DAC7: często zadawane pytania

Zaktualizowano 3 mies. temu | Czas czytania: 5 min
Zapisz

Dyrektywa DAC7 to unijna norma prawna mająca na celu poprawę współpracy podatkowej między państwami członkowskimi UE – w tym przejrzystość przychodów uzyskiwanych przez sprzedawców za pośrednictwem platform cyfrowych. Docelowo ta dyrektywa uprości pobór podatków przez lokalne organy podatkowe. 

W ramach tego prawa oraz jako firma holenderska Booking.com musi zgłaszać informacje o swoich partnerach – zarówno podmiotach gospodarczych, jak i osobach prywatnych prowadzących swoją działalność za pośrednictwem naszej platformy, a także realizowanych za jej pośrednictwem transakcji biznesowych – holenderskim organom podatkowym (DTA). Organy DTA następnie przekażą te informacje organom podatkowym z innych państw członkowskich UE.

W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące unijnej dyrektywy DAC7. 


Co zawiera ten artykuł:

 1. Konsekwencje podatkowe
 2. Rejestracja partnera
 3. Proces raportowania
 4. Dostarczenie danych
 5. Udostępnianie danych

 

 • DAC7 nie wymaga żadnych zmian w sposobie przetwarzania podatków, ani w przypadku prowizji pobieranej przez Booking.com, ani lokalnych podatków, które pobierasz od rezerwujących. Jednocześnie spodziewamy się, że lokalne organy podatkowe wykorzystają dane dostarczone przez platformy do oceny poprawności i kompletności Twojego podatku. Mogą również wstępnie wypełnić część Twojego zeznania podatkowego na podstawie danych otrzymanych od Booking.com.

 • Wszyscy nowi partnerzy, którzy umieszczają na naszej platformie obiekty z siedzibą w UE od 1 stycznia 2023 r., zostaną poproszeni o wypełnienie formularza „Poznaj swojego partnera”, który został zaktualizowany o dodatkowe pola przeznaczone dla DAC7. Należy pamiętać, że musisz wypełnić formularz „Poznaj swojego partnera”, nawet jeśli status Twojego obiektu nie jest ustawiony na „otwarty/dostępny do rezerwacji”.

 • Wszyscy obecni partnerzy, którzy umieścili swój obiekt na naszej platformie przed 1 stycznia 2023 r., zostaną poproszeni o wypełnienie zaktualizowanego formularza „Poznaj swojego partnera” w latach kalendarzowych 2023 i 2024. Ta prośba zostanie wysłana osobno w późniejszym terminie.

  Jeśli jesteś obecnym partnerem, który umieszcza nowy obiekt po 1 stycznia 2023 r., nowy obiekt będzie objęty zakresem DAC7. Oznacza to, że partner będzie poproszony o wypełnienie zaktualizowanego formularza „Poznaj swojego partnera” o tym obiekcie.

 • Od 1 stycznia 2023 r. DAC7 nakłada obowiązek składania corocznych sprawozdań. Zebrane dane w ramach DAC7 zostaną przekazane holenderskim organom podatkowym do 31 stycznia roku następującego po danym roku sprawozdawczym. Przykładowo: zgłosimy dane do 31 stycznia 2024 r. za rok kalendarzowy 2023, do 31 stycznia 2025 r. za rok sprawozdawczy 2024 i tak dalej.

 • Jako strona prowadząca działalność za pośrednictwem Booking.com musisz zgłosić następujące dane.

  W przypadku podmiotu gospodarczego

  • Numer rejestracyjny firmy: jest on uzyskiwany po raz pierwszy podczas rejestracji firmy i w większości przypadków jest nadawany przez Izbę Handlu lub rejestr spółek (kraju, w którym zarejestrowana jest Twoja firma).
  • Numer identyfikacji podatkowej (NIP): nadawany jest przez lokalne organy podatkowe.
  • Numer VAT: również nadawany jest przez lokalne organy podatkowe. Uwaga: W niektórych krajach numery NIP i VAT mogą być takie same. W takim przypadku musisz wpisać ten numer dwukrotnie.

  W przypadku osoby prywatnej prowadzącej działalność za pośrednictwem naszej platformy i uznawanej za firmę przez Booking.com z punktu widzenia podatkowego:

  • Numer identyfikacji podatkowej (NIP): nadawany jest przez lokalne organy podatkowe.
  • Numer VAT: również nadawany jest przez lokalne organy podatkowe. Uwaga: W niektórych krajach numery NIP i VAT mogą być takie same. W takim przypadku musisz wpisać ten numer dwukrotnie.

