Które ustawienia należy sprawdzić, aby mieć pewność, że działam zgodnie z przepisami prawa konsumenckiego Unii Europejskiej?

Updated 10 mies. temu
Zapisz

1 września 2019 r. wprowadzone zostały zmiany dotyczące wyświetlania cen konsumentom w Europie.

Zmiany te mają zagwarantować, że wszystkie obiekty na Booking.com działają zgodnie z przepisami prawa konsumenckiego Unii Europejskiej, które ma na celu zapewnienie przejrzystości cen wyświetlanych przez firmy internetowe. Aby nie wprowadzać gości w błąd, ceny na Booking.com będą teraz uwzględniać wszystkie obowiązkowe opłaty, nawet jeśli wcześniej nie były one wliczone w cenę. Ponadto opłaty, względem których wcześniej stosowane były określenia takie jak: „nie da się obliczyć” lub „mogą się różnić”, nie będą wyświetlane.

 

Chociaż zmiana ta na razie dotyczy tylko rezerwujących z Europy, uważamy, że taka przejrzystość jest dobra dla wszystkich gości. Niezależnie od tego, czy regularnie otrzymujesz rezerwacje od gości z Europy czy nie, prosimy o dokonanie aktualizacji niektórych ustawień w swoim Extranecie. Należy pamiętać, że bez wprowadzenia tych aktualizacji Twój obiekt może działać niezgodnie z prawem konsumenckim Unii Europejskiej i będziemy zmuszeni usunąć wyżej wymienione opłaty z ustawień Twojego obiektu.

Aby mieć pewność, że działasz zgodnie z tymi przepisami, sprawdź ustawienia dotyczące preautoryzacji, dodatkowych opłat (w tym podatków lokalnych i innych dopłat) oraz ustawienia zasad dotyczących pobytu dzieci w Extranecie. Skorzystaj z poniższej instrukcji krok po kroku:


1. Ogólne wymagania dotyczące ustawiania zniżek

Musimy mieć pewność, że zniżki wyświetlane na naszej stronie stanowią realne oszczędności dla gości.

Oznacza to, że cena, którą wykorzystujesz jako podstawę do wyliczenia zniżki, jest lub była dostępna dla osób dokonujących rezerwacji na naszej stronie przez odpowiednio długi okres czasu.

Oczekujemy, że sprawdzisz to, ustawiając zniżki na Booking.com.

Możesz również odwiedzić stronę Wytyczne CTSI dla handlowców dotyczące praktyk cenowych, sekcje Brytyjskiego Kodeksu Reklamy Nieemitowanej oraz Marketingu Bezpośredniego i Promocyjnego oraz Wytyczne dotyczące dyrektywy w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych, aby uzyskać więcej informacji dotyczących cen.

Nieprzestrzeganie wyżej opisanych zasad udzielania zniżek może przysporzyć Ci problemów z gośćmi, w efekcie czego może dojść do złamania unijnych przepisów prawa konsumenckiego. W tej sytuacji będziemy zmuszeni podjąć odpowiednie działania.


2. Preautoryzacja

Unijne prawo narzuca na wszystkich partnerów wymóg informowania, czy dokonują preautoryzacji kart kredytowych czy nie. Nawet jeśli tylko sporadycznie dokonujesz preautoryzacji kart kredytowych gości, jesteś zobowiązany wyświetlić:

 • kwotę preautoryzacji oraz

 • zasady dotyczące rezerwacji, dla której dokonywana jest preautoryzacja.

Jeśli Twój obiekt nie preautoryzuje kart kredytowych, również należy dodać taką informację.

Aby zaktualizować ustawienia dotyczące preautoryzacji, wykonaj następujące kroki:

 1. Zaloguj się do Extranetu i przejdź do zakładki „Obiekt”.

 2. Kliknij Zasady działalności i przewiń w dół do sekcji „Preferencje dotyczące preautoryzacji”.

 3. Następnie kliknij „Zaktualizuj preferencje” i wybierz właściwą opcję.

 4. Kliknij „Zapisz”.

 

Zaktualizuj ustawienia

 


3. Opłaty dodatkowe: Podatki lokalne i inne opłaty

Aby zachować zgodność z przepisami, musisz również określić wysokość wszystkich obowiązkowych opłat, podatków, dopłat i innych składników ceny, a także cenę dla gości podróżujących z dziećmi. Ponadto nie ma już możliwości ustawienia opłat wchodzących w skład ceny, takich jak podatki czy opłaty za ręczniki, względem których wcześniej stosowane było określenie „nie da się obliczyć”.

