Nasze standardy dotyczące dobrostanu zwierząt

Zaktualizowano 2 dni temu | Czas czytania: 4 min
Zapisz

Wszelkie doświadczenia oferowane za pośrednictwem naszej platformy, które dotyczą żywych istot, powinny być świadczone z szacunkiem, pokorą i zrozumieniem dla ludzi, zwierząt, społeczności i środowiska na świecie. Nasze decyzje dotyczące tego, z kim współpracujemy, a z kim nie współpracujemy, opieramy na modelu Pięciu Wolności i modelu Pięciu Sfer.


Co zawiera ten artykuł:

 1. Z kim nawiązujemy współpracę
 2. Z kim nie nawiązujemy współpracy
 3. Model Pięciu Wolności
 4. Model Pięciu Sfer

Z kim nawiązujemy współpracę

Podejmujemy współpracę z następującymi typami obiektów i partnerów:

 • Sanktuaria i schroniska dla zwierząt, których prowadzenie ma na celu dbanie o najlepszy interes zwierząt.
 • Ogrody zoologiczne i oceanaria będące członkami akredytowanego podmiotu – World Association of Zoos and Aquariums (WAZA), Association of Zoos and Aquariums (AZA), European Association of Zoos and Aquariums (EAZA) lub Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios (AIZA) – a także przestrzegają naszych własnych standardów dotyczących dobrostanu zwierząt.
 • Obiekty, w których odwiedzający mogą obserwować dzikie zwierzęta w środowisku naturalnym lub półnaturalnym.
 • Odpowiedzialni ekologicznie organizatorzy wycieczek, którzy chronią środowisko i podtrzymują dobrostan zwierząt, które można podczas nich zobaczyć, oraz skupiają się na edukacji.
 • Odpowiedzialni organizatorzy wycieczek umożliwiający obserwację wielorybów i delfinów.
 • Obiekty oferujące przejażdżki lub interakcje ze zwierzętami domowymi, takie jak jazda konna.

Z kim nie nawiązujemy współpracy

Nie współpracujemy z obiektami ani partnerami, którzy oferują lub promują którekolwiek z poniższych doświadczeń:

 • Bezpośrednią interakcję z dzikimi zwierzętami niektórych gatunków*.
 • pokazy oraz występy cyrkowe z udziałem dzikich zwierząt niektórych gatunków*,
 • Wszelkiego rodzaju walki z udziałem zwierząt.
 • Wszelkiego rodzaju wyścigi z udziałem zwierząt.
 • Polowania z wykorzystaniem trofeów łowieckich.
 • Przejażdżki na dzikich zwierzętach.
 • Akwaria, w których trzymane są wieloryby i/lub delfiny.
 • Miejsca, w których dzikie zwierzęta są celowo hodowane w celu produkcji produktów komercyjnych, jak na przykład farmy krokodyli, farmy kawy cywetowej, hodowle żółci niedźwiedziej, farmy żółwi, farmy węży itp. 
 • Miejsca sprzedające produkty z dzikich zwierząt, takie jak skorupy żółwi, mięso żółwi, skóry węży, głowy krokodyli itp.

* Niektóre gatunki obejmują ssaki morskie, słonie, niedźwiedzie, duże koty, naczelne, leniwce, ptaki drapieżne, gady.


Model Pięciu Wolności

Nasze stanowisko w sprawie dobrostanu zwierząt opieramy na modelu Pięciu Wolności. Zgodnie z tym modelem człowiek musi dopilnować, aby zwierzęta miały zagwarantowane prawo do:

 • Wolności od głodu i pragnienia poprzez zapewnienie odpowiedniej diety i dostępu do świeżej wody.
 • Wolności od dyskomfortu poprzez zapewnienie odpowiednich warunków, w tym schronienia i wygodnego miejsca do odpoczynku.
 • Wolności od bólu, urazów i chorób poprzez traktowanie zwierząt z szacunkiem i zapewnienie wykwalifikowanego personelu opiekuńczego i weterynaryjnego.
 • Wolności ekspresji normalnych zachowań poprzez zapewnienie wystarczającej przestrzeni, warunków przypominających naturalne środowisko i umożliwienie zachowań społecznych charakterystycznych dla danego gatunku.
 • Wolności od strachu i stresu poprzez zapewnianie warunków i leczenia pozwalających uniknąć cierpienia psychicznego.

Model Pięciu Sfer

Oprócz modelu Pięciu Wolności stosujemy model Pięciu Sfer, aby zapewniać lepsze standardy dotyczące dobrostanu zwierząt. Model Pięciu Sfer kładzie większy nacisk na stan psychiczny zwierząt i promuje pozytywny dobrostan zwierząt wykraczający poza należyte traktowanie fizyczne. Zgodnie z tym modelem, zwierzęta mają prawo do:

 • Odżywiania – dostęp do wystarczającej ilości zbilansowanej, zróżnicowanej i czystej karmy oraz wody.
 • Środowiska – komfort poprzez odpowiednią temperaturę, przestrzeń, powietrze, zapach, hałas i przewidywalność.
 • Zdrowia – umożliwianie zwierzęciu zachowania dobrego poziomu sprawności oraz unikania chorób, urazów i upośledzeń.
 • Zachowania – czynniki, które zapewniają zróżnicowane, oryginalne i angażujące wyzwania środowiskowe poprzez bodźce sensoryczne, eksplorację, poszukiwanie pożywienia, tworzenie więzi, zabawę, możliwość ukrycia się itp.
 • Stan psychiczny – przyjemność, komfort i witalność oraz redukcja stanów negatywnych, takich jak strach, frustracja, głód, ból czy nuda.

Czy ten artykuł był pomocny?