. Jeśli chcesz zmienić imię i nazwisko na podpisanej umowie – a tym samym osobę, której dane będziemy gromadzić – musisz przejść przez proces ponownego zawierania umowy.

Dostarczenie danych

 • Niezbędne informacje musisz podać w formularzu „Poznaj swojego partnera”, który można znaleźć w centrum zgodności z wymogami. Dostęp do centrum zgodności z wymogami można uzyskać wyłącznie z kont głównych.

 • Dane dotyczące podmiotu, z którym Booking.com ma podpisaną umowę, wystarczy podać raz poprzez formularz „Poznaj swojego partnera”. Numer wpisu do rejestru gruntów (kataster) należy jednak podać oddzielnie dla każdego obiektu w Extranecie.

 • Jeśli Twój główny adres zamieszkania/zarejestrowany adres firmy jest w UE, będziesz podlegać dyrektywie DAC7. Dotyczy to nawet sytuacji, gdy masz obiekty wyłącznie poza UE.

 • Lokalne organy podatkowe mogą zwrócić się do Booking.com ze wskazaniem, że dane podane przez partnera, a następnie w raporcie, są nieprawidłowe, i zażądać ich zmiany (poprzez podanie prawidłowych danych, które są tożsame z danymi z rządowej bazy danych) lub dostarczenia dowodu, że dane podane przez partnera są prawidłowe. W takim przypadku firma Booking.com będzie musiała skontaktować się z partnerem i poprosić o zmianę danych poprzez ponowne przesłanie formularza „Poznaj swojego partnera” lub o przedstawienie dowodu, że dane są prawidłowe. Jeżeli partner nie zrobi tego w wymaganym terminie, jego działania na naszej platformie mogą zostać zawieszone do czasu podania prawidłowych danych lub wykazania ich prawidłowości. Lokalne organy podatkowe mogą również zwrócić się do partnera z prośbą o wyjaśnienia dotyczące danych przekazanych Booking.com na temat przychodów i zapłaconych podatków. Gdy zajdzie taka konieczność, partnerzy powinni być w stanie objaśnić swój model biznesowy oraz przepływy fakturowania i płatności. Jeśli wystąpią jakiekolwiek niedopłaty w podatkach, o konsekwencjach zdecydują lokalne organy podatkowe.

Proces raportowania

 • Dyrektywa DAC7 nakłada obowiązek składania corocznych sprawozdań. Dane zebrane zgodnie z dyrektywą DAC7 będą przekazywane holenderskim organom podatkowym do 31 stycznia roku następującego po danym roku sprawozdawczym. Przykładowo do 31 stycznia 2024 r. zgłaszaliśmy dane za rok kalendarzowy 2023, do 31 stycznia 2025 r. będziemy zgłaszać dane za rok sprawozdawczy 2024 i tak dalej.

 • Przed przesłaniem holenderskim organom podatkowym raportu z danymi zgodnie z dyrektywą DAC7 Booking.com wyśle do Ciebie wiadomość e-mail z informacją, że raport został sporządzony. Jeśli zechcesz się z nim zapoznać, możesz pobrać swoją część raportu z centrum zgodności z wymogami w Extranecie. Uwaga: dostęp do tego raportu można uzyskać wyłącznie z konta głównego i na razie jest on dostępny tylko w języku angielskim.

  Jeśli po przejrzeniu raportu stwierdzisz, że konieczne jest wprowadzenie zmian w danych osobowych lub danych firmy, możesz to zrobić, ponownie przesyłając formularz „Poznaj swojego partnera” za pośrednictwem centrum zgodności z wymogami. Należy pamiętać, że wszelkie wprowadzone zmiany zostaną odzwierciedlone dopiero w następnym cyklu sprawozdawczym.

 • Jeżeli partnerzy prowadzą działalność na różnych platformach cyfrowych, lokalne organy podatkowe porównają dane będące w posiadaniu tych platform z danymi, które partnerzy sami przekazali organom podatkowym. Jeśli lokalne organy podatkowe będą mieć pytania, skontaktują się bezpośrednio z partnerami. 

 • Dyrektywa DAC7 nie wymaga żadnych zmian w sposobie przetwarzania podatków, ani w przypadku prowizji pobieranej przez Booking.com, ani lokalnych podatków, które pobierasz od gości. Jednocześnie spodziewamy się, że lokalne organy podatkowe wykorzystają dane dostarczone przez platformy do oceny poprawności i kompletności Twojego podatku. Mogą również wstępnie wypełnić część Twojego zeznania podatkowego na podstawie danych otrzymanych od Booking.com i innych platform.

Udostępnianie danych

 • Na podstawie podanego przez partnera numeru identyfikacji podatkowej (NIP) raport zostaje przekazany organom podatkowym w kraju, którego partner jest rezydentem podatkowym (w oparciu o kraj nadania NIP). Raport ten zostanie również przesłany do kraju, w którym znajduje się obiekt. Na przykład jeśli partner jest rezydentem podatkowym Holandii i podał holenderski NIP (RSIN), ale wynajmuje dom we Francji, wówczas raport zostanie przekazany organom podatkowym zarówno w Holandii, jak i we Francji.

 • Musimy udostępniać wszystkie dane dotyczące naszych partnerów, którzy dokonują transakcji za pośrednictwem Booking.com. Jeśli w ciągu roku sprawozdawczego zostały przez Ciebie dokonane transakcje i podjęto decyzję o zamknięciu obiektu do rezerwacji, Twoje dane będą nadal udostępniane holenderskim organom podatkowym do celów DAC7, chyba że podlegasz jednemu z następujących wyjątków:

  • Otrzymano ponad 2000 rezerwacji na obiekt wraz z unikalnymi numerami rezerwacji w roku sprawozdawczym.
  • Twoja spółka jest notowana na giełdzie lub masz większość (ponad 50%) udziałów w spółce notowanej na giełdzie.
  • Reprezentujesz podmiot rządowy.
 • Jeśli podczas rejestracji wyrażona została przez Ciebie zgoda na nasze Ogólne Warunki Handlowe i zarządzasz obiektem umieszczonym na Booking.com, ale nie jesteś jego właścicielem, nadal wymagamy podania dodatkowych informacji o Tobie i obiekcie. Nie ma znaczenia, że nie jesteś właścicielem obiektu umieszczonego na Booking.com, ponieważ zgodnie z DAC7 zbieramy dane o osobach prywatnych lub firmach, z którymi mamy podpisaną umowę.

 • Otrzymasz e-mail od Booking.com z linkiem, który przekieruje Cię do naszego formularza „Poznaj swojego partnera”. W Extranecie zobaczysz również baner z linkiem do formularza. Formularz ten zawiera dodatkowe pola, w których kwalifikujący się partnerzy mogą podać informacje wymagane w związku z DAC7.

 • Po przesłaniu formularza nie można już uzyskać dostępu do linku pochodzącego z e-maila lub baneru w Extranecie. Jeśli chcesz zmienić przesłane dane, musisz skontaktować się z obsługą klienta, która może ponownie otworzyć dla Ciebie formularz w celu wprowadzenia niezbędnych zmian.

Czy ten artykuł był pomocny?