Których opłat dodatkowych dotyczy ta zmiana?

 • Wszystkich obowiązkowych opłat. Dotyczy to wszystkich opłat, które gość jest zobowiązany uiścić w celu dokonania transakcji, Tobie lub innym podmiotom za Twoim pośrednictwem, z tytułu dokonania rezerwacji lub pobytu w Twoim obiekcie.
 • Nie obejmuje to opłat opcjonalnych lub warunkowych. Są to wszelkie opłaty, które gość ponosi tylko na wyraźną prośbę, zamawiając usługę, np. opłaty za udogodnienia spa lub dodatkową usługę sprzątania, którą gość zamawia i zgadza się ponieść związane z nią dodatkowe koszty.
 • Należy pamiętać, że zgodnie z przepisami wszystkie opłaty oznaczone jako obowiązkowe zostaną uwzględnione w ogólnej cenie, którą gość widzi na stronie. Wszelkie opłaty, względem których stosuje się określenie „nie da się obliczyć”, będą teraz uznawane za nieprzejrzyste, a Twój obiekt nie będzie działał zgodnie z przepisami. W rezultacie zostaną one usunięte, dlatego nie powinieneś obciążać nimi gości, chyba że zdecydujesz się dodać je ponownie jako opłaty obowiązkowe, określając ich wysokość.

Jak zaktualizować ustawienia?

Należy w tym celu sprawdzić kilka sekcji. Zacznij od sekcji „Opłaty dodatkowe”. Kolejne kroki zależą od tego, jakiego rodzaju obiekt prowadzisz. 

Jeśli Twój obiekt to dom, apartament lub inny obiekt niebędący hotelem, wykonaj następujące kroki:

 1. Zaloguj się do Extranetu i przejdź do zakładki „Obiekt”.

 2. Kliknij „Zasady działalności” i wybierz „Dodatkowe koszty i opłaty”.

 3. Jeśli względem niektórych opłat stosujesz określenie „nie da się obliczyć”, podaj ich wysokość.

 4. Jeśli pobierasz opcjonalne opłaty (nieobowiązkowe), skasuj je, klikając „Usuń” W tej sekcji powinny widnieć tylko opłaty obowiązkowe.

 5. Kliknij „Zapisz”.  

Jeśli Twój obiekt to hotel, wykonaj następujące kroki:

 1. Zaloguj się do Extranetu i przejdź do zakładki „Obiekt”.

 2. Kliknij „VAT/podatek/opłaty”.

 3. Jeśli w celu ustawienia niektórych opłat użyto określeń „nie da się obliczyć” lub „mogą się różnić”, skontaktuj się z lokalnym zespołem wsparcia Booking.com, aby uzyskać pomoc w zakresie aktualizacji tych informacji.

Następnie sprawdź sekcję podatków lokalnych. W zależności od tego, gdzie znajduje się Twój obiekt, możesz być zobowiązany do uiszczania podatku turystycznego za każdego gościa lub innych dodatkowych opłat. Zgodnie z unijnym prawem konsumenckim nie można już stosować określenia „nie da się obliczyć” względem tych opłat.

1 września 2019 r. dostosowaliśmy do nowych wymogów podatki i opłaty, względem których wcześniej stosowane były określenia, takie jak: „nie da się obliczyć” lub „mogą się różnić” (np. różne stawki podatkowe dla cen za noc, nie dotyczy dzieci, nie dotyczy więcej niż x nocy). W przypadku tych opłat ustalimy wartość, która odpowiada najwyższemu możliwemu podatkowi dla tej kategorii. Rozwiązanie to ma na celu zapewnić, że wyświetlana wysokość podatku (lub innych opłat lokalnych) nigdy nie będzie niższa niż ta, którą gość będzie musiał zapłacić w rzeczywistości.

Po 1 września 2019 r. należy sprawdzić, czy wprowadzone przez nas informacje dotyczące lokalnych podatków i opłat są prawidłowe. W tym celu wykonaj poniższe kroki:

 1. Zaloguj się do Extranetu i przejdź do zakładki „Obiekt”.

 2. Kliknij „VAT/podatek/opłaty”.

 3. Jeśli któreś opłaty zostały ustawione niepoprawnie, skontaktuj się z zespołem z lokalnego biura Booking.com, który pomoże Ci zaktualizować te informacje.