  Zalecamy skontaktowanie się ze swoim opiekunem obiektu lub lokalnym doradcą podatkowym, jeśli nie masz pewności, gdzie znaleźć te konkretne numery.

 • Jako partner zarządzający wieloma obiektami zostaniesz poproszony o podanie danych strony, z którą Booking.com ma podpisaną umowę, za pośrednictwem formularza „Poznaj swojego partnera”. Dodatkowo należy podać numer ewidencyjny nieruchomości i gruntów (kataster) oddzielnie dla każdego obiektu w Extranecie.

 • Jeśli posiadasz jakiekolwiek obiekty w UE umieszczone na Booking.com, podlegasz zakresowi dyrektywy DAC7. Jeśli od 1 stycznia 2023 r. wystawiasz do rezerwacji nowy obiekt znajdujący się na terenie UE, poprosimy Cię o podanie danych o Tobie i Twoim obiekcie w ciągu 90 dni. Okres 90 dni rozpocznie się, gdy zakończysz rejestrację swojego obiektu, niezależnie od tego, czy jest otwarty do rezerwacji. Należy pamiętać, że jeśli wystawisz do rezerwacji kilka obiektów, 90-dniowy okres wyznaczony dla pierwszego obiektu będzie miał zastosowanie do wszystkich kolejnych obiektów.

 • Jeśli podczas rejestracji zgodziłeś się na nasze Ogólne Warunki Handlowe i zarządzasz obiektem umieszczonym na Booking.com, ale nie jesteś jego właścicielem, nadal wymagamy podania dodatkowych informacji o Tobie i obiekcie. Nie ma znaczenia, że nie jesteś właścicielem obiektu umieszczonego na Booking.com, ponieważ zgodnie z DAC7 zbieramy dane o osobie prywatnej lub firmie, z którą mamy podpisaną umowę.

 • Otrzymasz e-mail od Booking.com z linkiem, który przekieruje Cię do naszego formularza „Poznaj swojego partnera”. W Extranecie zobaczysz również baner z linkiem do formularza. Ten formularz zawiera dodatkowe pola, w których kwalifikujący się partnerzy mogą podać informacje niezbędne do DAC7.

 • Po przesłaniu formularza nie można już uzyskać dostępu do linku pochodzącego z e-maila lub baneru w Extranecie. Jeśli chcesz zmienić przesłane dane, musisz skontaktować się z obsługą klienta, która może ponownie otworzyć dla Ciebie formularz, aby wprowadzić niezbędne zmiany.

 • Tak. Booking.com oraz Booking Transport Limited (BTL) muszą zgłaszać informacje o swoich partnerach (zarówno podmiotach gospodarczych, jak i osobach prywatnych prowadzących swoją działalność za pośrednictwem naszej platformy, a także realizowanych za jej pośrednictwem transakcji biznesowych) holenderskim organom podatkowym (DTA). Organy DTA z kolei przekażą te informacje organom podatkowym z innych państw członkowskich UE.

 • Musimy udostępniać holenderskim organom podatkowym wszystkie dane dotyczące naszych partnerów, którzy dokonują transakcji za pośrednictwem Booking.com. Jeśli dokonałeś transakcji w ciągu roku sprawozdawczego i zdecydowałeś się zamknąć obiekt do rezerwacji, Twoje dane będą nadal udostępniane holenderskim organom podatkowym do celów DAC7, chyba że podlegasz jednemu z następujących wyjątków:

  • Posiadasz ponad 2000 rezerwacji na obiekt wraz z unikalnymi numerami rezerwacji w roku sprawozdawczym.
  • Jesteś spółką notowaną na giełdzie lub posiadasz większość (ponad 50%) udziałów w spółce notowanej na giełdzie.
  • Jesteś podmiotem rządowym.
 • Jeśli nie prześlesz formularza „Poznaj swojego partnera” w ciągu 90 dni, Twoje obiekty znajdujące się w UE, które zakończyły rejestrację po 1 stycznia 2023 r., zostaną tymczasowo zawieszone. Nadal będziesz musiał honorować istniejące rezerwacje, ale nie będziesz mógł otrzymywać nowych. Jeśli korzystasz z Płatności poprzez Booking.com, wypłaty również zostaną zablokowane.

 • Jak tylko prześlesz formularz „Poznaj swojego partnera”, możesz ponownie otworzyć swoje obiekty znajdujące się w UE, o ile nie ma dodatkowych powodów, dla których zostały one zawieszone. Jeśli korzystasz z Płatności poprzez Booking.com, wypłaty zostaną odblokowane.

   

You can now access all your legal messages and updates anytime, in one place.
Read more

Czy ten artykuł był pomocny?