Dlaczego musisz wypełnić formularz „Poznaj swojego partnera”

Zaktualizowano 1 miesiąc temu | Czas czytania: 5 min
Zapisz

Formularz „Poznaj swojego partnera” służy do zbierania konkretnych danych od partnerów, aby spełnić różne wymogi prawne i regulacyjne.


Co zawiera ten artykuł:


Dlaczego musisz wypełnić formularz „Poznaj swojego partnera”

Aby spełnić wymagania prawne i regulacyjne, jesteśmy zobowiązani do gromadzenia szczegółowych informacji od naszych partnerów zakwaterowania. Aby uniknąć podawania danych w wielu miejscach, zbieramy wszystkie niezbędne informacje w jednym formularzu o nazwie „Poznaj swojego partnera” (KYP).

Wszyscy partnerzy oferujący zakwaterowanie będą musieli podać konkretne informacje w zależności od tego, czy są profesjonalnymi czy prywatnymi gospodarzami oraz czy prowadzą działalność jako osoba fizyczna bądź w ramach podmiotu gospodarczego.

Lokalizacja obiektu może również wpływać na konieczność podania określonych informacji, ponieważ niektóre przepisy i regulacje dotyczą tylko konkretnych krajów.


Jak wykorzystujemy te informacje

Korzystając z bezpiecznych kanałów, przekazujemy Twoje dane zewnętrznemu dostawcy, który pomaga nam w weryfikacji informacji w różnych źródłach danych. Ta interakcja między Booking.com a stroną trzecią jest w pełni zgodna z przepisami dotyczącymi prywatności.

Jeśli kraj, w którym zlokalizowany jest Twój obiekt, wymaga od nas udostępnienia rządowi danych, zrobimy, postępując zgodnie z przepisami dotyczącymi prywatności.


Jak często weryfikujemy Twoje konto

Co pewien czas możemy poprosić Cię o sprawdzenie dokładności dostarczonych przez Ciebie informacji. Będziesz mieć również szansę, aby poprawić wszelkie dane, które mogły zostać zmienione przez ponowne przesłanie formularza.


Dostęp do formularza „Poznaj swojego partnera” i jego przesłanie

Postępuj zgodnie z następującymi krokami, aby uzyskać dostęp do formularza „Poznaj swojego partnera”, wypełnić go i przesłać:

 1. Zaloguj się do Extranetu.
 2. Kliknij baner „Uzupełnij formularz „Poznaj swojego partnera”.
 3. Podaj wszystkie wymagane informacje.
 4. Zapisz i prześlij formularz.

Edycja swoich danych

Aby ponownie przesłać formularz ze zaktualizowanymi informacjami, skontaktuj się z lokalnym zespołem wsparcia.


Terminy, których używamy w formularzu

Oto wyjaśnienie terminów, których używamy w formularzu „Poznaj swojego partnera”:

 • Osoba prywatna: „osoba fizyczna” (osoba posiadająca osobowość prawną), która jest osobą, a nie podmiotem utworzonym i administrowanym zgodnie z prawem korporacyjnym.
 • Podmiot gospodarczy: podmiot, który jest utworzony i administrowany zgodnie z prawem korporacyjnym, a także prowadzi działalność gospodarczą, jest zaangażowany w działania charytatywne lub inne dozwolone prawem działania. Podmioty gospodarcze są zwykle tworzone w celu sprzedaży produktu lub usługi. Są to np. spółki kapitałowe, spółki partnerskie, fundusze powiernicze i organizacje pozarządowe.
 • Nazwa prawna obiektu: oficjalna nazwa prawna obiektu używana w oficjalnych dokumentach rejestracyjnych.
 • Właściciel obiektu: prawnym właścicielem jest osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, który jest właścicielem obiektu. Jeśli dana osoba jest właścicielem obiektu, jest właścicielem prawnym. Jeśli firma jest właścicielem obiektu, osoba, która jest właścicielem tej firmy, jest rzeczywistym beneficjentem.
 • Kierownik obiektu (pełni funkcję menedżera): osoba (lub osoby) odpowiedzialna za bieżącą działalność obiektu. Może to obejmować takie zadania, jak zarządzanie pracownikami i organizacja działań marketingowych, administrowanie i koordynowanie usług hotelowych oraz nadzór nad zapewnieniem usług gastronomicznych i noclegowych.
 • Firma zarządzająca (pełni funkcję menedżera): firma zarządzająca hotelem zapewnia bieżącą obsługę operacyjną za opłatą, działając jako operator zewnętrzny świadczący usługi w zakresie księgowości, sprzedaży i marketingu, żywności i napojów, zasobów ludzkich, audytu, zarządzania przychodami i innych usług.
 • Urzędnicy państwowi lub agencje rządowe: dotyczy to wysoko postawionych urzędników, takich jak głowa państwa, wybrani członkowie rządu, starsi pracownicy rządu, a także departamentów rządowych, agencji i organów ustawodawczych.
 • Własność rządu: gdy podmiot jest w całości własnością organu rządowego lub urzędnika państwowego albo też jest przez niego kontrolowany (np. w razie posiadania ponad 50% udziału we własności).

 

Teraz możesz mieć stały dostęp do wszystkich aktualizacji i wiadomości o charakterze prawnym w jednym miejscu.

Dowiedz się więcej

Czy ten artykuł był pomocny?