Uwaga: zgodnie z przepisami prawa konsumenckiego Unii Europejskiej stosowanie określeń, takich jak „nie da się obliczyć” lub „mogą się różnić” względem obowiązkowych dopłat nie jest dozwolone. Wyłącznie opcjonalne opłaty dodatkowe mogą zostać dopisane do sekcji „Ważne informacje”. Obowiązkowe opłaty należy dodać do wyżej wymienionych miejsc w systemie, a nie do sekcji „Ważne informacje”.

 

Zaktualizuj ustawienia

 


4. Opłaty dodatkowe: Opłaty za sprzątanie

Aby zachować zgodność z unijnymi przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów w zakresie przejrzystości cen, wszystkie obowiązkowe opłaty za sprzątanie zostaną usunięte z sekcji „Ważne informacje” do 1 czerwca 2020 r.

W związku z tym wszyscy partnerzy oferujący zakwaterowanie na Booking.com proszeni są o uwzględnienie wszystkich obowiązkowych opłat za sprzątanie w całkowitej cenie, jaka wyświetlana jest gościom. Jeśli pobierasz opłatę za sprzątanie od swoich gości, pamiętaj o dodaniu jej do całkowitej ceny, wykonując poniższe kroki.  

Jeśli Twój obiekt to dom, apartament lub inny obiekt niebędący hotelem:

 1. Zaloguj się do Extranetu i przejdź do zakładki „Obiekt”.
 2. Kliknij „Zasady działalności” i wybierz „Dodatkowe koszty i opłaty”.
 3. Kliknij „Edytuj”, a następnie zaznacz „Tak” pod pytaniem „Czy oprócz opłat za rezerwację pokoju/apartamentu goście zobowiązani są uiścić inne opłaty związane z rezerwacją?”.
 4. Wybierz „Opłaty za sprzątanie” pod sekcją „Rodzaj opłaty” i uzupełnij szczegóły.
 5. Po wprowadzeniu informacji kliknij niebieski guzik „Zapisz”.

Uwaga: hotele nie mają możliwości samodzielnego dodania opłaty za sprzątanie. Jeśli zarządzasz hotelem i nie możesz dodać tej opłaty, skontaktuj się działem wsparcia.


5. Opłaty za pobyt dzieci

Zgodnie z przepisami prawa konsumenckiego Unii Europejskiej wszystkie ceny na Booking.com muszą odpowiadać cenom, jakie gość faktycznie musi zapłacić za pobyt. Jeśli akceptujesz pobyty dzieci, musisz sprawdzić, czy wszystkie zasady są poprawnie skonfigurowane i zgodne z obowiązującymi przepisami.

Od 1 września 2019 r. do ogólnej wartości rezerwacji na Booking.com, od której pobierana jest prowizja, dodawane są ustalone opłaty za pobyt dzieci, które nocują na dostępnych w pokoju łóżkach (nie dotyczy to łóżek dostawianych).

Uwaga: nie ma już możliwości podawania procentowych wartości zamiast ustalonych cen.

 

Aby sprawdzić i zaktualizować zasady, wykonaj następujące kroki:

 1. Zaloguj się do Extranetu i przejdź do zakładki „Obiekt”.

 2. Kliknij „Zasady działalności” i przewiń w dół do sekcji „Zakwaterowanie dzieci i dodatkowe łóżka”.

 3. W tym miejscu należy określić, czy dzieci są akceptowane w obiekcie.

 4. Ustaw maksymalną liczbę dzieci, które mogą być zakwaterowane w każdym rodzaju pokoju, które oferujesz oraz cenę, którą należy zapłacić za pobyt jednego dziecka na jedną noc i kliknij „Zapisz”. Prosimy o stosowanie ustalonych opłat, gdyż podawanie procentowych wartości nie jest dozwolone.

 5. Kliknij „Podgląd”, aby sprawdzić, czy podane informacje są poprawne.

 6. Na koniec zatwierdź zmiany przyciskiem „Zapisz”.

Uwaga: zmiany w każdej sekcji muszą być zapisywane na bieżąco.

 

Zaktualizuj zasady dotyczące pobytu dzieci

Czy ten artykuł był pomocny?